Tysk dom mod dybe links

Efter næsten to års juridisk tovtrækkeri har domstolen i München afsagt kendelse i sagen mellem avisen Mainpost og den tyske søgemaskine NewsClub. Sidstnævnte har været anklaget for at krænke Mainposts ophavsrettigheder ved at søge i deres database, og linke direkte til Mainposts artikler fra NewsClubs egen hjemmeside. Ifølge internetnyhedstjenesten Wired.com kan dommen få konsekvenser for hele den europæiske union, da det ikke er en lokal lovgivning, men EU's lovgivning der ligger til grund for dommen.

Selvom NewsClub stadig har flere ankemuligheder, forventer repræsentanter for NewsClub ikke, at dommen vil blive omstødt lige med det første. Ifølge Wired.com tror flere retslige eksperter, at hvis dommen bliver opretholdt, vil det komme til at danne præcedens i hele EU, og dermed markant begrænse den information som mange europæiske søgemaskiner kan tilbyde deres brugere.

Der har i den sidste tid været meget fokus på de såkaldte dybe links, og sidst fik Danske Dagblades Forening medhold ved fogedretten, om at der ikke må linkes direkte til artikler på flere danske avisers hjemmesider.

Men sagen med NewsClub skiller sig ud ved at blive afgjort ud fra en lovgivning, der er fælles for hele den europæiske union, skriver Wired.com.

Det database direktiv der ligger til grund for dommen blev indført i 1996, og opridser de love og praktikker, der skal bruges af EU's medlemslande, men hvert enkelt medlemsland kan dog selv vælge, hvordan de vil implementere direktivet.

Database direktivet giver copyright beskyttelse til dem, der opretter en database med information, også selvom de ikke selv har ophavsrettigheden til det materiale, som deres database indeholder.

European Community Law advokat Martin Bruder fortæller til Wired.com, at meningen med loven oprindelig var at beskytte det arbejde, der lægges i at udvælge, opsamle og vedligeholde information i en database.