TV-krøniken startede i 30'erne

I forbindelse med DRs "Krøniken» har den landsdækkende presse haft flere artikler om den gang da det hele startede – fjernsynet altså. Er man ikke selv af den årgang, hvor fjernsynet omkring 1952 (med ca. 500 licensbetalere) så småt blev introduceret herhjemme, kunne man måske godt få det indtryk, at TV'et på den tid var en helt ny opfindelse.
Men nej, fjernsynes blev hovedsagligt udviklet i England fra begyndelsen af 30'erne. Ingeniøren havde en interessant artikel i nr. 24,1992, som beskrev en engelsk udstilling og demonstration af fjernsynsapparater i Arenateatret i 1932. Artiklen ledsages af et foto som viser en nydelig dame installeret foran et apparat, udformet som først en rektangulær kasse med en smallere kasse ovenpå, hvor billedrøret er placeret. I billedteksten står: "Det var en sensation, da den første fjernsynsdemonstration fandt sted herhjemme i 1931. I USA havde man været i gang lidt tidligere – her ses en hjemmemodel i brug i midten af 30'erne" (citat slut).
Apparaterne var af mærket Baird television med 28.000 billedpunkter pr sekund, fremgår det af selve artiklen. BBC havde i 1939 20.000 licensbetalere, men krigen satte en stopper for udviklingen. I Danmark havde Eltra et apparat til fremvisning i 1948, men om det var bygget over et udenlandsk chassis, melder historien ikke noget om.
Blot til påmindelse om at vi ikke må glemme, hvordan det hele startede. TV blev til i en lang udviklingsproces over mange af teknikkens vigtigste opfindelser. Også udviklet i Danmark, men Tv kom altså først hertil i sin egentlige form mange år senere.