Tusinder af plantesorter udrydningstruet i verdens ældste frøbank

2. juli 2012 kl. 08:4722
Tusinder af plantesorter udrydningstruet i verdens ældste frøbank
Illustration: Steve Raymer.
En samling nordiske planter er i fare for at uddø sammen med den russiske genbank og planteresearchcenteret Vavilov-instituttet. Økonomiske nedskæringer gør det umuligt at vedligeholde stedets samling af planter og frø.
Artiklen er ældre end 30 dage

Vavilov-instituttet er verdens første genbank og rummer over 320.000 forskellige kulturplanter- og frø, som gør den til verdens største samling af sin slags. Men økonomisk nedprioritering truer stedet. 30-35 procent af frøene findes kun i samlingen og ikke længere i jordbrug, og de er derfor i fare for at forsvinde helt. Centret rummer også større mængder planter og frø indsamlet i Norden, lang tid før man tænkte på at gøre det samme herhjemme. For eksempel rummer samlingen 800 græs-, 60 æble-, 25 bær- og 1.150 kornvariationer af nordisk oprindelse.

Ustabil situation

Morten Rasmussen er seniorrådgiver hos NordGen, den fælles nordiske genbank, der indsamler og opbevarer nordiske arter, blandt andet fra Vavilov-instituttet. Han fortæller, at manglende prioritet og beslutninger, der tages uden for instituttet, er med til at gøre arbejdet svært for de ansatte.

»Det er en meget ustabil situation, de har i Skt. Petersborg. Og det bringer sådan en samling i fare. Et ukendt antal accessioner i Vavilovs samling må vi antage er døde i dag. Det er fordi, de ikke har haft mulighed for at regenerere dem, da de ikke har haft råd til at så frøene ud og tage nye frø af planterne. Og det til trods for, at de har meget dygtige og dedikerede medarbejdere,« siger han.

Et ukendt antal planter i Vavilovs samling må antages at være døde i dag, fordi de ikke har haft mulighed for at regenerere dem. Der er ikke penge til at så frøene ud og tage nye frø af planterne. Illustration: Steve Raymer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selvom NordGen indhenter nordiske planter og frø fra Vavilov-instituttet, er det en kostelig affære, og det tager tid at identificere de oprindelige nordiske varianter. Derfor er de nordiske planter, som NordGen endnu ikke har identificeret i samlingen, i fare for at uddø. Og selvom de fleste af samlingens nordiske sorter har fået en hjælpende hånd af NordGen, er de øvrige planter i samlingen stadig i fare. Og det er dårligt nyt.

Ifølge Morten Rasmussen er verdens fødevaresikkerhed afhængig af det genetiske materiale i genbankerne, da man ikke kan drive moderne landbrug og havebrug uden genmaterialet til forædling. Det er især landbrugets intensivering, der lægger pres på biodiversiteten, og mange arter er gennem årene forsvundet. Derfor er det genetiske bevaringsarbejde vigtigt for at udvikle nye sorter, som kan klare sygdomme og de ekstreme vejrforhold, som den globale opvarmning vil medføre og allerede har medført. Heriblandt plantesorter, der passer bedst til forholdene i de nordiske lande.

Ingen nemme løsninger

Selvom det er nærliggende at tro, at man burde kunne fryse de mange forskellige frø ned, som i den store sikkerhedsbank for frø på Svalbard, er det ikke så ligetil. Plantearterne har forskellig levetid i tørret og frossen tilstand. Mange af plantearterne kan kun ligge i dvale i få år, og de skal derfor genplantes og regenereres, ellers dør de. Og genplantning koster penge. Ifølge Sergei Alexanian, der er afdelingsleder og international kontaktperson for Vavilov-instituttet, er nedfrosne frø heller ikke brugbare for forskerne.

»For at få glæde af planternes genetiske egenskaber til at skabe sorter, der kan klare fremtidens problemer som klimaforandringer og nye sygdomme, som kan dræbe de gamle arter, skal frøene være tilgængelige i 'levende' tilstand for forskerne og frøavlerne. Det er de ikke, hvis de er frosset ned. Derfor kan forskerne og avlerne ikke få glæde af dem, hvis der ikke er penge til at plante dem ud,« forklarer Alexanian.

Ingen generationsskift

Han fortæller, at centret kun modtager 60 procent af de midler, der er nødvendige for at drive stedet. Selvom yderligere 10-15 procent dækkes via internationale projekter, er det ikke nok.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Et af de store problemer er, at der ikke er en yngre generation til at tage over. Det tager fem til syv år at lære en ny forsker op, men vi kan ikke tilbyde en høj nok løn til, at de unge vil arbejde for os. De kloge, unge mennesker vælger i stedet at arbejde for kommercielle virksomheder,« siger Alexanian.

Turbulent fortid

Vavilov-instituttet er opkaldt efter stifteren Nikolaj Vavilov, der fra 1920'erne og 20 år frem sammen med et hold af biologer og forskere rejste rundt i verden og indsamlede planter og frø til bevarelse for eftertiden.

Under tyskernes 900 dage lange belejring af Skt. Petersborg under Anden Verdenskrig beskyttede 30 medarbejdere fra Vavilov-instituttet de mange planter og frø, der ikke var nået at blive evakueret på grund af tyskernes hurtige fremmarch. Udenfor døde byens indbyggere som fluer af sult. Men for de medarbejdere, der var blevet tilbage for at beskytte den samling, der i dag er med til at opretholde verdens biodiversitet, var der ingen tvivl. 14 af de 30 medarbejdere, der var blevet i byen døde af sult, men samlingen blev ikke rørt. Den blev vurderet til at være for vigtig for fremtidens generationer.

Nikolaj Vavilov selv døde af sult i et russisk fængsel i 1943. Han var faldet i unåde, da Sovjetunionens diktator Stalin mente, at genetik var pseudovidenskab, så biologen og genetikeren blev arresteret.

22 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
23
6. juli 2012 kl. 14:01

Jo, vi er måske kommet lidt ud af en tangent, men dog ikke længere, end at arbejdet med at bevare de plantegenetiske ressourcer fra udryddelse er ulovliggjort, og derfor risikerer jeg og andre der arbejder med det at ende ligesom Vavilov. I dag er det nogle andre, der sidder på magten, men det er åbenbart stadig et sprængfarligt emne.

22
6. juli 2012 kl. 13:41

Nu var der jo en artikkel om et institut i Skt. Petersborg(udenfor EU) der har problemer. Det er et problem at forædling og genbanker har ringere vilkår end staternes kontrol-institutter. Det der skal til er jo et samarbejde. Genbankerne burde drives på grundforskningsmidler evt. med bidrag fra brugerne.

Så læs lige de sidste 3 linjer i artiklen...

21
6. juli 2012 kl. 13:38

Der findes jo heller ikke en liste over ophavsretsligt beskyttet musik, med forbud mod at spille musik, som ikke står på den liste. Alligevel kan komponister håndhæve deres rettigheder.Men behøver ikke at forbyde Mozart for at beskytte DAD.

Der findes en liste over ophavsretsligt beskyttet musik. Vist må man gerne spille musik som ikke er på listen, men det er jo også meget gennemskueligt om der spilles Mozart eller DAD.

Her er det lidt anderledes hvis to landmænd handler et parti hjemmedyrket såsæd indbyrdes.

Jeg tror ikke på på at forædlerne føler sig truet af f.eks. ølandshvede. Den udfylder en niche som de slet ikke har interesseret sig for. Det handler selvfølgelig om sikre beskyttelsen af de moderne sorter.

Jeg håber sagen lander på en måde, så både niche og regulær produktion kan være her.

20
6. juli 2012 kl. 13:16

"Hvis reglerne er dømt ulovlige, hvordan kan de så være i kraft?" Der er ikke faldet endelig dom i sagen. Foreløbig har vi kun EU-domstolens juridiske vurdering. Om dommerne følger de juridiske vurdering, eller i stedet træffer en politisk dom ved vi endnu ikke. Der skulle være faldet dom i marts, men det trækker ud, så der foregår nok en del i korridorerne for tiden.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=118143&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=128659Men det er jo ikke første gang, der er juridisk selvmodsigende ordninger. Genbankerne er forpligtet til at sende frø ud, og samtidig forbyder såsædslovgivningen dem at gøre det. Man kan få støtte fra landdistriktsordningen til at arbejde med plantegenetiske ressourcer, selvom frølovgivningen forbyder det. Sådan er der jo så meget....

"Hvordan skal sortsejerne kunne håndhæve deres rettigheder hvis der handles frø som ikke er på en eller anden form for kontrolleret liste?" Der findes jo heller ikke en liste over ophavsretsligt beskyttet musik, med forbud mod at spille musik, som ikke står på den liste. Alligevel kan komponister håndhæve deres rettigheder.Men behøver ikke at forbyde Mozart for at beskytte DAD. Det er helt i orden at stille kvalitskrav til nyhedsbeskyttede sorter, og fornuftigt at lave en liste over sorter, der lever op til disse krav. Det er god forbrugeroplysning til landmændene. Men det behøver ikke at være strafbart at dyrke f.eks. ølandshvede, som aldrig har været, og heller ikke kan nyhedsbeskyttes, fordi den ikke lever op til kravene. Nye sorter bør kunne konkurrere på deres kvalitet. Det skal ikke være nødvendigt at forbyde de gamle sorter for at de nye sorter kan klare sig i konkurrencen. Det er udtryk for en griskhed fra såsædsindustriens side, der får selv bankdirektørernes bonusordninger til at blegne. Det er slemt nok, at genbankerne har det svært i en tid, hvor der bliver skåret ned i de offentlige institutioner både herhjemme og i Vavilov, men vi behøver ikke gøre ondt værre med en lovgivning, der også direkte forbyder det private arbejde med at redde og udvikle de plantegenetiske ressourcer.

19
6. juli 2012 kl. 12:00

Vi har faktisk EU-domstolens ord for, at såsædslovgivning er ude af proportion. Faktisk i en sådan grad, at de mener, at den strider imod Lisabontraktatens proportionalitetsprincip.

Nu er jeg forvirret på et højere plan. Hvis reglerne er dømt ulovlige, hvordan kan de så være i kraft?

Man kan da sagtens beskytte sorteejernes rettigheder uden at forbyde sorter, som ikke er beskyttet, ligesom man kan beskytte komponister og forfatteres retteigheder uden at forbyde musik, som ikke længere er beskyttet.

Helt så enkelt er det vel ikke. Hvordan skal sortsejerne kunne håndhæve deres rettigheder hvis der handles frø som ikke er på en eller anden form for kontrolleret liste?

Der er god grund til at regulere medicinmarkedet også selv om det går ud over små producenter, for mennesker kan dø af at spise farlig medicin. Der er altså ikke nogen, der dør af at spise ølandshvede, så hvorfor skal den sort være forbudt at dyrke?

Pointen var, at det kan være nødvendigt at indføre regler som uheldigvis også favoriserer virksomheder med en vis pondus. Medicinalindustrien er bare det mest ekstreme tilfælde.

18
6. juli 2012 kl. 11:11

Vi har faktisk EU-domstolens ord for, at såsædslovgivning er ude af proportion. Faktisk i en sådan grad, at de mener, at den strider imod Lisabontraktatens proportionalitetsprincip. Det centrale er, at man for at beskytte sortsejernes rettigheder reelt forbyder sorter, som ikke er beskyttet. Det svarer til, at man for at beskytte komponisters ophavsret forbyder al musik, som ikke længere er beskyttet. Og det er ude af proportion. Man kan da sagtens beskytte sorteejernes rettigheder uden at forbyde sorter, som ikke er beskyttet, ligesom man kan beskytte komponister og forfatteres retteigheder uden at forbyde musik, som ikke længere er beskyttet.

Der er god grund til at regulere medicinmarkedet også selv om det går ud over små producenter, for mennesker kan dø af at spise farlig medicin. Der er altså ikke nogen, der dør af at spise ølandshvede, så hvorfor skal den sort være forbudt at dyrke? Hvis ølandshvede skulle beskyttes via bevaringssortsdirektivet, så ville man maksimalt kunne dyrke 100ha ølandshvede, altså en enkelt mark på en mellemstor gård. Hvilket såsædsfirma vil betale for registrering af en sort, som kun har én kunde på en enkelt mark. Alene registreringsomkostninger ville jo overskride enhver mullig fortjeneste.

17
6. juli 2012 kl. 10:42

Det er vel ikke specielt venstreorienteret at tale for liberalisering af markedet.

Det var nu også mere fordi du betjener dig af nogle fjendebilleder som generelt hører til ude af den tangent. Men jeg skal da straks beklage hvis jeg har gjort dig uret i den hensende.

Alle store planteforædlere er glade for den gældende lovgivning, som netop konsuliderer de store aktører på bekostning af mangfoldigheden. Det gælder uanset om man er andelsejet eller aktieselskab.

Regulatoriske byrder har det ganske rigtigt med at favorisere de store, men de er jo også til en hvis grad nødvendige. Tænk bare på medicinalindustrien som det mest ekstreme tilfælde. Det jeg synes du mangler at godtgøre er, at direktivtivet pålægger forædlerne byrder som er ude af propertioner. Hvis miniputter som Sejet og Nordic Seed har det fint med direktivet, så er problemet lidt svært at få øje på.

Bevaringssort direktivet kan ikke bruget til noget fornudtigt. Man får ikke nogen til at betale for registrering af en sort, som man ikke kan opnå rettigheder til.

Ikke forstået. Hvis man vil starte en niche produktion som f.eks. Ølandshvede, kan det vel ikke være en showstopper at man skal betale et gebyrer på under 10.000 kr. Jeg mener, i forhold til hvad vi ellers pålagt i dette samfund...

Selvfølgelig skal planteforædlerne beskyttes mod pirateri, og det skal lovgivningen sikre.

Hvordan vil du gøre det uden en sortslistning? Jeg er da åben for bedre ideer :-)

16
5. juli 2012 kl. 18:10

Det er vel ikke specielt venstreorienteret at tale for liberalisering af markedet. Alle store planteforædlere er glade for den gældende lovgivning, som netop konsuliderer de store aktører på bekostning af mangfoldigheden. Det gælder uanset om man er andelsejet eller aktieselskab. Lige andre planteforædlere Sejet og Nordic Seed ejet grovvarebranchen, hvis primære indtægtskilde er salg af hjælpestoffer til landbruget, og man skal være mere end almindelig naiv, hvis man ikke kan se, at dette naturligvis har indflydelse på planteforædlingen. Monsanto var jo nok heller ikke gået ind i planteforædling, hvis de ikke havde patentet på RoundUp. Bevaringssort direktivet kan ikke bruget til noget fornudtigt. Man får ikke nogen til at betale for registrering af en sort, som man ikke kan opnå rettigheder til. Selvfølgelig skal planteforædlerne beskyttes mod pirateri, og det skal lovgivningen sikre. Men lovgivningen behøver ikke at beskytte mod konkurrence, og det behøver man ikke være venstreorienteret for at mene. Landbrugets opfattelse af, at massig statsstøtte og stalinisk detail regulering er forudsætningen for et liberalt erhver, deler jeg ikke.

15
5. juli 2012 kl. 15:52

Anders, jeg interesserer mig ikke så meget for det der venstrekonspiratoriske tankspind.

Måske hvis du kunne påvise at de andelsejede forædlingsvirksomheder slog sig tøjeret over såsædslovgivningen. Men jeg tror egenlig de er glade for at have en vis beskyttelse mod pirateri.

Jeg vil hellere høre hvorfor i ikke kan operere inden for rammerne. F.eks. ved at bruge undtagelsen for bevaringssorter?

14
5. juli 2012 kl. 11:57

Jeg taler ikke om at tvinge landbruget til at bruge gamle landsorter. Faktisk tror jeg så meget på landmændens dømmekraft, at de af sig selv ville vælge de bedste og højest ydende sorter, hvis de fin valget. Det gør de bare ikke, for det forbyder EUs såsædslovgivning. Langt hovedparten af sorterne på det globale såsædsmarked, inklusive det danske kommer fra virksomheder, der har salg af kemikalier som deres hovedindtægtskilde. Finansieringen af sortsafprøvningen sikrer, at der ikke bliver afprøvet andre. Derfor har kemikaliindustrien frit spil til at bilde naive folk ind, at gamle sorter er ringere end deres. Vi skal ikke forbyde moderne sorter, men vi skal heller ikke som nu forbyde de gamle sorter, og sorter med alternativ egenskaber, som i nogle tilfælde notorisk er bedre. Hvorfor er kemikalieindustrien så bange for at give landmændene det frie valg til selv at bestemme hvilke sorter, de kan købe?

13
5. juli 2012 kl. 11:19

bl.a. for at give plads til landbruget.

Jeg er helt enig Søren. Landbrugets arealforbrug skal langt mere i fokus som en miljøparameter. Heraf følger at arealudbyttet isoleret set er en positiv miljøfaktor.

Generelt tror jeg at bedre planter, dvs. moderne sorter og GMO'er, er den mest miljøvenlige måde at hæve arealudbyttet. Kemisk planteværn kan dog også sagtens være en miljøgevinst, netto.

12
4. juli 2012 kl. 17:09

Omvendt. Det ville være en katastrofe hvis man smed 150 års planteforædling over bord og gik tilbage til de gamle landsorter.

Problemet er ikke de gamle landsorter. Problemer et at vi er godt i gang med at udrydde utallige arter i det hele taget, at biodiversiteten falder ukontrollabelt og uden styring, bl.a. for at give plads til landbruget. På toppen af det kommer så at vi mister de forædlede sorter. Hvilken økonomi er det som kan skabe incitament til denne udvikling? Kan vi være tilfredse med at BNP vokser mens naturen forarmes?

10
2. juli 2012 kl. 15:06

Det værste er, at landsorterne forsvinder landmændenes marker verden over, og erstattes af ensartede kommercielle sorter. Det er her det største fald i den genetiske diversitet sker. Vi mister for tiden genetisk diversitet blandt kulturplanterne i samme hast som faldet i genetiske diversitet i naturen, og det her, den virkelige katastrofe findes.

Omvendt. Det ville være en katastrofe hvis man smed 150 års planteforædling over bord og gik tilbage til de gamle landsorter. Det ville f.eks. betyde farvel til de bedste kombinationer af resistensgener, så pesticidforbruget ville eksplodere. Vavilov ville rotere i sin grav.

Landsorterne skal bevares i frøbankerne for at kunne indgå i den løbende forædling. Ikke for at vi skal skrue tiden tilbage.

I øvrigt mener jeg ikke at dyrkning ude hos landmændene er en gangbar bevaringstrategi. Det kræver mange forholdsregler at sikre, at materialet efter 25 gensåninger stadig er det oprindelige. Det gør genbankerne bedst.

9
2. juli 2012 kl. 14:40

Forbryderisk lyder så voldsomt, men det er da korrekt, at EUs såsædslovgivning ifølge EU-domstolens egen juridiske ekspert strider imod både menneskerettighederne og flere artikler i EU-traktaten, så forbryderisk er vel ikke et overdrevet ord at bruge i denne forbindelse. Jvf:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=118143&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=128659og:http://www.agrologica.dk/publikationer/froelovgivning-notat.pdf

Lad os nu ikke fordybe os i de nordisk sorter fra Vavilov. Det er ligeså alvorligt hvis alt det andet i Vavilov og andre genbanker forsvinder. Og vor egen genbank NordGen er også katastofalt underfinansieret, så vi kunne jo passende starte med at få den til fungere bedre. Det værste er dog ikke, at genbankerne mange steder i verden er dårligt finansieret. Det værste er, at landsorterne forsvinder landmændenes marker verden over, og erstattes af ensartede kommercielle sorter. Det er her det største fald i den genetiske diversitet sker. Vi mister for tiden genetisk diversitet blandt kulturplanterne i samme hast som faldet i genetiske diversitet i naturen, og det her, den virkelige katastrofe findes. Men det gør naturligvis ondt værre, at hvis genbankerne, som er kulturplanternes zoologiske haver, heller ikke fungerer.

8
2. juli 2012 kl. 12:51

Den måde vores genetisk frø-arv forvaltes på er i forvejen grænsende til forbryderisk. Så vidt jeg har forstået så mener EU at alle frø der handles, byttes, sås og høstes skal være registreret på EU's sortsliste. Hvilket naturligvis koster en mindre formue.</p>
<p>Vil nogen være sød at fortælle mig at jeg tager fejl og ser spøgelser? Please!

Der er mulighed for at få både "bevaringssorter" og "hobbysorter" optaget mere lempelige vilkår end de moderne sorter.https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=134171

Omkostningerne er ikke overvældende:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139662

7
2. juli 2012 kl. 12:02

Vil nogen være sød at fortælle mig at jeg tager fejl og ser spøgelser? Please!

Der er delt 4 mio fra fvm til:http://www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18486&PID=0&NewsID=5254

ellers er der denne artikkel ef Per Grupe: moerdrupkorn.dk/kornhistorie0001.pdf om et projekt:http://www.agrologica.dk/projekter/PGR-oversigt.html

Lidt om reglerne her:http://www.okologi.dk/landmand/fagomraader/oekologisk-planteavl/broedkorn/korn/saasaed-af-saerlige-sorter.aspx

Så det er muligt, men:

Men man må ikke købe, sælge eller forære såsæd væk, som ikke er certificeret.
.
.
Heldigvis ved de godt i Plantedirektoratet, at den europæiske såsædslovgivning er i strid med internationale konventioner om både landmænds rettigheder og om sikring af den biologiske mangfoldighed. Men samtidig har direktoratet jo til opgave at sikre, at lovgivningen overholdes.

Så i praksis gælder det at undgå emsige økologi-kontrollanter, dvs. være konventionel planteavler og:

Hvis man vil sikre sig bedst muligt, må man skal skaffe sig såsæd i begrænset mængde, og kalde det en afprøvning, og så fremover sige at man bruger egen såsæd.</p>
<p>Om man så rent faktisk bruger sin egen såsæd, eller man køber oprenset og kontrolleret korn fra eksempelvis Aurion eller Mørdrupgård, og så sælger sit eget korn til mel eller andet, det gør nok ikke så meget, bare korn-balancen ind og ud af bedriften passer.

Så der har nok været nogle dygtige lobyister i Bruxelles for at spænde ben for "nostalgien.

6
2. juli 2012 kl. 11:55

Katastrofe!

5
2. juli 2012 kl. 11:45

Prblemet er jo at planterne skal dyrkes, så nedfrysningen er "kun" at betragte som et sikkerhedslager af gener. Så det er måske en fejl, at de ikke dyrkes i de klimazoner hvor de er tilpasset.

Det er som at fylde årets jordbærhøst i fryseren, nedfræse jordbærbedet og forvente at der er jordbær når fryseren engang bliver tømt. Den "kloge" planter et nyt bed hvert år.

Det er derfor et valg af strategi.

4
2. juli 2012 kl. 11:36

Den måde vores genetisk frø-arv forvaltes på er i forvejen grænsende til forbryderisk. Så vidt jeg har forstået så mener EU at alle frø der handles, byttes, sås og høstes skal være registreret på EU's sortsliste. Hvilket naturligvis koster en mindre formue.

Det siger sig selv at det er den visse død for mange gamle sorter. Under forudsætning af at jeg har forstået det ret, så er det i praksis umuligt at bevare disse sorter ved at så dem, lade dem blomstre og høste frøene. Arbejdet med de nordiske frø i frøbanken ville således ikke kunne fortsætte i Danmark uden at man fik dispensationer.

Vil nogen være sød at fortælle mig at jeg tager fejl og ser spøgelser? Please!

3
2. juli 2012 kl. 11:29

Man burde kunne finde nogle penge blandt alle disse klimaforskningsinstitutter. Denne genbank er væsentlig mere værd for vores fremtid end alle disse alarmerende meldinger som de kommer med næsten dagligt.

2
2. juli 2012 kl. 10:14

Man må simpelhen finde ud af at få instituttet ind i en eller anden international finanseringsramme. Alene Vavilovs samling af kornarter, sorter og deres vilde slægtninge er helt uvurderlig.

1
2. juli 2012 kl. 09:42

Hvis foretagnet lukker ned, så burde et fælles nordisk råd i det mindste købe de nordiske sorter. Alt andet ville være himmelråbende dumt IMO.