Turbo 3G med sneglefart i København

Ingeniøren har målt downloadhastigheden på en mobil bredbåndsforbindelse fra selskabet 3 seks forskellige steder i København en hverdag omkring middagstid. Gennemsnittet ligger lige omkring 2,2 Mbit/s. På sin hjemmeside skriver 3, der er landets største udbyder af mobilt bredbånd, blandt andet om downloadhastigheder på op til 7,2 Mbit/s og en typisk oplevet hastighed mellem 2,0 og 5,5 Mbit/s.

Hastigheden afhænger blandt andet af, hvor i landet brugeren forsøger at koble sig op. Og ifølge 3's dækningskort ser det umiddelbart ud til, at København er godt dækket ind. Det er dog ikke ensbetydende med, at brugerne nødvendigvis oplever en hastighed meget over bundgrænsen på 2,0 Mbit/s.

»Det er ikke sikkert, at København er der, hvor det er bedst. I København har vi rigtig god dækning, men vi har også rigtigt mange brugere. Der kan sagtens være nogen, der sidder i en provinsby, der har meget mere turbo på, end der er i København,« forklarer kommunikationschef i 3, Stine Green Paulsen, og påpeger desuden, at Ingeniørens målinger ikke nødvendigvis er repræsentative for den højest opnåelige båndbredde i København, som hun mener godt kan ligge væsentligt højere.

Det kunne være nærliggende at tro, at 3 har kapacitetsproblemer i det københavnske, fordi hastigheden på mobilt bredbånd falder, jo flere brugere, der er koblet op til en sendemast. Og 3 har i 2008 fået rigtigt mange mobile bredbåndsbrugere, også i København. I første halvår af 2008 havde selskabet 54 procent af markedet for mobilt bredbånd, svarende til 88.773 abonnenter. Men alligevel mener Stine Green Paulsen ikke, selskabet har generelle kapacitetsproblemer.

»Nej. Men der kan være nogle steder, hvis der er mange, der har købt på en gang,« siger hun og forklarer, at selskabets radiofolk løbende overvåger belastningen på nettet, så 3 kan sørge for at udbygge det, hvis det er nødvendigt.

Salgs- og marketingschef Rehne Thomsens fra Butler Networks, der blandt andet laver trådløse løsninger til virksomheder, hvoraf nogle også kører via 3G-nettet, er dog ikke et øjeblik i tvivl om, at det stigende antal trådløse bredbåndsbrugere uundgåeligt påvirker brugeroplevelsen i negativ retning.

»Det påvirker selvfølgelig den hastighed, hvormed en bruger kan hente data. Netop fordi den samlede datakapacitet jo bliver delt mellem alle brugere, som er koblet op til en mobilmast, i modsætning til eksempelvis digitale kredsløb,« siger han.