Tunnelproduktion på Lolland koster 2,8 mia. ekstra

På Lolland kan borgmester Stig Vestergaard (S) ikke få armene ned ved udsigten til de mange arbejdspladser, der følger med beslutningen om at lægge produktionen af Femern-tunnelen ved Rødbyhavn.

Men for projektets økonomi kan placeringen i Danmark frem for Polen vise sig at blive en dyr affære:

"Placeringen ved Rødbyhavn vil medføre en forøgelse af anlægsomkostningen på i størrelsesordenen 2,8 milliarder kroner i forhold til det konsoliderede anlægsoverslag fra november 2010, som var baseret på, at entreprenørerne ville vælge at etablere produktionsfaciliteter i Polen," står der i den pressemeddelelse, som Femern A/S har offentliggjort.

Læs også: Femern kræver masser af plads

Læs også: Se animation af tunnelløsningen under Femern Bælt

Opgaven var tidligere vurderet til at have en værdi af 37,9 milliarder kroner, men det højere løn- og omkostningsniveau i Danmark kommer til at gøre projektet dyrere end tidligere ventet.

"På baggrund af den gennemførte analyse er det imidlertid selskabets vurdering, at ingen af de foreslåede lokaliteter i Polen lever op til kravene vedrørende teknisk og miljømæssig egnethed. Det vurderes således ikke at være muligt at lægge produktionen i Polen og samtidig fastholde åbningen i 2020," konstaterer Femern A/S i pressemeddelelsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne man også købe nye tog og elektrificere jernbanen fra Ringsted til Rødby - næsten, men på den anden side så er man også sikker på at tunellen holder 30 år mere og kvaliteten på arbejdets udførelse er lang over Polens standarder.

 • 1
 • 1

Kunne man også købe nye tog og elektrificere jernbanen fra Ringsted til Rødby - næsten, men på den anden side så er man også sikker på at tunellen holder 30 år mere og kvaliteten på arbejdets udførelse er lang over Polens standarder.

Ihukommet vi jo allerede har udbredt anvendelse af polsk arbejdskraft samt andre fra den gamle øst-sektor, så vil en række sjak derfra nok kime ind med gode tilbud på arbejdskraft (underentrepriserne), det ville være mærkeligt andet.

Så om standarden øges væsentligt ved at flytte produktionssted er vist 'at håbe', da de seneste år ikke ligefrem har vist særlig klogskab vedrørende købmandskab ifm. vores store projekter - er bro-/tunnelbranchen en undtagelse ?

 • 1
 • 0

Ihukommet vi jo allerede har udbredt anvendelse af polsk arbejdskraft samt andre fra den gamle øst-sektor, så vil en række sjak derfra nok kime ind med gode tilbud på arbejdskraft (underentrepriserne), det ville være mærkeligt andet.

Så om standarden øges væsentligt ved at flytte produktionssted er vist 'at håbe', da de seneste år ikke ligefrem har vist særlig klogskab vedrørende købmandskab ifm. vores store projekter - er bro-/tunnelbranchen en undtagelse ?

Tja, nogen mener at kreativitet bare er intelligens der leger, jeg vil dog blot tilføje at Polakkerne er kreative :)

 • 0
 • 0

Nu har vi snart diskuteteret financieringen af denne bro i et par år.

Hav mig undskyldt hvis i finder mig for grov, For det er utroligt at et så simpelt regnestykke har så svært ved at trænge ind på lystavlerne

Hvis det der udtrykkes i de foregående indlæg skulle være det repræsentative niveau for økonomisk insigt i DK, så må man sige som Dronningen : "Gud bevare Danmark".

Så en gang til for prins Knud og andre på samme stade.

De penge der forbruges til broen , er lån der optages af Fehmanrn Belt A/S og som ikke er noget der hives op af statskassen og som forhindrer andre ting at ske i vort land. Det er de penge som lånes, der skal betales af FORBRUGERNE af Fehmarn Tunnellen, og ikke af de danske skatte ydere...FAT DET DOG.

 • 0
 • 1

Inden du får en blodprop ;) så se e.v.t dette link.:

http://www.femern.dk/Material+folder/Docum...

Af disse linjer kan jeg i hvert fald udlede at der bruges stats finansierede eller på anden måde stilles stats garanti for lånets optagelse og for at Sund&Bælt efterfølgende kan opkræve afgifter, ja reelt for evigt. Dermed kan en fordyrelse også have indvirkning på lånets samlede rentetilskrivning og afvikling og imellem tiden skal DU og JEG betale for ALT der kommer igennem dette rør - herunder togenes daglige brug og varer der overføres ad denne forbindelse dagligt og dermed pålægges bredt. Just my 50 Cent.. ;) forsat God aften.

 • 1
 • 0

Kunne man også købe nye tog og elektrificere jernbanen fra Ringsted til Rødby - næsten, men på den anden side så er man også sikker på at tunellen holder 30 år mere og kvaliteten på arbejdets udførelse er lang over Polens standarder.

Tvivlsomt om det bliver ret meget dyrere, jo hvis de skulle vente flere år på at nye VVM undersøgelser og godkendelser fra Polen, så vil alene forsinkelsen påføre store ekstraudgifter, omvendt kan der kappes et halvt år af udbudsrunden, netop fordi entreprenøren ikke skal ud og finde arealer og få dem godkendt, han skal give et bud på en opgave hvor detaljer som placering, antal produktionslinjer og at der skal støbes under tag er fastlagt, entreprenøren skal stort set ikke indregne risiko, det må alt andet lige give gode billige bud.

En Dansk produktion vil sikre skatteindtægter der er mange gange større end en eventuel mindre merpris, som i øvrigt betales af bilisterne i form af tunnelafgift, og så er der i øvrigt moms på tunnelafgifter, 25% på det Danske stykke, et frit stykke på midten, og så 19% på det Tyske stykke, det er der jo ikke på færgebilletter, uanset hvordan det vendes er der jackpot til den den Danske Stat.

 • 0
 • 0

Tak for en fornuftig indsats Steen S.

For så kan folk selv læse hvad det drejer sig om.

Men man skal have læst adskillige af disse dokumenter, før end man kender mekanikken bag ordene.

For et er jura og noget andet er hvad menig mand læser, eller tror at han læser.

Det du vil falde over i en sådan tekst, vil være ......Danmark afholder alle udgifter til denne.... uden at tænke over at man vil bruge den samme konstruktion som med Storebælt og Øresundsbron med at afdække det i et statsejet firma så man ikke skal have den med på finansloven hver eneste år.

 • 0
 • 1

Rune Eilertsen kan ikke siges meget bedre..

Det er så dog spændende om der reelt så er nok arbejdskraft og hvad man vil gøre med den når byggeriet er slut. Men ingen tvivl om at det er et løfte Lolland kan bruge.

Havde man bygget IC4 herhjemme så havde man måske ikke fået verdens smarteste tog og måske heller ikke reelt kommet ud og køre i dem men så havde de folk da haft et job imens..

 • 0
 • 1

Men een kan jo altid udflage, udflytte og emigrere. Måske endog få tilskud til sidenhen at rydde op og demontere "udkants-EU". Trist er det altid at opleve , hvordan rationelle i den grad formår at forblænde sig på billigere løsninger qua produktion i lande der formår at kunne dette. En evig jagt efter sparet kapital - kun for at kapitalen sidenhen skal bruges på endnu mere sår-pillende og dæmonisk bedøvelse af sanser udi dyrere og dyrere rødvin. Ingen agt i at tænke på fremtidens Danmark, kommende generationer og den udvikling og det potentiale der ligger i at kunne gøre tingene selv. Et ramaskrig - om flere sygehuse, flere ambulancer og flere hjertestartere - plejehjem og healende omsorgsgivende handlevis - snarer end at se at selve projektet giver i tifold igen af samme skuffe. Ynkeligt at flere og flere kun anser at kunne bidrage med malurt istedet for at åbne øjnene og inddrage de gevinster, perspektiver og udsyn - sådanne fornemme og storslåede projekter giver. En nation bygges ikke af et nedrivningsfirma - men af konstruktive og visionsprægede individer - med et sundt fremsyn for øje. Ikke af den pessimistiske attitude "at sidste mand slukker og lukker". Har een ikke noget godt at sige da tie og forevigt lade menneskelig virke og iver udfolde sig. Om polakkerne - forøvrigt, skulle være af en anden mindre lødig garant for en kvalitet - evner jeg ikke at udtale mig meget mere om, end at jeg såmænd nu nok tænker at det de laver er vist godt nok. Tillige og iblandt endda bedre. Men jeg er også vis på at de selv har hårdt brug for egen ekspertise til at udvikle, fremme og bygge eget land. Desuden kunne en del af de udgiftsposter der her så drabeligt udspyes galde omkring - sagtens berettiges af at omkostningsniveauet i Danmark er betydeligt højere qua lønsumsafgifter, kulbrinteskatter, vej- og miljøtillæg, hånteringsgebyr, vandafledningsafgift, grundvandssikring, miljøplejetiltag, naturbeskyttelse, VVM-redegørelser, forureningsovervågning - og mange , mange andre tiltag. Tiltag der dels er skabt fordi at vor hidtidige erfaringer med projekter udi denne slags - har dette behov for kærende og beskyttende foranstaltninger. Sekundært for at kunne bidrage med kapital til føromnævnte kolosser af borger-ønskede syge-, pleje- og omsorgstunge foranstaltninger - foranstaltninger der kun er afkrævet af de borgere vi udgører dette land med. Tertiært - fordi at vi alle ved at netop kun sådanne omkostninger er os selv påført - ved den måde vi har valgt at drive et samfund på. Men vi kan jo også udskifte vort kongehus med en billigere og polsk udgave - omend de historier og ugebladssladrende fotoartikler er mindre lidet - til ugens faste ritual af Napoleonskager, flødeskumsfyldte Gåsebryster og kaffesladder - os ligusterfacister imellem. Se dog lyset - og ellers hold mund!

 • 0
 • 0

. "De penge der forbruges til broen, er lån der optages af Fehmanrn Belt A/S og som ikke er noget der hives op af statskassen og som forhindrer andre ting at ske i vort land. Det er de penge som lånes, der skal betales af FORBRUGERNE af Fehmarn Tunnellen, og ikke af de danske skatte ydere...

Spis brød til Bjarke. Foreløbig er der brugt ca. 1,5 mia kr. på forundersøgelserne alene. Hvem betale dem? De brugere, der først kommer i meget beskedne mængder efter 2020? Næh, det har du og jeg allerede gjort, og de kommer ikke igen, dertil er trafikunderlaget alt for ringe. Læg mærke til hvad der sker i disse år med skibstrafikken mellem nordiske havne og kontinentet: Flere og flere virksomheder sender gods med egne skibe eller sammen med andre virksomheder uden om Danmark til Travemünde, Rostock; Antwerpen osv. Og hver gang det sker, er det gods, der går udenom Femernbælt og de høje danske broafgifter.

http://www.ft.dk/samling/20101/almdel/TRU/...

Nu er vi to vist så gamle, at regningen for regeringens letsind, ikke vil genere os i vort ortium, men det vil den tilgæld gøre for vore børn og børnebørn.

 • 1
 • 0

Flere og flere virksomheder sender gods med egne skibe eller sammen med andre virksomheder uden om Danmark til Travemünde, Rostock; Antwerpen osv. Og hver gang det sker, er det gods, der går udenom Femernbælt og de høje danske broafgifter.

Jeg tror årsagen til at godset går udenom Femernbælt er den tid det tager at skille togene ad, 2*håndtering på/af færge og samle dem på den anden side, men når tunnelen står færdig, så sparer du både tiden til alt denne håndtering, og alternativt den tid det tager at køre omvejen 160km over Jylland, og endelig har Svenskerne hidtil fået afslag når de har søgt om flere koncessioner til at få flere tog gennem Danmark(fordi der skal være plads til vores passagertog), det lyder mere som at bane trafikken er begrænset af nød, og ikke af at det er for dyrt.

Dit eget link viser at prisen per km: Danmark 2,10kr + broafgifter som betales særskilt Sverige 6,59kr + broafgifter som betales særskilt Tyskland 21,95kr alt inkluderet.

Hvis broafgiften deles over 350km som inkluderer Øresund og Storebælt, så er Danmark med en broafgift på 24,42kr klart dyrest, det bliver endnu dyrere med Femern tunnelen, men ja til flere koncessioner, og en betydelig tidsbesparelse må give mange flere godstog.

 • 0
 • 0

@Bjarke: Du har ganske ret i at indsigten i samfundsøkonomi blandt deltagerne på disse debatsider er pænt sagt mangelfuld. De fleste kan svinge sig op og hyle med i koret: At offentligt ansatte er af det onde osv. Det alene sætter lige som en hel del i perspektiv (for de ramte: Det er ultrakort hvad der bidrager til BNP, der sammen med finansieringen er interessant når det kommer til offentligt ansatte)...

MEN - du kan altså ikke bruge forbrugeroverskudet mere end én gang. Selv om broen finansieres via lån og brugerbetaling, betyder det blot at midlerne ikke (blandt brugerne) anvendes andet sted (fx til skatter :-D)

Tilbage til artiklen: HVIS det holder vand, at simpel egnsudviklingsstøtte koster næsten 3 mia.kr., er det helt igennem tåbeligt. Send det til Polen, og udkommandér så et sjak Lollændere til at hænge ledninger op over jernbanerne (eller noget andet mere/mindre lønsomt)!

 • 1
 • 0

"lokaliteter i Polen lever op til kravene vedrørende teknisk og miljømæssig egnethed"

Man kunne jo bruge 1 milliard på at etablere egnede lokaliteter i Polen og derved spare de resterende 1.8 mia.

 • 1
 • 0

Jeg er ret sikker på at det der skulle have stået i pressemeddelselsen var:

"Ministeren ringede og sagde at han gerne vil genvælges og at han vidste hvor vores børn går i skole så naturligvis bygger vi i Danmark."

Poul-Henning

 • 1
 • 0

Kalundborg havn havde også budt ind på opgaven og de forstår ikke at Rødby blev valgt fremfor Kalundborg da de allerede har de nødvendige havne faciliteter.

Hvis man havde valgt Kalundborg istedet for Rødby kunne man spare 2-3 milliarder af disse ekstra udgifter iflg. byrådsmedlem Kaj Buch Jensen fra Kalundborg.

citat fra nordvestnyt.dk

"Tre milliarder dyrere Kaj Buch Jensen undrer sig imidlertid over én speciel ting.

 • Man gør forbindelsen tre milliarder kroner dyrere end nødvendigt forstået på den måde, at man skal anlægge en havn, som man bagefter skal rive ned. Her i Kalundborg kunne man have fået det for en tiendedel af beløbet, siger socialdemokraten."

Hvis det er rigtigt så er det fair at antage at de 3 milliarder er regerings måde at foretage egsnudviklings støtte for udkants danmark.

Erik Skibsted, civ.ing

 • 1
 • 0

Hver gang dansk udført arbejde bliver udråbt til at have verdens bedste kvalitet, får jeg brækfornemmelser.

Mine observationer kan i hvert fald ikke bekræfte det.

Mvh, Lars (Der både har haft danske og polske håndværkere)

PS: Ræk mig lige en gulvspand.

 • 1
 • 0

Når Jens og jer andre (enkelte undtaget) er færdige med at brokke jer over at det er "spild" af penge idet hele taget at bygge tunnellen, "spild" af penge at arbejdet lægges på Lolland osv osv.....

De øvrige "bydere" på en placering, bl.a. Lindø og Kalundborg er også ude med riven...

Ja, så ender det vel med at et eller andet, andet klogt hoved beslutter at det skal ske billigst muligt, -og så sender vi arbejdet til Polen, -vi kunne selvfølgelig spørge Italienerne om de vil stå for det i Polen. Det kan helt sikkert således budgetteres MEGET, MEGET billigere... og inden vi får set os om, så har det koster 3 x såmeget uden at der er kommet noget funktionelt ud af det...

Og selv om det bliver små 3 milliarder dyrere, så er det vel småpenge, samlet set ? kun 3 x mere end en enkelt rigmand brænder af for sjov på bank-eventyrer.

Og var der så nogen der nævnte de følgeindtægter til købmanden, hoteller, pensioner, værktøjsforhandlere o.s.v o.s.v.

Og nogen nævner at trafik-underlaget ikke er stort nok ? Jeg mindes vist at nogen sagde det samme om Storebælts-forbindelsen og det er da vist gået langt over forventning. Husk lige at det ikke er unormalt at østeuropæiske lastbiler "gerne" tager turen fra Polen m.v. til sjælland over Jylland for at undgå færgen, men selvfølgelig; hvis vi flytter hele butikken til Polen, så slipper vi for al den trafik og så kan vi danskere jo leve af overførselsindkomster...

Jo, Jo, held og lykke med at få flyttet produktion til udlandet, -det lykkes jer måske.

Og nej, jeg bor ikke på Lolland....................

 • 0
 • 0

For 2,8 Milliarder..

Kunne man også købe nye tog og elektrificere jernbanen fra Ringsted til Rødby - næsten, men på den anden side så er man også sikker på at tunellen holder 30 år mere og kvaliteten på arbejdets udførelse er lang over Polens standarder.

Fortæl om din viden om Polens standarder, hvis du har nogen? Spar på din dansk bedreviden og snævertsyn om polske forhold. Polen kan f.eks. producere højteknologi som motorer til F16 fly. De laver andre fremragende produkter og har mange højt kvalificerede medarbejdere. Som i Danmark har Polen også mindre gode medarbejdere. Nogle af dem tager arbejde hos danskere der ikke vil betale prisen for de dygtige polske medarbejdere. Nogle af de dygtige polakker laver i Polen skrog, til gode danske flådefartøjer, efter de specifikationer de har fået fra Danmark.

I Danmark findes der danske medarbejdere der har besluttet at købe italienske tog! De danske medarbejdere har ikke været dygtige nok til at lave kontrakter og at sikre at leverandøren lever op til det aftale. Hvor arbejder de danske beslutningstagere i dag?

Iøvrigt tillykke til Lolland

 • 1
 • 0

Tja - alene som følge af ovenstående meget "indsigtsfulde" indlæg (af S.Beck) håber jeg da at opgaven ryger til Polen....

Måske vi så kan få råd til lidt af alle de andre ting, vi ønsker.

 • 1
 • 0

Fortæl om din viden om Polens standarder, hvis du har nogen? Spar på din dansk bedreviden og snævertsyn om polske forhold. Polen kan f.eks. producere højteknologi som motorer til F16 fly. De laver andre fremragende produkter og har mange højt kvalificerede medarbejdere. Som i Danmark har Polen også mindre gode medarbejdere. Nogle af dem tager arbejde hos danskere der ikke vil betale prisen for de dygtige polske medarbejdere. Nogle af de dygtige polakker laver i Polen skrog, til gode danske flådefartøjer, efter de specifikationer de har fået fra Danmark.

I Danmark findes der danske medarbejdere der har besluttet at købe italienske tog! De danske medarbejdere har ikke været dygtige nok til at lave kontrakter og at sikre at leverandøren lever op til det aftale. Hvor arbejder de danske beslutningstagere i dag?

@ Richard juul

Selvfølgelig er der forskel på begge vores opfattelser af Polsk og Dansk arbejdskraft.

Jeg vil ikke gå i dialog på mini eller maksimalerne men - der er selvfølge forskelle på begge landes uddannelser og opfattelser af arbejdsmiljø herunder om det er stor-entreprise eller små håndværker-tilbud - det bare at ringe til den lokale fagforening for at få den ged barberet eller tjekke håndværkerrådets henstillinger.

Den større og bredere dannelse kan vi da måske godt drage pareller af, men min erfaring er at de polske arbejdere - og så mener jeg arbejdere, ikke er på samme niveau som danske og det er min konklution på min over 40 årerige erfaring med deres kunnen og gøren, tro mig - jeg har set meget sjusk, men gennemsnittet er blevet bedre trods alt. M.v.h Steen.

 • 0
 • 1

Det havner hvor det plejer....ligesom alle andre af den slags store projekter gør........fortæl hvad det morsomme er i det Michael Theil ?

Tør du tænke på hvis det var Italienere der skulle bygge?

 • 0
 • 0

Ja - det burde give grund til bekymring og specielt er det meget betænkeligt når der tænkes på at der var to løsninger i spil hvor den nok væsentligste begrundelse for valget af tunnelløsningen netop var bedre anlægsøkonomi. Umiddelbart ser det ikke ud til at forarbejdet for tunellen har dækket økonomien rigtigt af når der så hurtigt kan komme så store budgetændringer. Det kunne være interessant at høre hvordan tunnelkonsortiet kunne basere anlægsoverslaget på polske tunnelelementer uden at sikre at det nu også var teknisk muligt? Hvis det er det generelle niveau for budgetoverslaget så var det måske en god ide at trække i nødbremsen og bede om en revurdeinger af det samlede projekt!

 • 0
 • 0

Øh... taler vi ikke om noget som er blevet dyrere end et "anlægsOVERSLAG" ?

Er der nogen af jer der har fået et overslag fra håndværkere, fabrikker eller noget som helst uden det er blevet NOGET dyrere ?

Bare en tanke

 • 0
 • 0

Hej Steen, Hvor i består "forskel på begge vores opfattelser af Polsk og Dansk arbejdskraft"? Jeg ville ønske at du har ret i at vi i Danmark er meget bedre og dygtige end mennesker af andre nationaliteter. Det har ret til at mene. Jeg tror at du undervurdere andres evner. Det er sikkert et større problem for dig end for dem du undervurderer.

 • 1
 • 0

Jamen Richard dog ;)

Forskellen er givetvis den, at jeg formoder vi to ikke har arbejdet på samme sted/branche og set de samme nuancer af fagligt kunnen og gøren gennem tiden og jeg vil heller ikke fremstille andre folkeslag som mindre stereotypiske i forhold til det faktum at være dansk og med rette kan udelukke hvor jeg personligt mener forskellen fagligt er tilstede/ikke tilstede.

Jeg undervurderer ikke andres evner og - det er heller ikke et problem for mig.

Med ønske om en forsat God dag, Steen.

 • 0
 • 1

Undskyld jeg mente: Możemy również przenosić całe Danii do końcówki oszczędności.

Edit: Joke forsvandt i tekniske problemer.

Den er endnu ikke dukket op......

 • 0
 • 0

Kalundborg havn havde også budt ind på opgaven og de forstår ikke at Rødby blev valgt fremfor Kalundborg da de allerede har de nødvendige havne faciliteter.

Efter min mening, ville et tilvalg af Kalundborg el. Lindø, have gjort det meget svært og utroværdigt at vælge Polen fra.

Om elementerne skulle sejles 165 el. 185 el 220 km, kunne vel være underordnet ?

 • 0
 • 0

Det er sandsynligt at Rødby hele tiden har været meningen.

Al det dér med at nævne andre lande har blot været fordi at det SKAL man i EU. En så stor ordre skal i udbud over hele EU, men politikerne er fri til at vælge den mest optimale løsning.

Elementerne bliver 200 meter lange og dermed verdens længste og tungeste. [Det er netop her at danske ingeniører har tænkt sig at brillere og indhøste erfaringer, sådan at de fremover kan bygge denne slags tunneller ude i verden].

Jeg så netop forleden på DRHD første afsnit af denne engelske serie

Mega broer http://www.dr.dk/HD/programmer....htm Engelsk dokumentarserie fra 2009. Hverdage, første gang: 25. maj 2011 kl. 17:35 på DHD -1. afsnit: Øresundsforbindelsen

Og man fik indtryk af at det var en meget hasarderet sejlads at bugsere de lange og tunge tunnel-sektioner (fra fabrikken i Københavns Nordhavn), som var midlertidig lukket i enderne af gigantiske stålporte som i sig selv vejede flere hundrede tons. Og en gang gik det galt, og der kom vand ind i en af portene og tunnel-sektionen sank.

Så givet det ville være endnu mere hasarderet at bugsere det helt ned i Femern Bælt.

 • 0
 • 1

Og man fik indtryk af at det var en meget hasarderet sejlads at bugsere de lange og tunge tunnel-sektioner (fra fabrikken i Københavns Nordhavn), som var midlertidig lukket i enderne af gigantiske stålporte som i sig selv vejede flere hundrede tons. Og en gang gik det galt, og der kom vand ind i en af portene og tunnel-sektionen sank.

Så givet det ville være endnu mere hasarderet at bugsere det helt ned i Femern Bælt.

For slet ikke at tale om at elementerne sandsynligvis skulle sejles via T-ruten i tilfældet Kalundborg og Lindø.

Mon ikke det er mest lokalpolitisk teatertorden man hører lige nu, så man næste gang noget er på spil, kan fortælle regeringen at man blev snydt i f.m. Femern ?

 • 0
 • 1

Det kunne være interessant at høre hvordan tunnelkonsortiet kunne basere anlægsoverslaget på polske tunnelelementer uden at sikre at det nu også var teknisk muligt?

Var det ikke noget med nogen gasrør til Rusland hvor Finland fik den løftede pegefinger for hvordan kunne de lave rør uden at være en del af den samlede VVM undersøgelse, hvis Femernforbindelsen efter den historie vælger Polen uden at dække sig ind risikerer de årelange forsinkelser, hvem har gavn af det? (udover de to måger og personalet på Scandlines.)

Som jeg har forstået det er logistikken kritisk, tunnelelementet skal placeres umiddelbart efter at renden det skal ligge i er gravet.

Hvis tunnelelementet bliver forsinket eller skadet skal alt det maritime udstyr så ligge st-by imens?, eller skal man tage chancen og risikere at tunnelelementerne ikke sætter sig lige meget?, de må gerne synke/sætte sig men det skal være ens så enderne passer til de andre elementer.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten