Tunge, tyske kraftværker bremser dansk vindkraft-integration

Tyske kraftværker har langt sværere ved at nedregulere deres elproduktion, når det blæser, end de danske kraftværker har. Det viser en lille analyse af det tyske elsystem under blæsevejret 2. og 3. januar, hvor der var negative elpriser i både Tyskland og Danmark.

Analysen er udført af partner i Ea Energianalyse Anders Kofoed-Wiuff, som forklarer, at når elprisen på grund af blæst er lav i Tyskland, går strømmen nordpå mod Danmark. Den billige tyske strøm presser elprisen især i Vestdanmark endnu længere ned.

Dermed øges Danmark udfordring med at integrere vindkraft.

Læs også: Nytårsblæsevejr kunne have opvarmet Viborg i et helt år

Ifølge analysen leverede termiske værker i Tyskland hele 60 procent af kapaciteten (37 GW) i fjerde til femte time om morgenen 2. januar, mens vindmøllerne leverede resten (25 GW).

I en tilsvarende situation i december i Danmark leverede de danske termiske værker bare 20 pct. af effekten, mens vindmøllerne producerede resten.

En oversigt fra den uafhængige tyske institution Agora viser ligeledes, at antallet af timer med minuspriser i det tyske elsystem i 2013 lå på 65 timer. I Danmark havde vi 46 timer med negative elpriser i 2014.

»Tysklands andel af vindkraft er langt lavere end den danske – cirka 9 pct. af elforbruget i 2013 – så hvis de allerede har problemer med at integrere vindkraften og få udbud og efterspørgsel til at passe sammen, så kan det godt gå hen og blive et problem for Danmark,« påpeger Anders Kofoed-Wiuff.

Læs også: Danmark kan hente milliardgevinst ved at bruge vindmøllestrømmen selv

»Det vil sige, at hvor opfattelsen traditionelt har været, at tyskerne kunne aftage noget af vores vindmøllestrøm til en fornuftig pris, fordi de har relativt færre vindmøller, så er der en risiko for, at det øger vores integrationsproblemer,« siger han.

Han tilføjer, at vi selvfølgelig kan eksportere den tyske vindmøllestrøm videre til Norge, men at forbindelserne er begrænsede. For eksempel var der flaskehalse mellem Danmark og Norge/Sverige den pågældende nat.

»Omvendt kan man jo også konkludere, at der ligger et stort potentiale for at hjælpe tyskerne med at løse deres integrationsproblemer. Vi har i Danmark haft stor succes med at øge fleksibiliteten på de termiske kraftværker – blandt andet ved at sikre gode reguleringsegenskaberne på anlæggene, ved etablering af turbine-bypass, så kraftvarmeværkerne alene producerer varme, når det blæser, og ved at etablere elpatroner og varmepumper. Samtidig gøres tilskud til f.eks. biomassekraftværker og kraftvarmeværker afhængig af elspotprisen, så de har incitament til at regulere ned, når det blæser,« forklarer Anders Kofoed-Wiuff.

Han tilføjer, at Danmark hjælper Kina med at etablere de samme systemer. Hvis vi kan eksportere den knowhow til Tyskland, kan der både ligge danske arbejdspladser – og samtidig vil det bidrage til at integrere vores egen vindkraft.

Ifølge analysen består den tyske kraftværkspark – foruden af kernekraft – af brunkuls-, stenkuls- og gaskraftværker, som kræver mellem to og syv timer med nulpriser, før det kan betale sig for dem at stoppe produktionen og starte igen.

Ifølge Energinet.dk var elpriserne under Egon søndag morgen lavere i Tyskland end i Danmark. Vi importerede derfor strøm herfra og eksporterede strømmen videre til Norge. Netto eksporterede vi strøm fra Vestdanmark og nordpå.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fælles problem - tysk net er for tyndt til tyske møller, og det generer selvfølgelig når tysk vindstrøm er så meget større end dansk. Derfor har vi en 1.800 MW linie fra Tyskland til Tjele/Norge, og Tyskland ønsker sin egen 1.400MW søkabel til Norge oveni.

Men Cobra-kablet er en genvej til det store Hollandske marked med høje priser, og såmænd også en genvej til det tyske Ruhr-distrikt med tung industri : http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/download... Der går en 400kV-linie fra Eemshaven til det sydøstlige Holland og videre hen til Ruhr. Der er også planer om en DC-linie (gul stiplet) fra nord for Hamburg til Midt-Tyskland, og det kan aftage en god del af den nordtyske møllestrøm hvis den gennemføres.

 • 15
 • 0
 • at tyskerne ikke kan nedregulere og derfor dumper deres kulkrafteffekt, som vi gladeligt køber til lav pris på bekostning af vindstrøm.

Energinet.dk kan jo bare lade være at købe !

 • 3
 • 5

Energinet.dk kan jo bare lade være at købe !

Som udgangspunkt, nej... Vi aftager det vi kan for at hjælpe tyskerne, på samme måde som de aftager eller leverer det til os som de kan... Det er hele kernen i et fælles elnet på tværs af landegrænser... Kun i det tilfælde hvor kablernes kapacitet bliver overskredet eller energimængden gør vores net ustabilt, vil det komme på tale at afbryde for forbindelsen...

 • 9
 • 2

Er der nogle der kan komme i tanke om en god grund til at skrive kontrakt med en havmølleroperatør, der forlanger 105øre/kWh, når tyskerne vil afsætte til en negativ pris?

 • 7
 • 15

Jeg respekterer din faglige indsigt.

Men det er jo en kendt sandhed, at det tyske elnet er utilstrækkeligt for Tyskland og andre, herunder at transport over Elben er svag.

Derfor er det ikke indlysende, at gamle aftaler - som hviler på nu manglende infrastruktur - kan opretholdes. Det fremgår jo også at en "omgåelse" af Tyskland med Cobra-kablet er en mulig delløsning. Bemærk "omgåelse" af Elben er det operative ord.

Det er meget godt at der er aftaler med omgivelserne, men hvis infrastrukturen halter bagefter, Sydsverige og Nordtyskland, af en mængde lokale fnidder og miljøgrunde, så er aftalerne ikke troværdige og effektive. Det er ikke nok med stabil frekvens, høj oppetid og lave priser (150% i afgift ufortalt) hvis de mulige miljøhensyn suboptimeres - på grund af halve aftalers indfrielse i udlandet.

 • 8
 • 0

Umiddelbart lyder det som Ebberød Bank.

MEN når nu aftalen ER indgået, så bør den udnyttes - også, som jeg har skrevet - fordi det måske er tysk fodslæb og dårlig kulkraftregulering som gør det aktuelt for Tyskland at dumpe prisen.

Jeg er ikke miljøfanatiker, men det som er bygget (danske vindmøller) bør naturligvis udnyttes.

 • 7
 • 0

MEN når nu aftalen ER indgået, så bør den udnyttes - også, som jeg har skrevet - fordi det måske er tysk fodslæb og dårlig kulkraftregulering som gør det aktuelt for Tyskland at dumpe prisen.

Før nordtyskerne fik mange møller kunne vi udkonkurrere deres marginalpris med dumpingstrøm fra møllerne, derfor skruede de deres hjemlige produktion ned. Vi kan ikke længere oversvømme deres markeder , fordi de tyske møller er på støtteordninger der også tillader dumping. Det er landet med de fleste møller på tåbelige ordninger der "vinder" retten til at forære strømmen væk og belaste egne forbrugere med PSO.

Selvfølgelig skal vi lade os "tabe" den støttekrig og få gratis strøm fra tyskerne. Der er ingen grund til at betale 105øre/kWh for noget der har en værdi på 0øre/kWh.

 • 7
 • 4

Ret utrolig retorik, at andre energikilder 'mangler fleksibilitet'. Vindenergi er da den mindst ufleksible energiform overhovedet, kun overgået af solenergi som altid producerer mest når alle ligger ved stranden og ingenting når det er mørk og koldt og man skal have lys og varme og gåsen i ovnen.

Det er satme ikke lukrativt at skulle agere backup for VE og samtidig få på puklen for at man ikke er fleksibel.

 • 9
 • 12

»Det vil sige, at hvor opfattelsen traditionelt har været, at tyskerne kunne aftage noget af vores vindmøllestrøm til en fornuftig pris, fordi de har relativt færre vindmøller, så er der en risiko for, at det øger vores integrationsproblemer,« siger han.

Der er ingen i elbranchen, der seriøst har haft "opfattelsen", at tyskerne kunne aftage noget af vores vindmøllestrøm når vi selv har meget af det, for de har de jo også da, som flere indlæg påpeger. Denne problemstilling har været aktuel og kendt i 10-15 år.

For 8-9 år siden aftalte vi (Energinet.dk og E.ON Netz) f.eks. at opgradere transitkapaciteten Jylland-Tyskland. Dette sker i tre trin, hvor to er gennemført og det sidste indebærer at de to 220 kV ledninger Sydjylland-Tyskland/Slesvig-Holsten-(ca.)Hamborg ombygges til 400 kV. Denne ombygning rækker dog ikke langt ift. al den offshore i Nordsøen vindkraft tyskerne planlægger, at tilslutte på selv samme ledninger og samtidig bygges der store mængder vindkraft på land i Slesvig-Holsten.

Generelt har transmissionsudbygningen i Danmark samt til og fra vores nabolande de sidste 10 år være drevet af vindkraft udbygningen og derfor integrationen af denne energi.

Som artiklen nævner, har Tyskland stadig megen A-kraft og kul-kraft. Dette er som bekendt værker, som ikke "bare lige" nedreguleres. Vi er i Danmark blevet gode til dette, på kulkraft-siden i hvert fald. A-kraft er jo et kapitel for sig selv. Disse værker regulerer man normalt ikke for for nogle timer eller dage af flere forskellige årsager - en er at brændstoffet er nærmest gratis ift. andre omkostninger. Og nej, lad os nu ikke starte en endeløs A-kraft diskussion igen.

Som nogle nævner før, er der jo en fin eksportmulighed i at lære tyskerne at regulere kulkraftværker, ligesom vi gør i Kina (hvor sanseløse mængder vindkraft ofte står stille pga. manglende transmissionskapacitet samt andre ikke-tekniske faktorer).

 • 6
 • 0

Måske kunne man også udnytte situationen til at finansiere flere kabler til Norge, når nu tyskerne ikke selv kan finde ud af at bygge nogle internt.

 • 1
 • 0

Måske kunne man også udnytte situationen til at finansiere flere kabler til Norge, når nu tyskerne ikke selv kan finde ud af at bygge nogle internt.

Det er der skam planer om - nordmændene er ikke dumme og fik for resten lavet en, for dem, ret god aftale for Skagerrak 4, den for nogle uger siden idriftsatte 700 MW jævnstrømsforbindelse Jylland-Norge. Fra Danmark synsvinkel fordres mere kapacitet i Tyskland Hamborg->Grænsen->Jylland samt evt. yderligere fra Sydjylland til Viborg/Tjele hvor jævnstrømforbindelserne mod Norge udspringer, inden det kan blive aktuelt, at øge kapaciteten Jylland-Norge. DONG/Anders Endrup, undertegnede m.fl. andre ønskede for år tilbage et kabel Danmark-England, hvor priserne er særdeles fordelagtige - hvis man sælger i hvert fald. For nylig er Energinet.dk og deres modpart National Grid begyndt, at kigge på et kabel Jylland-England. Fra plan til realisering er der desværre bare 4-7 år for disse store og kostbare projekter.

 • 2
 • 0

Det ligner lidt den om halen der logrer med hunden. Og desuden den gamle om at det er samfundets skyld. Man får indtryk af at det i hvert fald ikke er vores politik den er gal med, det er alle de andre der ikke har set det geniale i det.

 • 4
 • 4
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten