Trods overskridelser af grænseværdi med faktor 1.000 er giftige fluorstoffer fuldt lovlige

Illustration: Wikipedia

Fødevarestyrelsen er blevet advaret af flere eksperter om, at giftige og svært nedbrydelige fluorstoffer i mademballage kan udgøre en sundhedsrisiko.

Alligevel får det ingen konsekvenser, at styrelsens egen test igen har afsløret overskridelser af den vejledende grænseværdi med mere end faktor 1.000.

»Jeg ved, at virksomhederne tager det meget alvorligt. De hænger sig ikke i, om det er en anbefaling eller en lov. Mange virksomheder vil gerne gøre alt, hvad de kan, for at undgå det. Der er rigtig mange af dem, som har valgt at skifte leverandører eller bruge anden emballage,« siger biolog Mette Holm fra Fødevarestyrelsen.

Grænseværdi indført sidste år på grund af advarsler

Fødevarestyrelsen indførte sin vejledende grænseværdi for mængden af fluorstoffer i i fødevareemballage sidste år.

»Vi begyndte at anbefale mere direkte, at man ikke anvender de her stoffer for et års tid siden, fordi mange af stofferne ikke er risikovurderede, og fordi risikovurderingsforskere og -institutioner har en mistanke om, at stofferne har ensartede skadelige effekter. De er bekymrede for, at de er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og kan skade immunforsvaret,« siger Mette Holm.

Læs også: Burgerpapir overskrider grænseværdi for giftige fluorstoffer med mere end faktor 1.000

Derfor iværksatte Fødevarestyrelsen en undersøgelse, der kom i august i år, og som dokumenterede de meget høje overskridelser af grænseværdien.

»Hvis grænseværdien er overholdt, ved vi, at der ikke er anvendt fluorerede stoffer. Der, hvor de højeste fund er, har der formentlig været anvendt fluorerede stoffer,« siger Mette Holm.

»Vi anbefaler, at virksomhederne ikke bruger fluorstoffer - men det er ikke et forbud. Der findes rigtig mange stoffer, og nogle af dem kunne godt være acceptable. Vi har sat grænseværdien ud fra et forsigtighedsprincip. Vi måler på indholdet i pap og papir, og at fluorstofferne er der, er ikke det samme, som at de kommer over i fødevarerne,« siger Mette Holm.

Læs også: Venstrefløj kræver forbud mod fluorstoffer i papir og pap

Adskillige undersøgelser har vist, at fluorstofferne finder vej til maden, men i stærkt varierende mængder. Værst er det, hvis emballagen bliver varmet op, og hvis maden indeholder meget fedt. Netop derfor er muffinforme og burgerpapir nogle af de værste steder at have fluorstofferne. Og det var netop her, at overskridelserne i testen var størst.

Fordi der ikke er lovgivning konkret på indholdet af fluorerede stoffer, kan Fødevarestyrelsen kun opfordre de konkrete virksomheder til, at de kontakter deres leverandører.

»Desuden skal virksomhederne forholde sig til, hvis der er fluorerede stoffer, hvordan de kan være sikre på, at der ikke sker en skadelig afsmitning på fødevaren. Det bliver fulgt op på det førstkommende tilsyn,« siger Mette Holm.

Burger King: Vi bruger ikke ulovlige fluorstoffer

Burger Kings papir var mellem de prøver, som havde det højeste indhold af fluorerede stoffer.

»Hos Burger King tager vi fødevaresikkerhed meget alvorligt. Derfor stiller vi også høje krav til vores leverandører, og vi har modtaget dokumentation for, at vores emballager er frie for PFOA og PFOS. Hvis det viser sig, at der mod forventning findes spor af disse fluorstoffer, så er det naturligvis noget, vi er nødt til at drøfte med producenten.«

PFOA og PFOS er de bedst kendte og undersøgte fluorstoffer. Den danske test er imidlertid tilrettelagt, så den også måler forekomsten af molekyler, der ligner, og derfor ifølge forskerne sandsynligvis har samme sundhedsskadelige virkning.

Læs også: Kager på papir fyldt med giftige fluorstoffer bliver på butikshylderne

Foreholdt det svarer Burger King:

»Vi stiller krav til vores leverandører om ikke at bruge ulovlige fluorstoffer, herunder PFOA og PFOS i vores emballageprodukter. Hvis der alligevel kan findes ulovlige fluorstoffer i vores emballage, er det naturligvis noget vi må tage op med vores leverandør.«

Fluorstofferne er ikke ulovlige at anvende, heller ikke mængder, der overskrider den vejledende grænseværdi med faktor 1.000.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Producenterne har skiftet C8-perfluorkædeforbindelser, der er forbudte eller i søgelyset/trukket tilbage, ud med andre forbindelser med kortere- eller længere fluoralkylkæder, som ikke har har været i søgelyset på samme måde og ikke er så godt undersøgte, men som mere og mere anses som problematiske. De har ikke endnu har en grænseværdi, og hvis de får en gang i fremtiden, så bliver den måske højere. derfor kan man ikke skrive, som Ingeniøren gør, at grænseværdien er overskredet 1000 gange.

Hovedproblemet er, at det er fortroligt, hvilke fluorholdige alternativer, der bruges i de enkelte produkter. Dette er formentligt årsagen til, at det er organisk bundet fluor, der er målt i undersøgelsen og ikke de konkrette stoffer eller nedbrydningsprodukterne af dem. Disse vil også være mere omstændelige at måle.

Det største problem er, at emballagen ikke skal mærkes med dets tilsætningsstoffer; dette gør kontrollen nærmest umulig og i hvert fald meget bekostelig.

Danmark kan ikke alene ændre på det, da det er et område EU regulerer, så det er ikke de danske fødevaremyndigheder, der skal kritiseres, men EU Kommissionen, EU-parlamentet og EU-landenes regeringer over en kam! Medlemslandene kan ikke selv skride ind, undtagen, hvis der er akut fare. Så kan lande indføre egne regler, indtil Kommissionen og de andre lande har undersøgt sagen. Hvis der ikke er flertal for at vore skridt er berettigede, skal de ophæves igen. DK er jo ikke mere en suveræn nation på områder, det indre marked dækker. Det var UK heller ikke, og det var en hovedårsag til Brexit!

 • 0
 • 0

Hej Allan

Hvordan ser du at man skulle kunne lovgive omkring dette? Som du selv nævner er det et problem at producenterne bare kan rykke lidt rundt på carbon skelettet og så have et nyt stof som ikke er på en liste.

Ville det være realistisk med et forbud mod flourstoffer der ligner, som der nævnes i artiklen? Evt. med en tilføjelse om at et givent stof må bruges hvis det har klaret tests X,Y,Z og derfor kan anses for ikke at være sundhedsskadeligt.

 • 0
 • 0

Man kunne i det mindste stille det krav, at evt. tilsætningsstoffer til levnedsmiddelemballage deklareres på emballagen fx. med EU nr. eller CAS nr. Dette kunne påtrykkes eller indgraveres og vil ikke fylde uoverkommeligt.

Kemiske navne vil blive for omfattende og uforståelige for de fleste.

Jeg tror dog ikke, at leverandørerne af emballagen vil acceptere dette frivilligt, da de anser disse oplysninger for produktionshemmeligheder.

Internationale forbud mod farlige stoffer er en meget langsommelig og ressourcekrævende proces, der kan tage årtier og næsten altid har undtagelser. Hvis de kortkædede PFAS viser sig at være så farlige, at de skal forbydes, vil det nok tage 20 år eller mere at få det vedtaget.

 • 0
 • 0

Stop med at købe deres produkter! Hvis nok gjorde det ville de trække deres butikker ud af landet. Tænk lige, det er jo ikke kun u definerede følger af indpakning der er et problem med disse produkter og deres producenter. Nej det er overvægt, diabetes, skovrydning, betaling af korrupte politikere osv osv.

Disse producenter er jo ligeglade med os, og så længe vi bliver ved med at lægge penge i deres "l o r t" har de da ikke tænkt at ændre sig..

 • 0
 • 0

Problemet er, som Allan nævner, at der simpelthen ikke er fornuftig mærkning og forbrugerne har derfor ikke en jordisk chance for at vælge hverken fra eller til.

CAS numre i kombination med noget ala den kemi app der vidst risikere at lukke ned, virker som en ret fornuftig mulighed.

Og tak for svar Allan, jeg tænkte godt at det ville være et problem at få en serie af stoffer forbudt.

 • 0
 • 0

Jeg kan ikke få forstå det...

Så det samme nyudviklede stof skal gennem en milliard kroner tung godkendelsesprocess for at sikre at det ikke medfører uhensigtsmæssigheder, hvis det skal bruges som lægemiddel, mens det hemmeligholdt og stort set ukontrolleret kan bruges som tilsætningsstof i fødevareemballage (tøj? kosmetik?) indtil det har en entydigt dokumenteret skadelig virkning?

Please, en eller anden fortæl mig at det ikke er tilfældet...

 • 0
 • 0

Med mindre du ønsker et indsnævret samfund, hvor alle fratages deres rettigheder til at vælge selv, synes jeg du skal stikke piben lidt ind!

Rigtig, rigtig mange ting medfører dårligdomme, hvis de håndteres forkert. Fastfood medfører vel ikke overvægt og diabetes ved almindelig brug - dvs en eller to gange om måneder. Faktisk er det også bevist at den oversunde livsstil, som en del mennesker prøver at leve op til, også kan være farlig og heller ikke er sund for kroppen. Det handler om balance og oplysning.

Hvorfra har du beviser på at BK i Danmark bestikker politikere?

 • 0
 • 0

Endnu et eksempel på at EU varetager de store koncerners økonomiske interesser før de over hovedet overvejer at varetage borgernes interesser.. !

EU er i den grad en dyr og forfejlet institution, der har bevarelse og udvidelse, af sit eget bureaukrati, som sit største mål..!

EU er ikke en samarbejdes institution.. det er blevet en magt institution..! .. og gang på gang afgiver vi mere magt til bureaukratiet..

.. forstår godt Englænderne..!

 • 0
 • 0

Det er mere et eksempel på et af problemerne ved lovgivning omkring stofgrupper. Som der er nævnt tidligere er der meget god mulighed for at ændre lidt på strukturen af molekylet uden at det ændre på de evner producenten ønsker. Så hvis EU vælger at forbyde 20 forbindelser, jamen så smækker vi bare en sidegruppe på et sted eller laver kæden en anden længde og vupti, nyt stof som ikke er på listen over stoffer vi ikke må bruge.

Som Allan foreslog, ville en tvungen mærkningsordning i det mindste tillade forbrugerne at vælge hvad de vil udsættes for.

 • 0
 • 0

Det ser ud til at DTU Food også har foreslået en mærkningsordning. Så mangler vi bare at Fødevarestyrelsen arbejder ihærdigt for det i EU, men det vil tage tid, hvis det overhovedet lykkes!

 • 0
 • 0

»Jeg ved, at virksomhederne tager det meget alvorligt. De hænger sig ikke i, om det er en anbefaling eller en lov. Mange virksomheder vil gerne gøre alt, hvad de kan, for at undgå det. Der er rigtig mange af dem, som har valgt at skifte leverandører eller bruge anden emballage,«

Det er da ikke noget de ligefrem har reklameret med, endsige oplyst om. Skal man så bare tage Mette Holm fra Fødevarestyrelsens ord for det? Det er så svagt et grundlag, at det er ikke-eksisterende. Jeg vil derimod tillade mig at anklage Mette Holm for vildledning af befolkningen og forbrugerne. Og for at forsøge at bremse det generelle ønske og krav der er i befolkningen for fødevarer der ikke er sundhedsskadelige. Hun burde fyres omgående for sådan en uprofessionel, useriøs udtalelse og håndtering af så omfangsrigt og alvorligt problem som flourstoferne. Jeg er rystet. Hendes embede er oprettet for at varetage befolkningens interesser. Betalt af skatteborgernes penge. Og så opfører hun sig så inkompentent og svigefuldt. En fyring er det mindste man kan forlange. Herefter bør det undersøges, hvordan Fødevarestyrelsen iøvrigt har forøgt at bremse og blokere behovet for en forbedring på området. Måske er der andre der skal fyres. Muligvis minstre?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten