Trods målsætning om CO2-reduktion på 70 procent: Ny regering giver grønt lys til milliarddyr naturgasledning

16. juli 2019 kl. 05:0337
Trods målsætning om CO2-reduktion på 70 procent: Ny regering giver grønt lys til milliarddyr naturgasledning
Illustration: MI grafik.
Det næste skridt er taget for gasledningen Baltic Pipe, som skal lede norsk naturgas gennem Danmark til endestationen i Polen. Professor i energiplanlægning kan ikke se, hvordan det hænger sammen med de danske klima-ambitioner.
Artiklen er ældre end 30 dage

Polen er ét skridt nærmere norsk naturgas, efter at Danmarks nye erhvervsminister, Simon Kollerup (S), har offentliggjort landsplandirektivet for gasledningen Baltic Pipe. Det betyder, at Miljøstyrelsen kan give den endelige VVM-tilladelse, så anlægsarbejdet kan gå i gang.

Tidligere har det ellers ikke været muligt at få at vide, hvad den nye regerings holdning er til den kontroversielle ledning. Baltic Pipe skal føre naturgas fra den norske del af Nordsøen gennem Jylland, Fyn og Sjælland for til sidst at løbe gennem Østersøen og ende i Polen. Dermed får polakkerne mulighed for at købe norsk naturgas i stedet for russisk.

Læs også: Tavshed: Hvad vil Socialdemokratiet med de kontroversielle ledninger Viking Link og Baltic Pipe?

Baltic Pipe

En 105-110 km ny offshore gasrørledning i Nordsøen fra den norske gasrørledning Europipe II i Nordsøen til Houstrup strand på den jyske vestkyst - herefter 210 km ny gasrørledning gennem Jylland, Fyn og Sjælland, indtil ledningen løber ud i Østersøen ved Faxe Ladeplads.

Ledningen finansieres af danske Energinet og den polske pendant, Gaz-System. De betaler hver halvdelen af den samlede pris, som skønnes at ende et sted mellem 12 og 16 mia. kr.

Kilde: Energinet.dk

Ingeniøren forsøgte ellers med 16 telefonopkald, tre sms’er, tre e-mails og ét tweet under valgkampen at få Socialdemokratiets holdning til naturgasledningen, alle uden svar.

Gasledning og klimamål

Kritikken af Baltic Pipe går på, at gasledningen er et fossilt infrastrukturprojekt, som skal tilbagebetales helt frem til 2053. Men hvis vi skal leve op til Paris-aftalen, skal vi være CO2-neutrale tre år før - nemlig i 2050.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Minister afviser genberegning af Baltic Pipe i lyset af Parisaftalen

Den nye regering og dens støttepartier har et endnu mere ambitiøst mål. Vi skal udlede 70 pct. mindre CO2 i 2030 i forhold til i 1990, og vi skal tage klimakrisen seriøst. Alligevel er det den nye regerings erhvervsministers underskrift, der står under det landsplandirektiv, som tillader den fortsatte udvikling af gasprojektet.

Den prioritering forstår professor i energiplanlægning Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet ikke.

»Man undrer sig over, hvordan investeringer i fossil infrastruktur - hvor Energinets argument er, at danskerne får billigere gas - kan være prioriteret i en tid, hvor vi skal have nedbragt vores CO2-udslip med 70 pct. i 2030,« siger han til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Milliarddyr gasledning graver hele Danmark op for polakkernes skyld

En lavere pris er ganske rigtigt et af Energinets argumenter for, hvorfor projektet er en gevinst ikke bare for Polen men også for Danmark, som skal betale halvdelen af gasledningen, hvis endelige pris ender et sted mellem 12 og 16 mia. kr.

Energinet peger på, at forbruget af naturgas i Danmark falder, og at der bliver færre til at betale regningen for gastransporten. Baltic Pipe vil medvirke til at holde priserne i ro for de danske gasforbrugere, skriver selskabet på sin hjemmeside.

Læs også: Energinet: Baltic Pipe hjælper både Polen og det danske samfund

Udfasning af polsk kul

Et andet klimaargument er, at Baltic Pipe måske vil få Polen til at anvende naturgas som brændsel frem for kul. Naturgas udleder omkring halvt så meget CO2 som kul, og derfor kan projektet bidrage til at reducere Europas samlede CO2-udledning.

Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet mener, at Polen i så fald burde bygge vindmøller i stedet, og at der slet ikke er nogen garanti for, at Polen vil sænke sit kulforbrug som følge af Baltic Pipe-projektet.

»Det er forstemmende, at argumentationen går på, at det er en god klimasag at lave fossil infrastruktur, fordi der er tale om gas - fordi ideen er, at gassen skal erstatte kul i Polen. Men det er sådan, at vind er billigere end kul og gas - og det er fortsat billigere at bruge kul end naturgas,« siger han og fortsætter:

»Jeg bliver bekymret for den fremtid, som Danmark og Europa går i møde, når man kan lave den her slags investeringer uden at skulle måle det op imod Danmarks målsætning om at være baseret på 100 pct. vedvarende energi i 2050.«

Læs også: Professor om ny gigant-gasledning: Selv hvis det går godt, bliver jeg ked af det

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energinet påpeger på sin hjemmeside, at ledningen i fremtiden vil kunne bruges til biogas i stedet for naturgas. Men Brian Vad Mathiesen mener heller ikke, at det argument holder.

»Så er der dem, der hævder, at vi på sigt bare kan udskifte den naturgas, vi bruger i Danmark, med noget grønt. Men de regnestykker er altså svære at få til at hænge sammen,« siger han.

Geopolitisk hensyn

Næste skridt i processen er, at Energinet skal indhente tilladelser og dispensationer hos de 13 kommuner, som ledningen går igennem fra vest til øst. Derefter begynder Energinet at bygge de tekniske anlæg i foråret 2020, så gasledningen kan stå klar i slutningen af 2022, hvor Polens gaskontrakter med Rusland udløber.

Det er nemlig også et af de store argumenter for det storstilede projekt. Når gasledningen er anlagt, vil Polen have adgang til norsk naturgas, som de vil kunne købe frem for at være afhængige af russisk gas.

Men på trods af det geopolitiske hensyn er Brian Vad Mathiesens endelige dom klar:

»Jeg kan ikke se, at nogen med fornuft har vist, at ledningen betaler sig selv tilbage, og at vi får reduceret CO2-udslippet i Europa.«

Ingeniøren forsøgte at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup om, hvordan regeringen ser det her projekt i forhold til sin målsætning om et 70 pct. lavere CO2-udslip i 2030, men det er ikke lykkedes.

37 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
36
18. juli 2019 kl. 18:09
Kapacitet af Baltic Pipe:10E9 m3 gas @ 100 atm Energiindhold af naturgas: 12 kWh / m3

Effekten af gasledningen er 10E9 m3 * 100 * 12 kWh/m3 / (365 *3600 s) = 9GW

Baltic Pipe skal bygges i stål. 800 mm i diameter, vægtykkelse 20 mm. Lederareal: 50000 mm2 En 1GW Højspændings kobber DC forbindelse har et tværsnit på 2500 mm2 (for to ledere tror jeg) Kobber leder ca. 6 gange bedre end stål.

Hvis Baltic Pipe blev bygget af to isolerede stålrør i stedet, kunne den lede både vindenergi og gas ind fra Nordsøen.

34
18. juli 2019 kl. 10:09

Nogle brændstoffer har nitrogen indbygget eks. vis halm og der for er det vanskeligt at gå NOx'erne ned.

Og kul!

Ofte omkring 1% nitrogen. Denne nitrogen er på N, og ikke N2 form, når den indgår i forbrændingen. Derfor er den desperat for at indgå i forbindelse med noget andet, f.eks. O eller O2.

N2 fra luften er rimeligt stabilt, og skal først "ødelægges" med høje temperaturer, før det bliver til 2N i stedet, som har tendens til at blive til 2NOx.

Derudover indeholder kul "hele det periodiske system", hvoraf langt det meste ender i asken og dermed ikke (0,01-0,1%) emitteres til atmosfæren.

Gas producerer ingen aske...

33
18. juli 2019 kl. 10:02

Selvfølgelig afhænger det af hvordan kedlerne er bygget. Avedøreværket kan i den samme kedel skifte problemløst mellem kul, olie, gas og flis/(halm). Det er bare at dreje nogle haner og sætte maskineri i gang for at male kul/biomasse til pulver.

Jeg er selv kedel- og kraftværksingeniør, så jeg ved godt, at og hvordan man kan omlægge fra kul til gas, omend det er lidt mere speget på brunkulsværker med integreret brændselstørring.

Det er mærkeligt som de "grønne" har en alt eller intet indstilling, trods det faktum at skift fra kul til naturgas mere end halverer udledningen. Det er dette skift der har mindsket USA's CO2 udledning.

Jeg forstår godt din pointe. Min bekymring er blot, at man laver en langtidsinvestering i teknologi, som f.eks. base-load CCGT værker, der burde udfases helt på kort sigt, og allerede er rentabelt at udskifte. Hvis det er for at fyre med gas i mindre end 10 år, så gerne for min skyld.

Perfektion er "godt noks" værste fjende.

32
17. juli 2019 kl. 09:04

Brian Vad Mathiesen, være ikke ked af det, man kan ikke erstatte gas med vindenergi, hvis man vil have en stabil energiforsyning. I øjeblikket importerer Danmark 2500-2600 MW energi fra Norge og Sverige (vand- og atomenergi), måske mener Brian Vad at det kan kløses ved at bygge endnu flere vindmøller? Jeg tror ikke det er løsningen! Men den mulighed har Polen ikke, derfor vælger de gas og atomenergi i fremtiden, de har planer om bygning af 6 stk. store reaktorer. Metan er en svag klimagas, kun pumpet op af klimanørder, der beregner klimaeffekten over 100 år, altså fortsætter ca. 90 år efter af metan er død og borte. Metan kan kun optage et par meget små områder i varmespektret, så brug bare matan. Det gør jeg selv, for der er tilsluttet et stort biogasanlæg i nærheden. Men hvad får Danmark ud af at lægge rør ved gennem Danmark?

30
16. juli 2019 kl. 22:19

Karsten, hvad om du undersøgte det?

NOx, opstår stadig når "noget" brænder i en atmosfære med Nitrogen.

28
16. juli 2019 kl. 21:51

At Naturgas er Metan, og Metan er en VÆRRE drivhusgas end CO2?

Hvis mere end 2% af Metanen, undslipper i hele energikæden, er det værre end kul, set fra et klima perspektiv. Renere, med langt mindre udslip af partikler, og giftige gasser som SOx, men det er sjovt nok ikke et problem, at luftforureningen, på verdensplan, fra Kul, Olie og Biomasse slår 6-7 millioner ihjel årligt.

Så Naturgas er renere, men som Klima løsning, er det IKKE den rigtige vej at gå.

Atomkraft er uden CO2 udslip og uden skadelig røg.

27
16. juli 2019 kl. 21:29

'restlevetiden'

Jeg kunne faktisk ikke selv huske det, da jeg skrev mit indlæg. Nu har jeg slået det op: Polens R/P-forhold for kul er 216, dvs. at man kan opretholde den nuværende kulproduktion i 216 år. Det tilsvarende tal for Tyskland er 214, hvorimod UK nuomdage kun har kulreserver til yderligere 11 års produktion på det nuværende niveau. De høje tal for Tyskland, Polen samt Ukraine og Tyrkiet er med til at trække tallet for ’Total Europe’ op på 215 år. For CIS er det 329 år. For Nordamerika 342 år. For hele verden, 132 år.

Kilde: BP 2019.

26
16. juli 2019 kl. 20:29

Hvordan skulle den erstatte kul/brunkul? (ikke at det ikke kan lade sig gøre, men det betyder noget hvordan det skal ske i praksis)

Selvfølgelig afhænger det af hvordan kedlerne er bygget. Avedøreværket kan i den samme kedel skifte problemløst mellem kul, olie, gas og flis/(halm). Det er bare at dreje nogle haner og sætte maskineri i gang for at male kul/biomasse til pulver.

Det er mærkeligt som de "grønne" har en alt eller intet indstilling, trods det faktum at skift fra kul til naturgas mere end halverer udledningen. Det er dette skift der har mindsket USA's CO2 udledning.

24
16. juli 2019 kl. 18:45

Der er jo intet vundet i og med det sandsynligt vis UDELUKKET er for at Polen kan skifte til norsk gas frem for russisk. Hvorfor alle de her sammen ligninger med 100% konvertering fra kul til gas?

Det er et kæmpe nederlag for for den grønne omstilling det her, da man binder Polen til elendig gas de næste 30-50 år

23
16. juli 2019 kl. 18:41

Sådan kan man bare ikke stille det op. Flere indbyggere og mere industri giver vel altid større tal og skaber derfor ikke et fair grundlag for sammenligning med dk.

Det skal divideres op i bnp eller antallet af indbyggere eller noget lignende.

22
16. juli 2019 kl. 18:35

Det er ikke uvedkomne for DK, når det er at befolkningen skal betale halvdelen (6 mia kr) af dette karrierefremmende cirkus! Hvordan kan et indlæg som dette få 12 likes? Jøsses

20
16. juli 2019 kl. 18:00

Der satses også på overskudsgas fra Mellemøsten

Jeg ved ikke, hvor du har det fra, men det er forkert. Eksporten af LNG fra Mellemøsten steg fra 61 Bcm (milliarder m3) i 2008 til 135 i 2013, faldt til 123 Bcm i 2017 og steg en smule til 126 i 2018. Udsvingene skyldes primært udviklingen i Yemen, som gik fra 0,4 Bcm i 2009 9,9 i 2013, hvorefter eksporten kollapsede til 1,9 i 2015 og ’nul’ i de seneste 3 år. Eksporten fra verdens største LNG-eksportør, Qatar, steg fra 41 Bcm i 2008 til 101 i 2011 og har siden ligget meget stabilt mellem 104 og 107 Bcm.

Det er korrekt, at et land som Irak er en stor synder, hvad angår flaring af associeret gas fra olieproduktionen. Ifølge en oversigt fra Verdensbanken ligger Irak nr. 2 med 17.8 Bcm i 2018, foran nr. 3 Iran med 17.3 og bagefter Rusland med 21.3 Bcm. Sådan har det ikke altid været i Irak, men systemerne til gasbehandling og intern gastransport til elværker og (petrokemiske) industrier har endnu ikke fået samme grad af opmærksomhed fra olie- og elministeriet og de udenlandske olieselskaber, som genopbygning af oliesektoren. Så istedet for at bruge indenlandsk gas (og visse mængder gas importeret fra Iran) bruger de irakiske elværker primært store mængder råolie, som kunne eksporteres (med potentielt store indtægter til følge - dog afhængigt af produktionsaftaler og enighed herom mellem OPEC-landene) og store mængder HFO, som ikke kan afsættes hverken på det hjemlige marked eller til eksport.

Den samlede LNG-eksport på verdensplan er steget fra 235 Bcm i 2008 til 431 Bcm i 2018. Det er Australien, som står for hovedparten af tilvæksten, med en stigning fra 21 Bcm i 2008 til 92 Bcm i 2018. USA vil dog også til at have del i kagen: 1 Bcm i 2008, 17 i 2017 og 28 Bcm i 2018.

p.s. LNG er ikke under tryk, men gassen er kølet ned til -160K, hvorved den bliver flydende.

19
16. juli 2019 kl. 17:44

Baltic pipe og Nord Stream 2 kommer til at krydse hinanden I østersøen. Ville det ikke være smartere hvis Baltic pipe gik i land i Tyskland ved Bremen, og Nord Stream 2 gik i land i Polen. Det vil antagelig ikke blive dyrere. Så kunne Tyskland og Polen bygge en udligningsforbindelse, og vælge hvem der køber gas fra hvem. Danmark har kun problemer, og ingen gavn af linien, så lad os slippe for den.

18
16. juli 2019 kl. 16:28

De store olie- og gas selskaber synes i øjeblikket at satse meget på naturgas til såvel kemikaliefremstilling som energi. Der satses også på overskudsgas fra Mellemøsten som transporteres som flydende naturgas under tryk (LNG). Flares fra olieproduktionen udgør et betydeligt miljøproblem i nærområderne, og er ren spild af energi, herunder produktion af CO2, som der også arbejdes med at gøre noget ved.

Tyrafeltet (Danmarks betydeligste gasfelt)er under genopbygning. Total satser sammen med den danske stat på fortsat produktion af olie- og naturgas her fra.

Hvis nu man samarbejder om at udvikle CCS teknologier, er afbrænding af naturgas gennem enten pre-combustion eller oxy combustion den mest økonomiske måde at opsamle CO2 på (stort %-vist indhold af CO2 i røggassen).

I kombination hermed kan man udskifte metan (naturgas) inaturligt forekommende gashydrater med CO2, som synes at binde sig stærkere til hydratet og på den vis komme i besiddelse af muligvis uoverskueligt store energilagre, der hidtil har vækket bekymring ved stadig temperaturstigning og frigivelse af metan fra disse hydrater. Teknologien vil koste mange penge til forskning og udvikling men sammen med EU og et par andre store nationer herunder f.eks. Indien,der har store hydratforekomster, kan teknologien bevæge sig hurtigt mod målet.

Lad vores nye regering prøve at være med til at gøre sig gældende på disse områder involverende naturgas. Man kunne udfase kul og biomasse ret hurtigt, ligesom tyskerne kan udfase kul og lignit ligeså hurtigt. Det vil nedbringe CO2 emissionen i løbet af nogle måneder.

Desværre synes Danmark indtil nu at satse på biomasse, men læs venligst seneste nummer af Weekendavisen på forsiden baseret på en artikel fra Nature Communication, så kan man indse, hvor problematisk en sådan politik er.

17
16. juli 2019 kl. 15:15

Det er svært at fortænke polakkerne i dette ønske, henseende til Ruslands både historiske og aktuelle ageren

- netop! Men lidt 'sjovt', at det aldrig bliver nævnt! DR bragte i Deadline i sidste uge et indslag om Fox News, hvori indgik et citat om, at seerne skulle føle sig velorienterede (underforstået: Uden at være det!) Ser ud til at danske MSMer (med 'Danmarx Radio' i front) har annammet idéen!? :)

(Kan professoren (BVM) virkeligt bære omrking på så store skyklapper, som de fremlagte citater lader formode?).

16
16. juli 2019 kl. 14:04

- aber nein, men (forsynings)sikkerhedmæssigt er gevinsten uomtvistelig: Ledningen afskærer Putler (og Schrøder, såfremt han stadigt kan tygge smør??) fra eneretten på naturgassalg til centraleuropa - med deraf flydende potentiale for pression!

Ja, hvilket er hovedårsagen til, at polakkerne ønsker projektet. Det er svært at fortænke polakkerne i dette ønske, henseende til Ruslands både historiske og aktuelle ageren.

12
16. juli 2019 kl. 13:24

Hvis hele den mængde gas erstatter kul og brunkul, vil det give en CO2 reduktion på mindst 40 mio tons CO2 pr år.</p>
<p>

Og hvis den erstatter russisk gas er der intet vundet overhovedet, rent klimamæssigt.

Hvordan skulle den erstatte kul/brunkul? (ikke at det ikke kan lade sig gøre, men det betyder noget hvordan det skal ske i praksis)

Ved retrofit af kedler eller ved konstruktion af nye anlæg, f.eks. højeffektive CCGT?

For det sidste tilfælde tvivler jeg på det kan konkurrere med ny VE - heller ikke i Polen. De skal trods alt også betale for kraftværkerne og efterfølgende for gassen.

11
16. juli 2019 kl. 12:49

Kapaciteten på Baltic Pipe er ca 10 mia m3 naturgas / år.

Hvis hele den mængde gas erstatter kul og brunkul, vil det give en CO2 reduktion på mindst 40 mio tons CO2 pr år.

Det svarer til den samlede danske udledning.

10
16. juli 2019 kl. 11:59

Naturgas udleder ca 50% CO2/MWh sammenlignet med kul. Sammenlignes med brunkul (lignite) er det ca 25% CO2/MWh

Polen har en udledning på knap 200 millioner tons CO2 /år fra kul.

Skift til naturgas vil således kunne nedbringe udledningen med 100-150 millioner tons CO2 / år i Polen plus en betydelig reduktion af partikelforureningen som også er et problem i Danmark.

Danmarks årlige CO2 udledning er ca 40 millioner tons, og 70% målsætning skal bringe den ned på ca 20 mill tons / år (Det er jo 70% af udledningen en gang i 90'erne) .

Polen har aktuelle planer om 8GW offshore vind og i Danmark vil vi med Kriegers flak, og Hornsrev 3 og de 2 kystnære parker i Vestjylland komme op på ca 2.5GW.

Selvom det er mere fossil, så er tiltaget betydeligt mere effektivt end det vi måske/måske ikke planlægger i Danmark, og samtidig er der udvikling på vej mht off-shore vind.

9
16. juli 2019 kl. 11:47

Er det “infrastruktur-projekt” af samme art som el-kablet til UK, hvor Energinet også er en spiller ? Driver Energinet en egen forretning løsrevet fra formålet: dansk energi-infrastruktur ?

Danmark er en del af det indre marked for energi. Som ansvarlig for det overordnede el- og gasnet i Danmark er det naturligvis Energinets opgave at stå for opkobling til udlandet. Hvem ellers? I øvrigt blev den første elforbindelse til udlandet etableret allerede i 1915. For den første gasforbindelse til udlandet taler vi 1982.

Har disse monopoler misforstået deres mission ?

Begge virksomheder lever formentligt fint op til deres respektive formålsparagraffer. I øvrigt er det vel svært at argumentere for, at Ørsted skulle være et monopol. Monopolaktiviteterne i Ørsted udgør vel under 5 % af de samlede aktiviteter.

8
16. juli 2019 kl. 11:39

Vi har vores CO2 målsætning, og så må Polen og Norge selv klare deres. Om der så gik 10 gasrør gennem Danmark ændrer det jo ikke på de danske mål. Det er uskønt at være hellig på andres bekostning.

Danmark var negativ overfor Nordstream 2, grundet frygt for russisk indflydelse, men så er Baltic pipe jo som sendt fra himlen.

7
16. juli 2019 kl. 10:56

Den agerer allerede fra starten fuldstændigt imod alt, hvad den hævdede at gå efter under valgkampen.

Det kan ikke være værre!

Von der Leyen står på samme måde over for parlamentet idag, hvor klimaet fra hendes side proklameres at have førsteprioritet.

Men når man læser de tyske medier, så er sikringen af eksporten af tyske biler til USA en absolut nødvendighed, som har opsættende virkning i forhold til alt.

Lars Løkkes løfte om at forbyde salg af fossilbiler 2030 var gratis, al den stund at EU ikke tillader det. Vi vidste det godt, men mange valgte af mentalhygiejniske grunde at lade som om, der var grund til at tro på fadbamsen.

Paradokset, det faktum, at når det kommer til det nære, de nære beslutninger i det politiske system såvel som på det personlige plan, så vælger det svage menneskelige sind ud fra sin umiddelbare bekvemmelighed, dvs. økonomi og egennytte på kort sigt vinder som udslagsgivende faktor i processen.

Det, som man kan se udfolde sig her på de billige steder i mediebilledet, er demokratiets svaghed, individets grænseløse evne til at lyve for sig selv.

På ing.dk udfolder de mennesker sig, der har den bekvemme løsning som sit salgstrick. Det tekniske fix kan alle nemlig gå ind for. Problemet er bare, at Europa allerede har sovet så længe i timen, at det tekniske fix som bekvem løsning med Europa som vinder er rent blændværk, kun opretholdt af mentalhygiejniske grunde.

EU og USA vandt økonomisk på den gamle økonomiske verdensordens præmisser, men verden tabte sine mere naturligt givne livsbetingelser i processen. Derfor havde den gamle orden heller ingen legitimitet.

Trump er symptomet på den gamle ordens opbrud, og en fragmenteret verden har ikke en rationel ledelse eller de mekanismer, som kan styre den sejrende livsforms selvudfoldelse uden om dens underminering af livets betingelser.

Det er den forfærdelige virkelighed, som Von der Leyen vil kaste sine billeder på god vilje ud over.

6
16. juli 2019 kl. 10:45

"Trods målsætning om CO2-reduktion på 70 procent: Ny regering giver grønt lys til milliarddyr naturgasledning"

"Ingeniøren forsøgte ellers med 16 telefonopkald, tre sms’er, tre e-mails og ét tweet under valgkampen at få Socialdemokratiets holdning til naturgasledningen, alle uden svar."

Vi ved alle at Socialdemokratiet har en politik før valget, og en anden politik efter valget. Men her kan det virkelig undre, da det banalt set ikke er et dansk anliggende, men et norsk-polsk-anliggende.

5
16. juli 2019 kl. 09:51

Er det “infrastruktur-projekt” af samme art som el-kablet til UK, hvor Energinet også er en spiller ? Driver Energinet en egen forretning løsrevet fra formålet: dansk energi-infrastruktur ?

Er det som med Ørsted, tidligere DONG, som også har tabt fokus på dansk forsyning og istedet er blevet meget dygtig til vindmøller (læs andre steder om elnettets udfordringer de næste 10 år).

Har disse monopoler misforstået deres mission ?

4
16. juli 2019 kl. 09:44

Hvis denne investering gør at Polen bruger mindre kul og dermed mindre luftforurening (som ofte vil komme ind over DK), så er det klart en god investering. Nu vil mange tænke at det er bedre hvis Polen går direkte til grønne energiformer, men det er der simpelthen ikke politisk flertal for i Polen. Og sålænge gas er en vigtig energiform i Østeuropa, er det bedre at der bliver brugt europæisk gas frem for russisk, da den russiske gas kommer med Putins krav og risiko for at blive lukket dag-for-dag, hvis Putin synes det er god ide. Jeg foretrækker naturgas frem for kul, selvom jeg naturligvis synes det er bedst, hvis der kommer grønne energiformer.

3
16. juli 2019 kl. 09:28

Selvom gas (metan) vil spille en rolle mange år ud i fremtiden, så er det på sigt ikke som grundlastbrændsel, men som spidslast, hvor lokale lagre (hvert land har en strategisk interesse i at have egne lagre) skal kunne levere, når der ikke er tilstrækkelig sol+vind.

I skrivende stund ser jeg en gaspris på 18€/MWh, som efter konvertering i østeuropæiske maskinger bliver til 36-45 €/MWh. Dertil skal lægge afskrivning af anlægget, hvis tillæg nok er ca. omvendt proportionalt med den marginale produktionspris.

Dette er allerede højere end ny landvind, så det er ikke "nødvendigt" med denne ledning for at holde strøm i kontakterne i Østeuropa på økonomisk vis.

Når først sådan en dyr gasledning er opført, så kommer der også pres for at den skal udnyttes for at forrente den. I værste tilfælde er den baseret på uopsigelige kontrakter 30 år ud i fremtiden.

Udviklingen inden for VE de seneste 10 år har vist med al tydeligehed, at det ikke er nødvendigt at opføre ny base-load fossil el- og varmeproduktion.

PS: Der bliver under ingen omstændigheder nok biogas (eller syntetisk metan) til at fylde en sådan ledning. Og at fylde den med dyr bio-/syntese-metan for at brænde af i kedler eller gasturbiner i Polen eller Ukraine er helt godnat!

2
16. juli 2019 kl. 08:56

Synes det er uklart om gassen "bare" løber igennem eller om den også skal bruges i dk? Hvis det kun er transit så har det jo ingen indvirkning på dansk energi politik.

1
16. juli 2019 kl. 07:19

Jeg troede, at det var meningen at det danske gasnet efterhånden skulle overgå til kun at bruge biogas, men nu oversvømmes det med billig naturgas i stedet, vil det ikke underminere biogassen og sætte denne teknologi i stå?