Trods løfterne: IC4-kontrakt stillede DSB ufatteligt dårligt

20 IC4- og 18 IC2-togsæt manglede Ansaldobreda at levere til DSB, da fristen udløb i september 2012.

Alligevel havde DSB ingen mulighed for hverken helt eller delvist at annullere kontrakten med den italienske togproducent. Kontrakten var ganske enkelt for svag.

Det vurderer advokatfirmaet Kromann Reumert, som DSB efter leverance-fristens udløb hyrede til at vurdere mulighederne for at annullere kontrakten.

På trods af den massive forsinkelse - som i juridisk kontraktterminologi betegnes som 'væsentlig misligholdelse' - vurderede juristerne, at det 'ikke er sandsynligt, at DSB er berettiget til helt at hæve IC4-/IC2-kontrakterne'. Det er ifølge advokaterne 'også mindre sandsynligt, at det kan gøres delvist'.

Det fremgår af en DSB-redegørelse til Folketingets transportudvalg, hvori DSB forklarer politikerne, hvorfor statsbanerne valgte at give Ansaldobreda endnu en lempelse i IC4-leverancen frem for at skrotte aftalen med den italienske togbygger helt.

En delvis annullering af kontrakten indebærer, at DSB kan beholde de allerede leverede togsæt. En fuldstændig annullering indebærer derimod, at Ansaldobreda forpligtes til at tage alle togsæt retur og betale hele købssummen tilbage.

Den nye leverance-deadline hedder oktober 2013. Her DSB håber at have modtaget hele IC4- og IC2-puljen - inklusive det togsæt, som Italiens daværende premierminister Berlusconi forærede til Libyens daværende diktator Gaddafi.

Læs også: Politikere: Dumt af DSB at klappe i om IC4

Jurist og ekspert i international kontraktret ved Copenhagen Business School Kim Østergaard er dybt forundret over de nye oplysninger.

»Det er nærmest ufatteligt, at en så stor international kontrakt efter 12 år aldrig er blevet forsynet med en klar og utvetydig passus om købers adgang til at annullere kontrakten, hvis der forekommer væsentlig misligholdelse. Ikke mindst i betragtning af, at parterne i 2009 indgik en revideret leveranceaftale, hvor man må formode, at DSB havde stor opmærksomhed rettet mod at forebygge yderligere forsinkelser,« siger Kim Østergaard til Ingeniøren.

»I en international sammenhæng ville det have været fuldstændig normalt, at køber fik indskrevet en formulering i kontrakten, ifølge hvilken køber får adgang til at hæve kontrakten f.eks. tre måneder efter tidsfristens udløb. Jeg har set kontrakter, hvor blot én enkelt dags forsinkelse bliver defineret som en væsentlig misligholdelse,« siger han.

Ved 2009-forliget mellem DSB og Ansaldobreda lovede italienerne at have afsluttet leverancen af alle IC4- og IC2-tog ved udgangen af september 2012.

På dette tidspunkt havde der været den ene forsinkelse efter den anden i IC4-leverancen. Kim Østergaard tror derfor ikke på, at 'glemsomhed' har betydet, at DSB ikke har fået indført en juridisk holdbar formulering om, hvornår kontrakten kunne hæves.

Læs også: Analyse: Ydmyget DSB erkender alle sine fadæser i IC4-skandalen

»En mulig forklaring kan være, at Ansaldobreda simpelthen har nægtet at sige ja til en aftale, der gav DSB mulighed at hæve kontrakten ved nye leveranceforsinkelser, og at DSB har været så ivrig efter at få samtlige 83 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt til så lav en pris som muligt, at de har givet efter på dette punkt. Men det er ren spekulation, og kun DSB kan redegøre for, hvorfor kontrakten er udformet, som den er,« siger Kim Østergaard.

Tilbage i 2009 - da DSB offentliggjorde den reviderede leverance-aftale med Ansaldobreda - understregede daværende DSB-topchef Søren Eriksen igen og igen, at han havde lagt en hård kurs over for italienerne og var klar til at annullere kontrakten, hvis der kom nye forsinkelser.

DSB skrev i 2009 følgende i sin orientering til offentligheden:

'DSB har ligeledes under visse betingelser adgang til at ophæve kontrakten skriftligt med et varsel på 30 dage, hvis 8 togsæt leveres med en forsinkelse på mere end 6 måneder.«

Allerede i juni 2012 erkendte DSB over for Ingeniøren, at 'det var tæt på' at 8 togsæt var mere end 6 måneder forsinket. Siden har DSB ikke ønsket at kommentere spørgsmålet.

DSB har siden det nyeste IC4-forlig kort før jul afvist at svare på uddybende spørgsmål fra medierne om IC4-projektet. I en pressemeddelelse siger chef for DSB Vedligehold Frank Olesen dog om emnet:

»Det har fra flere sider været nævnt, at DSB burde hæve IC4-kontrakten. Mange juridiske forhold skal være opfyldt samtidigt, for at vi under den nuværende kontrakt kan hæve, og konsekvenserne ville være både uklare, årelange og risikobetonede.«

Hvis Ansaldobreda ikke har afsluttet hele IC2- og IC4-leverancen inden udgangen af oktober 2013, kan DSB ifølge sin egen udlægning af forligsteksten annullere kontrakten og få en kompensation på 65 mio. kr. pr. togsæt for de IC4-togsæt, som mangler at blive leveret på dette tidspunkt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogle der er bekendt med hvilket kontraktsgrundlag DSB benytter til "store" indkøb? Har DSB deres egen eller benytter de en standard kontrakt ala FIDIC?

Jeg har forsøgt at Google det uden held...

 • 0
 • 0

"Den nye leverance-deadline hedder nu oktober 2013, hvor DSB håber at have modtaget hele IC4- og IC2-puljen, inklusiv det togsæt, som blev Italiens daværende statsminister Berlusconi forærede til Libyens daværende diktator Gaddafi." Jeg synes altså jeg har set en del af disse sludresætninger på ing.dk

 • 0
 • 0

Det lyder som om DSB enten lyver for sig selv eller for os... ingen af delene er acceptable

Nej, DSB lyver ikke - DSB har blot opbygget en spin maskine, der modsat resten af organisationen, virker til perfektion.

Hvor tit har vi ikke hørt fra DSB side, at de har en 'stærk' kontrakt med Ansaldo, men det er nok snarede Ansaldo, der har en 'stærk' kontrakt med DSB.

 • 0
 • 0

Denne skandale er så stor og omfattende, at man mangler ord!

Jeg håber, at samtlige, der har været en del af IC4/IC2 projektet i Danmark, bliver undersøgt for returkommission og bestikkelse! Denne inkompetence er så omfattende, at den virker usandsynlig i mine øjne. Desværre er der jo en lang tradition for, at inkompetente ledere i Danmark belønnes og kan fortsætte i deres stillinger. Holdningsmæssigt synes jeg, at de ansvarlige burde afvikle resten af deres karriere på en isflage langt nord for Grønland!!

 • 0
 • 0

Holdningsmæssigt synes jeg, at de ansvarlige burde afvikle resten af deres karriere på en isflage langt nord for Grønland!!

DSB tidligere direktør forsøgte også en karrierer som Teledirektør på Grønland - men de ville vist ikke have ham alligevel.

 • 0
 • 0

Der er ingen i DSB (?), der siden Søren Eriksens exit, har turdet bruge vendingen om den "stærke kontrakt". Klogt nok, man skal jo ikke gøre selv til grin overalt. Blamerende for de politikere (her iblandt en del partifæller), der tog Søren Eriksens ord for gode varer dengang. Mht. Søren E's job i Tele Greenland, så ville de godt have ham - han har jo en fortid i TDC. Det var - ret skal være ret - familien der ikke ville med.

Og - Lars Malmgren - nej der er ingen, der blot så meget som overvejer, at se på om der foreligger tilfælde af returkommission evt. bestikkelse el. lign. Og man kan vist ikke sætte folk på anklagebænken for inkompetence, selvom det er fristende.

Resigneret må det blot fastslås, at IC4 føjer sig smukt ind i den lange tradition for IT- og teknologiskandaler, som vi er rigtig gode til her til lands. Vi vil jo så gerne være verdensmestre i alting. Mon ikke her er et område, hvor vi ligger langt fremme i førerfeltet?

 • 0
 • 0

Denne skandale er så stor og omfattende, at man mangler ord!

Jeg håber, at samtlige, der har været en del af IC4/IC2 projektet i Danmark, bliver undersøgt for returkommission og bestikkelse! Denne inkompetence er så omfattende, at den virker usandsynlig i mine øjne. Desværre er der jo en lang tradition for, at inkompetente ledere i Danmark belønnes og kan fortsætte i deres stillinger. Holdningsmæssigt synes jeg, at de ansvarlige burde afvikle resten af deres karriere på en isflage langt nord for Grønland!!

Problemet er loenningsniveauet til div. ansvarshavende stillinger. Dette er for hoejt. Dette bevirker ikke, at de bedste personer tiltraekkes fra det private erhversliv. Det bevirker, at de stoerste buffelroeve, alle de der soeger at bruge albuer mm. for at faa hoejtloennede jobs, hiver stillingerne hjem og inkompetente styrer uden ansvar .... for at traekke tiden ud.

 • 0
 • 0

Er der nogen der ved, i hvilket land en eventuel kontraktlig tvist mellem DSB og AndsaldoBreda skal for retten? Den slags skrives jo normalt ind i internationale kontrakter. Jeg spørger fordi, mine italienske kolleger i anden sammenhæng har fortalt mig, at civilsøgsmål i Italien tager så mange år, og koster så mange millioner, at kontraktpartnere normalt gør deres yderste for at indgå forlig. Hvis DSB har begået den bommert at give sig i hænderne på italienske retsinstanser, så er det nok ligegyldigt hvor "stærk" kontrakten er: den bliver simpelthen ikke håndhævet.

 • 0
 • 0

Er der nogen der ved, i hvilket land en eventuel kontraktlig tvist mellem DSB og AndsaldoBreda skal for retten? Den slags skrives jo normalt ind i internationale kontrakter. Jeg spørger fordi, mine italienske kolleger i anden sammenhæng har fortalt mig, at civilsøgsmål i Italien tager så mange år, og koster så mange millioner, at kontraktpartnere normalt gør deres yderste for at indgå forlig. Hvis DSB har begået den bommert at give sig i hænderne på italienske retsinstanser, så er det nok ligegyldigt hvor "stærk" kontrakten er: den bliver simpelthen ikke håndhævet.

Den uskyldigt udseende passus til sidst i kontakten:

Tvister afgøres efter dansk lov ved dansk domstol (eller Sø- og Handelsretten).

Ofte får man så den reaktion fra modparten enten dansk lov eller dansk domstol.

 • 0
 • 0

Man er jo imponeret over den inkompentence der udstråler sig når det offentlige indgår kontrakter det gælder også de mange kulsejlede IT- projekter. Det er på tide man lærer at definere kontrakter tilstrækkeligt nøjagtigt også hvad misligholdelse angår. Nu står DSB rent til grin med nogle nye stærkt forældede "nye" togsæt af tvivlsom kvalitet som vil trække alvorlige økonomiske streger langt frem i tiden. Beslutningstagerne må have en meget dårlig smag i munden. De gør det så vanskeligt for dem selv, at de totalt mister overblikket og så er der jo handlefrihed på alle hylder. Det er jo der man skal spare de mange skattekroner.

 • 0
 • 0

Desværre er der jo en lang tradition for, at inkompetente ledere i Danmark belønnes og kan fortsætte i deres stillinger.

Jeg er da også personligt overbevist om at de projektansvarlige ledere har fået en pæn bonus - som DSB og de ansatte på gulvet (specielt i værkstederne) kommer til at bøde for langt ud i fremtiden.

Men sådan fungerer ting jo i det samfund som økonomerne fortæller os er optimalt - det gælder om at spare her og nu, så man kan få en bonus på den korte bane. Om så det om 10-20 år eller mere viser sig at være katastrofalt dumt på den lange bane er jo ligemeget - ifølge dem.

 • 0
 • 0

Jeg tror det par ic4 håndører er godt givet ud. Om ikke så længe skal der købes kraftværker til russisk gas. Lad os gætte på at Dong får tjansen. Folketingets program God strøm til alle er i en anden størrelsesorden. Så har vi lært det. Ihvertfald prøvet det før.

 • 0
 • 0

Og - Lars Malmgren - nej der er ingen, der blot så meget som overvejer, at se på om der foreligger tilfælde af returkommission evt. bestikkelse el. lign.

Jeg frygter du har ret i den udtalelse, men hvordan ved du det ? Det burde gøres. Alt andet lige så i det mindste for at udelukke, at nogle danske beslutningstagere i denne sørgelige sag har modtaget bestikkelse. Så længe det ikke bliver gjort, så vil den mistanke altid være der!

Og man kan vist ikke sætte folk på anklagebænken for inkompetence, selvom det er fristende.

Nej, det kan og skal man selvfølgelig ikke! Men det kan ikke være rimeligt, at inkompetente ledere belønnes med bonusser osv. Det må vel være helt naturligt, at de afskediges uden aftrædelsesordninger. Ellers er bestyrelsen også inkompetent!

Hvis jeg er en inkompetent og direkte tabsgivende medarbejder i en alm virksomhed, så kan jeg jo heller ikke forvente at beholde mit job særligt længe!

 • 0
 • 0

Vi er jo omgivet af kyniske beslutningstagere som ikke har noget problem med at se sig selv i spejlet efter en fadæse. Den samling unge flæbende politikere som styrer landet kan ikke forventes at kunne at have overblik over andet end deres egen taburet tænk at nogen fik den "gode" ide at beskatte sankebrænde, det viser formatet. Det er ikke gået op for dem at når man er i folketinget fraskriver man sig pr automatik sit familieliv og står tilrådighed for landet det er betingelserne. Men vi må jo bare nøjes.

 • 0
 • 0

Hvis jeg er en inkompetent og direkte tabsgivende medarbejder i en alm virksomhed, så kan jeg jo heller ikke forvente at beholde mit job særligt længe!

Der er en magisk skillelinie hvor et menneske skifter status fra at väre en "ressource" for virksomheden - forstået på präcis samme måde som jernmalm eller svovlkis - til ufejbarlig, "nu må vi se fremad"-kategorien hvor man ubetinget fejler opad til grönnere gräsgange, nästen uanset hvad der reelt leveres. Spritkörsel måske undtaget ;-)

Vi har m.a.o. en ledelskrise. Ledelseskrisen forårsager alle de andre kriser, inklusive "finanskrisen", men vi sidder desvärre fast fordi de samme som skaber kriserne präsenteres som lösningen - "vi skal jo se fremad og ikke hänge fast i fortiden".

 • 0
 • 0

[quote] Og - Lars Malmgren - nej der er ingen, der blot så meget som overvejer, at se på om der foreligger tilfælde af returkommission evt. bestikkelse el. lign.

Jeg frygter du har ret i den udtalelse, men hvordan ved du det ? Det burde gøres. Alt andet lige så i det mindste for at udelukke, at nogle danske beslutningstagere i denne sørgelige sag har modtaget bestikkelse. Så længe det ikke bliver gjort, så vil den mistanke altid være der!

Og man kan vist ikke sætte folk på anklagebænken for inkompetence, selvom det er fristende.

Nej, det kan og skal man selvfølgelig ikke! Men det kan ikke være rimeligt, at inkompetente ledere belønnes med bonusser osv. Det må vel være helt naturligt, at de afskediges uden aftrædelsesordninger. Ellers er bestyrelsen også inkompetent!

 • Bestyrelsen tildeler loenstigninger til ledelsen og ledelsen fastsaetter vel bestyrelsens honorarer?

Hvis jeg er en inkompetent og direkte tabsgivende medarbejder i en alm virksomhed, så kan jeg jo heller ikke forvente at beholde mit job særligt længe! [/quote]

 • 0
 • 0

Om DSB lyver, er der jo så ikke én eneste af os, der kan dokumenterer - kun formodninger om. Men én ting der ligger helt fast og det er, at der er gået alt for langt tid efter 2009 kontrakten og nu er der intet alternativ til de tog-hungrende danske passagerer og pendlere - intet alternativ kan skaffe togsæt hurtigere end de ic4 der er leveret, løbet er kørt. En ny ordre på tog og incl. godkendelser og certificering af lokofører, vil henstå langt efter 2018.

 • 0
 • 0

Klassisk eksempel på en organisation drevet af egeninteresser, i dette tilfælde at holde et projekt kørende så længe som muligt som et middel til personlig berigelse. Det er en konsekvens af at vi netop ikke tager nogen konsekvenser af fiaskoer og inkompetence i Danmark. Dette fører til en følelse af urørlighed, hvilket korrumperer systemet endnu mere. Det er en ond cirkel, som kun kan brydes med politiske reformer samt en holdningsændring over for folk, der står i spidsen for sådanne svigt. Det her er, ligesom lufthavnsskandalen i Berlin, ting som samfundet simpelthen ikke burde tolerere. Så hændelsesforløbet kører, for mig at se, lige efter bogen. Mange mennesker er blevet personligt beriget af hele dette projekt, både i Danmark og i Italien, og tilbage som taberne står samfundet og skatteyderne, med en tilbagestående jernbaneinfrastruktur uden en langsigtet plan. Vi har tabt sindsygt meget tid og penge. Ak, det hele kunne have været så anderledes!

 • 0
 • 0

Mange mennesker er blevet personligt beriget af hele dette projekt, både i Danmark og i Italien, og tilbage som taberne står samfundet og skatteyderne, med en tilbagestående jernbaneinfrastruktur uden en langsigtet plan. Vi har tabt sindsygt meget tid og penge.

Der er jo organisationer i Italien, der har utallige års ekspertise i lige den type opgaver, og med lige den type resultat til slut..

Kendetegnet er sædvanligvis en lang trænering via mange udsættelser, genforhandlinger, ændringer og hver eneste gang dyppes næbbet endnu engang, så involverede får deres forventede udkomme. Det hele kan sagtens trækkes 18-24 måneder eller mere...

Deres retssystem er som nævnt et særdeles fornemt bevis på metoden virker, så det kan genbruges overalt.

 • 0
 • 0

Jeg tror DSB gambler knaldhårdt på at få nogle tog, der sammenlagt er billigere end det oprindelige kontraktbeløb.

Set udefra går det ikke ret godt.

Hvordan det ser ud indefra hemmeligholdes krampagtigt, så det ser sikkert ikke alt for fornuftigt ud.

Med togfolkene sat udenfor indflydelse, kan DJØF'erne kun redde skindet hvis deres gambling betaler sig. Så længe det ikke står klart, ruller den gode hyre jo stadig ind på kontoen hver måned.

 • 0
 • 0

Tja, næppe helt ved ved siden af.

Når jeg går gennem de sidste ca. 90 års køb af lokomotiver og motorvogne til DSB, så kan lidt forskellige pressionsmidler overfor leverandøren findes i kontakterne. Husket frit fra hukommelsen, så bliver det noget med: - bøder ved for sen levering (og tidligere var der ingen grænse i % af købesummen - det kunne blive ubehageligt dyrt). - bøder ved for høj vægt. - ophævelse af kontrakten for materiel, som var meget forskinket. Samt naturligvis udelukkelse for leverance hvis man "dummede" sig.

Hvis DSBs daværende hofleverandør sFrichs tod til en bøde grundet sen levering, klagere virksomheden ofte til trafikministeren og vupti - så var bøden på 1/10-del af det oprindeligt eller væk. Efter et par sager af den art, så gled §§ omkring bøde for sen levering ud i kontrakterne med Frichs. En af de sidste gange hvor en bødebestemmelse kom i funktion var nok tilbage i begyndelsen af 80'erne da Henschel (nu Bombardier) havde lidt vrøvl med at levere diesellokomotiver til tiden. Noget af bøden blev af DSB brugt på at låne gamle tyske diesellokomotiver i nogle få måneder. Muligvis er en bødebestemmelse også blevet brugt i forbindelse med IC/3 og ER/4, men det er lidt mere rodet og jeg har ikke det fulde overblik (endnu). Ophævelse af kontrakt hører til de store sjældenheder. Dels fordi DSB tidligere var lidt konservativ i materielvalg (og dermed havde en rimelig sikker fornemmelse for hvad man købte) dels fordi meget få kontrakter faktisk har sådan et afsnit.Den eneste levering, hvor kontrakten er ophævet og som jeg kan huske på stående fod, er MJ fra 90'erne. De nye rangermaskiner viste sig ret umulige og da fremtiden stod på togsæt og storebæltsbro (og dermed langt mindre behov for rangerlokomotiver), så blev kontakten hævet og de ganske få lokomotiver, som faktisk var kommet til landet, blev sendt hjem. "Erstatningen" for de manglende MJ blev 25 MK fra Siemens/Vossloh. Et kontraktudkast til IC3, som er smuttet min næse forbi, omtaler også muligheden for at hæve kontrakten. Meeen, tror man på det? En ophævelse ville være døden for Scandia i Randers. Det politiske pres ville - efter mit bedste gæt - gøre at uanset argumenterne for ophævelse, så ville det ikke blive effektueret. Heldigvis skal vi ikke tage hensyn til ret mange lokale jobs i Danmark hvis nogen vil ophæve kontrakten på IC4 - noget der vil lette processen en del.

 • 0
 • 0

Før MJ/MK/ME/IC3/IR4, så var det normalt, at man først købte en lille serie, Når den var kommet ordentligt i drift, så købte man en ny, evt med tilretninger i designet.

 • 0
 • 0

I sin iver på at skjule alle de fadæser og finde underlige utroværdige forklaringer på kontraktforløbet glemmer DSB helt hvem det er der lider under den meget dårlige ledelse. Kunderne spidses af med at skulle køre i gamle overfyldte konservesdåser med gamle stinkende lokomotiver. Husk på at IC 3 og IR4 togene snart holder 30 års fødselsdag og de såkaldte nye IC4 snart 15 års fødselsdag. Tror at der i den mellemliggende tid er sket meget teknologisk og det er på tide at man byder sine passagerer forhold der lever op til den tid vi lever i. Det kan jo ikke komme an på at man ikke ved (eller gør det?) at togene bliver slidte og skal fornys ind imellem. Dem der har dummet sig ville vinde meget ved at sige det højt selv og tage konsekvensen. DSB er meget udygtige.

 • 0
 • 0

Du glemmer den største sidegevinst. De høje priser folk skal betale for at køre med de ringe tog fordi dsb er spektakulært inkompetente/korrupte. Det er allerede dyrere at køre med tog mellem kbh og aalborg end det er at flyve.

Det er igen et område hvor Danmark har en oplagt mulighed for at blive intelligent producent og eksportør istedet for Italiens kælling.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten