Trods grønnere fragt: Skibstrafikken udleder mere CO2

Illustration: Thomas Djursing

Det kan ses på udledningen af drivhusgasser, at der bliver transporteret langt flere mobiltelefoner, tomater og andre varer på verdenshavene.

I perioden 2012-2018 er udledningen fra den globale shippingindustri inklusiv fiskeri steget 9,6 % fra 977 mio. ton CO2e i 2012 til 1.076 mio. ton CO2e i 2018. Industrien udgjorde i 2018 2,89 % af den samlede menneskeskabte udledning i verden mod 2,76 % i 2012.

Det fremgår af en ny rapport fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) under FN. Det er den fjerde af sin slags, som senest blev udgivet i 2015.

Mens skibene generelt udleder mindre CO2 pr. fragtet ton gods, så skyldes stigningen, at der bliver transporteret større og større mængder til søs.

Det ses på nedenstående graf fra klimarapporten, hvor det samtidig fremgår, at skibstransporten faktisk lykkedes med at sænke udledningen fra 2008 til 2012, selvom der også i denne periode var en stigning i den samlede godsmængde. Men forbedringerne kan ikke længere følge med den stigende efterspørgsel.

Illustration: International Maritime Organization

At skibene i gennemsnit udleder mindre CO2 og andre drivhusgasser pr. fragtet ton bliver i rapporten kædet sammen med, at størrelsen på det gennemsnitlige skib er vokset, og samtidig er bedre designet til at håndtere flere containere. Desuden har hastighedsreduktioner spillet en rolle.

Men udviklingen går for langsomt, mener den amerikanske organisation ICCT, der rådgiver om klima- og miljøspørgsmål, og har været med til at udarbejde rapporten.

»Det er bemærkelsesværdigt, at forbedringer i brændstofeffektiviten er aftaget siden 2015 med årlige forbedringer på kun 1% til 2%,« lyder det i en pressemeddelelse.

I værste fald stigning på 50 %

Covid-19 kommer til at betyde et markant fald i CO2-udledningen for skibstrafikken i 2020 og formentlig også næste år, fastslår rapporten.

Det er dog tvivlsomt, om den udvikling vil fortsætte. I en prognose anslår IMO, at mængden af skibsfartens udledning i bedste fald vil være status quo i 2050 på grund af fortsat stigende efterspørgsel og i worstcase-scenariet op til godt 50 procent større.

IMO har en ambition om, at CO2-udledningen pr. fragtet ton gods skal være reduceret med 40 procent i 2030 i forhold til 2008. Ambitionen bliver opfattet som uambitiøs af interesseorganisationen Transport & Environment, som påpeger, at cirka 75 procent af målsætningen allerede var hentet i 2018, da det blev vedtaget.

Rapporten kan hentes på IMO's hjemmeside (kræver login).

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Jeg tvivler på der er mange ubrudte regler for barnelærdommen om grafer.

F.eks. er der ikke enheder på Y-aksen, så hvad er det egentlig vi udlæser her. Vertikale gitterlinier udgår ikke fra runde og "halvrunde" tal; men det er overkommeligt. Der nævnes tal fra grafen men jeg kan ikke genkende dem på y-aksen. Jeg kan nogelunde gætte mig frem til hvilken kurve der tales om; men jeg er ikke sikker.

  • 1
  • 0

Y-aksen har vel bare indeks værdier med år 2008 som indeks 100. Det gør det nemt at sammenligne udviklingen for de forskellige parametre som vises.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten