Trods EU's risikovurdering: Fødevarestyrelsen afviser restriktion af vigtige antibiotika til dyr

Fødevarestyrelsen siger, at de følge internationale anbefalinger i forhold til håndtering af antibiotika til husdyrproduktion. Men de er ikke konsekvente i deres praksis. Illustration: Casper Dalhoff

Danske landmænd kan uden særlige restriktioner bruge løs af to typer antibiotika aminoglycosider og aminopencilliner.

Det på trods af, at WHO anser dem for kritisk vigtige i behandlingen af mennesker, mens EU’s lægemiddelagentur, EMA, vurderer, at disse to typer medicin ud fra et resistensperspektiv kan udgøre en højere risiko for menneskers sundhed, hvis de bruges veterinært.

Derfor bekymrer det formanden for Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), ledende overlæge Svend Ellermann-Eriksen, at Fødevarestyrelsen ikke sætter ind for at begrænse brugen af det, som han kalder 'kerneantibiotika' i behandlingen af mennesker:

»Vi arbejder på at begrænse antibiotikaforbruget på hospitaler og i den humane sektor, og for at få nogle af de bredspektrede antibiotika ud er aminoglycosider ét af dem, vi må ty til. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi ikke har for stor resistens i den gruppe,« siger Svend Ellermann-Eriksen, der sammen med en række kolleger for nylig har kritiseret styrelsens håndtering af antibiotika.

Læs også: Seruminstituttet om nye tal: Antibiotikaforbruget til mennesker er bekymrende

I sidste måned fastslog Fødevarestyrelsen ellers, at man følger EU’s vurderinger, således at antibiotika, som EU’s eksperter anser som risikable for menneskers sundhed, vægtes en faktor 10 i landmændenes årlige medicinopgørelse. Det gælder bare ikke for aminoglycosider og aminopenicilliner, der stadig er vægtet med 1. Det undrer Svend Ellermann-Eriksen, som kalder ministeriets praksis for ‘noget rod’:

»Det er noget mærkeligt noget, at man siger et og gør noget andet. Hvis man siger, at man vil følge EMA, må man gøre det hele vejen igennem,« siger Svend Ellermann-Eriksen.

Læs også: Overlæger i oprør over slækkede krav til kritisk vigtige antibiotika i svinestalde

Det er arbejdsgruppen Ameg under EU's lægemiddelagentur, der laver de europæiske risikovurderinger.

Den har i sin seneste opgørelse klassificeret aminoglycosider og aminopeniciliner i kategori 2, der dækker over antibiotika, som udgør en højere risiko for menneskers sundhed.

Sidstnævnte sker ud fra et forsigtighedsprincip, da Ameg endnu ikke har klarlagt resistensrisikoen ved disse to typer medicin.

Fødevarestyrelsen afventer endelig vurdering

Når Fødevarestyrelsen trods sin normale praksis vælger ikke at vægte aminoglycosider og aminopenicilliner i overensstemmelse med Amegs kategorisering, skyldes det netop, at risikoen ikke er endeligt klarlagt. Det forklarer dyrlæge ved Fødestyrelsen Mette Kirkeskov Sie:

»I forhold til aminopenicilliner og aminoglycosider, så er de indtil videre af Ameg kun opført i kategori 2. Fordi de er det, og fordi Ameg selv beskriver, at de er foreløbigt opført på listen, da man afventer en endelig risikovurdering af de to stoffer, har vi valgt at sige, at indtil den endelige risikovurdering forelægger, vægter vi de to stoffer med faktor 1.«

Hun forklarer, at så snart risikovurderingen ligger klar, vil Fødevarestyrelsen også tage endelig stilling til de to omtalte antibiotika. Af samme grund er Fødevarestyrelsen derfor uenig i, at der er tale om et brud på styrelsens egen praksis, når ikke de følger samme forsigtighedsprincipper som den europæiske ekspertgruppe.

Styrelsen mener, at det ud fra et dyrevelfærdsperspektiv er uhensigtsmæssigt at afholde sig fra at bruge antibiotika, mens det stadig er under vurdering.

Læs også: Leder: Resistens – ministeren opfinder nyt uforsigtighedsprincip

Nye tiltag er ikke tilstrækkelige

Omvendt argumenterede Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) for nylig ud fra netop et forsigtighedsprincip i forbindelse med et forslag om at hæve vægtningen af antibiotikummet colistin.

I Amegs seneste risikovurdering fra 2014 er colistin placeret i kategori 1, men i sommeren 2016 opfordrede Ameg til at hæve risikovurderingen til kategori 2 efter blandt andet opdagelsen af en ny resistent bakterie.

Fødevarestyrelsens forslag er i høring frem til 24. marts og indebærer, ud over at antibiotikummet colistin hæves fra en faktor 1 til en faktor 10, også, at simple penicilliner, pleauromutiliner, trimethoprim og sulfonamider fremadrettet vægtes med faktor 1 frem for den nuværende faktor 0,95 i gult kort-ordning.

Læs også: Efter stigende medicinforbrug: Ministerium indskrænker brug af antibiotikum

Ifølge Fødevarestyrelsen er der tale om to vidt forskellige sager, når man ser på colistin over for aminoglycosider og aminopenicilliner, og derfor følger man ikke et forsigtighedsprincip i begge tilfælde.

Alligevel er Svend Ellermann-Eriksen uforstående over for, at ministeriet kun foreslår ændringer på ét enkelt antibiotikum:

»Man har taget nogle enkelte elementer ud og justeret lidt, men det eneste, man egentlig for alvor har rykket ved, er colistin. Resten er kun småting,« siger DSKM-formanden og uddyber:

»Eksempelvis aminoglycosider og cefalosporiner er et væsentligt problem, og de er jo ikke blevet justeret. Så man er, efter min mening, ikke færdig med at se på det her.«

Læs også: Forskere: Kan frisk luft og støvmasker bremse MRSA?

Selskab for Klinisk Mikrobiologi bliver ikke hørt

Svend Ellermann-Eriksen foreslår ligesom EMA, at man kategoriserer brugen af aminoglycosider og aminopenicilliner ud fra et større forsigtighedsprincip ved eksempelvis at hæve vægtningen af disse i den differentierede gult kort-ordning:

»Om vægtningen skal være 10, 3 eller 5, kan man diskutere, men at lade disse antibiotika stå helt nede i bunden, synes jeg ikke holder,« siger overlægen.

Selvom Svend Ellermann-Eriksen og hans kolleger fra DSKM tæller ledende overlæger fra flere af landets hospitaler og medlemmer af ministeriets MRSA-ekspertgruppe, skal selskabet ikke regne med at blive hørt i forbindelse med det nye forslag. For trods høringslisten er på over 170 adspurgte, inkluderer den ikke Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi.

Læs også: Leder af MRSA-videncenter udelukket fra ministerens ekspertgruppe

Gult kort løser ikke problemet

Generelt ser Svend Ellermann-Eriksen ændringer som de senest foreslåede som fuldstændig ligegyldige i det store billede. Han fremhæver, at det ikke er enkelte antibiotika, der udgør et problem, men det generelle forbrug, der kan blive en udfordring:

»Det helt overordnede er, at vi skal have reduceret det samlede antibiotikaforbrug. Det er den grundlæggende præmis,« mener Svend Ellermann-Eriksen og tilføjer:

»Gult kort-ordningen er sådan set et godt initiativ, men det er og bliver det samlede antibiotika-tryk, der gør det. Der er selvfølgelig nogle små krøller, som gult kort-ordningen kan justere på, men det er ikke den, der løser vores store problem.«

Læs også: Stik imod hensigten: Landmændenes brug af resistensfremkaldende zink er steget

Det samlede antibiotikaforbrug i svineproduktion er ifølge Vetstat faldet de seneste år og udgjorde i 2016 71,9 ton af det samlede forbrug på 96,7 ton til både humanitær og veterinær brug, svarende til 74 procent af det samlede forbrug.

I 2016 udgjorde forbruget af aminoglycosider til svineproduktion 76 procent og er ifølge [Vetstat ] faldet med 6 procent mellem 2015 og 2016 til et niveau på 3,8 ton årligt, hvilket dog skal ses i kontrast til en stigning på 9,0 procent mellem de to foregående år.

Det er ikke lykkedes at få udspecificeret forbruget af aminopenicilliner.

Læs også: Stærk stigning i brug af antibiotika til fjerkræ

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hej Michael

Tak for din kommentar.

Jeg medgiver, at der var tale om en journalistisk stramning, da jeg skrev, at landmænd frit kan benytte bestemte typer antibiotika. Al antibiotikaforbrug til dyr kræver, at en dyrlæge ordinerer medicinen. Med frit mente jeg altså uden yderligere restriktionen, da både aminoglycosider og aminopenicilliner kan benyttes på lige fod med simple penicilliner i forhold til gul kort-ordningen.

Første sætning i artiklen samt rubrikken er nu ændret.

Bedste hilsner Liv

  • 2
  • 1

I gamle dage kunne ingen ansættes i Danmarks Radio, hvis ikke man var medlem af Socialdemokratiet. Nu er det nærmest omvendt. I dag kan ingen blive ansat i Fødevarestyrelsen hvis ikke man er medlem af Venstre, eller Labil Alliance, eller kommer fra en gård i Midtjylland, hvor der avles svin.

  • 0
  • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten