Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Trods 20 års forskning er flyrejsendes værste klimasynd ureguleret

PLUS.

Der er ingen miljøpolitisk fokus på flyenes kondensstriber, selv om deres daglige bidrag til klimaforandringerne er større end bidraget fra al den CO2, som flyvning har udledt siden brødrene Wright.

Og som Ingeniøren skrev for tre uger siden, vil stribernes bidrag ifølge ny forskning tredobles frem til år 2050, efterhånden som flere og flere flyver. Og nye brændstofbesparende motorer forværrer kun problemet.

Men imens flymotorernes kuldioxid er blevet italesat i en grad, så eksempelvis svenskerne bliver skammet over i toget, er flystribernes komplekse problematik hidtil gået under den politiske radar.

Al fokus er på CO2, og luftfartsbranchen har formået at skabe tvivl om forskningen, som efter 20 år er enig om, at problemet er væsentligt – men ikke om, hvor stort det er, lyder det fra paraplyorganisationen Transport & Environment.

»Det er et problematisk område, fordi videnskaben bag er kompliceret, og det er videnskaben bag CO2’ens indflydelse ikke,« siger organisationens direktør for fly- og shippingområdet, Bill Hemmings.

Kortlivede, men store effekter

Imens CO2 akkumuleres i atmo­sfæren, er effekterne af flystriber og den beslægtede problematik om flyenes NOx-udledning kortlivede.

Men de har stor betydning for klimaet, fordi vi flyver mere og mere. FN’s klimapanel, IPCC, har anslået, at effekten kan være to til tre gange højere end effekten af flyenes CO2-udledning, som udgør to procent af den menneskeskabte udledning af denne klimagas.

Britisk forskning vurderer, at flyvningen, alt inklusive, har ansvaret for 4,9 procent af den menneskeskabte opvarmning af atmosfæren.

»Manglen på politisk handling skyldes, at luftfartsbranchen og Icao (FN’s luftfartsorganisation, red.) har foretrukket at sige, at det er svært nok at tackle CO2-udledningen. Så lad os få styr på det, og så vente på, at videnskaben bliver klarere på ikke-CO2-relaterede klimaeffekter,« siger Bill Hemmings.

Er der ikke en pointe i det?

»Det kan der have været i fortiden. Jeg er overbevist om, at den tid er slut. Men for Icao, industrien og nationalstaterne er det belejligt at blive ved med at skubbe den her problematik til side,« siger han.

De kommende år er al fokus på en frivillig aftale mellem branchen og Icao, som i første omgang skal holde flyvningens CO2-udledning på 2020-niveau.

Dertil kommer flyafgifter, som for eksempel Tyskland, Sverige og Norge har indført, men som kun har været valgsnak herhjemme.

Her var blandt andre de Radikale fortaler. Men partiets klimaordfører, Ida Auken, erkender knap at have hørt om flystribeproblematikken før.

Efter at have stillet et par opklarende spørgsmål, slutter hun sig til de miljøorganisationer, som mener, at flyafgifter eller tvungen CO2-aflad bør have indbygget en multiplikationsfaktor for flyvningens samlede klimaeffekt.

»Så snart forskningen begynder at være enig, mener jeg, at sådan noget her skal ind i de politiske reguleringsmodeller. Det bør EU-Kommissionen følge op på. Og hvis vi forhåbentlig snart laver en dansk afgift, kunne det her være noget af det, man kiggede på. Det vil jeg tage med, når vi skal diskutere flyafgifter,« siger hun.

Heller ikke Venstres klimaordfører, Thomas Danielsen, har hørt om flystriber i en klimasammenhæng.

Hans parti vil slet ikke have en national flyafgift, men satser i stedet på ny teknologi og iblanding af syntetiske brændstoffer i flybrændstoffet. Forskning viser faktisk, at sidstnævnte har en effekt, fordi motorerne med syntetiske brændstoffer udleder mindre af den sod, som øger sandsynligheden for flystriber og afledte cirruskyer.

»Hvis det er rigtigt, at klima­effekten er så meget højere, kravler det jo op ad alvorlighedsskalaen. I Venstre har vi den tilgang, at vi skal bruge pengene, hvor de gør den største forskel for den grønne omstilling. Og udleder flytrafikken lige pludselig dobbelt så meget, som vi havde ventet, skal flere investeringer målrettes flytrafikken,« siger Thomas Danielsen.

SAS: Vi er i bevægelse

Ingeniøren har spurgt både Norwegian og SAS, hvordan de forholder sig til problematikken.

Kun SAS er vendt tilbage, og her mener miljøchef Lars Andersen Resare, at der skal forskes, og at fly- og brændstofleverandører, og ikke mindst SAS selv, skal strenge sig an.

Med så meget god vilje, hvorfor er der så ikke sket noget?

»Det skal du måske spørge andre om. Vi er i bevægelse og støtter den slags udviklinger. Jeg tror, offentlighedens fokus ret snart vil flytte sig fra CO2 til andre drivhusgasser,« siger miljøchefen.

SAS har investeret i motorer, som udleder færre partikler. Flyselskabet vil også iblande sit brændstof 20 procent syntetisk brændstof.

Lars Andersen Resare mener også, at der er store perspektiver i at flyve uden om områder, hvor atmosfæriske forhold giver større risiko for flystriber og cirrusskyer. Det er forskningen enig med ham i.

Vil I acceptere, at flyafgifter eller CO2-kompensation ganges op, så det afspejler flyvningens totale klimaeffekt?

»Mener samfundet, at det er nødvendigt med en multiplika­tionsfaktor, så lad os få det. Men det skal være på baggrund af en videnskabelig konsensus, for mekanismerne i flystriber er anderledes end andre drivhusgasser,« siger Lars Andersen Resare.

Og måske er der sådan en slags konsensus på vej. For ifølge Transport & Environment er EU-Kommissionen ved at tage skridt til en rapport om ikke-CO2-relaterede klimaeffekter fra flyindustrien. Den skal skabe klarhed over, hvor videnskaben står, og hvad der kan gøres regulatorisk.

Hos klimatænketanken Concito ser Henrik Gudmundsson en parallel til andre komplekse miljøproblemer:

»Det er næppe uløseligt, men man mangler noget viden, der kan handles direkte på. Der er mange sammenhænge, hvor man opdager et miljøproblem et sted, men ikke har styr på årsags- og virkningsmekanismer, og alle skændes om, hvis skyld det er,« siger han.

Og hvad sker der så?

»Det er svært at lave en klog prognose. I de bedste tilfælde sker der det, at man gennem forskningen får så meget styr på det, at man er i stand til at etablere et troværdigt reguleringsregime og kan håndtere problemet. Eller også bliver der ved med at være mange kontroverser, men der opstår en teknologisk løsning. Eller en kombination – som med ozonlaget. Men jeg mener ikke, klimaudfordringen giver tid til at vente på fuld konsensus – reguleringen må tackle hele flytrafikkens klimaeffekt,« siger Henrik Gudmundsson.

Læs mere om klima- effekten af flystriber på ing.dk/228261

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor isolerer man udfordringen med luftfartens udledning af vanddamp til den synlige, kondenserede del, som oven i købet har en vis albedo virkning i dagtimerne ?

Vi vedligeholder en ekstra skal af vanddamp uden om vores oprindelige drivhus troposfæren, og udviklingen i langturs luftfarten er proportional med temperaturstigningen efter WW2.

Stop luftfarten i en uges tid, så vi kan få syn for sagen og justere panikken i vores grønne omstilling.

 • 3
 • 0

Som minimum bør der være samme afgift på fossilt brændsel til fly som til anden transport. Hvor svært kan det være? Hallo!

 • 8
 • 3

Nej vi vil hellere justere i klodens bæredygtige del af kulstofkredsløbet i form af koprutter og kobøwser. At flyve er jo at leve !

Det svarer til, at vi leder efter mønten under gadelampen, selv om vi lige har kastet den langt ud i mørket.

 • 3
 • 0

Her er nogle gamle nyheder fra 1970erne . Man har lige glemt at checke alle effekter ser det ud som, når man prøver at forstå hvad det er der tale om Det sker jo nemt når man bruger "modeller".....

Her er de målte data:

Airborne Observations of Contrail Effects on the Thermal Radiation Budget “Direct infrared and solar radiometric observations were made to analyse the effects on the environment of any alterations in the radiation budget in regions of heavy jet traffic. The observations, made from the NASA Convair 990 jet laboratory, were coupled with Mie scattering and absorption theory calculations to analyze any inadvertent alterations in the natural atmospheric thermal radiation budget. It was found that a 500 m thick contrail sheet increases the infrared emission below the sheet by 21% but decreases the solar power below the sheet by 15%. The infrared increase cannot make up for the solar depiction, resulting in a net available incoming power depletion at the base of the sheet of 12%. Such a change at altitude results in a 7% reduction in the net total available thermal power at the earth’s surface, which, in turn, results in a 5.3C decrease in the surface temperature, if we assume contrail persistence. The actual temperature decrease is ∼0.15C with 5% contrail persistence.”

 • 2
 • 3

Det er først for nylig, at flyenes kondensstriber pludselig erklæres som værre (tre gange værre!) end CO2 fra fly. Jeg er fysiker med vilje til at fostå alt kvalitativt, - også her. Jeg er næsten sikker på, at en kondensstribe ser lige så hvid ud fra oven (jeg har set en!), som vi ser den nedefra. Altså reflekterer den solens lys tilbage til rummet (præcis som hvide skyer). Det har derfor (i min optik!) en afdæmpende virkning på temperaturstigningen. Er der en, der kan give mig en kvalitativ forklaring på, HVORFOR de smukke kondensstriber skulle fire-doble flyenes klimapåvirkning i forværrende retning?

 • 4
 • 2

Jeg er enig i, at det er mærkværdigt, at flybrænstof ikke i det mindste beskattes lige så kraftigt som andet brændstof. Altså f.eks. en generel CO2-afgift. Og hvis det er korrekt (jeg tror det ikke!), at påvirkningen er fire gange værre, så firdobbelt CO2-afgift. Og hvis det ikke reducerer flytrafikken tilstrækkeligt (politisk afgørelse), så en højere afgift. Det kan let finansiere de manglende afgifter på salg af benzin- og dieselbiler, når vi skal op på 1.000.000 elbiler i 2030.... !!!

 • 4
 • 0

Lavtliggende skyer i troposfæren har større albedovirkning end drivhuseffekt og virker derfor kølende, fordi miljøet i forvejen er 'tæt' af drivhusgasser, hvorimod 'skyer' over tropopausen reflekterer varmestråling, som netop er sluppet fri af troposfæren og på vej ud i rummet og giver dem en tur til ned mod 'drivhuset'. Efter min ringe mening er al den udledte vanddamp heroppe aktiv og ikke kun, hvor den kondenserer og bliver synlig.

Albedovirkningen er fælles for lave og høje skyer og kun aktive i dagtimerne, men drivhuseffekten er aktiv dag og nat og større for menneskeudledte vandmolekyler i den normalt tørre stratosfære.

 • 3
 • 0

Det er først for nylig, at flyenes kondensstriber pludselig erklæres som værre (tre gange værre!) end CO2 fra fly.

Det er pudsigt som man hele tiden ser andet end den selvopfundne elefant i rummet. Så er det køernes bøvser og nu flystriber der er den store bussemand. Vi taler altså om decimaler af den virkning CO2 skulle have. Fortæl mig lige hvor meget CO2 udledning absolut det ville svare til hvis køernes bøvser forsvandt og også flystriber.

 • 1
 • 3

Udfra artiklen forstår jeg at det er de kortvarige sky-effekter der udgør problemet... På denne Nasa World-viewer kan man prøve at spotte flystriber på et globalt plan. https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-8... Den 16. september var der en del over Sortehavet og Grækenland, men derudover har jeg ikke lige kunnet finde tegn på flystriber. Levetiden af flystriber afhænger øjensynligt af hårfine meteorologiske forhold, og tilsvarende må klimaeffekten fra flys flystriber afhænge udpræget af vejr, geografisk rute, årstid, tid på dagen/natten, flyvehøjde m.m. Jeg kan forstille mig at det er en relativt lille procentdel af flyvningerne, der skaber størstedelen af problemerne? Ideen med at flyve udenom eller i lavere højde ifb. med kritiske atmosfæriske forhold lyder som noget, der kan reducere problemet kraftigt.

 • 0
 • 1

Hvorfor skulle det kun være når vanddampen kondenserer og bliver synlig, at H2O har klimatisk effekt ? Tilførselen af vanddamp har været konstant stigende i omfang fra de nu 10.000+ fly siden 1945, men effekten ville falde hurtigt efter det sidste fly lander i en global test, men nu skal verden snart til klimamøde, så vi må nok vente lidt endnu.

 • 1
 • 0

@Svend Ferdinandsen

"Fortæl mig lige hvor meget CO2 udledning absolut det ville svare til hvis køernes bøvser forsvandt og også flystriber"

Der kommer ikke et kulstofatom ud af koen for eller agter, som ikke på forhånd er trukket direkte ud af atmosfæren gennem foderet, men det ekstra drivhus af vanddamp, vore fly holder ved lige uden for drivhuset, kondenseret eller ej er slet ikke uden effekt. Den parallelt udledte CO2 har også virkning uden for troposfæren, men i konkurrence med vanddamp er den begrænset i forhold til strålingsoptag. Derfor vil vi hurtigt kunne konstatere en forskel ved et flystop. Vanddampen mister hurtigt potensen.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten