Tre klik og en isolering

Hvis du kan huske din adresse, så kan en ny hjemmeside, husetsweb.dk give dig svar på, om det kan betale sig at forbedre isoleringen af dit hus.

»Husejerne ved udmærket, at det er en god idé, at efterisolere huse, men de fleste mener ikke, at lige netop deres hus har behov for det. På husetsweb.dk kan man se, at det faktisk er dit eget, der kan forbedres, og at det kan betale sig,« forklarer Rudi Rusfort Kragh, der er opfinder bag og direktør for Husets Web ApS.

Siden er blevet testet på Fyn siden april, og i denne uge blev den præsenteret på Aalborg Universitets byggeri-konference. Inden for den nærmeste fremtid kan husejere over hele landet bruge den. Og mange husejere kan opdage en skjult skat på siden. Ifølge en fire år gammel undersøgelse, Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger, fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) kan der forsigtigt vurderet spares 13 PJ energi i landets mere end en million parcelhuse. Besparelsen svarer til det samlede el- og varmeforbrug i 140.000 boliger.

Henter oplysninger fra BBR

Husetsweb.dk henter oplysninger om opvarmet etageareal, byggeår og varmekilde direkte fra BBR-registret og andre offentlige databaser.

Beregningen af omkostninger bygger på en katalogisering over, hvordan man typisk kan forbedre huse fra forskellige årgange og oplysninger om prisen for forskellige håndværkeropgaver.

Selv om BBR-registret stadig er plaget af fejl, har forsøg på 50 huse i Svendborg-området vist, at de automatisk genererede vurderinger passer meget godt med de vurderinger, 16 energikonsulenter kom frem til, efter de havde besøgt husene.

»Vores tal var i de fleste tilfælde lidt konservative i forhold til energikonsulenternes. Hvis de fandt et årligt overskud på 8.000 kroner havde vi måske kun sat det til 6.000 kroner,« siger Rudi Rusfort Kragh.

Han erkender dog, at der også har været gevaldige afvigelser fra energikonsulenternes vurderinger.

»Hvis folk har elvarme er vores beregninger helt ved siden af. Og der er også andre eksempler på, at vores beregninger er forkerte. Derfor anbefaler vi folk at få en energikonsulent ud, før de ringer til håndværkerne,« siger han.

Finansieret af leverandører

På siden kan husejerne krydse af, om de vil kontaktes af en energikonsulent, en bank eller et energiselskab. Det er virksomheder fra de to sidstnævnte brancher, der betaler for siden, og dermed gør den gratis at bruge for husejerne. Fordelen for virksomhederne er, at energiselskaberne kan få CO2-point til at opfylde deres CO2-forpligtigelser, og bankerne kan tjene penge på udlån til renoveringerne.

Siden er et godt værktøj, mener Christian Anker Hviid, der er erhvervs-ph.d. hos rådgivervirksomheden Alectia.

»Den er et meget godt kommunikationsværktøj til boligejerne. Beregningerne på, hvad man kan spare, hvis man enten selv betaler eller låner pengene er rigtigt gode. Men jeg tror kun, at den hjælper boligejere, der allerede har besluttet sig for, at de vil energirenovere, siger Christian Anker Hviid.

Sammen med sin eksamensmakker Steffen Petersen, der også er erhvervs-ph.d. hos Alectia, driver han energirigtigtbyggeri.dk, hvor husejere kan beregne energikonsekvensen af forskellige isoleringsløsninger og stille spørgsmål om energirenoveringer.

Det største problem gør hverken Husets Web eller Energirigtigt Byggeri imidlertid noget ved, mener Christian Anker Hviid.

»Problemet er, at det er uoverskueligt for husjerne selv at stå for en energirenovering. I modsætning til, hvis de bruger pengene på et køkken, så skal de selv stå for det hele ved en energirenovering. Vi mangler energibutikker, som kan klare det hele for husejerne.«

Hvis alle rentable energirenoveringer bliver gennemført, kan det ifølge Rudi Rusfort Kragh medføre ombygninger til en værdi af 80 milliarder kroner.

Dokumentation

Energiberegneren