Tre ingeniører blandt 24 nye medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond

De nye medlemmers ekspertviden er fordelt inden for fem faglige forskningsråd. Illustration: Bigstock/Rogatnev

Når de 24 nye medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond træder til 1. januar 2021, er tre af de fire nyudpegede medlemmer af forskningsrådet inden for teknologi og produktion ingeniører. De fire medlemmer bliver:

  • Professor, cand.polyt. Michael Havbro Faber-Nielsen, The Faculty of Engineering and Science, Aalborg Universitet

  • Professor MSO Susanne Brix Pedersen, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet

  • Professor, cand. scient. i datalogi og matematik, Susanne Bødker, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

  • Stephen Edward Rees, der er professor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Det er bestyrelsen i fonden, der har udpeget de nye medlemmer ud fra deres personlige egenskaber. Beslutningprocessen har været gennem et åbent opslag samt forslag fra forskningsmiljøerne og omverdenen i øvrigt.

Alle medlemmer er blevet udvalgt for en fireårig periode.

Repræsentation af den frie forskning

Danmarks Frie Forskningsfond har fordelt de nye medlemmer inden for fem faglige råd: Kultur og Kommunikation, Natur og Univers, Samfund og Erhverv, Sundhed og Sygdom samt Teknologi og Produktion

De nye medlemmer i det faglige forskningsråd skal bruge deres ekspertviden til at identificere, hvilke forskningsideer der bedst repræsenterer den frie forskning i Danmark.

Otte siddende medlemmer er blevet genudpeget

Her er oversigten over alle de nye medlemmer i de fem forskellige råd