Tre-i-en-miljøfilter til skibe testet med succes

En tre-i-en-model af et miljøfilter til mindre skibe, der både kan dæmpe motorstøjen og rense udstødningsgassen for sodpartikler og NOx.

Dét er, hvad Køge-firmaet Exilator har fået afprøvet i en 12 måneders projektfase og tre måneders efterfølgende praktisk test af konceptet på Søfartsstyrelsens skib Poul Løwenørn. Filterets ydeevne er dokumenteret af Teknologisk Institut.

Samtidig er installation og montage af filteret blevet godkendt af Lloyds, hvilket direktør Erik Lissner betegner som et stort skridt fremad for opstartsvirksomheden:

»Konceptet til filtret har været under udvikling de seneste ti år. At få verificeret dets ydeevne og få godkendt installation og montage af Lloyds betyder et stort skridt hen imod at få skibsrederne til at købe vores filter,« siger han.

Tror på luksusmarked

Filteret er beregnet til skibe med op til 6 MW i motoreffekt, og Erik Lissner erkender, at der i dag ikke er krav om rensning af røggas fra de mindre skibe, hvis de i forvejen sejler på marinediesel med maksimalt 0,1 pct. svovlindhold.

Men han tror alligevel på, at der allerede nu vil være et marked for filtret, især fordi det reducerer sodforurening og NOx på selve skibet og mindsker motorlarmen betydeligt.

»Flere og flere redere satser på en grøn profil. Dertil kommer hele lystyacht-markedet, hvor fjernelse af sod og lugt og en stor del af støjen har stor værdi,« siger han og tilføjer, at filtret også vil være relevant for ekspeditionsskibe, der sejler i meget følsomme naturområder.

Læs også: Skibe skyld i knap halvdelen af nanopartikler i kystbyer

Ifølge testen fra Teknologisk Institut reducerer filtret sodpartikel-udledningen med 99,1 pct., kuliltene mindskes med 98 pct. og NOx med 11 pct..

Testen omfatter endnu ikke støjfiltrets støjdæmpende egenskaber, men firmaet regner med en støjreduktion på op til 35 dB. Herunder den generende lavfrekvente støj.

Konceptet har som nævnt været længe undervejs, og i 2013 skrev Ingeniøren, hvordan man manglede investorer til at videreudvikle og teste produktet. Men de er nu kommet til i form af Vækstfonden og Innovationsmiljøet CapNova.

Læs også: Dansk filter fjerner partikelforurening fra skibe

Det særlige ved filtret er – ud over tre-i-en-funktionen, at det er et passivt system, hvor der hverken skal tilsættes væsker eller andre forbrugsmaterialer.

Sådan fungerer det

Soden i filteret bliver katalytisk brændt af, så snart skibets motorer opnår udstødningstemperaturer over 325 grader C.

Tilbage i filteret sker en askeophobning, der dog medfører, at filtrene som en del af en 'recycling'-proces skal renses efter cirka 5.000 driftstimer.

Filteret kræver, at skibet bruger marinegasolie med maks. 0,1 pct. svovlindhold. Ifølge testen øger filtret skibets brændstofforbrug med cirka 1 pct.

Kort fortalt virker filtret sådan, at røggassen, som først har været igennem en turbolader, ledes hen til en lyddæmper, som særligt fjerner den dybe resonans.

Så kommer et partikelfilter, der også fungerer som oxidationskatalysator, hvor soden opfanges og afbrændes – og til sidst ledes røggassen gennem en reducerende katalysator, der mindsker NOx og NO2, inden røggassen ledes ud til atmosfæren.

Fremstillet af danske komponenter

Filtret er i øvrigt fremstillet af dansk-fremstillede komponenter – bortset fra coatingen på filtret, som er amerikansk.

Den eksakte pris er det svært at lokke ud af Erik Lissner, men en totalinvestering på mellem 500.000 og 750.000 kr. pr. MW motor skal man nok regner med:

»Den aktive ingrediens i coatingen på filtret er platin og derfor bekostelig. Men det er også derfor, at filteret regenererer ved relativt lave temperaturer,« forklarer han.

Erik Lissner oplyser videre, at der i branchen er stort fokus på reduktion af NOx. Derfor har man indledt et samarbejde med både DTU, Teknologisk Institut og en motorfabrikant med henblik på i første omgang at øge filterets NOx-reduktion fra 11 til 40 pct. i fase 1, og til 80 pct. i en efterfølgende fase 2.

Når dette lykkes, vil filtret også overholde IMO's krav til Noxurledning, TIER III.

Teknisk rederiinspektør Jørgen Steenfeldt fra Søfartstyrelsen bekræfter over for Ingeniøren, at filtret stadig er i test på skibet, men at styrelsen som offentlig myndighed af konkurrencehensyn ikke må kommentere på teknologien eller besætningens erfaringer med filteret.

Fra 1. januar 2015 trådte nye og skærpede krav til skibes generelle udledning af svovl i kraft for bestemte 'miljøzoner til søs'.

Zonerne omfatter kystnære områder i Canada og i hele USA samt Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerak og de indre danske farvande samt Østersøen og Den Botniske Bugt.

Skibe skal her benytte brændstof med lavt svovlindhold (0,1 pct.) eller på anden måde leve op til kravene f.eks. ved at rense udstødningsgassen med en såkaldt ’scrubber’.

Video fra test af filtret om bord på Poul Løwenørn:

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

at kalde filteret 3 i 1 er vel et udtryk for at det fjerner en del af sod partiklerne, reducerer NOx og CO. At blande svovl og støj ind i dette forplumrer bare billedet har ikke noget at gøre i denne sag.

 • 0
 • 0

Det er vel ikke voldsomt imponerende ... ikke at man kan forvente meget mere uden reduktionsmiddel. Men helt ærligt lad os kalde en spade for en spade: det er jo et katalytisk coated partikelfilter, hverken mindre eller mere.

 • 2
 • 0

Så har kriterierne så heller ikke været sat særlig højt. Alle partikelfilter har en lyddæmpenede funktion, en reduktion på 11% NOx er ikke noget der er værd at nævne. Et kraftigt øget NO2 udledning er fejlagtigt nævnt i artiklen som reduktion, men læser man TI´s test rapport stiger NO2 over 80%.

Reduktion på 98% sod er fint med ikke imponerende. Normalt kan man nå 99.5% eller mere.

 • 1
 • 0

Til John Laustsen: Systemet og dettes videre udvikling fokuserer på reduktionen af PM, NOx og især lavfrekvent støj ved lavt modtryk for motoren. Jeg er derfor enig i, at svovl/SOx reduktionen som sådan ikke er knyttet til systemets funktion, men snarere til anvendelsen af diesel med lavt svovlindhold, der er en forudsætning for systemets funktion.

Til Ken Friis Hansen: De 11% NOx reduktion er blot et første udviklingstrin, derfor bedre end ingenting eller en forværring som det typisk ses på andre filtersystemer. Det interessante ved det gennemførte projekt er primært, at det er lykkedes at finde en sikker regenereringsmetode også ved lave udstødstemperaturer (vigtigt på skibsområdet, ikke mindst hovedmotorerne). Dette sker samtidig med, at en efterfølgende katalysator holder den giftige NO2-del nede på et absolut niveau, der er særdeles lavt i forhold andre coatede filtersystemer.

Til Franz Birch Hansen: Systemet har en særligt lyddæmpende effekt i den lavfrekvente del af støjen. Målingsresultater på mellem 97% og 100% reduktion af PM er i praksis lige gode/relevante, især grundet usikkerhed ved målemetoden. Filtersystemet virker således som det skal og bør. Se også mine uddybende bemærkninger om NO2-delen ovenfor.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten