Tre graders temperaturstigning vil smelte ‘dommedagsgletsjeren’

Illustration: Rachel Milford

Et af de helt store spørgsmål er, hvor store havstigninger vi kan forvente som følge af global opvarmning. Det er der kommet mange bud på gennem tiderne. Nu har vi et par nye.

I denne uges udgave af Nature kommer to forskellige forskergrupper med nye beregninger, som er med til at give en form for øget forståelse, men uden at sagen kan siges at være afgjort, især når det gælder Antarktis, som er den store joker.

En forskergruppe ledet af Robert DeConto fra University of Massachusetts Amherst i USA kommer frem til, at hvis den globale opvarmning holdes under 2 grader, vil afsmeltningen fra Antarktis holde sig på samme niveau som i dag gennem hele det 21. århundrede.

Antarktis alene vil således kun bidrage med en havstigning på 8 cm i 2100 ved en opvarmning på 1,5 grader og 9 cm ved en opvarmning på 2 grader.

Men stiger opvarmningen til 3 grader, vil der sket et abrupt spring, der vil føre til, at Antarktis ved 2100 årligt vil bidrage til en havstigning på 0,5 cm om året primært forårsaget af afsmeltning fra Thwaites gletsjeren, som i en BBC-artikel blev omtalt som ‘dommedagsgletsjeren’.

En anden gruppe ledet af Tamsin Edwards fra Kings College London vurderer, at hvis 1,5 grader målet opfyldes, vil havstigningerne som stammer fra afsmeltning af is på land mest sandsynligt begrænses til 13 cm.

Når det gælder Antarktis, kommer Edwards-gruppen frem til, at der er betydelig usikkerhed. Under de mest pessimistiske antagelser kan Antarktis give anledning til en havstigning på 42 cm i 2100.

Samlet set indikerer de to studier, at det er muligt at begrænse havstigninger til håndterbare størrelser, men at Antarktis stadig udgør et betydeligt usikkerhedsmoment, især hvis temperaturstigningen bliver over 3 grader,

Denne video viser en beregningen af afsmeltningen fra Antarktis under et bestemt klimascenarie. Den er kun en af mange simuleringer, der benyttet af Edwards-gruppen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Åh de og deres modeller!

Steven Koonin har en ny bog på trapperne, hvor han hudfletter klimavidenskabens stade. Et udsluppet citat:

“One stunning problem is that the spread of the [IPCC AR5] CMIP5 ensemble in the years after 1960 is larger than that of the models in CMIP3 – In other words, the later generation of models is actually more uncertain than the earlier one. So here is a real surprise: even as the models became more sophisticated – including finer grids, fancier subgrid parameterizations … the uncertainty increased” (Koonin, 2021, p. 87) https://www.forbes.com/sites/tilakdoshi/20...

 • 11
 • 43

Med klimabevægelsens fortsatte holdning at alt må vige i denne kamp for verden - altså med undtagelse af det indgroede had mod atomkraft - så vil vi aldrig kunne afværge den kommende klimakatastrofe.

Så længe vi ikke indregner en udledningsfri baseload kilde vil vi aldrig kunne nøjes med de grønnes svar på alt - vind og sol.

Hvad er en smule atomaffald sammenlignet med en havstigning på +40 cm..?

Ak og ve, man må hellere begynde at investere i firmaer der specialisere sig i husbåde og regntøj.

 • 24
 • 26

Steven Koonin har en ny bog på trapperne, hvor han hudfletter klimavidenskabens stade. Et udsluppet citat:

“One stunning problem is that the spread of the [IPCC AR5] CMIP5 ensemble in the years after 1960 is larger than that of the models in CMIP3 – In other words, the later generation of models is actually more uncertain than the earlier one. So here is a real surprise: even as the models became more sophisticated – including finer grids, fancier subgrid parameterizations … the uncertainty increased”

Hvis ovenstående citat er sigende for niveauet af indholdet af resten af bogen, behøver man vist ikke spilde sine penge på at købe den, når den kommer ud.

Steven Koonin aner i hvert fald åbentlyst ikke en fløjtende fis om numeriske modeller, når han tror, at det større spredning af ensemblet er et tegn på lavere kvalitet af modellen.

I virkeligheden forholder det sig nemlig stik modsat. Formålet med ensemblemodeller er, at de skal fange alle (eller flest mulige af) de mulige udfald af det fænomen, man simulerer med modellen. Ensemblemodeller er udviklet som et værktøj til at håndtere de usikkerheder, der er både i selve den numeriske model og i de startbetingelser og påvirkninger undervejs, som man påstrykker den med. Spredningen af ensemblet giver så et billede af, hvor verden vil kunne bevæge sig hen under de mange mulige påvirkninger, der kan optræde undervejs. Og så bruger man ensemblerne til at vurdere både de mest sandsynlige udviklinger (typisk ensemblemiddel eller -median) og sandsynligheden for de esktreme udviklinger, som jo er dem, vi i særlig grad gerne vil opdage og forhindre i tide.

Modellerne udvikles altså bevidst til at give en vis spredning, da det er hele formålet med at lave ensemblemodeller. Så, at CMIP5 har større spredning end CMIP3 er en kvalitet og ikke det modsatte, som den stakkels Koonin åbenbart tror.

 • 45
 • 5

Havbundshævning Da isen forsvandt fra Danmark, begyndte jorden at hæve sig. Er der nogen der ved om denne effekt er indregnet i modellerne for afsmeltning fra Sydpolen ?

Vh Jesper Lorentsen

 • 10
 • 2

Det er den og de havspejlsstigninger, som der henvises til i artiklen er globale gennemsnit, som stort set intet siger. Der vil være store stigninger omkring ækvator og stigningerne vil være større på den nordlige halvkugle end på den sydlige. Isens tyngde tiltrækker vandet omkring antarktisk i øjeblikket. Så når isen forsvinder vil den mindre tiltrækningskraft lokalt føre til et havniveaufald. Det samme gør sig gældende ved afsmeltning fra Grønland, hvor afsmeltningen vil føre til havniveayfald helt ned omkring vores breddegrader.

 • 8
 • 0

Klimamodellernes vandstandsstigninger viser sig jo at være forkerte. Så hele klimapolitikken baserer sig på forkerte modeller.

 • 7
 • 20

Med klimabevægelsens fortsatte holdning at alt må vige i denne kamp for verden - altså med undtagelse af det indgroede had mod atomkraft

Hov hov! Klimabevægelsen er kun imod atomkraft i kapitalistiske lande. Ligesom Kina også gerne må bygge kulkraftværker, ser du nogle venstrefløjs protester mod det? Bare man er socialist, må man gerne smadre miljø og klima som Warshawapagtlandene så glimrende var i gang med. Derfor er Østeuropa langt mere forurenet end Vesteuropa i dag; socialisme i praksis.

https://qz.com/1192348/europe-is-divided-i...

 • 17
 • 25

Skulle havstigninger i fremtiden blive et problem, kan man vel "bare" spalte en masse (af havet) i "ilt og brint" og fyre det af i raketter til fjerne destinationer? Man får ikke mange interstellare rejser for 6 meter havvand! Ellers er udsigterne måske ikke så lange ...?

Mange andre farer lurer. Hordernes moralske forfald, gældsbyrden, alm. griskhed og ma.

Godt vi har Jens Ramskov til at underholde os, så vi ikke keder os så længe ;-)

 • 4
 • 24

Der er ingen mennesker, som vil undvære luksus og høj levestandard. Så vi vil nok forsætte i det samme spor siden industrialiseringens start. Der fødes ikke nok "Grønne Hippier" til at vende processen. Og slet ikke begrænse folke populationen. (fra de nuværende ca. 7,86 Mia til en størrelse som ikke overforbruger den årlige forbrug af natur resourcer.) https://www.worldometers.info/da/

God weekend.

 • 15
 • 0

Nu er globaltemperaturen siden gamle dage steget 1 - 1,2°C. Regner man på atmosfærens energiflow med og uden drivhusgasser, får man at cirka en halv grad af den stigning skyldes mere CO2 i atmosfæren. Resten af stigningen må så skyldes noget andet. Hæmningen af energiflowet i atmosfære er steget ca 1,5% på de to hundrede år. Laver man den samme beregning for en fordobling af atmosfærens CO2-indhold kommer man frem til at stigningen på grund af CO2 vil være ca 2,4% eller klart under 1 grad og ikke de helt op til 4,5°C som ofte fremføres. Det er også på et mere teoretisk grundlag regnet ud til at være cirka den der halve grad. Pdf til fri download her https://arxiv.org/abs/2004.00708

 • 4
 • 19

En skam at enhver der stiller kritiske spørgsmål til den rød/grønne/vindlobby “virkelighed” skal udskammes. Det er vel god videnskab at stille spørgsmål og udfordre konklusioner på begge sider . Personligt har jeg større tiltro til IPCC, der rummer lagt flere videnskabsfolk i forskellige videnskabelige områder men med så mange faktorer der har indflydelse på klimaet og over det relative korte tidsrum de er målt over er det vel rimeligt at stille spørgsmål ved det relative fasttømret IPCC budskab. Specielt hvis alle er sikre på at jorden er “flad” og forsker mod at “bevise” den samme “sikre” teori. Medierne har det med at forenkle budskabet og forskere med kun inkludere data der støtter den sammenhæng de gerne vil bevise (der så isoleret videnskabeligt set måske er rigtigt) som måske ikke reelt giver et sandfærdigt billede af virkeligheden i et større billede. Man skal på med ikke at læse på med læse de “eksperter” man altid er enige med for at få bekræftet at man har ret.

 • 8
 • 7

Personligt har jeg større tiltro til IPCC, der rummer lagt flere videnskabsfolk i forskellige videnskabelige områder

præcis det samme gælder såmænd Steven Koonin, der bliver nedgjort i kommentar #3/5, uden at skribenten åbenbart har besværet sig med at sætte sig blot minimalt ind i baggrunden!:

Koonin argues not against current climate science but that what the media and politicians and activists say about climate science has drifted so far out of touch with the actual science as to be absurdly, demonstrably false

https://clintel.org/unsettled-steven-kooni...

 • 3
 • 12

Mange er åbenbart ved at falde over deres egne ben for at give mig nedvendte tomler (min tidligre rekord på 29 er nu slået!!!) men ingen kommer med seriøst modspil - kun tomler- er I i virkeligheden ingeniører?

 • 5
 • 13

Jeg har ingen anelse om, hvem Steven Koonin er

Du kan læse om Steve Koonin her og her

Man kan så diskutere, om det er rimeligt at jeg går efter manden i stedet for bolden (som du jo gjorde)? Min erfaring siger mig blot at når de samme benægtere herinde bringer forskere frem, er det altid en god ide at se dem efter i sømmene. Og specielt i det andet link ser man, hvem han gerne ville sættes i hartkorn med i Trumps presidential commitee om klimaet - der er alle de gamle travere som Curry, Happer, Lindzen, Christie, som imho alle - qua deres bånd til fossilindustrien (og deres "forskning") har tabt enhver troværdighed inden for klimaspørgsmål.

 • 12
 • 2

Det forventede svar fra FV, den sædvanlige singleplade.

I 2014 ville den amerikanske organisation af fysikere APS have tjek på hvilket stade klimavidenskaben var på og man indkaldte de seks mest prominente videnskabsfolk på feltet til et diskussionsmøde og man valgte Koonin som ordstyrer, udspørger og personen der skulle drage konklusionerne. De seks deltagere var Lindzen, Curry, Christy og på IPCC fløjen Santer Collins og Held. Koonin blev forundret over hvad han hørte og som konsekvens dykkede han ned i materien og skrev så sin bog. Hvert ord udtalt på møder er nedskrevet og tilgængeligt i et langt, langt dokument på nettet.

http://www.geoffstuff.com/koonin_2014.pdf

En videointerview her i anledning af bogen https://www.youtube.com/watch?v=f15DWccid4I

 • 1
 • 13

Resten af stigningen må så skyldes noget andet. Hæmningen af energiflowet i atmosfære er steget ca 1,5% på de to hundrede år. Laver man den samme beregning for en fordobling af atmosfærens CO2-indhold kommer man frem til at stigningen på grund af CO2 vil være ca 2,4% eller klart under 1 grad og ikke de helt op til 4,5°C som ofte fremføres.

Så er det jo så en skam at du lige har bevist at udsagnet i dit linkede paper - at feedback koefficienten er negativ - må være forkert.

Så hvad er det:

Tager de fejl mht. CO2 følsomheden eller feedback koefficienten?

Som kuriosum vil jeg lige citere en enkelt linie fra det linkede paper:

The calculations were performed using Excel workbooks with each spectral range in a separate workbook

(min fremhævning)

Forøvrigt har de gjort arbejdet noget lettere for sig selv:

HITRAN indeholder forøvrigt mellem 538cm-1 og 770cm-1 51372 spektrallinier for de 3 mest almindelige CO2 isotoper, som udgør 99,92% af CO2 i atmosfæren. De har dog valgt kun at se på 12C16O2 som er 98,42 af CO2 i atmosfæren. Så er der kun 19533 linier tilbage. Af dem ser de så kun på dem med absobtion højere end 1e-23, og så er der 1232 linier tilbage.

Hvor stor indflydelse det har skal jeg ikke kunne udtale mig om.

 • 9
 • 2

Jeg udtaler mig om klimasensitiviteten (kun) og siger den er lav og positiv (under 1°C) hvad Schildknecht også gør, citat: "We find an equilibrium climate sensitivity (temperature increase ΔT due to doubling of atmospheric CO2 concentration) of ΔT≃0.50°C" og udbygget i konklusionsafsnittet (6): The quantitative result of ∆T ≃ 0.5 to 0.6°C valid for the drastic increase of doubling of the CO2 content in air from 380 ppm to 760 ppm to be related to one century, confirms that the effect of an anthropogenic CO2 increase on the climate on earth is fairly negligible. This conclusion is in strong contrast to the values of ∆T ∼ 1.5 − 4.5°C

 • 2
 • 9

Jeg udtaler mig om klimasensitiviteten (kun) og siger den er lav og positiv (under 1°C) hvad Schildknecht også gør, citat: "We find an equilibrium climate sensitivity (temperature increase ΔT due to doubling of atmospheric CO2 concentration) of ΔT≃0.50°C" og udbygget i konklusionsafsnittet (6): The quantitative result of ∆T ≃ 0.5 to 0.6°C valid for the drastic increase of doubling of the CO2 content in air from 380 ppm to 760 ppm to be related to one century, confirms that the effect of an anthropogenic CO2 increase on the climate on earth is fairly negligible. This conclusion is in strong contrast to the values of ∆T ∼ 1.5 − 4.5°C

 • 2
 • 11

Så se indledningen (bare de første par minutter) af den video jeg linker til. Der hører du hvad manden har lavet de seneste seks år - og hvorfor. Hvordan tror du han kan blive valgt til APS's ordstyrer i en superseriøs klimadebat udenat kende til feltet? (#20)

 • 2
 • 11

Diskussionen er nu endt i at være et spørgsmål om Koonin er en anerkendt forsker eller ej. Det er han i den grad og alle steder, men da hans udsagn ikke er populære her på Ing, erklærer man ham her på stedet bare useriøs - bingo, så er den klaret. Det er set så mange gange før. Det kan da ikke blive ved. Debatniveauet på Ing?

 • 2
 • 12

men da hans udsagn ikke er populære her på Ing, erklærer man ham her på stedet bare useriøs - bingo, så er den klaret.

For mig at se var det nu omvendt. Der blev rettet et fagligt angreb mod ham, og modsvaret var, at han var en anerkendt forsker.

Underforstået, så må han ikke kritiseres eller hvad?

Det havde selvfølgeligt været bedst om Koonin selv forsvarede sig. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over det faglige, men ingen er for "anerkendt" til ikke at kunne kritiseres.

 • 11
 • 3

Selvfølgelig må Koonin kritiseres, men at stikke ud at han åbenbart ikke ved en fløjtende fis om klimamodeller, ved jeg selvfølgelig ikke hvad han ville have svaret til, men når han skriver en bog om klimavidenskab efter at have studeret emnet intenst i flere år med en baggrund som hardcoreforsker i fysik på højeste niveau (og slet ikke benægtende at mennesker har indflydelse på klimaet) og endog af APS (American Physical Society) var valgt til at være overdommer i en disput mellem de mest prominente forskere inden for klimavidenskaben, ja, så er han næppe utroværdig på emnet 'klimamodeller'. Jeg ved selvfølgelig ikke hvad han ville have svaret, hvis han deltog i diskussionen her og havde fået smidt sætningen i nakken.

 • 5
 • 11

Noget af det der har mindst indflydelse på klimaet, er Parisaftalen. Hvis man ser på den aftale Kina og Indien selv har valgt at have i Paris, så reducerer den ingen ting, og de to lande er nogle af dem med mest CO2 udslip.

Reelt er Parisaftalen ligegyldig.

 • 4
 • 5

This conclusion is in strong contrast to the values of ∆T ∼ 1.5 − 4.5°C

Så er det bare en skam for os alle, at de målte data på ingen stemmer overens med deres conclusion, som jo også er i modstrid med de fysiske egenskaber for CO2, hvilket allerede Arrhenius har slået fast.

Så - som Dan også er inde på - hvis vi skal ned på en følsomhed på 0,5 - 0,6 grader per fordobling, kan det kun ske, hvis feedback-koefficienten er negativ. (forstår du i det hele taget denne term?) Og dette vil være i modstrid med, hvad alle klimaforskere er kommet frem til.

Videnskabelig konsensus omkring følsomheden er stadig de bemeldte 1,5 - 4,5 grader per fordobling - med meget ringe sandsynlighed for under 2,0 - og sjovt nok passer det jo meget fint med, hvad vi rent faktisk måler.

 • 7
 • 4

Modellerne udvikles altså bevidst til at give en vis spredning, da det er hele formålet med at lave ensemblemodeller. Så, at CMIP5 har større spredning end CMIP3 er en kvalitet og ikke det modsatte, som den stakkels Koonin åbenbart tror.

Det lyder som new speak eller efterrationalisering. Større spredning er en styrke. Læst med meget positive øjne er der en smule sandhed i det, men det viser så også at man åbenbart mangler viden om hvor man skal starte og hvordan jord og atmosfære vil udvikle sig.

Hvis udviklingen i atmosfæren og jorden har samme spredning som i CMIP3, så er modellerne blevet mere usikre, eller det fortolkes som at klimaet er mere følsomt for disse spredninger. Det kan jo vendes som man behager.

Disse samlinger i CMIPx er resultatet af nogle definerede standard betingelser og udviklinger, som alle modellerne i CMIPx bliver udsat for, samt lige så standardiserede resultater fra modellerne. Det kan betragtes som modellernes typeprøvning. Bortset fra at der ikke er et godkendelses krav. Resultaterne dokumenteres bare. Jeg håber da at man sammenligner modeller kørt med de samme betingelser, ellers er man på herrens mark.

Din beskrivelse af spredningens årsag bliver derfor lidt tvivlsom.

Resultaterne i disse CMIP arkiver bliver derfor brugt af alle mulige forskere til at forudsige udviklinger. Så behøver de ikke selv at køre nogle modeller og overveje hvilke betingelser de skal vælge, men tager blot de arkiverede resultater. For det meste bruger de udviklingen RCP8,5, da det giver de mest dramatiske ændringer.

Steven Koonin lyder til at have fat i noget.

 • 4
 • 11

Her er alle værdier til at kunne regne den ud: De 240 W/m2 der tilflyder jordoverfladen fra Solen kan kun generere en overfladetemperatur på 255K, hvorimod overfladen faktisk er 288K og det svarer til et flow-ud på 390W/m2 og forskellen skyldes udelukkende drivhusgasserne. I gamle dage var det tal 2,3W/m2 lavere. Ved en fordobling af CO2 i atmosfæren vil det tal stige med 3,7 W/m2.

Det er ikke noget jeg sådan bare selv finder på - det er faktisk IPCC's egne værdier. IPCC siger så at der yderligere er et 'human fingerprint' oveni uden klart et kunne redegøre, for hvad det består i og der var fusk med i spillet da det blev tilføjet i 1995 - Det sidste er hvad klimadiskussionen i bund og grund handler om.

Arrhenius opdagede ikke 'mætning i virkning'. Den blev senere påvist af en anden svensker Knut Ångström

88% af CO2's klimagasvirkning er 'fyret af' allerede ved 200 ppm

(ved (7)) Apparently it took only a trace of the gas to "saturate" the absorption https://history.aip.org/climate/co2.htm

 • 3
 • 12

Citat; Et af de helt store spørgsmål er, hvor store havstigninger vi kan forvente som følge af global opvarmning. Det er der kommet mange bud på gennem tiderne. Nu har vi et par nye.

Det må man sige ja til!! Har selv stødt på påstande om havstigninger fra 3mm om året til 80meter i år 2100. Nu har vi så et nyt bud på vandstanden om - - 79 år.

Når det gælder Antarktis, kommer Edwards-gruppen frem til, at der er betydelig usikkerhed. Under de mest pessimistiske antagelser kan Antarktis give anledning til en havstigning på 42 cm i 2100.

Okay så, vi hører også om 'klimakatastrofen' og det - hvad hedder det - irreversible vendepunkt. Det er jo nogle voldsomme begreber, som det er vanskeligt at forholde sig til.

Nu får vi så den mest pessimistiske antagelser om at Antarktis kan give anledning til en havstigning på 42 (toogfyrre) cm i 2100.

Er der stemning for den, og hvor omfattende bliver katastrofen? Jeg mener - vi er mange som gerne vil have noget mere konkret at forholde os til, og det må vel være en positiv tilgang.

 • 3
 • 12

Det er sandsynligt at gletsjeren smelter mere hvis temperaturen stiger, men det kræver dog at den udsættes for temperaturer højere end 0C i en vis periode. Ellers er det ligegyldigt med den globale temperaturanomali.

Selvom den udsættes for mere end 0C i nogen tid, kan massetabet fra smeltning kompenseres af mere nedbør. Lad os lige få alle faktorerne med før dommedag udbasuneres.

Via en massiv forenkling opfattes klimaforandring som synonymt med en stigende global temperaturanomali.

 • 3
 • 7
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten