Transportministeriet afviste i seks uger at udlevere notat til Rigsrevisionen
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Transportministeriet afviste i seks uger at udlevere notat til Rigsrevisionen

Illustration: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Det blev et nej fra Transportministeriet, da Rigsrevisionen i efteråret bad om at få udleveret et specifikt notat til brug for sin undersøgelse af det problemplagede signalprogram. Den 19,6 milliarder kroner dyre udskiftning af landets togsignaler er flere år forsinket og har med syv år til deadline ingen økonomisk eller tidsmæssig buffer tilbage. Rigsrevisionens rapport landede i januar og resulterede i usædvanligt direkte kritik fra statsrevisorerne af både Banedanmarks og Transportministeriets håndtering af sagen.

Læs også: Transportministeriet forsøgte at ændre Rigsrevisionens kritik

Som Ingeniøren skrev i sidste uge, forsøgte ministeriet undervejs at påvirke konklusionerne i Rigsrevisionens granskning. Men dokumenter i sagen viser endvidere, at ministeriet i strid med loven har trukket udleveringen af dokumenter til brug for Rigsrevisionens undersøgelse i langdrag.

’Endnu ikke godkendt til fremsendelse til Folketinget’

Ingeniøren har fået aktindsigt i dokumenter, der viser, at Rigsrevisionen i efteråret bad Transportministeriet om at få udleveret Banedanmarks anlægsplan, fordi den indeholder oplysninger om følgevirkningerne af Signalprogrammets problemer.

’Transportministeriet har i notatet Signalprogrammet ultimo september 2016 af 6. oktober 2016 nævnt et særskilt notat om Banedanmarks anlægsplan, hvoraf konsekvenserne af Banedanmarks nye tidsplan for øvrige infrastrukturprojekter fremgår. Vi skal bede om at få sendt dette notat sammen med høringssvaret,’ skriver Rigsrevisionen til Transportministeriet 7. november 2016.

Det afviste ministeriet imidlertid. Rigsrevisionen må væbne sig med tålmodighed, eftersom dokumentet ikke er godkendt til at blive udleveret til Folketinget, lød beskeden.

’Svar: Banedanmarks Anlægsplan er endnu ikke godkendt til fremsendelse til Folketinget, hvorfor det endnu ikke kan fremsendes. Folketingets Transport- og Bygningsudvalg har til orientering den 18. november 2016 modtaget materiale vedrørende replanlægning af anlægsplan og status for fase 1 projekter, herunder præsentation af Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 set i lyset af forsinkelserne i Signalprogrammet. Dette materiale er vedlagt høringssvaret (Bilag 2 – Bilag 2.d.). Notatet om Banedanmarks anlægsplan eftersendes til Rigsrevisionen, når Folketinget er blevet orienteret,’ skriver ministeriet til Rigsrevisionen 22. november.

Krav på dokumenter

Der er imidlertid intet juridisk grundlag for at tilbageholde dokumenter fra Rigsrevisionen, fordi de ikke er sendt til Folketinget. I rigsrevisorlovens §12 lyder det, at ’Rigsrevisor kan af enhver offentlig myndighed forlange sig meddelt alle sådanne oplysninger og forelagt alle sådanne aktstykker, som efter rigsrevisors skøn er af betydning for udførelsen af rigsrevisors hverv,’ ligesom det er op til Rigsrevisionen at fastsætte en eventuel frist for at udlevere dokumenterne.

Læs også: Statsrevisorerne revser Transportministeriet for at lade Signalprogrammet løbe løbsk

Ingeniøren har for en god ordens skyld spurgt Rigsrevisionen, om der findes regler om, at Rigsrevisionen alene har krav på indsigt i dokumenter, der er sendt til Folketinget. Det gør der ikke, meddeler pressechef Lisbeth Sørensen.

’Hvis du ser i rigsrevisorlovens §12, kan du se, at Rigsrevisionen har ret til at få udleveret det materiale, som vi vurderer er nødvendigt for at udføre revisionen,’ skriver hun i en e-mail til Ingeniøren.

Klart ulovligt

Den 22. december ligger det sidenhen offentliggjorte notat klar i den endelige version til Folketinget. 2. januar i år bliver notatet sendt til Folketinget, og 3. januar bliver det sendt til Rigsrevisionen, 10 dage før Rigsrevisionen afslutter redigeringen af sin rapport.

På Juridisk Institut ved Aalborg Universitet betegner lektor i forvaltningsret Sten Bønsing Transportministeriets svar til Rigsrevisionen som klart ulovligt.

»Loven siger ganske klart, at Rigsrevisionen skal have de dokumenter, som Rigsrevisionen beder om,« siger Sten Bønsing.

Ingeniøren har også spurgt Transportministeriet, hvilke regler der tilsiger, at Rigsrevisionen alene har krav på indsigt i dokumenter, der er sendt til Folketinget. Det forholder pressechef Jan Thane sig ikke til, men henviser ligesom Rigsrevisionen til rigsrevisorlovens §12.

’Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har i den konkrete undersøgelse efterkommet Rigsrevisionens dokumentanmodninger,’ skriver han i en e-mail til Ingeniøren.

Potentielt vidtrækkende konsekvenser

De praktiske konsekvenser af sagen har efter alt at dømme ikke været alvorlige. Rigsrevisionen har modtaget notatet tids nok til at inddrage det i undersøgelsen, og det er fortrinsvis brugt til baggrundsoplysning, oplyser pressechef Lisbeth Sørensen. Alle relevante dokumenter skal imidlertid kunne indgå i Rigsrevisionens kontrol, uanset om de ender med at få betydning eller ej, siger Sten Bønsing.

»At Rigsrevisionen ikke har brugt notatet til særlig meget, rokker ikke ved min konklusion. Om et dokument viser sig at være vigtigt eller ej, skal være op til Rigsrevisionen, og det skal indgå i kontrollen. Så Rigsrevisionen skal under alle omstændigheder have dokumenter udleveret, når de beder om dem,« siger han.

Læs også: Minister afviser at lade sig interviewe om Danmarks største jernbaneprojekt

Han påpeger, at Transportministeriets betingelse om kun at udlevere dokumenter, hvis de i forvejen er sendt til Folketinget, åbner op for en praksis med vidtrækkende konsekvenser.

»Uanset hvordan man vender og drejer sagen, er det helt afgørende og bydende nødvendigt, at Rigsrevisionen får stillet alle dokumenter til rådighed. Pointen er, at hvis vi skal have et fungerende kontrolsystem, skal det være sådan, at når Rigsrevisionen beder om dokumenter, så skal man aflevere. Og så må det vise sig, om dokumentet er væsentligt,« siger Sten Bønsing.

Ingeniøren har igen bedt Transportministeriet forklare det juridiske grundlag for at undlade at udlevere notatet til Rigsrevisionen, fordi det ikke var sendt til Folketinget. Ministeriet har ikke svaret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I det mindste er det da endnu ikke lykkedes Transportministeriet, at smide dokumenterne væk, som der ellers er opstået kotyme for i rådne sager...

Set i lyset af ovenstående artikel, er det interessant, at vedholdende rygter fortæller, at dokumenter oftest afleveres i "open Word" og ikke i pdf....

Gad vide hvad der er ændret fra notatet omtales første gang 6. oktober, og til det rent faktisk findes i en "endelig version" 3. januar?

 • 11
 • 0

Set i lyset af ovenstående artikel, er det interessant, at vedholdende rygter fortæller, at dokumenter oftest afleveres i "open Word" og ikke i pdf....

Alene det er problematisk for historisk gengivelse. Det er ikke kun transportministeriet men alle i offentlig forvaltning, selv kommuner. Er der f.eks. figurer og tegninger i dokumentet, kan tekst være skjult ved åbning i ny word-version(eller samme). Mangler der krav til dokument formatering? Er det bare word-brugere der ikke kender pdf?

 • 3
 • 0

Det er lidt omsonst hele tiden at skrive "ministeriet", når det jo et departementschefen, det drejer sig om. Det er ham, der sidder som en stopklods i systemet - ikke ministeren.

 • 2
 • 0

Det er lidt omsonst hele tiden at skrive "ministeriet", når det jo et departementschefen, det drejer sig om. Det er ham, der sidder som en stopklods i systemet - ikke ministeren.


Når jeg læser, at "ministeriet" har gjort noget, antager jeg, at det er embedsmænd i ministeriet, der har gjort det. Jeg antager ikke, at det er ministeren. Ministeren har muligvis været indblandet, men det kan jeg ikke vide noget om, når der kun står "ministeriet".

Hvis man ville have mig til at antage, at det specifikt er ministeren, der har gjort noget, så skrev man vel "ministeren" og ikke "ministeriet".

Så jeg fatter egentlig ikke din kritik.

 • 3
 • 1

Pdf'er kan også redigeres.

Banedanmark er en del af forvaltningen og dermed omfattet af offentlighed.
Dong er derimod et privat aktieselskab, og derfor kan informationer vedrørende Dong være fortrolige, hvis de er følsomme i forhold til Dongs eller andre selskabers konkurrenceevne, eller hvis fx offentliggørelsen forringer statens position som selskabsejer.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten