Transportminister vil afbøde nye EU-regler: Dieseltog skal fritages for nye krav

5. juni 2015 kl. 10:0014
Transportminister vil afbøde nye EU-regler: Dieseltog skal fritages for nye krav
Illustration: René Strandbygaard/DSB.
Danmark skal ifølge transportminister Magnus Heu­nicke arbejde for, at de danske dieseltog, der udleder store mængder forurening, fritages for nye EU-regler, der skal sænke udslippet af skadelige gasser og partikler.
Artiklen er ældre end 30 dage

Et nyt forslag fra EU-Kommissionen skal nedbringe forurening fra dieselmotorer i såkaldte mobile ikke-vejgående maskiner. Det vil sige havnekraner, landbrugsmaskiner, entreprenørmaskiner og ikke mindst dieseltog, der udgør hovedparten af den danske jernbane­trafik.

Forslaget bliver bakket op af et flertal i Folketinget og af EU-medlemslandene, og ifølge Miljøministeriet vil det afføde en miljømæssig gevinst i Danmark svarende til 90 millioner kroner om året.

Formålet er at beskytte miljø og befolkning mod sundhedsskadelige luftforurenende stoffer som kvælstofoxider (NOx), kulbrinter, partikler og kulmonooxid (CO) ved at skærpe de eksisterende emissions­­grænser.

‘Ifølge konsekvensanalysen står mobile ikke-vejgående maskiner i EU for ca. 15 pct. af NOx-udledningen og 5 pct. af partikeludledningen, og den relative andel af forureningen stiger, i takt med at andre sektorer reducerer deres udslip. Således vurderes maskinernes andel af NOx-udslippet at stige til 20 pct. i 2020,’ skriver Miljøministeriet i et notat.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Nye regler for dieselmotorer kan tvinge DSB til at skrotte tog

For dyrt at passe nye motorer ind

Forordningen skal gælde nye motorer. Men de danske dieseltog kommer efter alt at dømme ikke til at bidrage til at nedbringe forureningen efter den nye forordning.

Danmark vil i EU-forhandlingerne spille ud med et forslag om undtagelsesvist at tillade motorer, der ikke lever op til de nye regler, fortæller transportminister Magnus Heunicke (S).

Det vil sandsynligvis i praksis friholde togoperatører som DSB og Arriva fra reglerne, hvis motorerne i dieseltog skal udskiftes. For som Ingeniøren skriver i dag, kan det vise sig umuligt eller omkostningsfyldt at installere nye motorer, der lever op til reglerne. Togene er ofte designet til netop de fabriksinstallerede motorer, og derfor kan det vise sig umuligt at finde miljøvenlige alternativer på markedet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi har inden for det seneste årti udskiftet motorerne på IC3-togene. Hvis der dengang havde været krav om bestemte motorer, som ikke passede ind i IC3, måtte man jo have bygget toget om. Det ville ikke være proportionelt med de miljømæssige fordele,« siger Magnus Heunicke.

Derfor bliver Danmarks udspil, at eksempelvis togoperatørerne kan skifte til en motortype, der ikke lever op til de nye emissionsgrænser, hvis omkostningerne ved at efterleve kravene ikke er proportionelle med miljøgevinsten.

»Der er flere andre lande, der har fremført de samme synspunkter i EU, så jeg forventer, at det bliver muligt at finde en løsning,« siger Magnus Heunicke.

MR-lokomotiver forurener mest

Dieseltogene er ellers blandt de store udledere af luftforurenende stoffer. DSB’s dieseltog udledte sidste år over 1.671 ton NOx, 133 ton kulbrinter, 256 ton CO og 46 ton partikler.

De mest forurenende tog er ME-lokomotiverne, der udleder 33 mg CO, 9 mg partikler, 17 mg kul­brin­ter og 283 mg NOx pr. plads­kilometer, og MR-togene med 100 mg CO, 21 mg partikler, 58 mg kul­brinter og 376 mg NOx pr. pladskilometer.

Det er Miljøministeriet og Miljøstyrelsen, der har regnet sig frem til den årlige gevinst ved forordningen i Danmark på 90 millioner kroner. Ingeniøren har spurgt styrelsen, hvor stor den årlige gevinst bliver, såfremt forslaget ikke omfatter dieseltogene. Men det har ikke været muligt at få svar, eftersom tallet alene bygger på en standard-gevinst­andel for Danmark af den samlede EU-gevinst.

‘Beregninger af omkostninger og gevinster baserer sig på kommissionens konsekvensvurdering af de samlede omkostninger og gevinster. Der er ikke lavet danske vurderinger, heller ikke specifikt på dieseltog. Det er således ikke muligt at besvare dine spørgsmål nærmere,’ skriver Carsten Møberg Larsen, funktionsleder i Miljøstyrelsen, i en e-mail til Ingeniøren.

For flere af dieseltogene kan remotorisering blive aktuelt inden for få år. DSB overvejer at udskifte motorerne i ME-lokomotiverne, og sidste års ekspertundersøgelse af IC4-togene viste, at det kan blive nødvendigt at udskifte motorerne.

Afviser tidligt eltogindkøb

Miljøministeriet skriver i sit notat, at det kan være umuligt at finde motorer, der lever op til de nye emissionsgrænser og samtidig passer ind i DSB’s tog.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konsekvensen, hvis der ikke findes en undtagelsesordning, kan ifølge Miljøministeriets notat i sidste ende være, at man må fremrykke det planlagte milliardindkøb af nye eltog. Eller at man før eltog-indkøbet må anskaffe nye dieseltog, som skal afskrives efter meget kort tid. Begge scenarier afviser Magnus Heunicke imidlertid.

»Vi har jo ikke elektrificeret jernbanen før 2025, så vi kan ikke købe eltog inden da,« siger han, og Miljø­ministeriets scenarie med at købe nye dieseltog med ultrakort levetid betegner han som ‘helt elendigt’.

Det er miljøminister Kirsten Brosbøl (S), der skal forhandle forordningen i EU. Magnus Heunicke har varetaget forslaget som vikar for miljøministeren. Europa-Parlamentets miljøkomité skal stemme om forslaget i juli.

14 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
14
9. juni 2015 kl. 12:02

Her er de officielle EU-dokumenter på 24 forskellige sprog og hver i 3 forskellig dokumentformater:

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om krav vedrørende emissionsgrænser for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2014:581:FIN

13
9. juni 2015 kl. 11:44

MILJØMINISTERIET 8. maj 2015 EU og Internationalt

Samlenotat

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om krav vedrørende emissionsgrænser og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner.

'Oversigt over forslået grænseværdier og ikrafttrædelsestidspunkter for dieselmotorer:' findes på side 5: http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/miu/bilag/284/1528417.pdf

Citat fra side 3:

<strong>1) Motorer, hvor der ikke foreslås ændring er:</strong>
Håndholdte gnisttændingsmotorer fra 0 op til 19 kW foretages ingen yderligere stramning.
Grænseværdierne stemmer overens med værdierne i USA.</p>
<p><strong>Diesellokomotiver indebærer ikke en ændring i grænseværdierne</strong>, men lokomotiver under 130 kW, som tidligere ikke var omfattet, vil være det i fremtiden.

Det vil sige de meget forurenende ME-lokomotiver og alle andre lokomotiver over 130 kW bliver ikke påvirket af ændringerne, hvis de skal have fabriksnye motorer, heller ikke efter 1/1 2019. Det påvirker kun togmotorvogne (dvs. selvdrevne tog uden selvstændigt lokomotiv).

12
9. juni 2015 kl. 11:02

Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner mv.

Bilag 4 Grænseværdier og ikrafttrædelsesdatoer for dieselmotorer til anvendelse i lokomotiver og motorvogne, jf. § 5https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136815#Bil4

Her kan man se en tabel med de nuværende grænseværdier for hhv. CO, HC, NOx, HC+NOx og partikler for fabriksnye dieselmotorer til anvendelse i lokomotiver og motorvogne.

<strong>§ 5.</strong> Markedsføring af fabriksnye lokomotiver og motorvogne og af fabriksnye motorer til brug i lokomotiver og motorvogne, uanset om de er monteret i et lokomotiv eller en motorvogn, må efter de i bilag 4 anførte datoer kun ske, såfremt motoren opfylder grænseværdierne i bilag 4, nr. 1, og er godkendt i henhold til direktiv 97/68/EF, som ændret senest ved direktiv 2010/26/EU.

11
7. juni 2015 kl. 23:24

Regler mod forurenende dieseltog skal selvfølgelig have en undtagelse der gælder dieseltog, det er EU-logik.

Så skal alle lande have sine egne undtagelser, undtagen Schweiz hvor al togdrift er elektrisk. At Schweiz ikke er med i EU, må anses som en naturlig uhensigtsmæssighed som ikke kan lastes EU-bureaukraterne.

Hak ved det, og vi skal videre, som en tidligere EU-bureaukrat siger.

10
7. juni 2015 kl. 10:56

IC-4 køre rent faktisk, og der kommer stadig flere tog i drift, selv om det går langsomt.

Men med den pålidelighed de fremviser, må de være en økonomisk katastrofe mht. driftsøkonomi.

Nye standardmotorer også i MR vil selv med kun 10-12 års driftstid fortsat kunne afskrives bedre end de økonomiske lig - IC4. Når ikke alle togsæt er i brug, kan en opdatering let udføres uden at genere passagerene.

Når der henvises til "der kommer fortsat flere IC4", er det er godt eksempel på, at det uduelige tog - fra top til bund - trækker kræfter ud af DSB. Alene af den grund skal IC4 forbydes af politikerne.
SLUT, PRUT FINALE.

  • og kom så videre.

Lars :)

9
7. juni 2015 kl. 09:07

Det er ganske forunderligt, at IC3 har så meget lavere forurening på alle områder end IC4,

IC-4 er et år 2000 design med EURO-3 motorer, IC-3 har fået nye EURO-4 motorer fra 2005.

MR-toget er snart fortid, DSB har mindre end halvdelen af de oprindelige tog i drift.

I 2025 når man forhåbentlig har elektrificeret til Rødby, Frederikshavn og Struer, er IC-3 35 år gamle og pensionsmodne, så må den resterende dieseldrift kunne klares af IC-4/IC-2 og eventuelt nyanskaffede standart tog som Desiro og Lint.

IC-4 køre rent faktisk, og der kommer stadig flere tog i drift, selv om det går langsomt.

Hybriddrift af ME vil være særligt interessant i forbindelse med regionaltog, med mange nedbremsninger og accelerationer, ME har allerede regenerativ bremsning via store bremsemodstande, som kun gråspurvene har glæde af. Jo før man kommer i gang jo støre er gevinsten, ME er trods alt 35 år gammel, og må forventes udfaset fra 2025.

8
6. juni 2015 kl. 17:21

Fint link Mattias - side 12 - 17 af den 20 sider´s pdf give et fint overblik af denne 2007 "proces beskrivelse"

7
6. juni 2015 kl. 17:11

http://www.jarnvag.net/lokguide/td

Sidste opgraderede tog blev leveret i 2011/2012

Alternativt kunne måske noget diesel/elektrisk ( +batteri ) fra skibe bruges de få år - og derefter kunne helheden sælges til " flåden " ( hvis de kan bruge nyere diesel/elektriske systemer )

5
6. juni 2015 kl. 14:05

For ME-lokomotivets vedkommende skal det være muligt at installere 4 moderne lastbilmotorer eller 2 lastbilmotorer + en batteripakke inden for eksisterende pladsforhold, uden store strukturelle ændringer. DB anskaffer TRAXX med 4 dieselgeneratorer.</p>
<p>IC-4's motorer var nyudviklet af Iveco, ve om ikke Iveco fortsætter med at udvikle på typen så den også kan leveres i en EURO 5 & 6 udgave, med ~350 IC-4 motorer skulle der også være grundlag for de nødvendige tilpasninger af hensyn til pladsen.</p>
<p>MR-toget er på vej ud, IC-3 har rimeligt moderne motorer og kan formentlig udfases fra omkring 2025.</p>
<p>Særligt for ME's vedkommende er der ikke andet at sige end se at komme igang.

Det er ganske forunderligt, at IC3 har så meget lavere forurening på alle områder end IC4,

  • Hvordan var kravene til disse forhold i IC4 kontrakten ? -

  • Hvor langt er IC3 fra den nye norm?

Det er alle forhold lige vel lettere at argumentere for IC3's forurening end for den meget højere fra de øvrige tog.

Nu er både Desiro or MR vel både mindre tog og færre i kørte km. Dermed er forureningen pr plads nok meget højere, men det samlede bidrag fra disse tog er vel ikke så stor.

Selv hvis man ikke kan overholde EU kravene helt, vil en udskiftning af motorene - i det mindste - i MR og ME vel kunne reducere forureningen ganske betragteligt.
To eller fire moderne lastbilmotorer forurener meget mindre, og svare vel for ME til blot 100-120 flere lastbiler på vejene. Det må også være muligt at finde plads til effektive partikelfiltre i ME.

MR togene er nok gamle, men er der ikke andre afgørende skavanker, så må nye dieselmotorer og filtre mv. i MR forventes at give et meget mere driftøkonomisk tog end IC4 nogensinde bliver.
Nu har de forurenet i 40-45 år, 5-7 mere med måske 80-90%v minder forurening kan ikke vælte Kongerigets sundhedsbudget.

Det forekommer mig imidlertid helt i skoven at tro på 350 Iveco motorrer til IC4. Det tog kommer aldrig ud at køre i noget større antal - indse det dog.

Brug de ret få IC4 togsæt, som kan holdes 'flydende' nogle år, fra Aarhus til Frederikshavn, fra København til Kalundborg og måske fra København til Rødby. Femernforbindelsen komme jo alligevel allertidligst i 2024 - om nogensinde.

Lars :)

3
5. juni 2015 kl. 21:48

MR skulle have være skiftet til MQ for 14år siden..

2
5. juni 2015 kl. 14:12

Så længe det er ombytningsmotorer bliver der formentlig ingen skærpede miljøkrav.

For ME-lokomotivets vedkommende skal det være muligt at installere 4 moderne lastbilmotorer eller 2 lastbilmotorer + en batteripakke inden for eksisterende pladsforhold, uden store strukturelle ændringer. DB anskaffer TRAXX med 4 dieselgeneratorer.

IC-4's motorer var nyudviklet af Iveco, ve om ikke Iveco fortsætter med at udvikle på typen så den også kan leveres i en EURO 5 & 6 udgave, med ~350 IC-4 motorer skulle der også være grundlag for de nødvendige tilpasninger af hensyn til pladsen.

MR-toget er på vej ud, IC-3 har rimeligt moderne motorer og kan formentlig udfases fra omkring 2025.

Særligt for ME's vedkommende er der ikke andet at sige end se at komme igang, allerede ved anskaffelsen var det forældede motorer, men de var meget pålidelige, og fantes allerede i MZ'ern. Det skulle jo nødigt være sådan at toget er den mest forurenende transportform.

1
5. juni 2015 kl. 12:31

Kan man så kalde en rejsende med et dieseltog for en milkøsvin? Og en S-togs rejsende for miljøvenlig?

Det her får det grønne i den offentlige transport til at falde væk, så kan jeg jo ligesågodt tage min egen bil, hvis jeg skal tænke grønt