Transportminister udskyder igen beslutning om Femern-tunnel

Verdens længste sænketunnel får alligevel ikke grønt lys i år. Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har udskudt et afgørende møde om Femern-tunnelens økonomi til det nye år.

Ordførerne fra det meget brede flertal i Folketinget, som stemte for anlægsloven i foråret, skulle i dag, onsdag, have haft en gennemgang af, hvad de nye bud fra entreprenørerne betyder for tilbagebetalingstid, økonomisk risiko osv.

Entreprenørernes oprindelige bud, som de afleverede for et år siden, var 8,9 milliarder kroner dyrere end budgetteret. Det statslige tunnelselskab Femern A/S har derfor givet entreprenørerne mere tid til at gennemføre byggeriet og har modtaget billigere tilbud på tunnelen i løbet af efteråret.

Tilbuddene er hemmelige for offentligheden, men de politiske ordførere blev præsenteret for dem i oktober. Dengang var det meningen, at de skulle sige god for at indgå kontrakter med entreprenørerne.

Læs også: Femern bliver flere milliarder kr. billigere

I stedet valgte de at bestille, hvad Hans Christian Schmidt kalder en ’ekstern kvalitetssikring. Den udføres af konsulentfirmaet EY (tidligere Ernst & Young) og skal afdække ’omfanget af reserver i sænketunnelprojektet og risikofordelingen mellem Femern A/S og entreprenørkonsortierne’.

Kvalitetssikringen er imidlertid først færdig til januar, og før da vil transportministeren ikke drøfte forbindelsens økonomi.

Læs også: Femern-tunnel: Nu kalder politikerne på hjælp til at kulegrave budgettet

»Femern A/S er klar med deres beregninger, men det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at få en orientering om de finansielle beregninger, Femern A/S har foretaget, da vi stadig mangler resultatet af kvalitetssikringen af reserverne,« siger han i en pressemeddelelse.

»Når vi har resultatet af den igangsatte eksterne kvalitetssikring af reserver og risikofordeling, ved vi, hvor store reserver der bør være i Femern A/S’ anlægsbudget for sænketunnelprojektet. Herefter vil Femern A/S kunne færdiggøre beregningerne og opdatere den finansielle analyse,« argumenterer ministeren.

Læs også: Transportministeren mørklægger Femern-økonomi

Han påpeger, at der stadig er god tid. Den såkaldte vedståelsesfrist på entreprenørernes tilbud er først midt i maj, og så længe kan staten altså vente med at beslutte sig.

Desuden er den tyske miljøgodkendelse voldsomt forsinket, og entreprenørerne kan derfor ikke påbegynde arbejdet før tidligst i 2018. Hverken ministeriet eller Femern A/S har fortalt offentligt, hvordan risikoen ved det ukendte tidspunkt for byggestart bliver håndteres.

Læs også: Finansministeriet: Femern-tunnel åbner tidligst i 2026

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Træk nu bare stikket

          på det projekt... Det er alt alt alt for dyrt... 

Problemet er, at det er alt for sent at trække stikket.

Der er brugt over 2 mia. kroner til miljøundersøgelser, som staten hæfter for. Opgraderingen af jernbanen er for længst startet, adskellige broer er nedrevet og genopbygget til dobbeltspor og elektrificering som skal betales af kyst-kyst-delen. Adskellige huse er allerede eksproprieret og mange nedrevet. Indledende arbejde i Rødby er snart færdige.

Regningen for at stoppe nu, er måske 3-5 milliarder kroner. De skal så findes, og det er der heller ikke nogen som har viljen eller fantasien til.

 • 2
 • 13

@ Bent Johansen

Det er ikke for sent, at trække stikket, for opgraderingen af jernbanen m.v. kan bruges også uden en fast forbindelse.

Tabet er begrænset.

Blot det økonomiske billede vil give nogen hovedpine, men det er til at leve med.

 • 9
 • 0

Blot det økonomiske billede vil give nogen hovedpine, men det er til at leve med.

@ Paul Sehstedt

De 2 milliarder kroner der er brugt til undersøgelser af havmiljøet i Femern bælt kan da ikke engang bruges som toiletpapir. De er fuldstændig spildt.

Vedrørende de fremrykkede landanlæg: At nedrive en bro blot for at bygge en ny på samme sted, er da også spild (ressourcespildet består i at nedrive en bro som ikke er udslidt endnu). Opgraderingen af jernbanen bliver jo ikke til noget uden Femernforbindelsen (som skulle betale for opgraderingen), og derfor er de spildt.

Udskiftningen af Storstrømsbroen skulle staten selv betale (som det eneste danske landanlæg på Sydbanen ikke betalt af kyst-kyst-forbindelsen). Her er der dog ikke spildt så meget endnu, da man ikke er nået langt i processen. Projektet er nu udskudt på ubestemt tid.

 • 1
 • 2

@ Bent Johansen: Jeg synes, du ser alt for sort på sagen: Undersøgelsesresultaterne vil også kunne bruges på et senere tidspunkt. De vil kunne levere grunddata. Mht. omtalte bro kan jeg ikke helt følge logikken, hvorfor den blev nedrevet og genopbygget samme sted. Det er der ikke nogen økonomi i, som jeg ser det nu. En opgradering af jernbanen vil være til gavn for bl.a. pendlerne og derfor kan der ikke være tale om spild, kun om en merudgift, der skal afdrages på. Storstrømsbroen er tydeligt tegnet af hård belastning og bør derfor nedgraderes til lokalt brug ( under 3,5 tons og uden jernbane) , mens hovedtrafikken/jernbanen føres over en ny bro.

Femern-forbindelsen kommer på et eller andet tidspunkt - måske -

 • 5
 • 1

De 2 milliarder kroner der er brugt til undersøgelser af havmiljøet i Femern bælt kan da ikke engang bruges som toiletpapir. De er fuldstændig spildt.

De 2 milliarder er en dråbe i havet(undskyld udtrykket) i forhold til de næste 80-100 milliarder der skal bruges på at bygge under vandet... Projektet bør stoppes inden det bliver dyrere. Så må vi få det bedste ud af de investeringer der er lavet frem til nu.

/Martin

 • 10
 • 0

De 2 milliarder er en dråbe i havet(undskyld udtrykket) i forhold til de næste 80-100 milliarder der skal bruges på at bygge under vandet..

Enhver afholdt udgift har udelukkende - helt og aldeles udelukkende - den værdi, som den kan billiggøre det færdige projekt.

Hvis prisen fra nu af til færdigbygget inkl de fremtidige driftsudgifter ikke kan sikre en positiv samfundsmæssig nytte, så bør projektet bestemt stoppes.

Og det helt uanset hvor mange penge, der er brugt, og helt uanset om de afholdte udgifter er helt spildt eller man kan få lidt nytte deraf.

Alt andet er kun politisk bragesnak for folk ganske uden økonomisk indsigt.

Man skal ikke græde over spildt mælk og man skal ikke kaste gode penge efter dårlige - hvis det forstås bedre sådan.

Lars :)

 • 14
 • 0

Man skal ikke græde over spildt mælk og man skal ikke kaste gode penge efter dårlige - hvis det forstås bedre sådan.

Og så skal man for pokker da se på proportionerne i det: Hvis man skriger op om ringe samfundsøkonomi i letbaner og DF¨s legobane til få mia. mv, bliver jeg rigtig bange, når man med let hånd ser bort fra et voldsomt usikkert projekt på +100...

Der er nok andre "småprojekter" at hælde skatteprovenuet i :-)

 • 3
 • 0

Selv om vi slipper for Femern, er der mere end rigeligt med projekter, som nok er mindre spektakulære men derimod rentable, også når man bruger en hæderlig regnemaskine.

Slet ikke uenig. Hvad jeg forsøgte at udtrykke var blot, at +100 mia. er et enormt stort beløb, som gør langt mere ondt at tabe en relativ stor nytteværdi af, end tilsvarende 'et-ciffer-beløb' med tvivlsom c/b, men som afhængig af hvor, evt. kommer andre end svenskere og endagsturister til gavn...

PS! Hæderlige regnemaskiner i den branche findes ikke! Hørte engang '5%Cibransen' (tror jeg han blev kaldt), som regnede sig frem til en passende høj intern rente for elektrificeringen af banen til Sønderborg (for ikajkast).

 • 2
 • 0

PS! Hæderlige regnemaskiner i den branche findes ikke!

Videnskab beviser heller ikke nogen sandhed, men afviser i første grad de ganske uholdbare beskrivelser og forklaringer. I daglig tale siger mange alligevel "videnskabeligt bevist".

Jeg mente i første række "en ikke uhæderlig regnemaskine"

Jeg er enig i at afkastberegninger (intern renter, nutidsværdi mfl.) kan være meget som at sælge elastik i metermål - det kræver som bekendt en høj moral.

Men når man hører Aarhus borgmester i fjernsynet eller DFs udgydelser bl.a. her på ing.dk , så er de lidt tvivlsomme forhold omkring beregning og direkte sammenligning af interne renter vel lidt i afdelingen for mindre teknikaliteter.

Lars :)

 • 1
 • 0

Udskiftningen af Storstrømsbroen skulle staten selv betale (som det eneste danske landanlæg på Sydbanen ikke betalt af kyst-kyst-forbindelsen). Her er der dog ikke spildt så meget endnu, da man ikke er nået langt i processen. Projektet er nu udskudt på ubestemt tid.

På adressen: http://ing.dk/artikel/derfor-er-det-billig... findes følgende, næsten citat fra vejdirektoratet, sidst i Magnus Boyes artikel fra 5 maj i år om Storstrømsbroens nedrivning: broen har fået lov til at gennemgå en 'kontrolleret nedbrydning,' siden det blev besluttet, at den ikke skulle blive stående, oplyser direktoratet.

Broen får lov til at forfalde og afløser udskudt på ubestemt tid, det lyder som opskrift på en katastrofe! Enten omgår nogen sandheden lemfældig, eller der hersker total panik i finansministeriet.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten