Transportminister modsiger den officielle fremskrivning: Vi får elbiler langt hurtigere

14. februar 2018 kl. 05:02125
Transportminister modsiger den officielle fremskrivning: Vi får elbiler langt hurtigere
Illustration: Regeringen.dk.
Energistyrelsens prognose viser, at kun fire pct. af bilerne på de danske veje vil køre på strøm i 2030. Den vil transportminister Ole Birk Olesen (LA) dog ikke stirre sig blind på, for han ser selv på bilproducenternes investeringer og bruger sin sunde fornuft til at konkludere, at elbilerne kommer langt hurtigere.
Artiklen er ældre end 30 dage

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) lover danskerne stort set forureningsfri biler og dermed, at det største smertensbarn i vores klimaregnskab, transporten, af sig selv arter sig i fremtiden. Dermed går han stik imod den officielle danske prognose.

Personbiler udleder tre fjerdedele af al drivhusgasser fra transportsektoren. De seneste tre år er udslippet af klimagasser steget, fordi vi får flere biler og kører mere i dem.

Læs også: Det går den forkerte vej: CO2-udslippet fra de danske biler stiger igen

Den officielle prognose, Energistyrelsen såkaldte basisfremskrivning fra 2017, viser, at selv om 12 år, i 2030, vil 92 procent af energien være kulsort og komme fra fossile kilder. Samlet vil sektorens energiforbrug stige svagt, men udslippet fra netop personbilerne falder dog med ca. fem pct.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En af årsagerne til, at det går så langsomt, er at elbilrevolutionen udebliver de kommende syv år. Først efter 2025 kommer der lidt gang i salget, således at knap hver femte solgte bil ifølge fremskrivningen vil være en elbil i 2030. Selv til den tid udgør elektriske biler dog kun fire procent af bilparken.

Læs også: Elbilerne udebliver: Om 13 år er 92 procent af transporten stadig kulsort

Men det er altså, hvis man skal tro Energistyrelsen. Ministeren selv har en noget anden udlægning.

»Alle, som vil vurdere denne udvikling, har pligt til ikke kun at kigge på, hvad der sker politisk, men også, hvad der sker teknologisk og forretningsmæssigt. Store bilkoncerner som Mercedes og Volkswagen investerer hundredvis af milliarder af kroner i at lave produktionslinjer til fuldt elektriske biler. Det vil selvfølgelig betyde noget, når de biler kommer ud og kan konkurrere på pris med konventionelle biler,« siger ministeren i et interview med Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremskrivning: Fossile brændstoffer udgør over 90 pct. af forbruget i 2030

»Udfordringen med at sikre fossiluafhængighed i transportsektoren er stort set uændret, hvis der ses på det absolutte energiforbrug. Andelen af fossile drivmidler i transportens samlede energiforbrug falder svagt
over fremskrivningsperioden fra 95 pct. til 92 pct. Den fortsatte elektrificering af jernbanen spiller den største rolle for faldet. Elektrificeringen af vejtransporten og antagelsen om en mindre iblanding af biobrændstoffer i flybrændstof frem mod 2030 medvirker også.«

Kilde: Energistyrelsens basisfremskrivning 2017

Ole Birk Olesen kører elbil privat.

»Jeg er en af dem, der er overbevist om, at folk, der ikke har et behov for at køre 500 km om dagen, i meget høj grad vil gå over til elektriske biler, når de bliver konkurrencedygtige med de traditionelle biler, fordi det er en bedre måde at køre på,« siger han.

»Vi får en stadigt større produktion af grøn energi fra vindmøller og solceller, som også bliver konkurrencedygtig, dvs. som vi kan opsætte havvind uden statsstøtte. Når man ser de to ting i kombination, så ser man ind i en udvikling, hvor biler i fremtiden vil være grønne,« tilføjer transportministeren.

Minister: Man må bruge sin sunde fornuft

Da Ingeniøren peger på Energistyrelsens fremskrivning som den officielle, danske forudsigelse om elbiler, og at den ikke deler ministerens optimisme om deres udbredelse, siger han:

»Jeg synes ikke, at vi skal stirre os blind på Energistyrelsens fremskrivning, når Energistyrelsen, så vidt jeg kan bedømme, ikke kigger på, at store bilkoncerner har besluttet sig for at lave produktionslinjer med elbiler, som på sigt vil gøre elbilen prismæssigt konkurrencedygtig med konventionelle biler. Hvis man så også har den indsigt, som jeg og flere andre har – at elbilen er en behagelig måde at køre på og opleves som en overlegen sammenlignet med konventionelle biler – så skal man ikke bare kigge på Energistyrelsens mere snævre fokus, men bruge hele sin sunde fornuft.«

Energistyrelsens basisfremskrivning om elektrificering af vejtransporten indtil 2030

»Elektrificeringen af vejtransporten spiller en meget begrænset rolle igennem fremskrivningsperioden. El til vejtransport udgør således i 2030 kun 0,8 pct. af vejtransportens energiforbrug på trods af en relativ hurtig vækst fra 2025. Den hurtige indfasning efter 2025 skyldes en forventning om billiggørelsen af elbilen som følge af teknologiudvikling, hvilket bevirker, at elbilen omkring 2025 bliver attraktiv for en bredere købergruppe og hermed kan ses som konkurrencedygtig med konventionelle biler.

Uden ny politik vil elektrificeringen af vejtransporten indenfor en 2030-horisont have relativt begrænset virkning på energiforbruget. Dette skyldes både, at salget først forventes tidligst at ‘tage fart’ fra 2025, men også at bilparken på grund af dens relativt lange levetid tager lang tid at ændre. På trods af markante andele af elbiler i nysalget i 2030 tager det flere år før dette for alvor ses i bestanden af biler. Dette ses i nedenstående figur.«

Illustration: Energistyrelsen.

Energistyrelsens basisfremskrivning, hvor teknisk og kedeligt det end lyder, nyder ellers stor troværdighed, fremhæver Ingeniøren.

»Men Magnus, hvis du skal vurdere det: Når du får at vide fra f.eks. Volkswagen, at de om få år vil levere et komplet elprogram af biler, som prismæssigt vil være på niveau med konventionelle biler, udleder du så af det, at så vil kun fire procent af bilerne i 2030 være elbiler?«

Jeg vil være forsigtig med selv at udlede noget, men nu er jeg jo heller ikke minister.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Nej, men der må være plads til at have en anderledes vurdering af, hvordan tingene kan udvikle sig. I vurderer jo også tit anderledes end myndighederne på Ingeniøren.«

Vi prøver at støtte os til nogle kilder, og det er jo også, hvad du gør her, så det er i hvert fald en fair diskussion.

»OK, så det er ikke i sig selv problematisk, at jeg har en anden vurdering end Energistyrelsen af udbredelsen af elbiler,« spørger ministeren.

Læs også: Transportministeren i den varme stol: Se Ingeniørens interview fra Folkemødet

Svaret bliver ikke meget mere end en mumlende tøven fra journalisten.

»Det er ikke noget, der er egnet til en forarget overskrift på Ingeniøren,« lyder ministerens næste spørgsmål.

Om den er forarget eller ej, tror jeg, at jeg vil lade dig vurdere, men det er muligt, at det giver grobund for en problematiserende overskrift.

»Man kan jo i sin tilgang til stoffet vælge at læse, som Fanden læser Bibelen, eller man kan se med åbne øjne på, at der bare er en anden vurdering hos ministeren på Transportområdet, end der er hos Energistyrelsen,« lyder det fra ministeren.

Ja, men dels nyder Energistyrelsen, som jeg sagde, stor troværdighed, dels er det den officielle fremskrivning.

»Ja, men jeg har en anden vurdering af sagen. Jeg tror med de ting, som jeg følger: At elbilen vil udbredes meget hurtigere, end at vi kun har fire procent elbiler i 2030. Det er, fordi jeg ser ind i en fremtid, hvor elbilerne prismæssigt vil være konkurrencedygtige med konventionelle biler, fordi de store bilkoncerner bruger hundredvis af milliarder kroner på at investere i produktionslinjer, der producerer rene elbiler. Så har jeg den erfaring med elbiler, at det når man først har prøvet den, er en køreoplevelse, som er bedre end at køre med biler, som er drevet af diesel eller benzin.«

Til det lyder Ingeniørens konklusion:

Kan vi ikke blive enige om, at det er mit job at skrive, hvad du siger her og dine argumenter. Så er jeg OK med, at jeg stiller nogle spørgsmål til dig, og så kan du vurdere mine overskrifter.

Energistyrelsen tier

Herefter bevægede interviewet med ministeren sig i en anden retning, som vi vender tilbage til i en senere artikel. I stedet henvender vi os til Energistyrelsen for at få en kommentar til ministerens undsigelse af basisfremskrivningen.

Her har pressechef Ture Falbe Hansen dog ikke lyst til at kaste sig ud i en diskussion med transportministeren. I stedet nøjes han med at henvise til selve fremskrivningen og til den såkaldte baggrundsrapport, hvori analysemetoderne er nærmere beskrevet.

Heri står bl.a., at »udviklingen i bestanden af elektriske transportmidler er i høj grad drevet af prisudviklingen, som igen i høj grad er et produkt af den teknologiske udvikling på området.«

Den centrale forudsigelse og kildeangivelserne lyder:

»Det antages på baggrund af Skatteministeriets vurdering og på baggrund af Energistyrelsens Alternativ Drivmiddelmodel, at elbilens pris vil falde med 4 pct. pr år.«

125 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
125
20. februar 2018 kl. 10:25

Øh ! Du mener vist Benny, at elbiler og benzin/Diesel skal have samme lasteevne :)

124
20. februar 2018 kl. 06:19

Den tilladte totalvægt på kattegori C1, dvs dem du må køre med et almindeligt B kørekort bør hæves med 450kg, ellers vil producenternes ide med power ramme under gulvet fjerne adgangen til arbejdskraft til den store mængde varebiler med 3.500kg totalvægt.

Når arbejdsgiveren skal vælge om den næste varevogn/mini lastbil, skal være diesel eller alternativt el, så bør der være samme plads og tilladte lasteevne, og samme adgang til arbejdskraft på fossilbilen og på alternativ energi.

123
19. februar 2018 kl. 13:08

Hvordan skaber man ladefaciliteter til etageejendomme

Problemet kan også delvist løses ved at lette opladningen af elbilen hos arbejdsgiveren (hvor bilen typisk står i de timer hvor solpaneler producerer el), det giver en ekstra mulighed for en dedikeret P-plads med ladestik.

Således har man i Tyskland besluttet at opladning af egen elbil hos arbejdsgiveren skal være et skattefrit gode (fra og med 2017 til 2020).

https://www.stuttgart.ihk24.de/Fuer-Unternehmen/recht_und_steuern/steuerrecht/Steuermeldungen/Gesetz-zur-Foerderung-von-Elektromobilitaet/3595722

PS. Jeg har en helt klar fornemmelse af at en journalist er nødt til at gå den nuværende transportminister på klingen, når han lader sin personlige overbevisning trumfe sagkundskaben , og jeg synes det er udmærket gjort, sådan som det er sket her.

122
17. februar 2018 kl. 16:18

Benny: Ja, og ironi kan ofte sige mere end facts. Der en anden minister, der tror, at vindmøller kan levere strøm - også når det ikke blæser! Nej, naturligvis ikke, når du spørger ham, men når han handler!

120
16. februar 2018 kl. 23:12

Hvad hjælper det, at ministeren tror, at elbiler kommer hurtigere??? Energistyrelsens prognose virker mere sandsynlig, bl.a. fordi sund fornuft siger det samme! Frank skriver: "Alternativt biler med extendermotor" - ??? Det er vist det, som vi andre kalder hybridbiler, - mere præcist plugin-hybridbiler, fordi de naturligvis skal kunne oplades, så de kan køre de nævnte 100 km (gerne mere) på ren el. Jeg krydser fingre for det kommende energiforlig, som bør indeholde flere gulerødder til gavn for elbiler. Det blev også nævnt på energikonferencen 8/2 på Christiansborg, og jeg vil sikre, at det også nævnes ved næste konference i marts.

119
16. februar 2018 kl. 18:31

...fortsat er lav ? ifht for 3-4 år siden da benzin vist var i nærheden af 13,- kr ? Har olieselskaberne virkelig indset at deres indkomst er truet af f.eks elbiler? Lidt ironi og sarkasme :-)

Lidt alvor: for få år siden steg olieprisen ved den mindste udsigt til "ustabile" forhold i f.eks Mellemøsten. Det ser vi ikke mere ! Hvorfor ikke ?

Iflg. min helt egen "konspirationsteori" har de store olieproducerende lande bestemt ikke lysten til at skubbe til udviklingen med flere elbiler ved at hæve olieprisen....Det er vel ikke så svært :-)

Eller hvad :-)

Rigtig god weekend

Aksel

118
16. februar 2018 kl. 11:34

For bare 6! år siden var der ingen bilproducenter, eller olieselskaber, der troede at der ville komme en elbil, med bare i nærheden af, Tesla S præstationer ,eller rækkevidde, før 2035, og da slet ikke i serieproduktion:

"By 2035, the agency sees few, if any, electric vehicles on U.S. roads that can travel for 200 miles without recharging."

Tesla S kom 3 måneder senere, og overgik det med stor margen.

I dag har alle bilproducenter fattet alvoren, og truslen fra især Kina. De vil (nok) konkurrere på elbiler om 2 år, og så rykker det for alvor med prisfald/længere rækkevidde .

I dag er Shell sammen med bl.a. Cirkle K og de tyske bilproducenter i samarbejde med IONITY om at etablere 400 lynladestationer, med hver adskillige standere på op til 350kw langs større europæiske veje, de skal alle være klar i løbet af de næste 2 år.

Eon og Clever vil have også have over 10.000 ladere i løbet af 2020 .

Ifølge Shell selv, skal 20 pct. af overskuddet fra deres salg af brændstof i detailleddet, allerede i 2025 komme fra salg af el.? (Og flok vil jo nok stadig lade derhjemme til dagligt, ikk?)

117
16. februar 2018 kl. 09:51

Det omtalte link viser en top 10 liste over længste rækkevidder som nåede at komme på markedet i USA i 2017, det er ikke helt det samme som en liste over biler som uden støtte i nær fremtid vil udkonkurrere fossilbilen.

Dit oprindelige postulat var at: "Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km svarende til 100km ved motorvejskørsel eller vinterbrug"

Hvilket er helt ude af trit med virkeligheden.

116
16. februar 2018 kl. 09:47

Dit oprindelige postulat var at:
"Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km svarende til 100km ved motorvejskørsel eller vinterbrug"</p>
<p>Hvilket er helt ude af trit med virkeligheden, som det omtalte link allerede viser.
De tal der er opgivet der er reelle rækkevidder for biler 2017

Det omtalte link viser en top 10 liste over længste rækkevidder som nåede at komme på markedet i USA i 2017, det er ikke helt det samme som en liste over biler som uden støtte i nær fremtid vil udkonkurrere fossilbilen.

Vi behøver ikke afgøre det her, få dine venner derovre til at bestlle en pizza og se hvad han leverer den i, og gentag forsøget om 5 år, og om 10 år.

Ja det er muligt den bliver leveret med drone, men du forstår sikkert hvad jeg mener.

115
16. februar 2018 kl. 06:49

Tilsvarende reduktion kan være andre teknologier der hurtigere eller billigere nedsætter fossil forbruget og NOx udledningen

Der blev indført afgifter på elbiler i Danmark fordi man var bange for at miste op til 650milioner/år i ICEV afgifter.

En meget lille post for at slippe for tusindvis af stinkende dieselbrændere, i lokal miljøet blandt cyklister og fodgængere.

Det er virkeligheden.

Ikke nogen grund til at regne yderligere på det, vi er allerede ramt.

114
16. februar 2018 kl. 06:29

"Den artikkel du linker til siger at der er en klar sammenhæng mellem pris og batteri størrelse."

Nu var det ikke mit link. Jeg kom med en opdatering, da udviklingen går ret hurtigt

Dit oprindelige postulat var at:"Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km svarende til 100km ved motorvejskørsel eller vinterbrug"

Hvilket er helt ude af trit med virkeligheden, som det omtalte link allerede viser. De tal der er opgivet der er reelle rækkevidder for biler 2017

"De fossil biler du kan købe i samme bilbudget som din +320km elbil er dyrere end gennemsnits bilen på vejene her i landet."

Og det vil ifølge dig vedblive sådan. I hvor mange år, mener du?

113
16. februar 2018 kl. 06:15

Ministeren burde sætte sig nogle lidt mere klare mål end blot hurtigere end vi forventer.

Lad os få en tabel fra ministeren med den procentvise andel af nyvognssalget der skal være plug-in og den procentvise andel der skal være rent elektrisk, nedsæt gerne den sædvanlige arbejdsgruppe som kan fortælle hvilke ensitamenter der skal til, og skaf det politiske flertal til kvartalsvis eller årlig justering som sikrer at vi følger planen, eller en tilsvarende reduktion i NOx udledningen.

Tilsvarende reduktion kan være andre teknologier der hurtigere eller billigere nedsætter fossil forbruget og NOx udledningen, hvis det f.eks viser sig at være billigere at yde tilskud til l lokale elektriske distributions lastbiler så kan det være det der skal støttes først.

Sæt nogle mål, lav en plan så vi ikke står i 2025 og føler os ramt af virkeligheden.

112
15. februar 2018 kl. 22:58

Ved en tilfeldighet fikk vi i Norge veldig gode vilkår for elbiler i Norge for å støtte elbilen Think (oppfunnet og produsert i Norge). Det har hatt den heldige virkning at Norge fikk det første og foreløpig eneste massemarked for elbiler i verden, hvilket i sin tur gjør at gjennombruddet for elbiler i verden vil komme fem til ti år tidligere enn det ellers ville gjort! Verdens bilindustri lærer hva som virker og ikke virker, hvordan vanlige mennesker forholder seg til elbiler. Norge er et realistisk testlaboratorium for alle sider ved elbiler.

Per nå er ca 25% av nye biler er elbiler (BE) og ca 50% av alle nye biler er ladbare (BEV og ladbare hybrider). Pris for strøm er ca 70 øre (danske) per kWh (strøm, nett og avgifter). Elbiler er fri for moms og engangsavgift.

Pris/økonomi viser seg å være svært viktig for elbiler. De fleste tenker at neste bil vil være en elbil og håper på at også SUV'er, stasjonsvogner blir tilgjengelige og biler med hengerfeste. Alt dette kommer de neste tre år, vil jeg anta (sammen med reell rekkevidde større en ca 400 km). De fleste mener at en elbil er mer komfortabel og de som har elbil sier de aldri vil gå tilbake til fossilbil.

I Norge vil vi beholde de fordelaktige vilkårene for elbiler til 2021. Innen den tid vil jeg tro at prisen på elbiler vil være nær en tilsvarende fossilbil. Og da får Danmark også sine elbiler!

109
15. februar 2018 kl. 19:55

[quote id=838225]"Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km"

"Sludder!"https://finans.dk/erhverv/ECE10071151/top-... .

Vil lige påpege at (nye) Leaf går væsentligt længere end (gamle)i opgørelsen, med nu 30% større batteri. De fleste nye elbiler vil have +320km (200Miles) reel rækkevidde.

Volvo har meldt ud at alle deres vil have minimum 350km reel rækkevidde. osv....

108
15. februar 2018 kl. 19:30

en opladningstid på 10-15min

Hvor ofte har du så travlt, at du ikke kan spise en pølse eller læse en avis, hvis det varer 30 minutter?

  • Eller bare tage ét kvarter tidligere afsted?
106
15. februar 2018 kl. 17:35

Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km svarende til 100km ved motorvejskørsel eller vinterbrug, og så må det være lige omvendt dvs kun 0,1% der ikke jævnligt bliver ramt af rækkevidde problematikken.

Så kan jeg forhåbentlig glæde dig med meddelelsen om, at VW har lovet at lancere sin I.D. i 2020 med 400-500 km rækkevidde, på størrelse med en Golf, men med interiør som en Passat, til en pris på omtrent det samme som en Golf. Og det er vel at mærke før afgifter.

Det lyder ikke helt skidt :-)

105
15. februar 2018 kl. 17:21

Og så rent lavpraktisk, for mange er det at man ikke kan have jydekrog på en showstopper - selv om man ikke nødvendigvis skal køre med campingvogn, men bare gerne vil kunne klare genbrugspladsen i ny og næ.

Og det er så også lidt dumt, at der ikke er flere modeller der kan fås anhængertræk til som standard. Det er jo ikke fordi det er sværere at sætte anhængertræk på en elbil end en fossilbil. Man har da lov at håbe at det kommer med de nye modeller.

104
15. februar 2018 kl. 17:15

For næsten alle mennesker er det skræmmende at skulle prøve noget nyt.

Vi må også være så meget realister, at for nærværende så er investeringen ikke ubetydelig, hvilket så afgjort også er med til at folk ikke bare lige indleder at prøve noget nyt - men med den udvikling der sker i batterier mv. så er det kun et spørgsmål om ganske føje år, så er forholdet omvendt, især da en elbil er meget mere simpel i konstruktionen.

Og så rent lavpraktisk, for mange er det at man ikke kan have jydekrog på en showstopper - selv om man ikke nødvendigvis skal køre med campingvogn, men bare gerne vil kunne klare genbrugspladsen i ny og næ.

103
15. februar 2018 kl. 17:07

Med 4-500km. rækkevidde kan jeg køre hjem igen uden partout at skulle forbi en stander, og stadig have lidt overhead til noget uforudset. Det er praktisk og bekvemt, og det kan man da godt syntes er latterlig, men det er da pokkers at så stor en del af den danske befolkning ikke har set lyset så, - de må jo alle være idioter.

De er ikke idioter. De har bare aldrig prøvet at eje og bruge en elbil. For næsten alle mennesker er det skræmmende at skulle prøve noget nyt. Det gammelkendte ved vi hvordan fungerer med alle fordel og ulemper. Tænk hvis det nye ikke var bedre. Derfor har folk det med næsten udelukkende at fokusere ved ulemper ved nye måder at gøre tingene på. Hvis du har været projektleder og været involveret i indførelsen af nye løsninger/metoder, så kender du helt sikkert problemet, "nej, det duer ikke, for sådan plejer vi ikke at gøre".

Så er der de af os, der synes at ny teknik er spændende (selvom elbilen er 170 år gammel!), og derfor kaster os ud i at prøve, og så opdager, at hov, den nye løsninger faktisk mere praktisk ende den gamle.

102
15. februar 2018 kl. 16:32

Jeg kan forstå Christian, at du ikke har familie i Jylland, Sverige, Norge og Tyskland, samt at dit arbejde aldrig fordrer, at du bevæger dig bort fra linjen mellem hjem og arbejde :)

Ahr det har jeg nu så, men det er kun 1-2 gange om året jeg har behovet, og hvis jeg skal på ferie længere væk, så er flyet og toget opfundet.

Men det er altså en stråmand du har gang i, for jeg har på intet tidspunkt argumenteret for at one-size-fits-all.

Vi andre der er belastet familie og arbejds afstande, ser lidt anderledes på det end dig.
For os er elbilerne ikke ikke interessante endnu.

Og det har jeg heller ikke påstået!

Jeg har udelukkende forholdt mig til, at for hovedparten af almindelige bilister, så vil 2-3-400 effektive km være nok i hverdagen, og overkommeligt hvis man kun sjældent skal køre langt.

Og hvis bare jeg kan være sikker på at finde et opladningssted, så har jeg i hvert fald behov for et afbræk efter max 3 timers kørsel, andet vil jeg mene er uforsvarligt.

For misforstå mig ikke, jeg har intet imod at køre med el køretøjer, men de rækker ikke til mit behov.

Og så er den ikke længere, dit behov er dækket af din semivarevogn, fint nok.

Mit behov er bare anderledes, så jeg kunne såmænd godt klare mig med en elbil der kunne klare 2-300 effektive km - men hængertræk er et kardinalpunkt, hvilket dømmer alle elbiler ude (pånær lige Tesla X som jeg forstår det, men den er ligesom ude af helt andre årsager).

Hvordan vil man kunne transportere det samme i en Tesla S til 740000, der koster 4,6 gange det en Caddy koster.......jeg spørger bare.

Det er der heller ingen der påstår!

Det øjeblik, at der kommer pris overkommelige fleksible elektriske transport apparater, der kan mere end de flotte stålhabitter, der sælges på deres forrygende acceleration, sker der nok noget, især hvis de starter med at være hybrider.

Der er ingen grund til at gå omvejen via hybriderne, elbilerne skal såmænd nok komme.

Og så lige en anden lille kæphest - hvis nu vi lod være med at fokusere så pokkers meget på en one-size-fits-all bil, og i stedet gjorde det attraktivt at man (mod eksempelvis at have en km begrænsning) kunne have den gamle bil stående i indkørslen til de sjældne ture til genbrugsstationen med en voldsomt reduceret ejerafgift, mod at man kunne dokumentere at daglig pendling mv. foregik i en elbil, så ville det også kunne hjælpe på udviklingen.

Endelig, hvis benzin ikke var så urimeligt billig som den er (men på et tidspunkt løser det problem nok sig selv), så ville der også være et incitament.

BTW: 1,2x1,2x 1,7 M^2 - kan din Caddy så også rejse i rummet, nu du er oppe i fjerde potens?

101
15. februar 2018 kl. 15:39

Jeg kan forstå Christian, at du ikke har familie i Jylland, Sverige, Norge og Tyskland, samt at dit arbejde aldrig fordrer, at du bevæger dig bort fra linjen mellem hjem og arbejde :)

Vi andre der er belastet familie og arbejds afstande, ser lidt anderledes på det end dig. For os er elbilerne ikke ikke interessante endnu.

Jeg måske mærkelig, men en bil er ikke et statussymbol for mig , eller en caferacer, men et transportredskab.

For misforstå mig ikke, jeg har intet imod at køre med el køretøjer, men de rækker ikke til mit behov. Jeg har en Caddy der kan rumme 5(7) personer, eller to almindelige elcykler, 700 kg fordelt på 1,2x1,2x 1,7 M^2 og som må trække 1300kg campingvogn og har kostet mig 159 kkr.

Hvordan vil man kunne transportere det samme i en Tesla S til 740000, der koster 4,6 gange det en Caddy koster.......jeg spørger bare.

Det øjeblik, at der kommer pris overkommelige fleksible elektriske transport apparater, der kan mere end de flotte stålhabitter, der sælges på deres forrygende acceleration, sker der nok noget, især hvis de starter med at være hybrider.

100
15. februar 2018 kl. 15:31

Men der er så en masse andre forhold som (på sigt) vil gøre elbilen mere interessant - personligt vil jeg synes at det at man kan nøjes med at tilslutte bilen et stik i egen indkørsel, og så sige farvel til tankstationopholdene vil være enormt fedt.

Iøvrigt tror jeg det i fremtiden kan blive langt mere sandsynligt med en ny brændstofkrise end at nogensinde have nogen "strømkrise", især med et gradvist mere og mere decentraliseret strømnet vha. sol og vind.

Elbiler er immune overfor påtvungne bilfri søndage, stærkt svingende brændstofpriser, og har du ressourcerne, kan du selv lave strømmen til din bil.

Der er ingen virksomheder i verden, der kunne tænke sig at lave benzin til deres bilflåder.

Derimod er et solcelleanlæg eller at købe sig ind i en lokal vindmøllepark ikke nogen stor udgift, hvis man vil sikre sig strøm til sine elbiler til den dag, hvor brændstofkrisen sætter ind.

Og til den tid, hvor der kommer en brændstofkrise hvad enten det skyldes krig, strejker eller andet, vil interessen for elbiler stige ganske enormt.

99
15. februar 2018 kl. 14:37

Her er det så jeg vil påstå, at el-biler er bedre til at opfylde dette krav.

Jeg vil så hævde at for 99,9 procent af den danske bilpark er det ikke noget problem at starte med det samme, uagtet drivmiddel.

Men der er så en masse andre forhold som (på sigt) vil gøre elbilen mere interessant - personligt vil jeg synes at det at man kan nøjes med at tilslutte bilen et stik i egen indkørsel, og så sige farvel til tankstationopholdene vil være enormt fedt.

Og så kan jeg godt leve med at den 1-2 gange om året hvor jeg kører mere end 2-300 km, at jeg skal tilslutte en ladestander ved et indkøbscenter eller lign.

98
15. februar 2018 kl. 14:27

Så længe der produceres el udfra fossile kilder ved en forbrænding, eller der anvendes fx vandkraft, som så senere mangler og erstattes af forbrænding, så er der en faktor 2,5-3,? i det simpelt opgjorte energiforbrug.

Det vil jo så forudsætte at du har nogle helt urimelige beregningsmetoder i dit simpelt opgjorte energiforbrug...

  • Ser du på elbilens effektivitet fra opladning til kørte km, så er den markant bedre end en tilsvarende fossilbil.
  • Ser du på en elbils effektivitet fra produktion af el til kørte km, så er den markant bedre end en tilsvarende fossilbil, hvor du ligeledes ser på brændstoffets energibelastning fra det ligger i undergrunden til det brændes af i motoren.

Men naturligvis hvis du sammenligner elbilens effektivitet fra produktion af el på et rent kulfyret kraftværk, uden fjernvarme til kørt km, med en fossilbil hvor brændstoffet på magisk vis opstår i tanken på bilen, så kan du få det resultat du ønsker...

95
15. februar 2018 kl. 10:40

Man er ganske enkelt inhabil som beslutningstager pga. en mere eller mindre udtalt billiderlighed.

Nu skal det ikke blive det rene rygklapperi her, men jeg er nødt til at give dig ret.

Billiderligheden skinner tydeligt igennem, eksempelvis i denne tråd:

https://ing.dk/blog/porsche-goer-svaert-at-vaere-pessimist-210415

Hvor vi-skal-køre-LeMans-på-gader-og-stræder argumenter overskygger almindelig fornuftig adfærd i trafikken, og man jo partout mener at en bil med mindre end 150hk jo på det nærmeste er totalt uanvendelig.

94
15. februar 2018 kl. 10:36

Jeg taler ikke om at køre 4-500km i et hug, - men hvis jeg kører 200km. (med eller uden kort tissepause indlagt), så ender jeg ofte et sted i naturen uden strøm, - eller ved familiebesøg, hvor der ikke er ladestandere i nærheden. Med 4-500km. rækkevidde kan jeg køre hjem igen uden partout at skulle forbi en stander, og stadig have lidt overhead til noget uforudset.

Ja, men så er det jo også et lidt andet scenarie end det første du opridsede, nemlig at du ville kunne oplade de 4-500km på 10-15 minutter.

Det er det jeg mener ikke er nødvendigt, fordi så har man som regel kørt så langt, at der alligevel vil være god tid til at oplade.

Men jeg tror også at, realistisk betragtet, så bliver det svært at sælge elbiler til den almindelige uinteresserede bilkøber, hvis han ikke kan føle sig sikker på at have strøm nok på til en tur fra f.eks. Kbh til Århus - men rækkevidder i den kategori kommer nærmere og nærmere, nu mangler vi bare at bilerne også bliver simplere, lettere og billigere, så det også er et reelt alternativ for Hr. og Fru Danmark.

Men der tror jeg som sagt at det er udviklingen ude i den store verden der vil afgøre hvad der sker, ikke hvad politikerne her i andedammen gør eller ikke gør.

93
15. februar 2018 kl. 10:27

Spørgsmålet er om du overhovedet har brug for en bil.

Ja, vi kan naturligvis stoppe med vores fritidsinteresse, og undlade at besøge familien. ;-)

Christian. Jeg taler ikke om at køre 4-500km i et hug, - men hvis jeg kører 200km. (med eller uden kort tissepause indlagt), så ender jeg ofte et sted i naturen uden strøm, - eller ved familiebesøg, hvor der ikke er ladestandere i nærheden. Med 4-500km. rækkevidde kan jeg køre hjem igen uden partout at skulle forbi en stander, og stadig have lidt overhead til noget uforudset. Det er praktisk og bekvemt, og det kan man da godt syntes er latterlig, men det er da pokkers at så stor en del af den danske befolkning ikke har set lyset så, - de må jo alle være idioter. De bedste hilsner!

92
15. februar 2018 kl. 10:19

Er el-biler virkeligt så dårlige eller hvad mener du? Når jeg kigger på en el-bil kontra mine nuværende dieselbiler, så er der MEGET mere der kan gå i stykker på mine nuværende biler.

Jeg taler ikke om mekanisk mere eller mindre gode biler.

Jeg har og taler om den totale foragt for enhver form for (privat) bilinteresse, lige borset fra, at bilen står på gaden, og vil jeg vil køre, så starter den straks og altid.
Jeg har kun et absolut kynisk brugs- og funktionsbehov til biler. Jeg vasker min, ikke for det pæne, men kun fordi den derved kan holde lidt længere.

Når vi taler om elbiler, så er det og skal helt, kynisk og udelukkende være for at få udfaset fossile drivmidler og gøre transportmidler mere bæredygtige.

Enhver bilinteresse, bilglæde, bilentusiasme har jo lidet med behovet for fossil udfasning at gøre. Og slet ikke med et kynisk rationelt valg mellem el-biler nu og løsninger på andre områder, hvor grønne løsninger er mere færdige.

Man er ganske enkelt inhabil som beslutningstager pga. en mere eller mindre udtalt billiderlighed.

Er man sliksyg er det ikke sundt at gå i supermarkedet.

Lars :)

91
15. februar 2018 kl. 09:52

Jeg vil mene, at når man når op på 400-500km rækkevidde (under alle forhold) og en opladningstid på 10-15min.. så er man ved at være der.

4-500km rækkevidde behøver altså ikke klares som hurtigladning, men 100-200 måske.

Hvis jeg har kørt 4-500 km i et hug (hvilket jeg endda vil anse for uforsvarligt), som er noget nær det længste man kan køre her i landet, så har jeg altså behov for en længere pause, f.eks for indtagelse af føde.

Ladestationer kan helt klart blive en konkurrenceparameter for (not so)fast food restauranter.

90
15. februar 2018 kl. 09:50

Hvis jeg ikke har et møde andetsteds, kan jeg cykle på arbejde, og når bilen ikke lige bliver brugt til indkøb eller ture på genbrugspladsen, så er det næsten altid ture fra 150-600km. på en dag, - anslået 40 gange årligt.

Spørgsmålet er om du overhovedet har brug for en bil.

Det leder til et andet punkt.

Det er egentligt ikke så interessant hvor mange biler der er på el. Det er mere interessant hvor mange kilometer der køres på el. Og endnu mere hvor meget der befordres på el.

Der er jo forskel på at flytte din mini bil der kører 40* 150-600 Km om året, eller om det er en bus der kører en halv million km årligt.

89
15. februar 2018 kl. 09:42

Jens Olsen. Kommentaren går på, at jeg tror man fejlvurderer ”folkets” behov, hvis man lever (hele) sit liv i en metropol. Hvis jeg ikke har et møde andetsteds, kan jeg cykle på arbejde, og når bilen ikke lige bliver brugt til indkøb eller ture på genbrugspladsen, så er det næsten altid ture fra 150-600km. på en dag, - anslået 40 gange årligt. Mange i min omgangskreds passer nogenlunde samme profil lige bortset fra det med cyklen. ;-)

  • Det skyldes nok, at vi lever i en boble, men deraf drager jeg ikke den slutning at næsten alle andre lever lige så.

Jeg vil mene, at når man når op på 400-500km rækkevidde (under alle forhold) og en opladningstid på 10-15min.. så er man ved at være der. - Hurtigere opladning kan kompensere for kortere rækkevidde og omvendt. Prisen må godt være 30-50% over en tilsvarende fossil-bil, men så heller ikke mere.

86
15. februar 2018 kl. 06:29

Fortæl det til alle, der skal til/fra Aalborg(400+ km) eller Holstebro(350+km) eller bare til/fra Aarhus (313 km) fra/til København.</p>
<p>Denne minoritet på langt under 0.1% af danske billister er nok ret ligegyldig skal du se...

Jeg kan se der er en masse + på det indlæg, det undrer mig, er det fordi det forudsætter at batteri prisen halveres, og at fabrikanterne derfor fordobler den installerede batteri kapacitet?

Jeg tror at rækkevidden på elbilerne bortset fra luksus segmentet, i længere tid vil være omkring 150km svarende til 100km ved motorvejskørsel eller vinterbrug, og så må det være lige omvendt dvs kun 0,1% der ikke jævnligt bliver ramt af rækkevidde problematikken.

Hvis man brugte hele prisfaldet på mere batteri ville elbilen jo fortsat være for dyr.

84
14. februar 2018 kl. 22:41

Jeg tror ingen politikere kan huske, hvor strygende salget af elbiler var, da afgifterne var ikke ekstisterende.

Sjovt du nævner det, det kan jeg heller ikke, og jeg er endda ikke politiker.

Jeg oplevede at elbilenthusiasterne hurtigt opkøbte en del Tesla (det strygende elbilsalg??), mens visse kommuner købte frøerne (Leaf). Derpå lagde man afgifter på elbiler pr. den 1. januar, og så blev der hamstret inden skæringsdatoen. Mon ikke markedet var mættet til nytåret, selvom elbilpriserne ikke ændrede sig nævneværdigt grundet ændrede grundprissætninger? Hvor var kunderne?

Ret mig endelig hvis fremstillingen er ret meget fordrejet.

83
14. februar 2018 kl. 22:35

Men en subjektiv vurdering fra en udenlandsdansker paa besoeg er at vognparken i Danmark indeholder vaesentlig flere rigtigt gamle biler, end her i Belgien. Man kan haabe at regeringen kan komme til fornuft en dag, og goere det mere attraktivt at fjerne de gamle forurenere.</p>
<p>For eksempel kunne tiltag som miljo zoner i stoerre byer vaere en loesning. Det ses allerede rundt omkring (Tyskland, Norge m.fl.)

Den danske bilpark må være blevet kraftigt fornyet på det seneste, men det tyder salgstallene jo også på. For blot få år siden var gennemsnitsalderen cirka 9,5 år. Og ja, det skyldes registreringsafgifterne. I jagten for afgiftskronerne har landet henved 50 nummerpladeserier, for at optimere fænomenet, - i et land med en befolkning på størrelse Hamburgs!

Vi kører i biler, som vi er rigtig gode til at vedligeholde. Sådan må det være for dels at holde dem synede og kørende, og dels for at holde en gennemsnitsalder på 8,5 år. Vi er mange som faktisk er ret gode til det, og ikke uden en vis stolthed. På bedste ingeniørvis er hænderne skruet rigtig på (sådan hænger det vel sammen!), så bilen fremstår velholdt trods alderen, og samtidig sparer man en masse penge.

82
14. februar 2018 kl. 22:29

...at distributions biler med et kendt kørsels behov bliver elektrificeret. Samt pensionist biler til kørsel inden for kommunen er elektriske. Ligeså kan kommunale service køretøjer elektrifificeres...men stop her indtil el køretøjerne matcher IC køretøjerne

81
14. februar 2018 kl. 22:28

Det kan selvfoelgelig vaere han mener forrige - og saa er den rigtig gammel.

Han skriver i det mindste ikke seneste årtusindskifte. Hvad han mener er mere uklart.

Da jeg selv har boet på Frederiksberg, kan jeg sige, at der er en del ejendomme fra forrige århundredeskifte. Så mon ikke, det er det, han mener. Mig bekendt er der ingen beboelsesejendomme fra forrige årtusindskifte i kommunen, og så er det vel nogenlunde uddebatteret.

80
14. februar 2018 kl. 22:17

Den konkrete mølle i Holland skal drive en større flåde af skraldebiler.

Det forklarer da stadig ikke, hvorfor det skulle være smartere at binde brintproduktionsanlægget til møllen.

Hvad nu hvis skraldebilsflåden får brug for brint svarende til 1,5 møller? Skal de så tanke to forskellige steder, alt efter hvilken mølle der har brint på lager lige nu?

Og hvad nu, hvis man har en periode med vindstille, men masser af sol? Skal man så et andet sted have en stak solceller, der er koblet til et tredje brintproduktionsanlæg, og så skal skraldebilerne køre derhen for at tanke?

En vindmølle og et brintproduktionsanlæg er to separate enheder. Det er svært at få øje på nogen synergieffekt ved at tvangskoble dem, frem for at man eet sted med gode vindforhold opfører en vindmølle og lader den levere til det fælles elnet, og et andet sted med god beliggenhed for tankning opfører et brintproduktionsanlæg, som kan aftage strømmen fra det fælles elnet.

79
14. februar 2018 kl. 22:06

Det er vi ikke.....det er batteriet og opladningstiden der sætter begrænsningen.

77
14. februar 2018 kl. 21:52

...at ladestrøm koster en pris og at ladeeffektiviteten er ikke er 100%, men gør at prisen for at få en en kWh leveret på vejasfalten er en del ringere en den som leveres af lade stikket .

76
14. februar 2018 kl. 21:52

Steen Christensen

“Jeg er normalt ikke fattesvag. Men jeg kan simpelthen ikke forstaa hvorfor det er smart?

Skal der saa koere en tankbil rundt til hver enkelt vindmoelle og hente brint? Jeg vil da mene at det er smartere at forbinde moellerne til et elnet, og saa eventuelt lave brint af overskudsel paa et centralt vaerk. - Altsaa hvis der ikke er nogen der har brug for el.

Jeg ser frem til at opnaa en stoerre forstaaelse.”

Den konkrete mølle i Holland skal drive en større flåde af skraldebiler.

Det smarte er at ca. 100 af disse møller såfremt de producerede synfuels i deres levetid ville kunne drive almindelige biler ligeså langt som verdens ca. 200.000 Teslaer vil kunne køre overhovedet hvis de hver i snit kommer til at klare 300.000 kilometer. Forskellen ville blot være at de almindelige biler ville køre 100% GHG neutralt hvorimod de 200.000 Teslaer vil være en belastning at producere recirkulere og lade.

Det er bare billigere og mere miljørigtigt at satse på de mindst belastende teknologier.

74
14. februar 2018 kl. 21:29

Du kan roligt gøre det ud fra et økonomisk synspunkt, for der er flere løsninger til at holde elprisen nede.</p>
<ol><li>Lej en ladeboks og få kr. 1,10 retur pr. kWh brugt på opladning.</li>
<li>Hvis du har et kørselsbehov ca. > 15k km/år , så er der All inclusive abonnementer som er ualmindelig fordelagtige.

Ja men det er kun 2019 med. Ingen ved endnu hvad der sker derefter. Jeg håber kraftigt på at det kommende energiforlig, giver en langsigtet løsning. Det kunne være den samme eller lignede den varmepumper, men så også 10 år frem.

Det er ikke let med en el- bilinvestering i 200.000kr's klassen, når sådan en væsenlig faktor som en fordobling af kWh prisen ligger lige om hjørnet. Jeg har svært ved at forstå, at politikerne ikke kan se, at usikkerheden omkring beskatning af strøm, er en stopklods for elbilssalget. Da jeg købte elbil i 2014, var jeg overbevist om at politikerne gerne ville have elbiler, og deraf forsat ville føre en politik der understøtter denne.

Den efterfølgende kortsigtede hovsa politik på området har bragt mig ud af den illusion.

Jeg ville ikke købe elbil idag, med den usikkerhed der er omkring elafgiften, med mindre man har eller kan få sin bolig registreret som elopvarmet, og deraf en kraftig reduktion af elafgiften for forbrug over 4000kWh.

Det er ikke elbilen's skyld at den ikke pt ikke sælger i DK

Hvis prisen på benzin, stod til at bliver fordoblet om 2 år, så tror jeg også salget af nye benzinbiler gik i stå. Så valgte de fleste nok diesel.

73
14. februar 2018 kl. 20:41

Med et forbrug på 0,2 kWh/km og en el pris på 2 kr/kWh, koster det 0,4 kr/km
En benzinbil med 20 km/L og 10 kr/L koster 0,5 kr/km
Med 15000 km/år bliver det en besparelse på 125 kr måned, så jeg ville ikke vælge en el-bil fordi den er billigere i drift.

Du kan roligt gøre det ud fra et økonomisk synspunkt, for der er flere løsninger til at holde elprisen nede.

  1. Lej en ladeboks og få kr. 1,10 retur pr. kWh brugt på opladning.
  2. Hvis du har et kørselsbehov ca. > 15k km/år , så er der All inclusive abonnementer som er ualmindelig fordelagtige.
72
14. februar 2018 kl. 20:24

Jeg har LÆNGE ventet på at være enig med en politiker fra LA. :) Jeg tror også at der bliver langt flere elbiler meget hurtigere end energistyrelsens bagstræberiske prognoser. OG at de bliver selvkørende i 2022 . Det kræver mod og evnen til at se den hastige vækst der er i de teknologier som lige om hjørnet vil ændre vores transportsystem fra bil / tog til at transport er noget der bestilles på en app.

71
14. februar 2018 kl. 20:16

En anden hindring er el-prisen

Du regner dig frem til, at el er billigere end benzin/diesel, og så kalder du elprisen en hindring.

Det argument skal du vist øve dig lidt mere på!

70
14. februar 2018 kl. 19:49

</p>
<p>pris pr km
En anden hindring er el-prisen</p>
<p>Med et forbrug på 0,2 kWh/km og en el pris på 2 kr/kWh, koster det 0,4 kr/km
En benzinbil med 20 km/L og 10 kr/L koster 0,5 kr/km
Med 15000 km/år bliver det en besparelse på 125 kr måned, så jeg ville ikke vælge en el-bil fordi den er billigere i drift.
Jeg skal dog spørge hvad en el-bil koster i service?
Hvad koster strømme i Norge?

Det er netop sagen i en nøddeskal. Politikerne har længe snakket varmt for elbiler, samtidig med at el til elbiler beskattes voldsomt. Så har man indført nogle midlertidig fritagelser, i starten for et år ad gangen, men nu til 2019. Det er vel klart for de fleste, at mange er tilbageholden med at gå ud og inverstere 200.000 - 300.000 i en elbil, når elprisen kan ende med at koste 2.3kr/kWh.

69
14. februar 2018 kl. 19:43

Som mange i deres indlæg hentyder: at en elbil ikke kan opfylde transportbehovet og giver rækkeviddeangst, så vil jeg sige, er frygten gjort til skamme. 40000 km på 2 år er det blevet til, så på et eller andet plan har bilen vist sin værdi. Nuvel har jeg da stadigvæk den gamle fossil Golf 2 med anhængertræk, da vi har behov for 2 biler i husstanden lige nu, men den bliver brugt mindre og mindre, ca 8000 km/år. Jeg var også bange for ikke at have tid til at lade under langfart, men det er faktisk blevet noget jeg ser lidt frem til. Mange gange får man en god snak med de andre ladegæster. Afstressende pause hvor man er lidt tvunget til absolut ikke at lave noget som helst, hvilket kan virke frygtindgydende på et moderne menneske. Min næste bil skal helt sikkert også være en elbil, og hvis rækkevidden er >250 km så også den eneste.

68
14. februar 2018 kl. 19:30

En anden hindring er el-prisen

Eller mere korrekt elafgifterne. Det er jo besynderligt, at politikerne hævder at ville fremme grønenergi, men samtidig beskatter en kWh strøm tre gange så meget som en kWh benzin.

67
14. februar 2018 kl. 19:19

En anden hindring er el-prisen

Med et forbrug på 0,2 kWh/km og en el pris på 2 kr/kWh, koster det 0,4 kr/km En benzinbil med 20 km/L og 10 kr/L koster 0,5 kr/km Med 15000 km/år bliver det en besparelse på 125 kr måned, så jeg ville ikke vælge en el-bil fordi den er billigere i drift. Jeg skal dog spørge hvad en el-bil koster i service? Hvad koster strømme i Norge?