Transportminister: Jernbanetrafikken skal udbydes i tre til fem pakker

Når jernbaneopgraderingerne under Togfonden er gennemført, skal den danske jernbanetrafik deles op i tre til fem pakker og udbydes. Sådan lyder udmeldingen fra transportminister Magnus Heunicke (S) i dag, hvor han på Facebook har besvaret transportpolitiske spørgsmål.

Formålet er at skabe tilstrækkeligt store udbudspakker til, at kun store togselskaber kan operere i Danmark. Det er regeringens mest konkrete udmelding til dato om ambitionerne for at udbyde jernbanetrafikken.

'DSB har et budget på 8 milliarder, og de 4 kommer fra billetindtægter, mens andre 4 milliarder kommer fra statskassen. Hvis man har et større land med flere mennesker, er der formentlig basis for bedre stordriftsfordele. Derfor er jeg nervøs for at splitte den danske togdrift op i for mange små bidder. I stedet skal vi, når vi er færdige med togfond-investeringerne, skære den danske jernbane op i 3-5 store udbudsklumper, som vi så kan udbyde til de store togselskaber,' skriver transportministeren som svar på et spørgsmål om de danske billetpriser.

Udbudsanalyse i 2016

Udmeldingen er også en konkretisering i forhold til forårets aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om DSB's kontrakt med staten. Deri skriver aftaleparterne, at man for at kunne håndtere fremtidige forventede udbudskrav fra EU vil igangsætte to analyser: En analyse af DSB’s fremtidige organisering og en analyse af en masterplan for udbud.

Læs også: Analyse: Ny togaftale forlader sig på IC4

EU-Kommissionen har nemlig fremsat et forslag om en ny jernbanepakke, som indebærer, at al tilskudskrævende togtrafik skal i udbud.

'Det vil tage tid at skabe en udbudsegnet jernbanesektor i Danmark, og derfor finder parterne det nødvendigt at påbegynde disse analyser allerede i 2015, så der kan skabes en samlet strategi med klare udviklingsmål for jernbanen,' lyder det i aftaleteksten.

'Udbudsanalysen skal tage sigte på en situation, hvor al togtrafik kan være udbudt i ca. 2030, idet gennemførelse af yderligere udbud i udgangspunktet først forudsættes at ske efter 2024, hvor DSB-kontrakten udløber,' lyder det videre i aftalen.

Læs også: Politisk uenighed om ny mulighed for at fyre DSB

Transportministeriet udarbejder i øjeblikket et kommissorium for udbudsanalysen. Udbudsanalysen skal forelægges for forligskredsen i 2016.

Ingen udbud i ti år

Partierne bag aftalen er dog enige om ikke at udbyde flere strækninger i løbet af den næste tiårige periode, som kontrakten dækker.

'Parterne er enige om at indgå en 10-årig kontrakt med DSB frem til ultimo 2024, som bygger på dagens organisering af jernbanesektoren. Kontrakten med DSB omfatter både fjern-, regional- og S-togtrafikken. Når hele infrastrukturen er under udbygning og omlægning i de næste 10 år, er det ikke hensigtsmæssigt i øget omfang at satse på udbud. Der vil være tvivl om, hvad der kan udbydes hvornår, og private operatører vil kræve for høj en kontraktbetaling, når risikoen for driftsforstyrrelser er stor,' lyder det i aftaleteksten.

I løbet af kontraktperioden skal DSB også gennemføre en omlægning af sin organisation, der skal bane vejen for udbud af togtrafikken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er meget vigtigt at det ikke medfører (yderligere!) tre eller fem forskellige slags billetter i Danmark.

Læren fra den gang SJ kørte helt tomme tog fra Odense til København er forhåbentlig ikke gået tabt.

 • 11
 • 1

Det er meget vigtigt at det ikke medfører (yderligere!) tre eller fem forskellige slags billetter i Danmark.

Det bliver som nu på Kystbanen, i Vestjylland og DSB - de kører på fælles takser, hvor alle de alm. billetter, periodekort og rejsekort kan bruges. Men rabat-tilbud, som Orange billetter o.lign som Arriva har, som kun kan bruges i en bedst operatørs tog, kommer vel også.

Læren fra den gang SJ kørte helt tomme tog fra Odense til København er forhåbentlig ikke gået tabt.

De kørt på fri trafik, hvor de påtog sig hele den økonomiske risiko. Mit gæt at det er svært at få det til at hænge sammen i Danmark.

 • 3
 • 0

Jeg har købt et månedskort på Movias webshop fordi jeg naiv som jeg er på pendler området troede at man kunne forny det månedskort i en automat på en station. Jeg bor så langt ude på landet at vi ikke har en 7-11. For at finde den slags butikker skal man til en naboby.

Men Movias stamkort findes ikke i DSB's system. Ergo kan jeg ikke forny kortet på stationen, men skal forny det en hverdag før i en butik inde i byen. Derved bliver pengene trukket en hverdag før det er nødvendigt og jeg lider et rentetab. Jeg købte alle zoner.

Får vi nu flere togselskaber med egne automater osv. så bliver det rigtig svært at være bruger af offentlig trafik i Danmark. Jeg har meldt mig delvis ud. Jeg kører 35 km hver vej på min cykel og supplerer med rejsekort. Ikke optimalt idet at rejsekortet har det svært ved mængderabatter, men så må man bruge dem så meget mindre.

 • 3
 • 2

Lad hellere Nordjyske jernbaner overtage Nordjyllands regionaltrafik. Regionaltog overtage Sjælland, Lolland og Falster. Midt jyske jernbaner overtage midtjylland. Vestbanen overtage syd og sønderjylland.

Så er det stadig den danske stat der modtager moms og skatter og ikke skattely. DSB kan så stå for IC og lyntog imellem landsdelene.

Og lad osse busserne indgå i de jernbaneselskaber. Så der kan laves et samlet billetsystem i Danmark. Som det er nu er der alt for mange operatører, der ikke vil enes om et zonesystem, og dermed bliver det uoverskueligt for kunderne.

 • 3
 • 0

Hvorfor lave en udbudsanalyse, når Transportministeren jo allerede har svaret!

Og hvorfor skal DSB håndtere udbud af deres egen trafik - er pointen ikke at det af DSB vi ikke har brug for, skal lukkes!

Dele af DSB kan givet gå ind i andre roller - f.eks. et billetselskab, et ejendomsselskab.

 • 1
 • 0

Der er nu ret godt styr på det med billetter.. Vi har idag to operatøre på de danske jernbaner, der ikke kun køre lokal baner.. men et billet system.. det er ikke noget problem at køre med Arriva på en DSB billet eller med DSB på en Arriva Billet.

At hver af dem så OGSÅ har nogen "private" billetter med særlige rabatter syntes jeg er helt fint.

Men det er jo tydelige at høre på Hr "Transportminister Magnus Heunicke (S)" at det er valg år.. jeg tro ikke på at der sker nogen, selv ikke hvis han mod alt forventning skulle forblive som Transportminister efter valget.

 • 0
 • 0

Hvad med at lade DB overtage trafikken, det er kun en dråbe i havet i forhold til den trafik de håndterer i forvejen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten