Transportminister gentager: Transport- og klimapolitik er to forskellige ting

Illustration: Folketinget

Selvom transportområdet er det sorte får i klimasammenhæng – fordi CO2-udledningen fra transporten stiger i stedet for at falde – så mener transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) ikke, at regeringens transportpolitik umiddelbart behøver at forholde sig til klimaspørgsmål.

Det fremgik af fredagens åbne samråd i Folketingets Europaudvalg, hvor Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordquist ville vide, hvordan ministeren ville sikre Danmarks overholdelse af det foreslåede CO2-reduktionsmål på 39 procent fra de ikke-kvotebelagte sektorer i 2030.

Læs også: Klimaminister: Glad for at kunne skåne landbrug mod CO2-krav

Ministeren forklarede, at når regeringen sætter nye vejprojekter i gang, så gør man det for at afskaffe trængsel og ikke for at nå et klimamål:

»Når vi gør det, er det en transportting og ikke en klimating. Vi skal ikke føre klimapolitik ved at lave køer på motorvejen – og køer må gerne bekæmpes, uden at vi fører klimapolitik,« sagde han og gentog dermed et budskab, han tidligere har fremført om forholdet mellem transport- og klimapolitik.

Læs også: Transportminister om luftfartsstrategi: Klimaudfordringer er ikke mit bord

Ministeren forsikrede om, at Danmark nok skal nå sit klimamål, men at det ikke er rationelt, hvis alle de tre ikke-kvotebelagte sektorer (populært benævnt biler, bønder og boliger) hver for sig skal reducere med 39 procent:

»Vi skal reducere CO2-udledningen der, hvor det er billigst, og hvis det er i transportsektoren, er det selvfølgelig fint,« sagde han og henviste til et udspil til en ny energi- og klimaftale, som regeringen vil fremlægge efter jul.

Læs også: Landbrug og transport er store klima-syndere, men det kan ikke betale sig at omstille

Spørgeren Rasmus Nordqvist (Alt.) ville derpå vide, om regeringen slet ikke kigger på klimakonsekvenser, når man diskuterer transportinitiativer. Samt hvorfor det ikke umiddelbart fremgår af regeringens initiativer, hvor meget ekstra CO2-udledning, de vil give anledning til.

Mangel på samtænkning bekymrer

Rasmus Nordquist henviste til, at han havde været nødt til at spørge specifikt til klimakonsekvenserne, og at han havde fået at vide, at en sænket broafgift medfører en øget CO2-udledning på 57.000 ton om året.

»Jeg finder det dybt bekymrende, at regeringen tilsyneladende ikke samtænker transport og klima-effekten,« siger han.

Læs også: Nedsat broafgift øger CO2-udledning med op til 57.000 ton

Hertil sagde ministeren, at man da samtænker, fordi forventninger til trafikudviklingen er en del af det grundlag, som energi- forsynings og klimaministeren skal udforme sit klima og -energiudspil på:

»De marginalt øgede CO2-udledninger fra vores nyeste initiativer skal vi nok tage højde for i den samlede plan,« sagde Ole Birk Olesen.

Læs også: Klimarådet: Sådan kan Danmark reducere drivhusgasserne

EU's ministerråd er i øvrigt netop nået til enighed om fordelingen af CO2-reduktionerne blandt medlemslandende.

Danmark skal – som ventet – reducere sit CO2-udslip med 39 procent i 2030.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "Ministeren forklarede, at når regeringen sætter nye vejprojekter i gang, så gør man det for at afskaffe trængsel og ikke for at nå et klimamål"

Det lyder barskt, og jeg synes ikke helt han har ret, men en pointe har begge parter altså i denne sag.

Vi forventer jo alle at selvkørende biler er fremtiden, og biler med fossile brændstoffer har en stor fortid bag sig.

EU sponsorerer jo rask væk motorvejsprojekter. I 1980´erne kunne man se alle nye motorveje i Italien og Spanien var sponsoreret af EU. I 1990´erne og op til nu er det motorvejsprojekter i Østeuropa som løber med milliarderne, men selv projekter som Femernforbindelsen får jo milliarder i tilskud.

 • 4
 • 1

" behøver at forholde sig til klimaspørgsmål" ? ? ?

Nå ?

Så man skal som minister altså bare sidde i sin egen silo og KUN bekymre sig om den kolonne i regnearket, der vedrører sit eget ministerium ?

Ak, ak og atter ak . . .

\Petter

De,der mener klimaspørgsmål er vigtigere end demokrati og valg af folketingsmedlemmer, er et klart udtryk for svigt i undervisningsystemet, hvis der er mange.Er der det?

 • 3
 • 23

hvad skal Ole egentlig gøre?

I Danmark er alternativet til bilen gamle, slidte dieseltog der forurener så meget, at når de kører fra perronen forsvinder himlen, selv på solrige dage.

Kødannelse rundt omkring i landet giver jo også øget CO2 udledning, selv biler med stop-and-go systemer forurener hver gang bilen tændes for at køre de næste 10 meter.

Redningen ligger i ny offentlig transport, eltog og elbusser, som er røget helt i skraldespanden efter olieprisens fald og udbudsmateriale der er udarbejdet i 80'erne.

Derudover kan vi fra 2020 nyde godt af at elbilernes buldrer derud af, måske ikke helt så hurtigt i Danmark grundet de meget høje registreringsafgifter, men så må vi vente nogle år endnu.

Så mon ikke den grønne transport er på vej, men lige nu har Ole ikke mange kort på hånden til at løse problemet.

 • 2
 • 12

Transport og udledning af CO2 hænger sammen uanset om ministeren vil det eller ej. Forøverigt har Danmark og regeringen, et ansvar om at overholde de aftaler man ind gik ved Cop 21 i Paris. Selvom regeringen gør alt for at udvand og "krybe udenom" de aftaler.

 • 15
 • 2

Hvor må det være rart at have et job, hvor man kan stikke hovedet i busken, når der er et problem, der skal løses.

 • 14
 • 1

Hmmmm, hvis der nu bare var en etableret transportform, der IKKE krævede kapacitetsudvidelse af vejene, hmmmm.

Problemet er jo tredelt: 1. Man sænker registreringsafgiften, der får flere folk til at købe biler. 2. Man nedsætter tilskuddet til kollektiv trafik, hvilket gør den dyrere, hvilke igen får folk til at købe flere biler. 3. Nu har man så en masse ekstra biler på vejene, så bliver man nødt til at bygge flere veje. De skal jo udnyttes!

Danmark har VERDENS DYRESTE OFFENTLIGE TRANSPORT. Hvis regeringen rent faktisk vil gøre noget klimamæssigt, bliver man NØD TIL at sænke prisen på den offentlige transport - KRAFTIGT. Og inden man går i gang med kommunistforskrækkelse og car-blaming, så husk, at det at have bil er et privilegium - Man har ikke krav på at have bil. (Alternativt skal der vær massivt fokus på elbiler - Men det er så ikke sket.)

 • 24
 • 4

Mange steder er bilen en nødvendighed for at få familielivet til at fungere, det er ikke et privilegium.

Man skal vidst bo i Indre By for at påstå sådan noget.

Vi kunne også bare vente på at elbiler kan konkurrere på med brændstofbiler, så løser det sig selv

 • 4
 • 6

Rasmus Nordqvist Fredag 13.10. kl. 14:31 Jeg har lige haft transportministeren i samråd om den enorme opgave vi står overfor med den grønne omstilling af transportsektoren.

I disse timer sidder de i Bruxelles og forhandler om reduktionsmål for netop transporten i 2030. Det ser desværre ud til, at regeringen vil benytte sig af diverse smuthuller der gør, at man reelt slipper for at gøre noget yderligere for at nedbringe klimabelastning fra særligt transport og landbrug. Det giver simpelthen ingen mening. Man skubber blot en enorm opgave foran sig, for selvfølgelig skal transporten omstilles. Ifølge regeringen senest i 2050, hvor vi skal være et lavemissionssamfund. Ifølge mig længe før.

Det kræver Parisaftalens klimamål simpelthen af os.

Alligevel ville ministeren ikke anerkende, at transportpolitik og klimapolitik selvfølgelig skal samtænkes. Han mener, at løsningen på klimaudfordringen skal ”findes internationalt” og at man jo må respektere en ”arbejdsdeling” mellem ham og klimaministeren.

Det forstår jeg simpelthen ikke. Betyder det, at klimapolitik ifølge regeringen kun er energipolitik? Betyder det, at alle andre end klimaministeren kan gøre lige hvad der passer dem og øge klimabelastningen?

Jeg fik nærmest indtryk af, at ministeren synes det var helt urimeligt at kræve at man tager klimahensyn i transportpolitik også. Det er helt, helt, helt sort og så skadeligt for den grønne omstilling at have denne silotænkning i forhold til at løse vor tids største udfordring.

Lad os da hellere forbyde salget af fossilbiler, som så mange andre lande taler om. Lad os få gang i elbilsalget og styrke den kollektive transport. Lad os gå forlæns ind i fremtiden og møde omstillingen med åbne arme i stedet for dette mærkværdige (og dyre) forsøg på hele tiden at skubbe opgaven foran os.

 • 12
 • 2

Hvis ministeren virkelig ordret har udtalt: »Transport- og klimapolitik er to forskellige ting«, så er det da helt forståeligt, at politisk satire nærmest er ikke eksisterende i dagens Danmark - politikerne kan jo selv...

 • 10
 • 1

Det er ikke en transportministers opgave at definere og føre klimapolitik. En transportminister skal sådan set bare have at vide hvilke rammer han skal drive transportpolitik inden for det være sig økonomisk og miljø/klimamæssigt. Man må jo forvente at miljø ministeriet har mere viden om klima og miljø end transportministeriet. Så kommandovejen bør jo være at miljøministeriet sætter rammerne, statsministeriet siger at sådan skal det være og inden for de rammer skal transportministeriet så arbejde, vi vil vel heller ikke have undervisningsministeriet til at fortælle finansministeriet hvordan det skal drive finanspolitik? At vi så ikke har et miljøministerium der tager sig af miljøet er en anden sag, eller et statsministerium der mener noget som helst...

 • 4
 • 2

Mange steder er bilen en nødvendighed for at få familielivet til at fungere, det er ikke et privilegium.

Man skal vidst bo i Indre By for at påstå sådan noget.

Vi kunne også bare vente på at elbiler kan konkurrere på med brændstofbiler, så løser det sig selv

Godt nok er jeg ikke fra landet, men jeg finder det usandsynligt at nye vejprojekter (som der bliver omtalt i artiklen) vil komme dem på landet særligt til gode. Det bliver nok snarere trængselsproblemerne i og nær de store byområder...

 • 5
 • 1

Om du så satte prisen ned til 1 kr. om måneden for fri offentlig transport til befolkningen, så ændrer det ikke på at offentlig transport kræver planlægning og ekstra tid.

Hvis det offentlige allerede var så godt, så ville det nok have udkonkurreret bilen for længst, men virkeligheden banker på døren nogle gange, og så viser det sig, at offentlig transport ikke er særlig godt eller fleksibelt.

Og i en verden hvor det kræves folk er fleksible både i det private og erhvervslivet, så lever offentlig transport ganske enkelt ikke op til den opgave.

Bilen er en nødvendighed i et fleksibelt samfund.

 • 5
 • 4

Bemærk at Ole Birk ikke alene er transport- men også bygnings- og boligminister. Nu vil jeg nødigt lægge ham ord i munden, men som konsekvent minister, LA-neoliberalist og klimaskeptiker, må vi antage, at han heller ikke ser nogen grund til at blande klimaet ind i vores bygninger og boliger. Han og regeringens politik er intet mindre end skamfuld. Danmark har potentialet til at gå foran, og den grønne omstilling bliver kun dyrere af at nøle.

 • 12
 • 2

Om du så satte prisen ned til 1 kr. om måneden for fri offentlig transport til befolkningen, så ændrer det ikke på at offentlig transport kræver planlægning og ekstra tid.

Dette er jo hele pointen. Som situationen er nu, er det (næsten) ALTID billigere at tage bilen og køre, end at tage det offentlige. Hvis du har en bil, kan du lige så godt bruge den og spare pengene på transporten, kontra offentlig. Hvis det var økonomisk favorabelt at tage det offentlige, kunne man gøre det om fredagen, læse avisen i toget og nyde en fyraftensøl med kollegaerne uden den store stress. De fleste danskere kører jo til arbejde, er i den samme bygning i 8 timer, og kører så hjem igen. Det kræver altså ikke særlig stor fleksibilitet.

Hvis det offentlige allerede var så godt, så ville det nok have udkonkurreret bilen for længst, men virkeligheden banker på døren nogle gange, og så viser det sig, at offentlig transport ikke er særlig godt eller fleksibelt.

Offentlig transport er ikke, har ikke, og SKAL IKKE være i konkurrence mod biler. Der er ikke nogen der betvivler, at en bil er en bedre måde at transportere sig selv - PERSONLIGT. Bilen har imidlertid omkostninger for resten af samfundet (kø), som er meget lidt produktivt. Prøv at forestille dig bilkøerne, hvis samtlige passagerer på S-togslinjerne kørte i deres egen bil hver morgen - Det ville jo være fuldstændig grotesk. (så kan man så bygge ENDNU flere motorveje - og som vi har set i USA med 6-sporede motorveje opstår der stadigvæk kø)

Og i en verden hvor det kræves folk er fleksible både i det private og erhvervslivet, så lever offentlig transport ganske enkelt ikke op til den opgave.

Bilen er en nødvendighed i et fleksibelt samfund.

Hvorfor skal dette argument altid præsenteres som "nu skal vi fjerne alle bile fra de danske veje!!!"? Det er jo usandt. Selvfølgelig er biler nødvendige for et samfund anno 2017.

Hele den oprindelige pointe er jo, at føre en mere GRØN klimapolitik inden for transport. Der er to alternativer: Offentlig transport, og elbiler. Hvis man ønsker, at Danmark skal bibeholde brugen af biltransport i fremtiden BLIVER MAN NØD TIL at støtte elbilbranchen og få den lanceret så hurtigt som muligt.

Hvis man mener, at den offentlige transport i Danmark er helt i hampen, så har man allerede truffet sit valg - Og det respekterer jeg - Men så må man også erkende, at udbredelsen af elbiler i Danmark simpelt hen går for langsomt.

 • 6
 • 0

..... og batteri elværktøjer er langt de behageligste at anvende så længe processen kan holdes inden for batteriets kapacitet.

Achilleshælen for elbilerne har ligenu og. siden Detroit Elektro været batterierne, der på specielt fem områder ikke er ideelle. Det gælder vægt, pris holdbarhed ladetid og kapacitet. Der er nogle flere som brandfare ved interne kortslutninger, genbrug og fremstilling. Fremkomsten af lithiumbatterierne( genopladelige akkumulatorer) har forbedret forholdet en del til fordel for eltransport, men stadigt er de dyre i anskaffelsen og tidsrøvere når de skal genlades........det kan politiske beslutninger ikke lave om på.

 • 2
 • 7

Nu ved jeg ikke om du selv har prøvet egen ide ud. F.eks. være produktiv i den offentlige transport.

Men fortæl mig, hvor meget arbejde kan du lave i en bus på et sæde? Hvor meget kan du lave i et tog.

Der bliver snakket meget om at være produktiv når man tager den offentlige transport. Og nu har jeg prøvet at tage offentlig transport ca. 2 timer hver vej. Og produktiviteten er meget svær at få øje på.

Først er der gåturen, tager 10 minutter ca. så er man ved busstoppestedet, venter man 2-4 minutter. Så kommer busturen, tager 10 -15 minutter. Så skal man af ved togstationen og på toget (hvis det holder der) og der er 30 minutters ventetid. Så er der selve køreturen, 1½ time ca. Folk skal af og på. støjende folk osv. så når man til sin station, går hen til busstoppested 5 minutter, og så stå og vente på bus alt efter om toget kørte til tiden (kan sige det sjældent sker) yderligere 10 - 20 minutters ventetid. og så igen på en bus i 10 - 15 minutter.

Hvor god er du til at omstille dig efter så mange ændringer i løbet af en tur med den offentlige transport? Jeg kan sige jeg ikke er. for jeg har ALDRIG i løbet af de 2 år jeg har taget den tur kunne sidde i 1½ time bare i toget og lave noget produktivt. For der er ganske enkelt ikke et miljø at kunne sidde koncentreret og lave den slags.

Men jo det lyder godt, når man prøver at sælge ventetider og langsommelig transporttider som tidspunkter man kan sidde og være produktiv i.

Men som altid er virkeligheden på tværs, og byder slet ikke på de fordele som folk forstiller sig.

Kan sige i bil kan det gøres på lidt over en time, og det er inkl. kø på evt. motorveje og i byer.

Offentlig transport er som gammeldags flowtv. Enten indretter du dig efter tvprogrammet, ellers får du slet ikke noget ud af den dyrt indkøbte tvpakke du betaler for hver måned.

 • 1
 • 3

Så hvis jeg hverken kan lide elbiler og offentlig transport, hvor stiller så en person som mig?

Jeg må indrømme, jeg ikke har forståelse for den pressen på med elbilerne, de er et sjovt tiltag på bilmarkedet, men må indrømme de stadigvæk ikke leverer noget jeg synes særlig godt om.

 • 0
 • 7

Nu ved jeg ikke om du selv har prøvet egen ide ud. F.eks. være produktiv i den offentlige transport.

Jeg kan kun tale for mig selv og mine egne oplevelser under de betingelser, der gælder for min pendlertilværelse. Your milage may vary.

Havde i seks år arbejde, hvor jeg havde godt 50 minutter i tog hver vej. Jeg lærte hurtigt at planlægge opgaverne, så jeg kunne arbejde effektivt i toget. Ting, der skulle læses, kommenteres eller skrives, var togarbejde. Ting, der krævede interaktion med andre var ikke. Et par rigtigt gode hovedtelefoner med aktiv støjdæmpning og lidt Bach eller Mozart, så var der arbejdsro.

I dag har jeg kun godt 35 minutter med tog, men det passer lige med at håndtere dagens første oprydning i mails, læsning af en rapport eller andet.

Fra stationen til arbejde har jeg 10 minutter med bus. Det fungerer ikke som arbejdstid. I en meget snæver vending kan jeg læse lidt.

Jeg tager af og til bilen. Da der er bytrafik både i starten og slutningen af turen, tager det ca. samme tid. Dér er det til gengæld vanskeligere at sidde med en laptop og arbejde :-)

/Bo

 • 4
 • 0

Ministeren har ret, klimaspørgsmål er ikke hans problem, det har man en klimaminister til. Det lyder rørende at høre igen, igen, at Danmark skal går foran. Det har intet med klima at gøre, det kan højst få enkelte til at føle sig som gode mennesker, men det har intet med klima at gøre. De småtterier, der er nævnt har ingen effekt. Skal der gøres noget effektivt ved klimaet (Kyotoaftalen er endnu ikke implementeret), så nytter det ikke noget at råb og om flere elbiler. Bilkørsel og flyrejser skal ganske simpelt rationeres! Transportministeren kunne jo forslå, at biler med lige bilnumre kun måtte køre på lige datoer osv.

Men det er re og mere uforpligtende at skælde ud på en eller an politiker, r en bunden opgave at finde 90 stemmer. Hans udseende har intet med sagen at gøre.

 • 1
 • 4

Sjovt når man snakker transport, så snakker man aldrig om at bruge cykel (nej fy for den da, slå flere fluer med et smæk, generel bedre folkesundhed, frisk luft, hjemmeproduktion osv)

Nej alternativet er som altid KUN offentlig transport eller den gamle vin på nye flasker (el bilen som har været her i +100 år), ja hvilke fremskridt!

En god PR virksomhed kan gøre meget for at få folk til at vælge.

Men når jeg som almindelig forbruger skal vælge noget, så vælger jeg noget som skal gøre min hverdag LETTERE, ikke mere ideologisk eller besværlig. Og desværre sidder elbilen og offentlig transport nede i den kasse for mig.

Jeg havde været imponeret, hvis der var seriøse forslag oppe og vende med folk som bor f.eks. 10 km. fra arbejdet blev pålagt at skulle cykle på arbejde. Men nej sådan er det jo desværre ikke, det er jo nærmest at være FOR grøn og så sundhedsbevidst.

 • 2
 • 0

......bør man kunne vælge selv og i det land Danmark hvor vi lever, er vejret ret omskifteligt og varierende mellem årstiderne. Jeg cykler til arbejde (36 km,,,på elcykel) når det ikke regner og der ligger sne på vejene ellers tager jeg bilen.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten