Transportminister: Færdselslov forhindrer super-elcykler i at brage rundt med 45 km/t i myldretiden

16. februar 2018 kl. 11:0941
Transportminister: Færdselslov forhindrer super-elcykler i at brage rundt med 45 km/t i myldretiden
Illustration: Riese & Müller.
Ole Birk Olesen understreger, at både cykler og speed pedelecs skal køre efter forholdene på cykelstierne. Ministeren forsøger at dække sig ind under en gummiparagraf, mener cyklistforbund.
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er kun lovligt at suse af sted med 45 km/t på en super-elcykel - såkaldte speed pedelec - hvis forholdene er til det, mener transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Han går efter Ingeniørens artikel om speed pedelecs på de danske cykelstier nu ind i debatten om Færdselsstyrelsens kommende forsøgsordning, der tillader speed pedelecs på cykelstien:

Læs også: Super-elcykel skal køre 45 km/t på danske cykelstier

Færdselslovens §41

Et køretøjs hastighed skal til enhver tid være afpasset efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed. Den kørende skal herved tage vej-, vejr- og sigtforholdene, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt i betragtning. Hastigheden må aldrig blive større, end at føreren bevarer fuldt herredømme over køretøjet. Der skal kunne standses på den strækning af kørebanen foran køretøjet, som føreren har udsyn over, og foran enhver hindring, der kan påregnes. Ved nedblænding fra fjernlys (langt lys) til nærlys (kort lys) skal hastigheden før nedblændingen tilpasses de nye sigtforhold.

Kilde: Færdselsloven

»Både den almindelige cykel og speed pedelecen er underlagt færdselslovens almindelige agtsomhedskrav og i øvrigt § 41, hvorefter man skal tilpasse hastigheden til forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed,« skriver Ole Birk Olesen i en mail til Ingeniøren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det er derfor ikke tilladt hverken på cykel eller speed pedelecs at brage rundt på cykelstien i myldretiden med f.eks. 45 km i timen,« slutter han sin mail.

Læs også: Flere biler på vejene: Minister undsiger mål på 120 trafikdræbte

Cyklistforbund: Det er en gummiparagraf

Når ministeren henviser til færdselslovens §41, er der tale om en selvfølgelighed, og det retfærdiggør ikke, at de hurtige speed pedelecs skal op på cykelstien, mener Cyklistforbundet.

»Det er en underlig gummiparagraf. Selvfølgelig skal man køre efter forholdene, men vi ser jo allerede i dag, at der er mange, der ikke er trygge ved, hvor hurtigt der bliver kørt på cykelstierne. Det bliver kun værre med den her ændring,« mener Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han undrer sig desuden over, hvor hurtigt sagen bliver behandlet. Den bliver fremlagt her i vinterferien, men har svarfrist allerede i starten af marts og implementering til april.

»Der er så meget ulogisk i det her forslag, at det halve kunne være nok. Hvorfor er det, at man skal have kørekort til stor knallert for at køre 45 km/t med benzin, men ikke på speed pedelecs?« spørger Klaus Bondam.

Ingeniøren har kontaktet Kim Christiansen (DF), der er formand i Færdselssikkerhedskommissionen, men han har ikke ønsket at kommentere sagen.

41 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
40
24. februar 2018 kl. 15:04

Kære alle i. Jeg er tilsyneladende en af de værste trafikanter der findes på nuværende tidspunkt. Jeg kører på speed pedelec der er indregistreret og Forsikring efter lovgivning. For at få lidt fakta ind i denne her debat kommer der her et par stykker af dem. Min cykel har en begrænsning der hedder 43,8 km i timen over dette slår motoren fra og jeg skal selv yde 100% af den kraft der skal til for at opretholde fx en hastighed på 45 km i timen. Den kan maximalt køre 15 km i timen ved ren motorkraft. Det er for øvrigt det samme som mange små el køretøjer til svagt gående køre og det "koster" alt for meget istrømforbrug. For at opnå 45 km i timen skal jeg med motoren slået til bruge samme mængde energi som hvis jeg kører 22 til 25 km i timen på en almindelig cykel. Hvis ikke jeg træder rundt i pedalerne stopper cyklen. På en 45 knallert skal du bare holde håndtaget i bund så kører man 45 km i timen hele tiden. Min gennemsnitshastighed i byerne ligger på omkring 30 km i timen. Uden for byerne kan jeg få gennemsnitshastigheden lige over 36 km i timen. Her skal det lige tilføjes at tidsregistrering stopper når cyklen holder stille. Disse tal er vel at mærke kun i vindstille vejr eller med rygvind og lige landevej. Lad os så lige vende den en gang. Man tager en optimal dag hvor man kan cykle med det famøse gennemsnitlige 36 km i timen på en vej hvor der kun er et spor i hver retning. Så ligger denne cyklist midt kørebane, som man jo skal når man køre 45 knallert. Det er myldretid og 5 af de 10 bilister der ligger bag ved cyklisten er kommet for sent hjemme fra og de ved der er kø på motorvejen. Man behøver vist ikke særlig meget fantasi for at kunne forestille sig de situationer som vil opstå her. Okay man behøver nok hverken myldretid eller kø på motorvej eller for den sags skyld bemærkningen om at komme for sent hjemme fra, for at kunne forestille sig det. Jeg er ikke stolt af det men så længe, at jeg lovgivnings mæssigt er tvunget til at køre på vejene og ikke på cykelstier, vil jeg værre kriminel. Jeg er far til 2 dejlige børn og jeg agter ikke at udsætte andres liv eller mit eget for fare og køre derfor efter forholdene som loven angiver. Bliver jeg stoppet ordensmagten tager min straf med god samvittighed og tanken om ikke at have været medvirkende til at skabe nærved eller faktiske dødsulykker i trafikken. For slutteligt at være lidt konstruktiv vil jeg mene at samme regler som gælder 30 knallerter også passer godt på en speed pedelec. En hastighedsbegrænsning på 30 km i timen på cykelstier i byzone vil også passe fint og selvfølgelig som minimum et "knallertkørekort". Herved får man jo så også indført en aldersgrænse. Ting er jo ikke bare sorte og hvide.

39
18. februar 2018 kl. 20:53

Hvor mange cyklister/ knallerister/ biler incl. MC'er har fået en bøde for ikke at tilpasse hastigheden efter forholdende de sidste 5 år?

37
17. februar 2018 kl. 16:21

Det er da ikke noget problem at fremdrive en god cykel med rugbrødsmotor med 45 km /t

36
17. februar 2018 kl. 14:24

Alle, der er

fyldt 18 år d. 19. januar 2013 eller derefter

skal have en eller anden form for kørekort for at føre lille knallert (knallert 30), så hvorfor skulle et tilsvarende krav ikke gælde speed pedelecs?

"Sikker trafik" siger jo hele tiden: Farten dræber.

35
17. februar 2018 kl. 10:05

Det kalder på flere seriøse ministre = ny regering!

34
17. februar 2018 kl. 01:45

Fordi at så kan man midste den rettighed

Man kan også frakendes af retten til at føre lille knallert . Regler for erhvervelse af af retten til at føre lille knallert

Er du fyldt 18 år før den 19. Januar 2013, behøver du ikke at erhverve kørekort til “lille knallert”.</p>
<p>Hvis du derimod fylder – eller allerede er fyldt – 18 år d. 19. januar 2013 eller derefter, er det ikke længere tilstrækkeligt at være fyldt 18 år for at køre knallert 30. Du skal samtidig have kørekort til bil eller motorcykel.</p>
<p>Ellers skal du bestå en teoriprøve arrangeret af politiet for at få kørekort til knallert 30.

Kilde: https://koerekort-guiden.dk/knallert-30-regler

Frakendelse af retten til at føre lille knallert
Den 19. januar 2013 blev der indført et frakendelsessystem for lille knallert. Retten til at køre på lille knallert kan alene frakendes som følge af overtrædelser begået med lille knallert. Frakendelsen kan være betinget eller ubetinget.
Du kan f.eks. få en frakendelse af retten til at føre lille knallert i følgende tilfælde:</p>
<p>du har kørt spirituskørsel,
du har kørt med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet,
du under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person, eller ting eller fremkaldt fare herfor,
du har overtrådt reglerne om hastighed,
du har været involveret i et færdselsuheld og har undladt at yde hjælp i muligt omfang,
du har foretaget konstruktive ændringer af knallerten med henblik på hastighedsforøgelse, eller knallerten er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km/t eller derover.</p>
<p>

Kilde: https://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/frakendelse_af_koerekortet/Frakendelse+og+korselsforbud.htm#SubHeader4

33
16. februar 2018 kl. 23:00

Speed-pedelecs, el-scootere, knallert-kassevogne-Ape, små børn på cykel, voksne på racercykel. El-scooter med anhænger til barnet, ladcykler. Sådan er livet på cykelstien, men hvad er problemet? Forskellig hastighed, vægt, forståelse, uddannelse og viden om trafikken, forskellige forventninger til de andre trafikanter? Uheld sker, de er afhængig af masse og forskel i hastighed i anden potens. Når man betragter den store forskel der er i ovennævnte transportmidlersamt energiberegningen er det især hastigheden der giver problemer. Det ville måske være godt at trafik der passer sammen i hastighed kører samme kørebane.

30
16. februar 2018 kl. 18:47

Jeg kan forstå, der i udkastet stilles krav om cykelhjelm og forsikringspligt iform af en ansvarsforsikring.

27
16. februar 2018 kl. 17:56

Nu vi er i gang med at brygge flere regler, så hvorfor ikke forlange styrthjelme og rygskjold til fodgængere - måske man ku begynde med pensionisterne, som jo pr. definition har skøre knogler? Det bør også være lovpåbudt at have sikkerhedssko på, når man danser på offentlige steder.

26
16. februar 2018 kl. 17:50

Der er nogle deltagere i debatten som taler for at man skal have kørekort til pedelec45.

Er der nogen der kan uddybe hvorfor det er en god ide ?

Jeg tænker at man ikke behøver at lære at køre på pedelec45, da man nok godt kan cykle i forvejen. Så er der det med om man kender reglerne, men det er ikke nogen stor videnskab. Man skal jo heller ikke have kørekort for at aflevere affald på genbrugsstationen.

I mine øjne er kørekort til pedelec45 mere et burokratisk foretagende, der vil skabe ikke-værdiskabende arbejdspladser.

Er der nogen gode argumenter for at man skal tage kørekort til pedelec45 ?

25
16. februar 2018 kl. 17:33

Måske er det på tide at betragte cyklisternes fremtid med samme øjne som bilismens udvikling. Al erfaring viser at adskillelse af trafikanter er sikkerhedsmæssig bedste løsning *(1). Eksempelvis elcykler uanset art er hurtigere end en bedaget havelåge.

1: Opdeling af cykelstier til hurtige og langsommere trafikanter i bymidter hvor biler kun er til gene. Det kende vi i forvejen for bilisternes sikkerhedsmæssige udfordringer på lande-, hoved- og motorveje.

2: Behovet for skift at transportmiddel fra åbent land til bymæssig bebyggelse, hvilket kræver P-pladser. Fremtiden peger på forskellige transportmidler, derfor bør skiftet gøres problemfrit for brugerne.

3: Offentlig transport der i bymæssig bebyggelse tilgodeser brugernes behov frem for selskaberne. Det bliver interessant at følge tyskernes forsøg i udvalgte byer med gratis transport.

Overordnet set er det ikke et teknisk problem. Det er et valg mellem egoisme og hensyn.

*(1)Selv bor jeg i en landsby hvor bivejene også bruges af skolebørn til og fra skole, hjem og fritidsaktiviteter. Der er kun positive effekter af at børn lærer at orienterer sig i trafikken i en tidlig alder for at få rutinen, og vi skal nok passe godt på dem når vi møder dem i bil.

24
16. februar 2018 kl. 17:28

At cykle med 40 km/t er hverken mere eller mindre farligt på en god elcykel/speed pedelec ift. en racercykel.

oh jo det der.

15 kg for Cykel vægten alene Folk med racercykel der kører 40 km/t vil veje mindre end gennemsnittet. Når det er nemt at cykle stærkt med elcykel vil folk ofte medbringe ekstra vægt, måske en rygsæk med lidt indkøb 4-8 kg

I runde tal vil jeg uden at blinke antage at en gennemsnitlig cyklist på racer cykel samlet set vil veje 25 kg mindre end en gennemsnitlig cyklist på speed bike.

Mængden af kinetisk energi er markant højere, at afsætte denne ekstra energi i et 8 årigt barn..... Er du den der fortæller forældrene at det kun er godt at regler for sikker trafik er afskaffet ?

23
16. februar 2018 kl. 16:44

Ulykken i sig selv beviser vel ikke noget, andet end at ulykken skete. Hvordan beviser man, om forholdene er til det?

@Claus. I mine unge dage kørte jeg på Lyngby-motorvejen ud til mit studie på DTH. Det var om vinteren, og det var hammerglat. Jeg kørte selvfølgelig forsigtigt, men det 'lykkedes' mig alligevel at lave en seriøs bule i et autoværn og min egen bil. Det takserede politiet til en overtrædelse af netop reglen om ikke køre efter forholdene, og jeg modtog en bøde.

QED ;)

22
16. februar 2018 kl. 16:32

Hvor ville jeg ønske at folk der ikke ved noget om el-cykler ville holde op med at kommentere på en sag som denne. For de udstiller deres uvidenhed så det nærmest er pinligt at læse, og man håber godt nok ikke at de har noget at have sagt i en sag som denne.

Normale el-cykler må have en motor som yder op til 250 Watt, og som hjælper op til 25 km/t. 250 Watt er cirka samme effekt som en middelmådig cykellist selv kan træde med. Da motoren kun hjælper når man selv træder i pedalerne betyder det at man samlet vil kunne træde med en effekt som svarer til 500 Watt som er det samme som professionelle cykelryttere kan yde. Men cykelrytteren vil faktisk stadig kunne cykle fra el-cyklen da hans racercykel kun vejer 7 kg. Mod el-cyklens 22 kg.

En speed pedelecs har en motor der må yde op til 350 Watt og hjælpe op til 45 km/t. Den største forskel er en højere gearing, og at den hjælper op til 45 km/t frem for 25 km/t. Ellers fungere de helt ens, og man får ikke en el-cykel til at køre hurtigt uden selv at træde en helt del i pedalerne. 45 km/t er altså ikke en fart man hele tiden vil køre med, de fleste vil køre med en lavere hastighed, og op af bakker er det meget få der vil kunne få den til at køre så hurtigt, da det kræver mange flere watt end den afgiver.

Med at køre efter forholdene, så er en af fordelene ved en el-cykel at man meget hurtigere kommer op i fart igen, hvor man på en almindelig cykel helst ikke vil i hold, da det kræver meget energi at få cyklen op i fart igen, så er det nærmest modsat sjovt at accelerer på en el-cykel, som gør at det ikke er noget problem at bremse ned for anden trafik, og så give den gas igen når det er muligt.

Speed pedelecs er meget dyre, da teknikken er dyr. Ændrer sig måske med tiden hvis de bliver mere udbredte, men det vil stadig være en dyr cykel, og sammen med at den kræver forsikring osv, vil de ikke blive så udbredte. Hvor de vil være mest interessant for pendlere over længere distancer på 10-30 km. Hvor det er muligt en stor del af tiden at køre med en høj hastighed. Cyklen vil på den måde ikke give nogen mening for unge mennesker der bare skal cykle 5 km hen til studiet, og er heller ikke sikker på at det vil være smart at parkere en cykel til 30.000 kr foran gymnasiet. Cyklen vil i stedet blive solgt til voksne i job på 25-50 år. Der bor i en forstad til en større by og som vil bruge cyklen til at pendle de 20 km på arbejde med i sommerhalvåret. Hvor det primært er på cykelstierne mellem byerne hvor de vil suse af sted med 45 km/t, og hvor de på den måde kan gøre at turen der før tog en time, nu kan klares på næsten det halve.

21
16. februar 2018 kl. 16:26

Den eneste gang jeg har brækket en knogle på mine nok ca. 250.000 km var da jeg blev overhalet indenom af en Tour de France deltager (mente kan selv). Han mente det var min skyld, jeg skulle ikke holde til højre, for til etapeløb må man godt overhale venstre om. Politiet håndhæver ikke færdselsloven på cykelstier.

20
16. februar 2018 kl. 16:00

Det er meget længe siden jeg har set politi regulere noget på cykelstierne. Vandscooterne skulle også reguleres af politiet, men trods mange anmeldelser skete der først noget da der var sket dødsfald.

19
16. februar 2018 kl. 15:12

Vi har i de sidste 40 år kørt ca. 400.000 km på de københavnske cykelstier. Mest til og fra arbejde. Under Tour de France kan det være en pestilens med de cyklister der tror de kører løb, og overhaler både indenom og udenom uden varsel. Flytter man sig ikke hurtigt nok får man et fur. De kører ikke efter forholdene, men de mener det er os der blokerer deres fart.

De typer der kører på speed-pedelecs, er nok ikke de mest hensynsfulde, jævnfør de der bruger vandscootere, som også skal sejle efter forholdene.

At blande racerkørsel med børn der skal til skole og almindelige cyklister, der skal på arbejde er ikke godt. Det vil mindske fremkommeligheden på cykelstierne og give plads til bøllerne.

Hvornår har ministeren kørt ind ad Lyngbyvej sidst? Men han er selvfølgelig ung og kører hurtigt.

Udover forudsigelige ulykker, vil færre turde køre, men de forringelser af sundheden det medfører. Men LA vil selvfølgelig gerne have flere biler på vejene.

18
16. februar 2018 kl. 14:32

Denne gamle overlevende fra Sovjettiden som får Danmark til at følge sin diagentstok. Nu bliver noget pludselig tilladt! Uha! Uha! Jeg hilser tilladelser velkomne og til helvede med alle de forbud!

17
16. februar 2018 kl. 14:19

BEK nr 976 af 28/06/2016https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=182136

§ 27. En cykel kan være forsynet med en el-hjælpemotor og må ikke være forsynet med andre motorer.

Stk. 2. En el-hjælpemotor må højst have en effekt på 250 W.

Stk. 3. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt ved hastigheder på 25 km/t eller derunder.

Stk. 4. En el-hjælpemotor må kun afgive effekt, når cyklens pedaler eller lignende samtidigt betjenes. ... Ligesom med udborede knallert kan politiet fortage en kontrol på rullebræt og konfiskere de ulovlige cykler. Fint med modeller der kan mere, send dem ud på kørebanen sammen med EU knallerten. Stil de samme krav til nr. plade, kørekort og sikkerhedsudstyr.

15
16. februar 2018 kl. 14:02

Du drøner næppe ned ad bakken på en cykelsti med 50 km/t i myldretiden og leger storslalom mellem mødre med sprællende unger på bagagebæreren, og oldinge, som kører zig-zag, fordi de ikke kan andet - ikke mindst for at du ikke selv skal komme til skade.

Nej, ikke hvis du er ansvarlig, men muligheden byder sig selv for halvgamle mænd som mig f.eks. i forbindelse af nedkørsel fra bakker. Fordi man rent fysisk kan køre 50 km/h er man jo ikke forpligtet til at gøre det.

Jeg vil give OBO ret, man må forvente at folk kører efter forholdende. Kan folk ikke styre deres handikap, så kan man jo supplere med en fast fartbegrænsning på 25 km/h for cykler i byzonen. Jeg kører selv el-cykel og kan af egen erfaring berette at 25 km/h er alt rigeligt når små afstande skal tilbagelægges.

Udenfor byzoner, f.eks på cykelstien imellem Roskilde og København giver 45 km/h til gengæld rigtig megen mening og kunne være med til at trække folk fra bilerne over i en mere hensigtsmæssig transportform.

Er der nogle her der syntes at det ville være OK at forbyde "lydløse" elbiler der kan køre hurtigere end 50 km/h ? Nej vel? - hvorfor skal cykler reguleres efter idioterne, medens biler reguleres efter flertallets fornuftige opførsel?

13
16. februar 2018 kl. 13:57

Hvis alle skal køre efter forholdende jf. færdselssloven - hvorfor er det så nødvendigt med hastighedsbegrænsningstavler?

Det må være logik for perlehøns, at en lydløs racerELcykel med en tophastighed på 45 km/t der skal køre på cykelstien, som pr. definition er et område for langsomt kørende, vil have potentialet for mange og ret voldsomme uheld, netop fordi cyklister IKKE er lige så opmærksomme som bilisterne (og bilisterne skal ovenikøbet overholde hastighedsbegrænsninger.

Det er en ommer!

12
16. februar 2018 kl. 13:46

"chiptuning for dummies", skulle det ikke undre mig, om vi ikke hurtigt kommer til at se kamikazeryttere, som med 60 km/t suser forbi sagesløse sofacyklister - med gode og stabile leverancer til hospitalernes dybfrysere til følge.

Der er vel ikke nogen der forhindrer folk i at gøre det allerede nu? Hvis man læser kommentarerne til den anden artikel, så kan man da se, at flere allerede har sådan en 45 allerede. Jeg har også mødt en enkelt.

Jeg tror stadig det vil være en gave til cyklismen uden for de helt store byer. Når man skal cykle 10-20km eller mere for at komme på arbejde, så er der altså LANGT med 25km/t. Min bil kan også køre 190km/t, men det må jeg jo ikke. Så for min skyld kan man godt lave grænser på f.eks. 30km/t inden for bygrænsen, men bare fordi der er trangt i KBH pga. tæthed og ladcykler, så behøver man jo ikke at lade være med at tillade Speed Pedelecs. Nummerplade, fuld styrthjelm og ud på vejen er i min optik meget mere tosset end det nye forslag.

11
16. februar 2018 kl. 13:36

Du drøner næppe ned ad bakken på en cykelsti med 50 km/t i myldretiden og leger storslalom mellem mødre med sprællende unger på bagagebæreren, og oldinge, som kører zig-zag, fordi de ikke kan andet - ikke mindst for at du ikke selv skal komme til skade. Og øvelsen finder vel heller ikke ret ofte sted op ad bakke... Men lad nu disse sportslige superpræstationer være imponerende, men kuriøse, undtagelser.

Med en elmotor og 45 km/t er mulighederne for bøllekørsel på et underlag med enhver normalt forekommende hældning serveret på et sølvfad (jeg ville selv have elsket det for 55 år siden), og da næste trin utvivlsomt bliver "chiptuning for dummies", skulle det ikke undre mig, om vi ikke hurtigt kommer til at se kamikazeryttere, som med 60 km/t suser forbi sagesløse sofacyklister - med gode og stabile leverancer til hospitalernes dybfrysere til følge.

"Køre efter forholdene" LOL !!! Hvor naiv kan man tillade sig at være, før det bliver kriminelt ? Tyveri og mord må heller ikke finde sted ifølge lovgivningen, så i ministerperspektiv gør de det naturligvis så heller ikke, men udenfor Christiansborg finder begge dele faktisk sted, på trods af de klare påbud...

Nå, men mange af os kan jo bare tage bilen... Det var vist bare ikke lige det, der var meningen med de nye regler, så dagens mantra er ganske klart: "Speed pedelecer'ne har INTET at gøre på cykelstierne".

Skal vi lige klappe det sammen med ministeren ? "Speed pedelecer'ne KLAP har INTET at gøre KLAP på cykelstierne KLAP".

Hvis speed pedelecer'ne vil suse rundt på ude gader og stræder, og i øvrigt holder sig langt væk fra cykelstierne, så værs'go, men her er det altså væsentlig større enheder, de kan kollidere med, så motorcykelstyrthjelm anbefales...

Det mindste man så kan forlange er vel, at brugerne af disse helvedesmaskiner underskriver en organdonationserklæring, før de suser afsted - det ville være et pænt træk.

Kort sagt: Ikke nogen god idé med de nye regler, som de foreligger lige nu.

10
16. februar 2018 kl. 13:24
9
16. februar 2018 kl. 13:18

Ja, men hvis der sker en ulykke, så er det jo bevist, at forholdene tydeligvis ikke var til det. Og så må du imødese en anseelig straf.

I øvrigt synes jeg at cykler med hjælpemotor (som det hed i min barndom), der kan køre 45 km/t, selvfølgelig skal undlægges samme lovgivning uanset drivmidlet.

8
16. februar 2018 kl. 13:10

Jaja

Det var min vurdering at forholdene er til det

Ok, nu kan jeg ikke straffes.

7
16. februar 2018 kl. 13:06

Når jeg læser kommentarene her og i den forrige artikel, ser jeg for mit indre øje en mand der går foran en automobil og vifter med et flag, for at sikre ingen kommer til skade

se evt følgende links for lidt facts:

https://www.pedelecs.co.uk/news/pedelecs-traffic-safety-reports-emerge/

https://www.google.dk/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ictct.org/wp-content/uploads/Schleinitz2.pdf&ved=2ahUKEwiPqcv73KnZAhWqCMAKHSxTA3IQFjADegQICRAB&usg=AOvVaw1VSc0d7exyh_gL0fQok2gl

6
16. februar 2018 kl. 12:41

Jeg kan da snildt komme op på 50-55 hvis bakkerne er stejle nok og kender mange der kører meget hurtigere end 30 km/t i snit på sin cykel blot med rugbrød som drivstof. Hvorfor skal der gøres forskel på om drivstoffet heder rugbrød, benzin, el, metanol, damp eller noget helt andet? Det er da vel massehastigheden der betyder noget for hvor meget nas det gør at blive ramt?

5
16. februar 2018 kl. 12:24

Hvorfor skal det gøre en forskel om fremdriften kommer fra el eller benzin? For biler gælder de samme love ligegyldigt om energien kommer fra benzin, diesel eller el. For to-hjulede køretøjer med motor skal reglerne naturligvis også være ens, ligegyldigt om de er el- eller benzindrevne. Det eneste relevante er deres max. hastighed.

4
16. februar 2018 kl. 12:07

Måske det er et tiltag for at opfylde den stadigt stigende efterspørgsel efter organer til donation fra de danske hospitaler?

3
16. februar 2018 kl. 12:06

Teknologibegejstring.

2
16. februar 2018 kl. 11:56

Speed-pedelecs bør sidestilles med 45-knallerter og derfor køre samme sted - og evt. udstyres med nummerplade og forudsætte kørekort og hjelm. Det ser ud som om, den siddende (bogstaveligt talt på bagsædet i en bil) minister og hele regeringen i øvrigt betragter cykelstierne som trafikkens skrammelplads. Det kalder på flere Seriøse Cyklister!

#DKPol

1
16. februar 2018 kl. 11:13

Hvorfor kræver det lige pludslig ikke en knallert hjelm at kører 45? - det gør da lige ondt, knallert eller cykel