Transportminister bryder loven og ignorerer statsrevisorers kritik i IC4-sagen
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Transportminister bryder loven og ignorerer statsrevisorers kritik i IC4-sagen

Illustration: Regeringen.dk

Det står fortsat hen i det uvisse, hvad transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil foretage sig som konsekvens af, at Rigsrevisionen for få måneder siden afdækkede omfattende mangler i DSB’s arbejde med IC4-togene.

IC4 har skabt problemer for DSB i over et årti, men Rigsrevisionens beretning viste, at DSB også inden for de seneste år har undladt at gennemføre en række af de planlagte aktiviteter, som skulle have været afgørende for at gøre IC4-togene køreklar og driftsstabile. Rigsrevisionens beretning udløste derfor kritik af DSB fra statsrevisorerne, der ydermere konkluderer, at DSB i sin håndtering af sagen ikke har ydet den indsats, som var forudsat i den seneste politiske aftale om togtrafik i Danmark.

Det var med andre ord alvorlige mangler, som Ole Birk Olesen skulle forholde sig til i den ministerredegørelse, som de respektive ministre som fast praksis leverer efter Rigsrevisionens beretninger om deres ressortområder.

Læs også: Rigsrevisionen undrer sig: Ministeriet svarer ikke på, hvordan det går med IC4

Men Ole Birk Olesen har ganske enkelt undladt at forholde sig til kritikpunkterne. Det skrev Ingeniøren i januar. Og ministerens manglende svar bliver nu påtalt af statsrevisorerne.

»Statsrevisorerne bemærker, at transportministerens redegørelse til denne beretning er højst usædvanlig, idet den – uden ministerens stillingtagen – alene gengiver bidraget til ministerredegørelsen fra DSB’s bestyrelsesformand,« lyder det i statsrevisorernes opfølgende bemærkninger til sagen.

»Klart lovbrud«

Ole Birk Olesen har nemlig i stedet valgt at overlade ministerredegørelsen til DSB’s bestyrelsesformand, Peter Schütze. Således handler redegørelsen blandt andet om, at DSB ikke mener, at selskabets indsats med IC4 fejler noget, men at det alene er resultatet af indsatsen, der ikke har været tilfredsstillende.

Læs også: DSB forsøgte at ændre Rigsrevisionens kritik af IC4-arbejdet

»Statsrevisorerne finder, at transportministeren endnu ikke har redegjort for, hvilke foranstaltninger og overvejelser beretningen har givet anledning til,« skriver statsrevisorerne videre.

Sagen er imidlertid den, at en ministerredegørelse ifølge rigsrevisorlovens § 18, stk. 2 netop skal indeholde »en redegørelse til statsrevisorerne for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til«.

Formand for statsrevisorerne Peder Larsen (SF) er da heller ikke i tvivl:

»Ministeren lever ikke op til rigsrevisorloven,« siger han til Ingeniøren.

»Det er ganske usædvanligt, at vi får svar fra en minister, der ikke i realiteten er svar,« siger Peder Larsen.

Forventer kritik eller mistillid i Folketinget

Ingeniøren har også bedt professor emeritus i forvaltningsret Carsten Michael Henrichsen om at gennemgå sagen. Han er tidligere leder af Center for Offentlig Regulering og Forvaltning ved Københavns Universitet og har i 42 år forsket i forvaltningsret.

Ikke alene har Ole Birk Olesen handlet i strid med loven, vurderer Carsten Michael Henrichsen; han forventer også, at Folketinget vil reagere på sagen.

»Jeg kan kun istemme, at det er højst usædvanligt, at statsrevisorerne påtaler en ministers manglende stillingtagen til en redegørelse. Jeg kender i hvert fald ikke til nogen fortilfælde. Undladelsen heraf udgør er klart lovbrud, som det må forventes at Folketinget vil reagere på med kritik eller mistillid til ministeren,« siger Carsten Michael Henrichsen.

Læs også: Ny beretning om IC4-mareridtet: DSB ansatte alt for få på værkstederne

Statsrevisorerne lægger særlig vægt på, at Ole Birk Olesen ikke gør rede for, hvordan han vil føre tilsyn med DSB’s arbejde med de tekniske problemer, der skal løses, før IC4-togene kan indsættes i drift. Og hvorvidt arbejdet kan gennemføres inden for den økonomiske ramme, som DSB fik til at købe IC4-togene.

Underminerer formålet med kontrol

Ingeniøren har tidligere skrevet, hvordan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har indlagt benspænd for Rigsrevisionens undersøgelse af Signalprogrammet, den stærkt forsinkede udskiftning af landets togsignaler, ved at afvise at udlevere dokumenter til Rigsrevisionen i seks uger, hvilket også er i strid med rigsrevisorloven.

Læs også: Transportministeriet afviste i seks uger at udlevere notat til Rigsrevisionen

Sagen her er imidlertid særligt alvorlig, fordi det på længere sigt kan reducere statsrevisorernes muligheder for at sikre, at statens penge forvaltes fornuftigt og i overensstemmelse med, hvad Folketinget har besluttet, hvis ministre undlader at forholde sig til Rigsrevisionens beretninger og statsrevisorernes kritik, siger statsrevisorformand Peder Larsen.

»Selve meningen med Rigsrevisionens beretninger og statsrevisorernes bemærkninger er jo, at man kan sikre, at der bliver rettet op på de forhold, der ikke er, som de skal være. Det er derfor, loven kræver, at ministeren gør rede for de foranstaltninger og overvejelser, som Rigsrevisionens arbejde giver anledning til. Men her har vi end ikke fået ministerens svar. Vi har fået DSB’s bestyrelsesformands svar, men han er jo ikke minister,« siger Peder Larsen.

Tager kritik til efterretning

Ingeniøren har to gange spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om Ole Birk Olesens ministerredegørelse efter ministeriets opfattelse lever op til kravene i loven. Begge gange har ministeriet undladt at forholde sig til spørgsmålet.

»Der er i redegørelsen lagt vægt på DSB's foranstaltninger og overvejelser. Det skyldes, at beretningen alene omhandler DSB og ikke behandler ministeriets tilsyn. Ministeren har imidlertid taget til efterretning, at statsrevisorerne ikke har fundet, at redegørelsen er fyldestgørende. Det vil der blive rettet op på i forbindelse med Rigsrevisionens fortsatte opfølgning på beretningen,« skriver pressechef Mia Josiassen fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en e-mail til Ingeniøren.

Eftersom det ikke tidligere er set, at en ministerredegørelse ikke lever op til loven, er der ingen foremel procedure for, hvad der videre skal ske som konsekvens af sagen.

Statsrevisorerne noterer nu sagen som en fortsat åben sag, hvilket betyder, at Rigsrevisionen formentlig inden for et år eller to vil følge op på DSB's arbejde med IC4. I den forbindelse vil den siddende transportminister blive bedt om en ny ministerredegørelse.

Jeg forstår ikke at alle de trafikministre som gennem årene har været involveret i dette, har set det som sin ypperste opgave at beskytte og forsvare dette kuldsejlede projekt.
Får de noget Confidential information som vi andre ikke kender, når de får kasketten på? Eller sidder der nogle embedsmænd med gode talegaver som overbeviser dem om at de skal fortsætte med at lade det hele sejle uden konsekvens for nogen?

  • 9
  • 0

Transportministeriet er nok det mest ignorante og massivt fejlbehæftede af ministerierne. Det koster hvert år danskerne mange milliarder, at have de samme topfolk siddende. Hvis de dog i det mindste så slet ikke foretog sig noget, ville det lette lidt på byrden. Lige netop dette ministerie er uforligneligt kreativt, og tænker uden problemer helt ud af boksen. At de skyder ved siden af hver gang med kæmpe fejlinvesteringer til følge, gør dem tilsyneladende mere interessante for politikere og journalister, der elsker store forblommede tiltag.

  • 11
  • 0