Transportminister afviser at tilbageholde oplysninger om IC4 for Folketinget

Illustration: Transport- og Bygningsministeriet

Folketingets transportudvalg får tilsendt de samme statusopdateringer om driftsstabiliteten for de problemplagede IC4-tog, som Transportministeriet selv får fra DSB. Det oplyser transportminister Hans Christian Schmidt (V) i et nyt svar til udvalget.

'Folketingets Transport- og Bygningsudvalg modtager de samme statusopdateringer vedrørende IC4/IC2, som Transport- og Bygningsministeriet modtager fra DSB. Det beror derfor på en misforståelse fra journalistens side, når det hævdes, at det modsatte er tilfældet,' skriver Hans Christian Schmidt.

Det gør han som svar på, at transportudvalget har bedt ministeren redegøre for, hvorfor Folketinget ikke må se samtlige oplysninger om udviklingen i IC4’s drift, som DSB sender til ministeriet. Udvalget har stillet spørgsmålet på baggrund af en artikel i Ingeniøren fra sidste år:

Læs også: Driftsstabiliteten for IC4 er stagneret

Det er korrekt, at DSB's månedlige statusrapport for IC4, som viser den aktuelle driftsstabilitet, hver måned bliver videresendt af Transportministeriet til Folketingets transportudvalg.

Men de månedlige tal bliver også løbende samlet i en såkaldt intern tabel, som giver et overblik over, hvordan driftsstabiliteten har svinget måned for måned over årene. I tabellen er den reelle driftsstabilitet endvidere sammenlignet med de månedlige målsætninger fra 2011, hvor DSB fik udarbejdet en statusrapport om IC4 af konsulentfirmaet Atkins.

Får ikke alle oplysninger

Der er altså tale om et dokument, som modsat de månedlige statusrapporter giver læseren indblik i udviklingen i driftsstabiliteten over tid, såvel som et indblik i præstationen i forhold til målsætningerne for toget.

Den interne tabel udarbejder Transportministeriet selv, på baggrund af at DSB oversender den månedlige statusrapport for IC4. Og den bliver ikke oversendt til Folketinget. Tværtimod understreger ministeriet hver måned i en notits til ministeriets sagsstyringsenhed, at den ikke må sendes videre til Folketinget.

'Dokumentet 'IC4 driftsstabilitet sammenholdt med Atkins' skal ikke sendes til TRU (Folketingets transportudvalg, red.),' lyder det i Transportministeriets notitser, som Ingeniøren sidste år fik aktindsigt i. Betoningen af 'ikke' er ministeriets egen.

Læs også: Transportminister vil ikke tale finanslov eller transportpolitik før foråret

Når Hans Christian Schmidt alligevel over for Folketingets transportudvalg oplyser, at udvalget modtager de samme statusopdateringer fra DSB som ministeriet, skyldes det alene, at ministeriet selv udarbejder den interne tabel og altså ikke modtager den fra DSB. Det fremgår også af resten af ministerens svar til Folketinget.

'Den omtalte tabel er således et internt opfølgningsdokument i form af et Excelark med tabel og tilhørende graf udarbejdet af Transport- og Bygningsministeriet for at sikre et overblik over den samlede udvikling i IC4’s driftsstabilitet. De data, der indgår i materialet, er præcis de samme data i bearbejdet form, som er fremgået af DSB’s statusrapporter for IC4/IC2 sammenholdt med Atkins' vurdering af mulighederne for forbedringer i driftsstabiliteten,' skriver Hans Christian Schmidt.

Driftsstabiliteten er opgjort i antal kørte kilometer uden tekniske problemer, såkaldte hændelser. DSB følger en indsættelsesplan for IC4 om, at togene hver måned frem til 2019 skal præstere bedre driftsstabilitet.

'Umuligt at træffe de nødvendige beslutninger'

Når ministeren ydermere skriver, at den interne tabel indeholder præcis de samme data i bearbejdet form, som indgår i DSB's statusrapporter, indebærer det, at statusrapporterne indeholder den gennemsnitlige driftsstabilitet for 2013, 2014 og 2015 (hvor Ingeniøren fik aktindsigt) samt den aktuelle måned.

Men disse gennemsnit pr. år giver ikke indblik i de store månedlige udsving. Og de dramatiske dyk i driftsstabiliteten, som Ingeniøren omtalte sidste år, bliver kun tydelige for transportudvalgets medlemmer, hvis de selv sammenholder de månedlige statusrapporter for en længere tidsperiode.

Sammenligningen mellem de reelle tal og målsætningerne fra 2011 indgår heller ikke i statusrapporterne, som Folketingets transportudvalg modtager. Sammenligningen ville have givet udvalget indblik i, at IC4-togene med undtagelse af én måned i 2014 har præsteret betydeligt under målsætningerne.

Folketingets transportudvalg har stillet spørgsmålet på vegne af Liberal Alliances Villum Christensen. Han finder det uacceptabelt, at transportudvalget ikke har fået tilsendt Transportministeriets interne tabel over IC4-driftsstabiliteten.

»IC4-sagens kvote for misinformation og løgne er for længst opbrugt. Nu må vi have de konkrete rådata for togenes driftsstabilitet. Det er jo umuligt at træffe de nødvendige beslutninger om materiellet, hvis der hele tiden tegnes et skønmaleri af situationen. Det afgørende er, at hele DSB's evne til at leve op til kontraktforpligtelserne står og falder med, om deres tog er i stand til at køre. Det er ikke en nem situation, men vi må starte med at være ærlige overfor hinanden,« siger han.

Ingeniøren har bedt Hans Christian Schmidt om en kommentar, men en sådan har onsdag og torsdag ikke været mulig at få.

DSB har efter 2011 erstattet målsætningerne for IC4 med nye og mere lempelige målsætninger.

Læs den uredigerede aktindsigt fra Transportministeriet, som Ingeniøren sidste år baserede den pågældende artikel på:

2015-2007 - akter

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er ganske korrekt at folketingsmedlemmerne selv kunne lave samme databehandling som ministeriet laver, men hvis ministeriet synes det er nødvendigt at lave beregningen for at kunne følge udviklingen, så er det svært at se hvorfor de samme beregninger ikke skulle deles med folketinget, så både administratorerne og lovgiverne har samme grundlag at arbejde ud fra. Informationssymmetri imellem det som regering, folketing og vælgerne ved er noget som bør tilstræbes og kun afviges hvis der er fundamentale interesser på spil og det er meget svært at se hvordan det ikke er i borgernes udelte interesse at få BRUGBART bearbejdet information om IC4 projektets tilstand.

Man skal aldrig skyde for højt/lavt i vurderingen af menneskers motiver for bestemte handlinger, så jeg tror ikke at det er fordi ministeriet aktivt ønsker at afskære folketinget fra brugbar information, det handler nok bare om en kultur hvor det er naturligt at holde egne analyser så interne som muligt. Det ville samlet set være i borgernes interesse hvis det i stedet blev vendt til en kultur hvor det er naturligt at dele den viden som man opbygger i ministerierne, med mindre hensynet til borgerne taler kraftigt imod.

Og så kan jeg ikke lade være med at grine over Villum Christensen:

Nu må vi have de konkrete rådata for togenes driftsstabilitet

Hej Villum. Du har jo NETOP fået de rå data. Det du ønsker er brugbart bearbejdede data. Mon det er sloganet fra klimadebatten der ubevidst har sneget sig ind her? Og når du indser at det er de rå IC4 data som har forhindret dig i at se den faktiske udvikling, mon man så også kan håbe at du indser at bearbejdning af temperaturmålingerne giver objektivt bedre information end rådataene?

 • 15
 • 0

Tallene kan ses her på DSB´s hjemmeside: http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/ic4-...

DSB offentliggør også andet interessant materiale i IC4-sagen på deres hjemmeside, fx.: http://www.dsb.dk/om-dsb/presse/nyheder/ic...

Politikerne i Transportudvalget ved intet om teknik, derfor er det overdrevent af dem at kræve meget mere information end det DSB offentliggør på deres hjemmeside.

Der er lavet hele 3 konsulentrapporter om IC2/IC4 til politikerne. Det virker ikke somom nogle af dem har læst en eneste af dem, givetvis fordi de ikke forstår hvad der står.

De vender rapporterne om, og læser konklusionen. Og så træffer de i øvrigt deres beslutninger ud fra ideologi, mere end fakta.

Lad nu eksperterne tage sig af detaljerne.

At forsøge at "tvære" IC2/IC4 skandalen ud over den siddende Transportminister er blot politisk chikane.

I øvrigt, hvilken interasse skulle han overhoved have i at tilbageholde oplysninger om IC2/IC4? Det er jo ikke ham som har købt togene, det skete tilbage i år 2000, under daværende trafikminister Jacob Buksti (Soc.dem.).

 • 2
 • 8

Tallene kan ses her på DSB´s hjemmeside: http://www.dsb.dk/om-dsb/virksomheden/ic4-...

De tal sammenholder ikke med de tal som det var planen skulle opnåes iflg Atkins-rapporten. Det er selve kernen i debatten og ret vigtigt for den fortsatte diskussion om den.

Politikerne i Transportudvalget ved intet om teknik, derfor er det overdrevent af dem at kræve meget mere information end det DSB offentliggør på deres hjemmeside.

De behøver ikke vide meget om teknik for at en sammenstilning af forudsigelserne i Atkins og den virkelige udvikling giver brugbar information. NETOP fordi folketingsmedlemmer måske ikke er gode til at holde fokus og bruge simple regneark er det vigtigt at den information de modtager er i så brugbart præsenteret som muligt, i hvert fald mindst lige så brugbart præsenteret som ministeriet føler at det er nødvendigt for at kunne følge udviklingen.

Der er lavet hele 3 konsulentrapporter om IC2/IC4 til politikerne. Det virker ikke somom nogle af dem har læst en eneste af dem, givetvis fordi de ikke forstår hvad der står.

De vender rapporterne om, og læser konklusionen. Og så træffer de i øvrigt deres beslutninger ud fra ideologi, mere end fakta.

???

Det giver ingen mening. Rapporterne har forudsagt bestemte udviklinger for anvendelsen af materiellet. Ministeriet følger om virkeligheden holder stik med forudsigelser og det er NETOP den information som folketinget efterspørger. Folketinget efterspørger fakta for NETOP ikke at rage rundt i ideologisk blinde. Altså det OMVENDTE af hvad du skriver.

Lad nu eksperterne tage sig af detaljerne.

Detaljer om de planer og forudsigelser som er grundlaget for folketingets beslutninger er IKKE detaljer som eksperterne skal holde for sig selv. Kun et oplyst folk og -eting er i stand til at tage oplyste beslutninger, herunder om IC4 projektet er så kuldsejlet at der er brug for en ny plan A.

At forsøge at "tvære" IC2/IC4 skandalen ud over den siddende Transportminister er blot politisk chikane.

Det handler ikke om den den konkrete siddende minister, men om forholdet imellem ministerium/minister og folketing.

Folketinget lovgiver på befolkningens vegne og hvis det skal ske på kvalificeret grundlag, så skal folketinget have adgang til information om den virkelige verden i så tilgængelig form som muligt. Hvis ministeriet mener det nødvendigt at bearbejde information, så det bliver nemmere for dem at bevare et overblik over udviklingen ift. planen, så er det MINDST lige så brugbar for det valgte folketing, som i mindre grad end ministeriets ansatte må forventes at kunne udlede det essentielle af de rå data.

I øvrigt, hvilken interasse skulle han overhoved have i at tilbageholde oplysninger om IC2/IC4? Det er jo ikke ham som har købt togene, det skete tilbage i år 2000, under daværende trafikminister Jacob Buksti (Soc.dem.).

Det handler ikke om fortiden og dens eventuelle dårlige beslutninger, det er spildt mælk/vand under broen/sunk cost.

Det handler om løbende på kvalificeret grundlag at kunne tage de bedste beslutninger på borgernes vegne. Ingen minister eller ministerium ønsker at der genstarter en debat om at skrotte/fortsætte IC4/2 projektet, med mindre det er ministeriet/ministeren SELV der starter debatten og har kontrol over den.

 • 9
 • 0

DSBs gæld er bundet i IC4 (der har en temmelig høj værdi i regnskaberne). Samtidig er IC4s forbedringer (jv PROSE rapporten) grundlaget for at give DSB en "pænt" betalt monopol kontrakt frem til 2021 (oprindelig 2025). Den "pæne" betaling vil LA sikkert gerne bruge til noget andet, og derfor er der interesse i IC4s status, for hvis forudsætningen for DSBs monopol ikke er til stede, kan kontrakten ændres, og hvis den reelle værdi af IC4 ikke matcher den bogførte, er der risiko for at staten skal punge ud. Hvor realistiske løsninger, der måtte være på disse ting, er en helt anden sag. Men det må forventes at interessen om IC4 vil vare ved, indtil togene nedskrives i værdi, eller DSB kontrakten laves om.

 • 4
 • 0

"Sammenligningen mellem de reelle tal og målsætningerne fra 2011 indgår heller ikke i statusrapporterne, som Folketingets transportudvalg modtager. Sammenligningen ville have givet udvalget indblik i, at IC4-togene med undtagelse af én måned i 2014 har præsteret betydeligt under målsætningerne." Citat: Steffen McGhie.

@ Steffen McGhie: Atkins-rapporten er offentliggjort i oktober 2011. Efterfølgende kom bremsesagen i november 2011, og først fra juli 2012 sattes IC4 efterhånden i drift igen. I 2013 og 2014 blev det efterhånden klart, at stabil sammenkoblet drift forudsatte den nye koblingsløsning, der typegodkendtes i august 2015. I min optik giver det derfor ikke mening at sammenligne de reelle tal (den aktuelle udvikling) med målsætningerne fra Atkins-rapporten. Der er simpelthen for mange forudsætninger, der har ændret sig.

Mht. rådata og detaljeringsgrad: Transportudvalget og offentligheden fik den 15. januar 2016 med svar på TRU spm. 97 indblik i samlet antal km og km mellem hændelser for hvert enkelt af de 77 togsæt i perioden 1. januar 2013 til og med 30. oktober 2015.

 • 0
 • 1

@ Steffen McGhie: Atkins-rapporten er offentliggjort i oktober 2011. Efterfølgende kom bremsesagen i november 2011, og først fra juli 2012 sattes IC4 efterhånden i drift igen. I 2013 og 2014 blev det efterhånden klart, at stabil sammenkoblet drift forudsatte den nye koblingsløsning, der typegodkendtes i august 2015. I min optik giver det derfor ikke mening at sammenligne de reelle tal (den aktuelle udvikling) med målsætningerne fra Atkins-rapporten. Der er simpelthen for mange forudsætninger, der har ændret sig.

Det er et interessant synspunkt.

Hvis jeg ikke er i stand til at opfylde tidligere indgået aftaler, så kommer jeg ikke langt, hverken hos min partner, min chef eller min bankrådgiver, ved at sige "Tja, verden har tydeligvis forandret sig, så vores tidligere indgået aftaler er hermed strøget".

Folketinget har taget en beslutning om IC4 togets fremtid med udgangspunkt i diverse rapporter om togets fremtid. Mange af os var skeptiske da Aktins rapporten kom og uenige i den politiske beslutning der blev foretaget om at fortsætte projektet, men jeg anerkender at det er vældigt svært for politikerne at erklære sig uenige i en "ekspertrapport" og skrotte et meget dyrt projekt og reelt acceptere at stå uden nye tog indtil elektrificeringen er gennemført.

Men indtil ministeriet kommer ud og direkte siger at nu giver det ikke mening mere at sammenligne med Atkins-tallene, så er det det der gælder, uanset om ens konklusion så nødvendigvis må være at planen er forsinket som et finsk atomkraftværk.

Ministeriet kan så gøre det mest logiske at erklære som dig at det er hovedløst at fastholde Atkins. "Problemet" er så bare, at man må tage konsekvensen af det og forfatte en ny (fjerde? femte?) evaluering af projektet med tilhørende ny tidsplan, som man vil have ENDNU mindre tillid til end man havde til Atkins, da den kom. Med mindre man efterhånden i ministeriet føler det så meget ydmyget over IC4 skuespillet, at man kaster håndklædet i ringen på forhånd og lader det være op til folketinget at beslutte om man skal fortsætte projektet uden en tidsplan.

 • 5
 • 0

@ Anders Jakobsen: Jeg er glad for, at du anerkender, at de to ekspertvurderinger trods alt har en vis berettigelse. Jeg tror ikke, der kommer hverken en 3. eller 4. ekstern ekspertvurdering. Ud over selvfølgelig Rigsrevisionen.

Vi er slet ikke uenige om omfanget af IC4-sagen: Alle togsæt skulle have været i drift i 2006. Det bliver så tidligst i 2019. Det interessante er så, hvordan fremdriften er i projektet nu og de næste par år. Og her giver det altså bare ikke mening at sammenligne med en rapport fra 2011. Det gør det altså bare ikke. Bankrådgiver eller ej.

 • 1
 • 0

@ Anders Jakobsen: Jeg er glad for, at du anerkender, at de to ekspertvurderinger trods alt har en vis berettigelse.

Så må jeg oprigtigt sige at jeg ikke kan få ovenstående til at passe med

I min optik giver det derfor ikke mening at sammenligne de reelle tal (den aktuelle udvikling) med målsætningerne fra Atkins-rapporten. Der er simpelthen for mange forudsætninger, der har ændret sig.

Det vigtige for mig som borger er ikke mellemregningerne i rapporterne, men konklusionen i form af hvornår togene opnår fornuftig drift og til hvilken pris. Mellemregningerne har i dag i den forståelse kun interesse i det omfang at der kan skrives en ny konklusion om tidsplan og økonomi og ellers kun akademisk interesse for teknisk interesserede.

Så hvis 1) man ikke mere kan bruge de gamle rapporters konklusioner og 2) der ikke er udsigt til nye undersøgelser af tidsplaner og økonomi, så er vi defacto i en situation at folketinget eksplicit eller implicit skal acceptere at de har givet en blancocheck* til et projekt, hvis tidsramme er ukendt.

Jeg har faktisk sympati for den meget penible situation som det har sat dagens folkevalgte i: Mange penge er brugt, der er ikke en nem erstatning og en kraftig beskæring af IC4 togets rolle i dansk passagertrafik vil uden tvivl give mange politikerlede-fremmende overskrifter. Så ud fra et meget snævert synspunkt er det bedre ikke at blive for insisterende, for med opdateret og korrekt information, så ville man pludselig blive forpligtet til at gøre den implicitte beslutning om at fortsætte ved ikke at røre sagen for alvor til en eksplicit beslutning om at fortsætte ud i ukendt land.

*Uanset om staten har en kontrakt med DSB, herunder at færdiggøre IC4, så er der kun fire skruer at skrue på: Flere midler fra staten, flere midler fra passagerne, dårligere betjening af passagererne og spare på færdiggørelse af IC4 togene. Der findes ikke nogen privat investor, som kan tage tabet for at færdiggøre IC4. Derfor er en fortsættelse af IC4 projektet uden tidsramme og viden om de reelle omkostninger ved at fortsætte projektet at udskrive en blancocheck, som i den sidste ende skal indløses af befolkningen.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten