Transportingeniører: Drop hærvejsmotorvej
more_vert
close
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Transportingeniører: Drop hærvejsmotorvej

Det er en dårlig idé at anlægge en 137-167 km lang motorvej op gennem Jylland. Det mener et lille flertal blandt 372 medlemmer af IDA Trafik og Byplan, der har svaret i en rundspørge foretaget af Ingeniørforeningen.

Transportingeniørerne er blandt andet blev spurgt, om man bør bygge en ny hærvejsmotorvej. Hertil svarer 52 procent nej, mens 35 procent svarer ja. Yderligere 12 procent betinger deres støtte til byggeriet af, at det helt eller delvist skal betales af brugerne.

Holdningen undrer i Venstre, hvor transportordfører Kristian Pihl Lorentzen mener, at ‘man ikke kan komme udenom’, at der er brug for en ny midtjysk motorvej for at aflaste den eksisterende motorvej langs den jyske østkyst og for at give virksomheder i Midt-, Vest- og Nordjylland bedre adgang til motorvejsnettet.

Læs også: Forskere om trafikprognoser: Urealistisk med så mange biler i fremtiden

»Det kommer faktisk bag på mig, at ingeniørerne overser behovet for at fremtidssikre kapaciteten på de jyske motorveje. Det vil give mange virksomheder en markant kortere transportvej,« siger ordføreren.

I de foreløbige beregninger har Vejdirektoratet estimeret prisen for en ny motorvej fra Hobro i nord til Vejle eller Haderslev i syd til en pris på 15-20 mia. kr. Den interne rente i de forskellige linjeføringer afhænger dels af strækningernes længde og pris og dels af, hvor meget trafik de forskellige strækninger vil få, og hvor meget de kan aflaste E45. Ifølge beregningerne varierer den interne rente mellem 4,2 og 7,4 procent afhængigt af ruter og hvor meget, man regner med at trafikken vil vokse.

3 mulige linjeføringer for en eventuel Hærvejsmotorvej. Lige meget, hvilken rute man vælger, er et lille af flertal af transportingeniørerne i IDA imidlertid imod projektet Illustration: Transportministeriet

Både LA og K har også meldt ud, at de er positive over for projektet, mens DF’s transportordfører, Kim Christiansen, siger, at han ‘ikke er modstander af en hærvejsmotorvej,’ men han tror ikke på, at den kan blive anlagt på kort sigt.

»Det er fint og visionært projekt, men det er ikke det, der trænger sig allermest på. Måske kommer den om 20 år, men lige nu er det vigtigere at fokuserer på at få udvidet E45 for at afhjælpe trængslen.«

Læs også: Venstre vil flytte hærvejsmotorvej mod vest

I 2014 bevilgede partierne bag trafikforliget - alle partier undtagen Enhedslisten - to mio. kr. til at få analyseret de forskellige linjeføringer med den såkaldte landstrafikmodel i stedet for den jysk-fynske trafikmodel, der er brugt i de oprindelige beregninger. Højrefløjen presser på for yderligere undersøgelser, allerede før resultaterne fra landstrafikmodellen er kendte, men hos De Radikale kan transportordfører Andreas Steenberg ikke se nogen grund til yderligere analyser på nuværende tidspunkt.

»Vi har brugt stort set alle pengene på trafikområdet frem til 2020, og der er nok ønsker på infrastrukturområdet til 200-300 mia. kr. Men så mange penge har vi ikke lige chance for at få. Derfor bør man hæve sig op i helikopteren og se, hvor de få penge vi har, er bedst investeret, og jeg mener ikke, at det kan betale sig at lave endnu flere forundersøgelser, førend det er realistisk, at vi også kan finde pengene til at bygge den.«

Ingeniøren har også forsøgt at komme i kontakt med Socialdemokraternes transportordfører, Rasmus Prehn, men han er ikke vendt tilbage ved redaktionens deadline.

Hærvejsmotorvejen er placeret alt for tæt på E45. Istedet burde man hellere bygge en motorvej fra Tønder-Esbjerg-Ringkøbing-Holstebro-Struer-Thisted.
Det ville give mere mening, da meget af trafikken alligevel skal den vej. Derudover vil det hjælpe udkantsDanmark, med at få virksomheder.
Men endnu vigtigere, er det at få moderniseret jernbanen først og fremmest. Så noget af al godstransporten, bliver fjernet fra vejene.

 • 10
 • 4

For at aflaste E45 endnu mere, vil det være meget bedre, at lave en motorvej og jernbane, fra Odense til Bogense-Juelsminde til Horsens. Det aflaster den fynske motorvej imellem Odense og Fredericia samt Vejlefjordbroen og giver hurtigere tog imellem Århus og København.

 • 3
 • 1

@Jørgen - du har ret i at dette også vil give god menig og at det vil understøtte de mange produktionsvirksomheder i Vest Danmark. Men, det bliver aldrig "i stedet for", men det kan blive det næste logiske projekt efter Hærvejsmotorvejen. E45 er i dag noget af det mest belastede vejsystem i Danmark og den er blevet en væksthæmmer og årsag til ineffektivitet, da mange timer spildes på overbelastningen. Og ja, det sammen kan man sige om den hovedvejstræning som du nævner, men her er stadig tale om færre enheder pr. døgn, som påvirkes.

Jeg tror, at "Transportingeniørerne" skulle overveje om ikke Christianiacyklerne kunne bringe dem på en dannelsesrejse til fastlandet, så de med egne øjne kan observerer de fænomener, der hedder overbelastede motorveje. Der bor flere mennesker fra trekantområdet til Randers end der gør i København, men der er betydeligt færre km motorvej pr. indbygger - deraf problemerne, men også skattegrundlaget til at gøre noget ved det, med f.eks. en Hærvejsmotorvej.

 • 9
 • 13

Når der er et erkendt investeringsbehov på 2-300 mia kr, bør det overvejes at financiere investeringerne på andre måder end via statsregnskabet. Nyanlagte motorveje kunne være betalingsveje, som drives af private firmaer, som gradvist kunne overtage det eksisterende motorvejsnet i forbindelse med større udvidelses- eller vedligeholdelsesarbejder.

 • 1
 • 4

Den bedste løsning er den hvor motorvejen går tæt på Billund lufthavn. Det har vi brug for i Jylland. Desuden skal der også være en god forbindelse syd for Kolding for at undgå en flaskehals der.
Den Blå corridor er derfor god. Den grønne dur nord for Billund men skal skifte til Blå mod syd.
Det vil være rart at vide hvor mange procent af "Transportingeniørerne" der bor på henholdsvis Sjælland, Fyn og Jylland, for det ser da ikke ud til at de har svaret korrekt på hvad der er behov for i Jylland. Undersøgelsens resultat kan godt undre en del. Måske det giver et andet resultat hvis man tager postnummer-lokation med i undersøgelsen.

Iøvrigt vil vi gerne tilbyde at aflaste motorvejen på Fyn, ved at opføre Als-Fyn broen. Derved bliver Region SydDanmark forbundet godt og det aflaster ved Lille Bælt.

 • 7
 • 3

Men, det bliver aldrig "i stedet for", men det kan blive det næste logiske projekt efter Hærvejsmotorvejen. E45 er i dag noget af det mest belastede vejsystem i Danmark og den er blevet en væksthæmmer og årsag til ineffektivitet, da mange timer spildes på overbelastningen. Og ja, det sammen kan man sige om den hovedvejstræning som du nævner, men her er stadig tale om færre enheder pr. døgn, som påvirkes.

Er en stor del af belastningen ikke transport fra den vestlige del af Jylland? Kunne man ikke forestille sig at en del af trafikken fra vest-Jylland ville tage en eventuel vestlig motorvej ned? Er noget nysgerrig efter om der eksistere tal på dette, har ikke selv lige kunnet finde noget.

 • 2
 • 0

Er der nogen indikation om hvorledes bilerne kører?

Er mængden af transportbehov stor (større) nord for Aarhus ift. fra Viborg, Skive, Struer, Holstebro?

 • 2
 • 1

Kunne vi også få at vide hvorledes de nej-sigende transportingeniører fordeler sig geografisk i landet?

 • 12
 • 1

Hvis Hærvejen skal kunne aflaste E45, må den ikke ligge for langt væk fra den. Hærvejen bør være den primære rute fra Trekanten til Nordjylland, så E45 bare bliver en vej for Aarhus. Det kræver at Hærvejen ikke bliver væsentligt længere end via E45.

Trafikken kan justeres ved at anlægge Hærvejen så køretøjer automatisk føres direkte på Hærvejen istedet for E45. At køre ind på E45 skal således være et bevidst valg via tilkørselsbaner.
Skilte til E45nord skal blot vise Aarhus, mens skilte til Hærvejen skal vise Aalborg. Den gamle E45 mellem Aarhus og Aalborg kan så fungere som reserve når der er kø på Hærvejen.

 • 1
 • 3

men det er ødelæggende for debattens niveau, hvis landsdelsmudderkastning altid skal trækkes ind

Men ikke desto mindre er det et langt stykke hen ad vejen det der er afgørende for om der nogen sinde bliver bygget noget i de pågældende områder.

En landsdel med lavt indbyggertal, lav industriel aktivitet, og generelt bare lav produktion, vil sjældent blive taget i betragtning til at få bygget noget som helst, om det så er sygehuse, skoler eller motorveje... der er simpelthen ikke grundlag for det (sammenlignet med den store nabo-kommune)

Med mindre... der sidder nogle lokale kræfter i området som arbejder for det. (det kan være lokale politikere der f.eks. arbejder på gunstige vilkår for erhvervet i kommunen).

Så uanset hvad vi måtte syntes om det, er landsdels"debat" en ganske afgørende faktor for en beslutningsproces som denne.

 • 7
 • 0

@Jens
Det er rigtigt, men hvis afkastet i projektet er godt og risikoen acceptabel, vil der flyde penge til sådan et projekt, også fra udlandet. De vil så komme fra andre potentielle projekter af lavere værdi. Man kunne også forestille sig at byggefirmaer, asfaltfirmaer osv, i de vindende koncortier vil have en interesse i at lade en del af deres fortjenest indgå som kapital i projektet. Det som er væsentligt er at få det ud af statsbudgettets snævre bånd, og få sat gang i gode projekter.

 • 0
 • 0

En landsdel med lavt indbyggertal, lav industriel aktivitet, og generelt bare lav produktion, vil sjældent blive taget i betragtning til at få bygget noget som helst, om det så er sygehuse, skoler eller motorveje... der er simpelthen ikke grundlag for det (sammenlignet med den store nabo-kommune)


Korrekt - og er for så vidt heller ikke uenig.
Men omvendt: Skal hver en lille flække udstyres med en 4-sporet motorvej i lighedens navn - vil jeg i det mindste gerne have forklaret hvad vi så skal leve af i fremtiden. For inden da, er vi løbet over ende af alle dem, der kan allokere ressourcerne bedre (som de lærde siger).

Det sagt finder jeg det stadigvæk under bæltestedet at mistænke budbringer for landsdelskrig.

 • 1
 • 7

Man kunne også forestille sig at byggefirmaer, asfaltfirmaer osv, i de vindende koncortier vil have en interesse i at lade en del af deres fortjenest indgå som kapital i projektet. Det som er væsentligt er at få det ud af statsbudgettets snævre bånd, og få sat gang i gode projekter.

Det er nok utænkeligt at udenlandsk kapital ikke vil ønske at blive forrentet her i landet ;-)

Så det eneste du skyder ind, er et krav om et kapitalafkast - LA vil med det samme sige, at det kan findes i manglen på effektivitet når det alternativt sker i offentligt regi. Men de fleste større (hvis ikke nærmest alle) entreprenøropgaver sker allerede ved udbud til private.

Og finansieringen hiver stadigvæk konsumentoverskud ud, uanset om det sker som brugerbetaling eller via skatten.

 • 2
 • 0

For at sænke transporttiden på tværs af Danmark er det billigst at udbygge den fynske motorvej.
Der er foretaget alle de nødvendige undersøgelser, der mangler blot penge.

@ Tommy Johansson

Jeg er enig, men der bliver blot nye problemer.

Fint nok forslag, men en 6-sporet Vestfynsk motorvej vil gøre det nødvendigt med en 8-sporet forbindelse over Lillebælt.

Lillebæltsbroen er den mest trafikerede del af strækningen Snoghøj (Jylland) - Odense. Naturligt nok, det er jo en bro. For at kapaciteten på en 6-sporet motorvej på Vestfyn skal kunne udnyttes, skal kapaciteten være højere på Lillebæltsbroen, da der er flere veje på tværs af Fyn, men kun en forbindelse mellem Fyn og Jylland, når man ser bort fra den smalle gamle Lillebæltsbro, hvor kapaciteten er "nada" sammenlignet med den nyere bro.

En ny Lillebæltsbro åbner for en diskussion om en bro og motorvej syd om Middelfart og syd om Kolding fjord til Christiansfeld, eller en Bogense-Horsens motorvej.
Det er diskussionen om en Hærvejsmotorvej om igen.
Skal man bygge en ny vej, eller udvide den eksisterende.

 • 3
 • 1

Hærvejsmotorvejen er placeret alt for tæt på E45. Istedet burde man hellere bygge en motorvej fra Tønder-Esbjerg-Ringkøbing-Holstebro-Struer-Thisted.

@ Jørgen Rasmussen

Det vil betyde motorvej på strækningen Skjern-Holstebro, hvor trafikken var 3.379 biler pr. døgn i 2012.
Og motorvej syd for Thisted, hvor der ved Hurup kører 3.131 biler pr. døgn.

Trafikken på den mindst trafikerede strækning af rute 13 (E45 ved Støvring - Vejle) er til sammenligning 5.767 biler pr. døgn.

Kilde: http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data...

 • 1
 • 4

Det du glemmer her er, at

1) E45 ved Støvring-Vejle er en 2 sporet motorvej
2) Hvorimod strækningen Skjern-Holstebro er en 1 sporet hovedvej

På motorvejen kan man overhale og der er ingen landbrugsmaskiner, gravkøer, vindmøller etc. Dette give dig det resultat er der faktisk er flere biler pr. vognbane på strækningen Skjern-Holstebro end på strækningen Støvring-Vejle, samt en meget laverer gennemsnitshastighed, ud fra dine egne tal.

 • 5
 • 0

Den blå linjeføring er absolut den mest logiske. Så får vi både motorvej til Billund og en stor del af motorvejsstrækningen mellem Vejle og Herning kan "genbruges". Det er sgu ren idioti og bygge flere motorveje end højest nødvendigt, og der er masser af plads på motorvejen fra Herning til Vejle.

Alt snak om en motorvej i Vestjylland vest for Herning er ren utopi, og helt og holdent unødvendig...

Derimod er den blå linje vigtig, fordi den samtidig ikke kun kobler Viborg på motorvejen, men også Skive og hele området nordvest for Skive.

Det vil dog samtidig betyde døden for Karup lufthavn, når alle Midtjyder får direkte motorvej til Billund.

 • 2
 • 3

@ Jørgen Rasmussen

Det vil betyde motorvej på strækningen Skjern-Holstebro, hvor trafikken var 3.379 biler pr. døgn i 2012.
Og motorvej syd for Thisted, hvor der ved Hurup kører 3.131 biler pr. døgn.

Trafikken på den mindst trafikerede strækning af rute 13 (E45 ved Støvring - Vejle) er til sammenligning 5.767 biler pr. døgn.

Kilde: http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data...

Fremragende indlæg. Der er IKKE brug for flere motorveje på de øde strækninger i Vestjylland - der kører sjældent mere end 6.000 biler på de øde strækninger i det vestjyske.

Men der er derimod brug for at sætte hastigheden op på de eksisterende strækninger, hvor det er helt vanvittige at man kun må køre 80 KM/t, når man kan se op til flere km frem.

Hovedvej 11 strækningen Skjern-Holstebro har forøvrigt øgenavnet "Danmark hurtigste hovedvej" fordi billisterne på strækningen ikke overholder fartgrænsen. Man skal selvfølgelig overholde loven, men det er sgu svært, når vejen er bred, trafikken minimal og oversigtsforholdene er perfekte.

På denne side kan man få overblikket:
http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data....

Jørgen Rasmussen kom med en god ide om at bygge en motorvej fra Tønder-Esbjerg-Ringkøbing-Holstebro-Struer-Thisted. Selvom jeg er stor fortaler for statslige investeringer til Udsigtsdanmark, så mener jeg altså ikke, at vi skal spilde flere skattekroner end nødvendigt.

Går man ind på Krak.dk kan man se, at den hurtigste vej er fra Thisted til Tønder er via Mors, Skive, Herning, Vejle, Kolding for tilsidst at ankomme til Tønder: Kort kan ses her: http://map.krak.dk/m/a4A6x

Kan man komme på Motorvejen lidt nord for Herning og samtidig køre direkte fra Give til omkring Kolding, og derved undgå Vejle, så kommer man endnu hurtigere frem.

Vi skal ikke bygge motorveje for enhver pris, og hvis man vil Vandkantsdanmark det bedste, så er det ikke flere motorveje der behøves - det er statslige arbejdspladser, flere universitetsuddannelser, bedre sundhedsmuligheder og et total stop for centraliseringen i Aarhus og København. Dertil skal så lægges at Aarhus lufthavn og Karup skal lukkes, så Billund lufthavn får et bedre passager grundlag, så lufthavnen kan matche Københavnslufthavn på alle vigtige internationale ruter (vigtige for erhvervslivet).

 • 3
 • 1

Jeg er helt enig!

Og den gennemgående trafik til Tyskland skal uden om Trekantsområdet. Det er altid godt at adskille de gennemgående lastbiler fra pendlere. Man kunne tænke sig, at der bliver totalt overhalingsforbud for lastbiler på E45 for at anspore lastbilerne til at bruge en anden rute. I hvert fald dem, som har muligheden.

Det virker muligvis dyrt at bygge en helt ny motorvej. Men det skulle efter sigende være billigere end at udvide E45 Aarhus-Vejle fra 6 til 8 spor (hvis man skulle være i tvivl, så bare kør en tur fra Greve til Køge ad motorvejen...

Fremkommeligheden vest for Herning i nord-sydgående retning kan evt. forbedres med 2+1 vej på udvalgte strækninger.

 • 4
 • 0

@Jesper: Der bliver ikke flere ressourcer i samfundet af at lade finansieringen ske uden for statskassens rammer: Regningen skal jo betales - og du kan kun bruge det økonomerne kalder konsumentoverskudet én gang.

Det er korrekt at samfundet ikke bliver rigere af brugerbetaling, men til gengæld bliver brugerene lige pludselig meget mere realistiske i deres krav. Det er altid nemmere at ønske sig noget når man ikke selv skal betale for det direkte end når man selv skal have penge op ad lommen når man bruger det.

I forhold til trafikmængder, som andre omtaler, så er det næsten altid sådan at den primære trafik på en vej er lokaltrafik, så i det perspektiv giver det ikke nogen mening at bygge en motorvej op langs den jyske vestkyst.

 • 1
 • 0

Det må da være trafikpolitisk god praksis at etablere hærvejsmotorvejen - vil kunne aflaste den østjyske motorvej, når denne er blokeret - specielt vigtigt, hvid der sker en større ødelæggelse, f.eks. kollaps af en eller flere broer.
Hærvejsmotorvejen er meget billig i anlæg - for den kommer ikke til at krydse større vandveje.
Rigtigt planlagt vil den på flere strækninger kunne udnytte dele af den nuværende hovedvej.
Alle ideer om, at nuværende traceer skal udbygges i stedet for, er vel kun udtænkt af dem, der bor der i øjeblikket - uden nogen som helst tagen hensyn til samfundets tarv.

 • 3
 • 4

Nej det er ikke forkert.
Men inden at man begynder at regne på tidsbesparelser fra x-y skal man kikke på hele transport ruten, og da mange af de biler der køre på E45 kommer over Fyn var det måske en ide at få lavet den udbygning færdig som der er påbegyndt. Det vil give ca 20 minutters besparelse fra København til Århus/Ålborg.

 • 0
 • 2

Jeg er egentlig ligeglad med hvem der mener hvad - men det er ødelæggende for debattens niveau, hvis landsdelsmudderkastning altid skal trækkes ind ved at mistænkeliggøre de omtalte transportingeniører.


Du mener vel at transportingeniørerne mistænkes for landsdelsmudderkastning ved at deres bopæl drages ind i debatten?
Jeg vil snarere sammenligne det med dengang da journalister opdagede at de arkitekter der designede moderne bo-siloer på vestegnen selv boede i restaurerede stokroseidyller i Nordsjælland.
Hvis jeg nu har ret når jeg gætter at du ikke bor i Jylland så er der vel noget der tyder på at oplysningen er relevant?

Måske fordi prioriteringen af projekter bør ses over det ganske land?

Altså f.eks. at jyske transportingeniørers mening om Femerbælt-forbindelsen og udvidelsen af Køgebugt-motorvejen bør betragtes uden oplysning om hvilken landsdel de bor i?

Og igen er det blot laveste fællesnævner at mistænkeliggøre budbringer!

Budbringer er ing.dk. Dem er der ingen der mistænkeliggør her.

 • 0
 • 1

Torsten: Prøv at læse igen. Kniber det, så er der fine muligheder med et læs&forstå-kursus som aftenskoleundervisning.

Alternativt: Tag en tudekiks - men fri venligt os andre fra at råbe med i hylekoret.

 • 0
 • 4

Er der nogen der har kigget på en motorvej syd om Odense f.eks. til Assens, bro til Tyskland og så ned og fange E45 nord for Rødekro? Det ville da afhjælpe en del af flaskehalsene omkring Kolding/Vejle/Lillebælt/Odense? Det ville selvfølgelig blive noget af en bro...

 • 1
 • 1

Har aldrig kunne forstå, at hver gang der er trængselsproblemer, hører man kun om motorveje.
Når man nu en gang har det tossede forhold, at man har forskellige hastighedsgrænser på lastbiler, trailere og personbiler, gælder det jo om at separere disse. I Sverige findes lange strækninger med 2-1 veje, eller med vigebaner, som virker at fungere. Det må være biligere og mindre belastende for landskabet at udbygge eksisterende hovedveje på denne måde.

 • 2
 • 0

Ja, Sverige er et skønt land at kører bil i...
1) De har hastighedsgrænser efter forholdende.
2) Stærekasserne er afmærkede og sat hvor ulykkerne sker.
3) De sætter autoværn op midt på hovedvejene og hæver fartgrænsen.
4) Man overhaler ved at den forankørende skal trække ud til højre.
5) Når man skal til venstre på en hovedvej, kører man ud på en rasteplads og derefter lige over vej.
6) Lange lige hovedveje får motorvejsstatus.
7) De kører på E85 og udleder 80% mindre CO2 fra deres store biler end vi gør fra vores små potter.
8) Den svenske stat får mere ind i bilafgifter, selv om de langt fra betaler 180%
9) Den svenske vognpark er meget nyere og de kører i store og sikre biler.
... og ikke mindst så tænker de hele tiden på, hvordan deres veje kan blive bedre!

 • 5
 • 1

Nu har beslutningstagerne jo selvfølgelig styr på hvorfra alle biler på E45 kommer, altså at de ikke kommer fra sverige og norge, men også er fra vestdanmark. Håber at de har lavet en oversigt over dette, så man kan se hvor meget det ville hjælpe med en motorvej længere mod vest, mod en udbygning af den eksisterende.

 • 1
 • 2

Det argument er da aldrig brugt på sjælland. Jacob Busti byggede en omfartsvej i Jylland til 3000 biler i døgnet, selvom der holdt 60000 biler i kø ved Fløng morgen og aften i årvis.

@ Jens Høg Schou

Hvilket argument blev så brugt for at udbygge lige netop strækningen ved Fløng, hvis det ikke var ønsket om at modvirke trængsel?

Statsstøtte til asfaltindustrien?
Ønske om at irritere naboerne mest muligt?
Had til ozonlaget?
Statskassen var fuld?

 • 0
 • 0