Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Transporten kaster håndklædet i ringen: Vi kan ikke levere 70 procents CO2-reduktion

PLUS.
Klimapartnerskabet for Landtransporten foreslår en omlægning af bilskatterne eller en tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer, der f.eks. kører på biogas, el eller brint. Illustration: Sund & Bælt A/S / Miklos Szabo

Branchen bag den tunge transport i Danmark, der kører med lastbiler, varebiler, jernbane, bus og taxi i privat regi, kaster håndklædet i ringen i forhold til at indfri den nationale målsætning om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Det fremgår af resultatet for Klimapartnerskabet for Landtransport, der har brancheforeningerne Dansk Erhverv og SLD som sekretariat og ellers har fået input fra virksomheder, interesseorganisationer og interessenter:

»Vi må også erkende, at det blandt andet på grund af den teknologiske udvikling, den internationale konkurrencesituation og transportsektorens afgørende betydning for mobilitet og økonomien i Danmark, ikke er muligt realistisk at nå en 70 procent reduktion,« skriver partnerskabet.

Partnerne bag landtransporten, som udover private gods-, transport og fragtvirksomheder bl.a. består af Aalborg Universitet, DTU, 3F, Concito, Brintbranchen og Dansk Energi og Dansk Byggeri, har altså ikke lagt sig fast på, hvor meget de kan levere til det nationale mål, men fastslår alene, at reduktionskravet til den tunge transport »bør basere på en uvildig og omkostningseffektiv national helhedsplanlægning«.

Med andre ord har partnerne ikke set sig i stand til at komme med en helhedsplan, der sikrer, at landtransporten bidrager med lige så meget som andre sektorer til 70 procents-målet.

Umiddelbart kunne det virke oplagt at omstille hele landtransporten til el, og partnerskabet medgiver da også, at eldrift tegner lovende for personbiler og en del af busserne:

»(...)men der er endnu ikke klarhed over, hvad fremtidens grønne teknologi er til den tunge transport. Der forskes og udvikles i el, batterier, brint og alternative brændsler, men noget entydigt billede og en skaleret konkurrencedygtig grøn løsning findes ikke i dag. Derfor kører over 99 procent af de 42.000 lastbiler, der findes i Danmark, stadig på 93 procent fossil dieselolie,« skriver partnerskabet.

Branchen frygter såkaldt ‘stranded assets’, hvis transportvirksomhederne for hurtigt omstiller dieselkøretøjerne til én af de alternative type drivmidler, typisk el, brint eller biogas, og det viser sig ikke at blive udbredt i fremtiden både nationalt og internationalt.

Så »vil denne virksomhed stå med en række biler, der ikke kan udnyttes optimalt pga. manglende optanknings-/ladekapacitet, og som ikke kan sælges, da der ikke vil være et marked for dem,« lyder bekymringen, hvilket kan stille virksomhederne »i en særdeles alvorlig situation«.

Alternativet kan være at fortsætte med dieselbiler, men at gå over til at køre på klimavenlige brændstoffer som biodiesel, elektrofuel og syntetisk biodiesel (HVO). Med HVO er udfordringen, at det er væsentligt dyrere end fossil diesel, men ellers mener branchen, at elektrofuels og P2X kan være alternative drivmidler i transportsektoren på sigt.

I alt otte hovedanbefalinger

Illustration: Screendump/klimapartnerskab

Partnerskabet har i alt fremlagt anbefalinger i otte hovedgrupper og foreslår bl.a., at der stilles krav til leverandørerne af brændstof, kombineret med brændstofafgifter, så den del af transporten, der ikke kan fungere på el, kan bidrage med en ‘signifikant’ reduktion af CO2-udledningen.

Desuden foreslår man en omlægning af bilskatterne eller en tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer, der f.eks. kører på biogas, el eller brint. Ligesom der argumenteres for flere ladestandere til eltaxier og varebiler.

Andre forslag handler om dobbelttrailere, altså vogntog op til 34 meter, eco-drivning som bl.a. handler om at levere varer uden for myldretiden, offentligt udbud med grønne krav, flere grønne busser og taxier, øget kapacitet på jernbanen i forhold til gods og nye innovative drivmidler fra power-to-x teknologier samt electrofuels.

CO2-reduktion i landtransporten er mellemdyrt

I forhold til omkostninger er transportbranchen ikke ramt af de allerdyreste tiltag, men dog heller ikke de billigste. Dykker man ned i prisen for at reducere CO2 i transporten, vil et CO2-fortrængningskrav på 15 procent i 2030 ifølge udspillet i gennemsnit koste ca. 520-1.820 kr. pr. ton sparet CO2 for hele transportsektoren.

Hvis man går efter en reduktion på 30 procent, vil det i gennemsnit koste ca. 600-1.500 kr. pr. ton sparet CO2 for hele transportsektoren.

To ekstra havvindmølleparker vil ifølge et notat fra Cepos (PDF) reducere CO2 for 266 kroner pr. ton, mens det ved de dyreste virkemidler, nemlig grønne biler, ifølge Cepos koster 5.800 kroner pr. ton, der reduceres med.

Med andre ord er landtransporten altså, ifølge egne beregninger, selv ikke ramt af de dyreste indsatser.

Alligevel argumenterer erhvervet med, at transporten agerer internationalt under hård priskonkurrence. Det kan betyde lækage, dvs. opgavesivning til udlandet – og dermed ingen klimagevinst – hvis reguleringen bliver får hård, lyder det:

»Der er ingen klimaløsning, hvis danske transportopgaver overtages af udenlandske virksomheder, der drives af billigere drivmidler købt i udlandet,« skriver partnerskabet og argumenterer derfor for en regulering på EU-niveau.

Den samlede transportsektor står ifølge Aarhus Universitets årlige Inventory Report for 28 procent af Danmarks udledning af CO2. Det svarer til ca. 14,2 millioner ton CO2 i 2017. Landtransporten stod for 4,4 millioner ton CO2 i 2017, svarende til ca. 32 procent af transportens samlede udledninger.

Anbefalingerne fra de 13 klimapartnerskaber blev afleveret til regeringen mandag.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Win - win - win

https://www.smartroadgotland.com/

Med El spoler i motorvejenes inderste spor, vil lastbiler og busser og personbiler kunne oplade der. Det vil betyde at vi får et nyt overordnet El net og at køretøjer kun behøver et mindre batteri til El kørsel i byer.

Der er meget viden på linket og en konference i Lund senere i år.

Vi vinder med lastbiler - vi vinder med busser - og vi vinder med personbiler....

Det er en ommer til transporten - I må nytaenke!

 • 1
 • 11

Det går jo ganske godt med at omlæsse adskillige sætte-vogne fra lastbiler til togvogne og så transportere disse med el-tog ned gennem europa. Mere af det ønskes, som også passer med mere jernbane kapacitet. Dertil en prissætning som gør det atraktivt at benytte, hvorved man gør det mindre atraktivt for udenlandske vogntog her i langet. Så det forstås at der skal indføres nye planer på EU niveau. Dobbelttrailere er ikke en god løsning, for det øger trængsel på motorveje. Disse dur i Australien, men ikke i EU.

Mange køretøjer vil kunne klare sig med en kortere rækkevidde i fremtiden, idet der oftere er behov for lokal transport. Vognmænd kan sagtens opsætte ladere til deres køretøjer, hvis disse bliver elektriske om få år. Det var jo også almindeligt at vognmænd havde deres egen diesel-tank tilbage i tiden, for at være sikker på at de havde disel til deres køretøjer. Faktisk kan om-ladecentraler oplade lastbilen samtidig med at den lastes/aflastes med gods. Denne type stationer er nye for branchen, men det er ved at være kendt teknologi, så priserne falder. Det samme gælder en Taxa - den kan jo bare lade om natten i garagen samt på den plads den har fået at parkere på - det er nyt for branchen, men det er ved at være kendt teknologi.

Drift af el-køretøjer er ofte 20-30% billigere i service end dagens køretøjer. Når branchen er i hård priskonkurrence, så bør de holde et vågent øje med udviklingen, for inden længe er det billigere med el end med diesel. Hvor der er vilje er der vej - hvis man ikke er åben for ny teknologi så kommer man slet ikke igang.

 • 7
 • 2

Er det tilladt at sætte særlige krav til udledning fra godstransport uden om EU? Hvis ja, så er det jo bare at gøre det. Så behøver den del af branchen, der kun kører i DK ikke bekymre sig om uddenlandske vognmænd, der kan køre på billig diesel. Man kunne jo f.eks smide roadpricing på, og differentiere på prisen imellem "rene" og "snavsede" lastbiler.

 • 3
 • 2

Du ligger nok på grænsen af en teknisk handelshindring som er ulovlig, men også på kanten af et grønt miljø-tiltag som vil have en virkning. Så må EU-retten jo tage stilling.

 • 0
 • 0

Det er helt forståeligt, at tung transport IKKE kan leve op til 70% i 2030. Jeg gætter på, at den ene organisation efter den anden vil kaste håndklædet i ringen! - Ingen kan leve op til det!!! Men det værste er, at selve målsætningen er fup! - Den hidtidige reduktion på 30-40 % skyldet i høj grad, at vi siden 1990 har mangedoblet importen af varer fra især Kina, - og disse varers CO2-udslip er ikke med i det danske regnskab, - så globalt har vi kun reduceret CO2-udslippet med ca. 15-20 %, og det gør det næsten komisk at tro, vi kan reducere det globale CO2-udslip med 70%. - Og hvad med 2050, hvor grønne super-optimister tror, vi kan bringe CO2 ned på nul!!! Det er - som Dan Jørgensen forleden skrev i Berlingske (om atomkraft) "helt på Månen"!

 • 7
 • 4

Det lyder forlokkende at installere en form for elledninger på motorveje. Hvilken udformning systemet så måtte få. Men et sådant system forudsætter naturligvis en stabil elforsyning. I 2019 varierede vindkraften målt i MW som beskrevet nedenfor

Per...................time.........dag.........uge.........måned Middel............1839........1839.......1839........1839 Max..................5441........4449.......3538........2566 Min............................6..........100.........380........1298 Stdafv................1241........1084.........695..........416

Man kunne muligvis ved hjælp af en eller anden form for batterier klare nogle timer uden vind. Kunne man også klare en dag, hvor vindkraften var 1/18 del af middelværdien? Eller en uge hvor vindkraften udgjorde 1/5 af middelværdien, og en måned hvor vindkraften kun var 2/3 af middelværdien? Eller bliver vi trods alt nødt til at bruge en løsning, der iflg. den ærede klimaminister ligger på månen?

 • 6
 • 4

vindkraften

Håber også at solenergi bliver stort i DK.

Først kunne man instalere nogle 3-5 km lange straekninger og så følge udviklingen af køretøjer, batteri systemer og hvordan vind og sol udvikler sig.

Synes det er smart at man kan få energi mens man kører, det tror jeg hurtigt bliver mere attraktivt, end stop ved en El stander..... ?

 • 0
 • 4

Er der da slet ingen grænser for for drømmeriernes barnagtighed? Solkraft virker per definition ikke om natten, og om vinteren er natten lang. Så i December 2019 ydede solenergien i gennemsnit 15 MW, og i Juni 205 MW. Skulle det være så svært at indse, at et gennemelektrificeret samfund kun er muligt med en stabil elforsyning? I øjeblikket kan vi jo ikke rejse til Tyskland, men må jeg opfordre læserne til at iagttage de mange solcellers hæslighed, næste gang de kører gennem Tyskland.

 • 4
 • 2

Søren: Det er meget værre: Solceller ( jeg har selv 36 elementer på taget). De leverer maks effekt ca 8 timer på en klar solskinsdag. Ingenting morgen og aften og om natten. Og i gråvejr leverer de kun ganske lidt. Ialt leverer de brugbar effekt i 12-15 % af årets timer. Det kaldte man i gamle dage for "Ebberød bank"!

 • 2
 • 2

Når transportbranchen åbenbart ikke magter at opfylde de forventninger, der er til reduktion af CO2-udledningen indenfor deres felt, så er det meget muligt, at det er fordi de (ganske forståeligt) ikke ser nogen anden organisering end den, der er tidens løsning: Nemlig ét køretøj fra en adresse til en anden adresse. Den model holder åbenbart ikke. Der må derfor satses på et flerlags distributionsnet. Det overordnede net kan så dannes af jernbaner (eller anden elektrificerbar teknologi), som transporterer mellem et antal hubs. I gamle dage vel kaldet transportcentre eller godsbanegårde. Herimellem, forestiller jeg mig, sker transporten i vogn- eller containerladninger. På disse hubs splittes de store læs i mindre, som med andre midler bringes ud i et mere finmasket net, til godsmodtagere eller lokale distibutionscentre. Pointen her skal være, at transportbranchens problemer med omstilling skal løses på et overordnet plan, nationalt/EU-plan. Der vil være behov for en omtænkning af samfundets godsdistribution, af en sådan karakter, at det ligger udenfor branchens muligheder for at stå for det. Det kan være, det koster et par ekstra dage, før en ladning når frem. Men - hånden på hjertet - er det ikke en overkommelig pris for at bevare det klima, vi nu en gang har tilpasset os til?

 • 4
 • 2

Hans Jørgen skriver bl.a.: "På disse hubs splittes de store læs i mindre, som med andre midler bringes ud i et mere finmasket net, til godsmodtagere eller lokale distibutionscentre." "Med andre midler" ??? - Teoretisk set kan man selvfølgelig distribuere alle varerne med elbiler. Men de skal have så store batterier, at de kan udbringe varer i 2-3-4-5 dage uden blæst. Eller skal folk kun have varer, når det blæste om natten før udbringningen? Men næsten alt kan lade sig gøre, hvis prisen er underordnet!

 • 1
 • 1

Hej Holger. Tak for at du tager tråden op, og svarer på mit indlæg. Nu var mit indlæg formuleret sådan at jeg forsøgte at undgå de tekniske diskussioner om hvilken type køretøjer (eller andet), der skulle udgøre det underordnede net. Og her kommer du så ind på den svingende forsyning med grøn el og problemerne, der helt klart er med at oplagre energi til når det ikke blæser eller solen ikke skinner. Men det er, som jeg ser situationen, en anden snak end om hvordan vi kan indrette et transportsystem, der bidrager mindst muligt til CO2-indholdet i atmosfæren. Her er så min pointe, at man på planlægnings-/lovgivningsniveau må overveje om ikke der var noget at hente ved at gentænke hele strukturen i vores transportsystem. F.eks. ved at lade sig inspirere af en fortid, hvor transport var relativt dyrere, og man derfor havde udviklet et flerdelt system, hvor de store mængder transporteres mellem "hubs", og derfra fordeltes godset i mindre mængde i lokalområdet. Og så kan vi lade diskussionen om energilagring og valg af transportmidler ske på andre baner. - For et er klart relevante spørgsmål for de tekniknører, vi også er.

 • 0
 • 0

Men - hånden på hjertet - er det ikke en overkommelig pris for at bevare det klima, vi nu en gang har tilpasset os til?

NEJ! :))

Yep!! Nej!! Fantasternes dommedag er kommet, og tak for det. Ingen grund til at spilde vores penge på nyttesløse tiltag, når alle betydende lande som Indien og Kina ikke vil reducere . Det er jo iøvrigt et fantastforslag af dimenioner med den danske "reduktion" som jo ikke forslårnogetsomhelst. Man er jo netop fantast hvis man bilder sig at noget vil have en virkningnår det drukner totalt i omverdenens virkeligehed. Forudsat naturligvis at man overhovedet tror på en fordobling af CO2 vil have nogen virkning, der vil betyde noget overhpvedet. Altså, en dobbelt salto med skrue er en forudsætning for fantasternes besynderlige masseflokmentalitet med de mest besynderlige forestillinger om et andet samfund og hvad man ellers kan læse rundt omkring. Den slags besymnderlige forestillinger dukker jo op med mellemrum. Rousseau og andre. Så omkring århundredskiftet kolde afvaskninger og veganere. Og i dag noget lignende.

Her er "realiteter i EU" ifølge Reuter:

"Some diplomats in Brussels have signalled the need to rethink climate plans because of the economic turmoil.

“We simply don’t have the money to do everything,” an EU diplomat said, referring to the risk that the bloc’s Green Deal was at risk because of the economic impact of the virus….

The bloc had hoped to win support from all 27 member states for its 2050 goal at a June summit, although that meeting could now be overtaken by the coronavirus fallout.

“Maybe it will be less on Green Deal but more on trying to restart the economies,” a senior EU diplomat said. “We cannot just continue with the plans and programmes we had so far. They were developed for a world without coronavirus.”

 • 2
 • 5

Er der nogen der har hørt om Tesla ;o) Vi snok sover i EU og bliver mere og mere bagud på førende teknologiske områder. Lobbyister fra forællede teknologier formår detsværre at påvirke politkkere til i bedste fald at lave demo projekter som for længst er opfundet . Imedes vi i Europa tror at P2X er løsingen , så har adskillige virksomheder fockus på at få lavet fremtidens batterier CATL , Panaconic , LG kim og i næste måned kommer Tesla med Battery day som vil sætte endnu mere gang i elektrificering 2.0 Jeg savner vitionære politikkere og virksomhedsledere der reelt har et mision om at gøre verden til et bedre sted at være for de fleste !

https://en.wikipedia.org/wiki/Tesla_Semi

 • 1
 • 0

Forudsat naturligvis at man overhovedet tror på en fordobling af CO2 vil have nogen virkning, der vil betyde noget overhpvedet.

Det er allerede påvist ved forsøg, at øgning af CO2-koncentrationen i indåndingsluften til et så højt niveau reducerer indlæringsevnen signifikant.

Det betyder noget for mig. Jeg har svært ved at acceptere, at vi er i gang med at gøre vores efterkommere dummere.

Det betyder også noget for mig, at vores anskaffelse af de CO2-udledende brændsler gør os afhængige af slyngelstater.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten