Transport-blogger om nyt årti: »Førerløse busser ja ... biler nej«

I 2030 vil transporten, generelt set, være en del grønnere end i dag. Særligt i den kollektive transport i vores større byer, hvor det vil være mærkesager for borgmestre og byråd at tilbyde borgerne grøn transport.

For den private bilparks vedkommende vil der stadig være et stort antal fossilt drevne køretøjer på vejene, men el- og hybridbiler vinder stadigt større indpas, i takt med at vi har fået udbygget infrastrukturen til de elektrisk drevne biler.

Trafiksikkerheden vil være væsentligt forbedret i takt med en øget automatisering af bilerne på vejen mod de helt førerløse biler. Sidstnævnte kategori vil vi primært se som last mile transport, dvs. som transportfødesystemer til og fra større kollektive transportformer som S-tog, metro, regionaltog mv.

Svend Tøfting skriver bloggen 'Intelligent Transport'. Han er trafikekspert hos IDA, har været formand for interesseorganisationen ITS Danmark og været ansat i Region Nordjylland. Han har endvidere i 30 år været ansvarshavende redaktør af fagbladet Trafik&Veje og var medlem af SIRI-kommissionens transportgruppe. Tildelt ITS European Award - Life Time Achievement - 2019. Illustration: Privatfoto

'Skyttegravskrigen' mellem tilhængere af henholdsvis kollektiv og privat transport vil fortone sig, i kraft af at vi har fået et mere helhedsorienteret mobilitetssystem, hvor folk meget let via digitale løsninger på f.eks. mobilen orienterer sig om, hvordan de kommer fra A til B ved hjælp af transportformer, der kombinerer cykler, tog, bil, bus, hyrevogne mv. Digitale transportplatforme vil være den underliggende teknologi og infrastruktur for udbyderne af de forskellige services.

En målrettet politik med at reducere biltrafikken har betydet, at biltallet er faldet i takt med afgiftsomlægninger, og at samkørsel og delebiler bliver mere moderne. Fossilbiler er fortsat dominerende, men der vil være 300.000 elbiler. Det vil ikke være in at have flere biler.

Der vil også være ændret i befordringsfradragene, så pendlere, der som alternativ kan bruge kollektiv trafik, ikke får fradrag.

Og så vil der være mange førerløse busser, der anvendes som tilbringertrafik i byerne og på de mindre belastede veje i landdistrikterne (last mile solution).

Langt de fleste biler vil se ud som i dag, men med meget mere automatik (niveau 4), hvor du kan slippe rattet.

Og trafikken vil være stagneret midt i 2020’erne.

En række spådomme:

E-handel
E-handelen vil være tidoblet.

Transportbehovet
Elektroniske møder og e-handel vil medvirke til at reducere transportbehovet. Der vil være faldende pendlerafstande som følge af et meget reduceret befordringsfradrag. Og trafikanter belønnes for at bo tæt på arbejdspladsen. Det har betydet stagnerende trafik midt i 2020’erne.

Incitamenterne
Der vil være mange flere delebiler, og samkørsel vil blive belønnet.
Kun befordringsfradrag på elbiler.
Der vil være meget dyrere parkering i byerne.
Der findes ordninger, hvor trafikanterne belønnes for ikke at køre på de mest belastede veje

Flytrafik
Der vil være CO2-afgift på flytrafikken, som vil være faldet med 20 pct. i 2030.
Der vil være flyvninger med eldrevne fly på kortere strækninger.

Grønnere transport
Der er flere i bilerne.
Der vil være 1,5 person i pendlerbilerne – mod 1,1 i 2020.

Trafiksikkerhed
Trafiksikkerheden vil være væsentligt forbedret. Men nye transportformer vil trække den anden vej.

Kollektiv trafik
Det kollektive trafik vil stort set være eldreven.
Krav om miljøafregning fra taxa, som har resulteret i samkørsel i taxa.
Taxa med 3 passagerer må køre i busbanerne.
Timemodellen for tog er opgivet midt i 2020’erne.

Godstransport
Der vil være krav om mere effektiv godstransport, hvor tomkørsel er minimeret.
Droner vil være en del af distributionssystemet.

Bilerne – teknologisk set
De fleste biler på vejene vil være, som vi kender dem i dag. De vil blot være meget mere avancerede.
Antallet af fossilbiler har været faldende siden midt i 2020’erne, men langt de fleste biler vil fortsat være fossilbiler.
Det vil fortsat være muligt at købe fossilbiler – men de vil være dyrere end elbiler.

Flyvende droner
Droner kan levere pakker.
Der vil også være flyvning med passagerer.

Biløkonomien
Nye elbiler vil være billigere at købe, men dyrere at bruge.
Taksterne kan være differentierede mht. sted og tid. Det vil være dyrere at køre på veje med trængsel, i byerne og i spidstimerne.
Det vil være dyrere at anvende vejene, såfremt der er alternative muligheder.

Organisering
DSB og Banedanmark er slået sammen igen med henblik på at optimere driften set i forhold til passagererne.
Den kollektive transport i hovedstadsområdet være lagt sammen til en organisation.

Infrastruktur
Behovet for udbygning af vejene vil blive mindre.
Der arbejdes med en togbro over Kattegat.

Byudvikling
Parkering i de større byer vil blive meget dyrere.
Centrum i de 4 største byer vil blive bilfrie.
Førerløse busser til at klare last mile.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

En tog tunnel under Kattegat.

Som ved Storebaelt - tog på broer kan betyde vaegt begeaendsninger for godstogene, noget som tunneller ikke har.

Kattegat bør bygges i princip som Storebaelt, en motorvejs haengebro, tunnel mod Sjaelland og lavbroer mod Jylland. (+en kunstig ø vaest for Samsø, hvor en kort kombineret motorvejs og tog tunnel kan komme op til lavbroen)

  • 0
  • 0

Elløbehjul bliver meget udbredt, og cykelstier bliver overdaekket med solceller, således flere kan komme tøre frem.

Der kommer induktions opladning i vej baner, som det system der testes i Sverige iøjeblikket. Det betyder at elbiler med små batterier kan køre 2000 km ned i EU, med løbende opladning undervejs.

Der kommer gratis video konference udstyr hos alle biblioteker, så alle kan holde gratis møder uden at skulle rejse.

Der kommer solceller og video kamera i alle lygtepaele og gratis wifi, så mobiltelefoner bliver trafik overvågende for ulykker, hastighed og sikkerhed.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten