Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Transformerstation på Sjælland udløser protester: Området er et beskyttet grundvandsreservoir

PLUS.
Sådan kan det 25 meter høje anlæg på sjællandsiden komme til at se ud. Omformerstationen vil dække omkring 18 hektar og det samlede område 60 hektar. Illustration: Energinet

Når de enorme mængder strøm fra Energiø Bornholm fra 2030 skal transporteres til Sjælland, skal kablerne gå i land og ende ved en transformerstation.

Anlægget skal bl.a. inkludere en 25 meter høj bygning, et 400 kV GIS-anlæg og såkaldte 'sivesøer'. Anlæggets byggeri vil fylde 18 hektar, og tilsammen vil området omfatte omkring 60 hektar land.

Og så skal det bygges ved landsbyen Solhøj i Høje-Taastrup Kommune.

Men Energinet kunne stort set ikke have valgt en værre placering, mener Hofor, hovedstadens forsyningsselskab.

Området er nemlig et beskyttet drikkevandsområde: Mere end syv millioner kubikmeter vand pumpes hvert år op af kildepladserne i området.

I et brev kritiserer Hofors konstituerede forsyningsdirektør Brian Hansen Energinet for ikke at have forholdt sig tilstrækkeligt til drikkevandsinteresserne:

»Transformerstationer har historisk været kilder til forurening af jord og grundvand, og en stor station af en type, der ikke tidligere er afprøvet i Danmark, bør som udgangspunkt ikke placeres i et område med drikkevandsinteresser,« begrunder han bekymringen.

»En placering af Energinets nye anlæg i området vil være i konflikt med eksisterende og uerstattelig infrastruktur,« skriver Hofor i brevet, og opfordrer Energinet til at undersøge alternative placeringer for transformerstationen.

Energinet afviser dog kritikken.

»Vores anlæg forurener ikke. Der vil være foranstaltninger, der afskærer anlægget fra grundvandet, så selv hvis der skulle ske et uheld, vil det ikke slippe ud. Vi har allerede andre transformerstationer i områder med drikkevandsinteresser, og der er ikke påvist en forurening,« siger Marian Kaagh, vicedirektør for eltransmission i Energinet, og understreger, at de er ved at indgå en dialog med Hofor.

Lokale føler sig tromlet

Energinet valgte placeringen ved Solhøj bl.a. på grund af dets nærhed til de eksisterende højspændingsledninger, og fordi det 700 hektar store område giver plads til fremtidige udvidelser af anlægget, uden at overskride støjgrænserne i forhold til naboerne.

De alternative placeringer ved Hove og Avedøre blev fravalgt primært på grund af manglende plads, fremgår af et notat fra Energinet.

De tre placeringer, Energinet har overvejet for transformerstationen, ligger i direkte forbindelse med højspændingsnettet. De to andre placeringer blev vurderet til at være for små, og derfor faldt valget på Solhøj. Illustration: Energistyrelsen

Men udvælgelsen af området er foregået på de ‘forkerte præmisser’, mener borgmestrene i de to kommuner Høje-Taastrup og Ishøj, Merete Amdisen (A) og Michael Ziegler (K), der sidenhen er blevet midlertidigt afløst af Kurt Scheelsbeck (K) grundet sygdom.

Den 1. oktober modtog de et brev fra indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen, hvor han udtrykker ønske om at lave et landsplandirektiv for projektet, der kan trumfe kommunernes egen planlægning.

Det fik de to borgmestre til at råbe op om processen i et samlet brev.

»Med udgangspunkt i en teknokratisk-økonomisk analyse har Energinet bedt os sætte gang i en kommunal planlægning, der baner vejen for projektet uden reel borgerinddragelse.«

Her kritiserer de bl.a. beslutningen om at placere anlægget i det åbne land frem for et eksisterende industriområde, og kalder hele processen for en 'statslig skueproces'.

Samme opfattelse lader naboerne til at have:

Til et borgermøde den 7. november stimlede folk sammen i en fyldt gymnastiksal og rettede adskillige kritikpunkter og vrede tilråb mod Energinet, ifølge Sjællandske Medier.

Det er ikke kun selve anlægget, folk bekymrer sig for.

Et eksempel på, hvordan transformerstationen kan opbygges. Det skal være et 400 kV AC-GIS-anlæg, der skal fylde 18 hektar, og befinde sig både indendørs og udendørs. Illustration: Energinet

Byrådsmedlem i Ishøj Ole Beckmann (V) kalder projektet »galimatias,« og stiller sig skeptisk overfor, hvor meget Energinet egentlig har gennemtænkt projektet før placeringen er blevet valgt.

»Jeg synes i bund og grund, at der er tale om hastværk i sagsbehandlingen, og at der mangler at blive tænkt i helheder. Der er tale om et af Danmarks største grundvandsreservoirer og et område med naturhistoriske værdier. Og de har slet ikke undersøgt adgangsforholdene ude i området: Lige nu er der kun nogle få smalle landsbyveje, som begrænser tilkørselsforholdene. Så de vil nok skulle bygge nye veje, og hvordan vil de så påvirke miljøet?«

Han frygter også for, at myndighederne ikke har tænkt den sikkerhedspolitiske situation ind i vurderingen: Om man vil kunne forhindre en grundvandsforurening i tilfælde af sabotage.

Energinet maner til ro

Ole Beckmann og flere andre interessenter har også udtrykt bekymring om et muligt Power-to-X anlæg, da det fremgik af en intern præsentation mellem Ishøj Kommune og Energinet, at transformerstationen i fremtiden muligvis kan kobles til sådan et.

Men ifølge Marian Kaagh er der heller ikke her noget at være bange for, da et Power-to-X-anlæg ikke behøver blive placeret i samme område som transformerstationen. Selv hvis det skulle komme på tale, vil det kræve en ny tilladelse fra kommunen og en separat miljøvurdering, forklarer hun.

Marian Kaagh forsikrer om, at processen vil forløbe helt efter bogen, og skulle der vise sig at være en fare for miljøet, vil Energinet tage processen derfra.

»Miljøministeriet skal jo udarbejde en miljøvurdering af projektet, og der vil alle de her overvejelser blive belyst.«

Indtil den 5. december kan alle indgive høringssvar, som skal behandles i projektets miljøkonsekvensrapport. Ud fra den skal Miljøstyrelsen udarbejde en miljøvurdering, og dermed fastslå, om transformerstationen er foreneligt med grundvandsinteresserne. Det skal efter planen munde ud i en mijøtilladelse i slutningen af 2024.

Fra 2030 skal Energiø Bornholm stå færdig og levere 3 gigawatt til det danske og internationale elnet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er som om alle, der ikke kender til en transformerstation, straks begynder at skyde fra hoften. Det er noget med energi - det er vi i mod. Men er der noget så fredeligt og ikke forurenende som en transformerstation? Fornuftigt placeret ved 400 kV nettet, så udgifterne og adgangstraceen bliver så små som muligt. Der er meget bias i befolkningen...

 • 49
 • 1

Mere end syv millioner kubikmeter vand pumpes hvert år op af kildepladserne i området, svarende til 10 procent af Danmarks drikkevand.

Mon ikke nærmere, det er omkring 10% af Hofors drikkevand? ? - i følge Danmarsk Statistik bruger de danske husholdninger ca 250 millioner m3/år

Kan vi ikke få uddybet, hvad sivesøer er ved en transformerstation, og hvad de bruges til?

 • 33
 • 0

Kan vi ikke få uddybet, hvad sivesøer er ved en transformerstation, og hvad de bruges til?

Det er til nedsivning af det vand, der opsamles i de sikkerhedsbassiner der til at fange olien fra transformatorerne i tilfælde af havari. Vandet renses selvfølgelig før nedsivning.

Så næppe den helt store trussel - eller?

Det kunne være interessant med en teknisk vurdering af dette. Er Brian Hansens Transformerstationer har historisk været kilder til forurening af jord og grundvand måske fra en tid før man havde sikkerhedsbassiner under transformerne?

 • 29
 • 0

Kan vi ikke få uddybet, hvad sivesøer er ved en transformerstation, og hvad de bruges til?

Det er til nedsivning af det vand, der opsamles i de sikkerhedsbassiner der til at fange olien fra transformatorerne i tilfælde af havari. Vandet renses selvfølgelig før nedsivning.

Til dels. De bruges til at lede overfladevand væk fra stationsområdet, typisk via dræn i jorden. Til sammenligning er det meget lidt der opsamles under transformerne (der i øvrigt ledes gennem en olieudskiller, inden det bortledes).

Kilde: Arbejder hos Energinet.

 • 11
 • 0

Det er da mega mærkeligt at de ikke har fået klappet det her af med de forskellige væsentlige interessenter. Mon ikke de lige skulle få ringet til hofor og få styr på den del af projektet, inden de skyder vvm’en igang.

 • 2
 • 0

Det er da mega mærkeligt at de ikke har fået klappet det her af med de forskellige væsentlige interessenter. Mon ikke de lige skulle få ringet til hofor og få styr på den del af projektet, inden de skyder vvm’en igang.

I alle af disse projekter er der virkelig mange der har en mening om nærmest alt.

Helt konkret på sådanne projekter, er der en flok del-projektledere tilknyttet. Deriblandt nogen der har forstand på miljø- og myndighedsbehandling. Der gøres meget ud af at håndtere interessenter, og sørge for at alle bliver hørt - og såfremt muligt, også bliver tilgodeset.

Uanset hvad vi gør, vil der altid være nogen der er utilfredse. Det ville sikkert hjælpe en hel del, hvis vores transmissionsnet havde daglige udfald...

 • 9
 • 0

Til dels. De bruges til at lede overfladevand væk fra stationsområdet, typisk via dræn i jorden. Til sammenligning er det meget lidt der opsamles under transformerne (der i øvrigt ledes gennem en olieudskiller, inden det bortledes).

Tak for uddybning ?

Men mit hurtige opslag var altså ikke helt i hegnet, det er simpel afledning fra befæstede områder - og som jeg ser det, er den eneste trussel specifikt olie fra transformere. Derfor fastholder jeg min teori om, at de historiske problemer med forurening fra transformerstationer netop er historiske - som i: Før man havde opsamlingsbassiner under de oliefyldte transformere.

 • 4
 • 0

Man kan undre sig over at energinet og HOFOR, og andre liggende drikkevandsforsyningsselskaber ikke stille og roligt tager en møde/snak, så disse ting ikke kommer frem som en forhindring, men som at det tager vi allerede højde for.

Af alle intressenter burde HOFOR være medspiller i den grønne omstilling. og ikke modspiller som her fremstillet i artiklen.

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten