Transformerplatform på plads på Horns Rev

I går tirsdag kl. 13.30 blev det første store, synlige element til havmølleparken på Horns Rev ud for Jyllands vestkyst hejst på plads på sine tre pæle.

Det drejer sig om en 1.200 tons tung stålkonstruktion af en transformerstationen, som skal opsamle den producerede energi fra vindmølleparken og sende den videre ind til land. Bygherre og ejer af platformen og de tilhørende sø- og jordkabler er derfor Eltra, det systemansvarlige selskab i området.

Platformen –som har et grundareal på 560 kvadratmeter, en bygningshøjde på syv meter og øverst er forsynet med helikopterdæk –er bygget og færdigmonteret i Holland og ankom herfra til Esbjerg mandag eftermiddag. Midt på natten forlod flydekranen "Hercules Asia II" Esbjerg havn med platformen i krankrogen og ved middagstid var transformerplatformen sat på plads på sine tre ben.

»Det var en vanskelig opgave, fordi vi skulle have meget stille vejr til operationen. Men det lykkedes altså, «forklarer informationschef Per Andersen fra Eltra.

Næste skridt er udlægning af det 22 kilometer lange søkabel, som kabelskibet HP Lading skal stå for. Arbejdet forventes at gå i gang først i maj, mens de sidste længder af et 42 kilometer langt jordkabel blev lagt på plads i går mellem 150 kV-transformerstationen Karlsgårde nordøst for Varde og Hvidbjerg Strand. Transformerstation og kabel koster mellem 300 og 320 mio. kroner, hvoraf platformen tegner sig for godt en tredjedel af beløbet.

Hvad angår vindmøllerne –som Elsam står for i samarbejde med leverandøren Vestas –så er man godt i gang med at slå fundamentspælene i til de i alt 80 møller på hver 2 MW, som skal monteres i løbet af den kommende sommer. Produktionen fra vindmøllerne skønnes at svare til elforbruget i godt 150.000 danske husholdninger, og projektet har en samlet investering på ca. 1,7 mia. kr.