Transformer-nedbrud halverer import af norsk miljø-strøm

Et voldsomt overtryk i viklingskobleren i transformeren på omformerstationen i Tjele ved Viborg førte til, at anlægget automatisk gik ned tirsdag kl. 18.13. Nedbruddet skete på et tidspunkt, hvor strømoverførslen foregik på fuld last.

Afkoblingen betyder, at Skagerrak-forbindelsen, som kobler det danske og det norske elnet sammen, er mindsket fra 1.000 MW til 500 MW. Til sammenligning kan Asnæsværket ved Kalundborg producere godt 1.000 MW.

Energinet.dk oplyser, at teknikere i løbet af par dage tager stilling til, hvordan skaden kan udbedres. Det er derfor uklart, hvor lang tid reperationen varer, og hvor længe forbindelsen til Norge må nøjes med halv kapacitet.

Timingen er yderst ubelejlig, da forbindelsen i den seneste tid har været udnyttet tæt på det maksimale på grund af stor el-produktion i Sydnorge.

Norges store produktion skyldes især den våde sommer, der har ført til at vandkraftværkerne næsten ikke har kunnet følge med og regulere produktionen i forhold til efterspørgslen og opbevaringen. En af rådgiverne for det norske Energidirektorat, Niels Spjeldnæs, foreslog derfor i juli en utraditionel måde at komme af med strømmen på.

»Ved at tilføre markedet så meget ren energi kan det jo tænkes, at vore nabolande kan lukke et kulkraftværk for en tid og dermed bidrage til at reducere udslippet,« sagde han.

Transformeren i Tjele blev taget i brug for et år siden, efter at den havde fået monteret nye viklinger på i Drammen.

Skagerrak-forbindelsen og dermed det nordiske elmarked har i de senere år været hårdt plaget af havarier på transformere på omformerstationerne i Tjele og Kristianstad. Derfor vil Energinet.dk og norske Statnett nu undersøge, om der er behov for reservetransformere.