Trafikstyrelsen: Virksomheder skal selv bestemme deres sikkerhedsprocedurer

Illustration: VTG

I sidste uge blev det kendt, at bare en enkelt mand hidtil skulle kontrollere, at sættevogne er korrekt lastet på lommevogne hos DB Cargo. Efter togulykken på Storebæltsbroen udvidede DB Cargo deres kontrolprocedure, som nu indebærer, at endnu en person laver et kontroleftersyn efter det såkaldte læssetekniske eftersyn.

Et af de forhold, Havarikommisionen lige nu undersøger, er, om sættevognen blev lastet forsvarligt på skuffevognen, da DB Cargo lastede den. Her er særligt det obligatoriske læssetekniske eftersyn interessant, da det er en af sikkerhedsforanstaltningerne, som skal sikre, at sættevognene er korrekt fastspændt. Ingeniøren har derfor spurgt Trafikstyrelsen hvilke krav, der ligger bag et læsseteknisk eftersyn.

»Styrelsen stiller ingen procedurekrav. Virksomheden skal selv definere, hvad der skal til for at de løfter deres jernbanesikkerhedsmæssig ansvar som beskrevet i Jernbanesikkerhedsdirektivet,« skriver Claus René Pedersson, kontorchef ved Trafikstyrelsen.

Læs også: Sikkerhedskontrol ved Storebæltsbroen blev droppet i 2011

»Vi ønsker ikke at dele den«

Ingeniøren har således kontaktet DB Cargo for at få klargjort, hvordan et læsseteknisk eftersyn gennemføres hos operatøren. Det ønsker DB Cargo imidlertid ikke at oplyse.

»Jeg kan ikke sige noget om hvordan vi gennemfører vores eftersyn. Vores mission lige nu er at bidrage til det strukturerede og professionelle efterforskningsarbejde, som skal gennemføres af havarikommissionen og politiet. Vi ønsker at give efterforskerne arbejdsro og fred til deres arbejde,« siger Jan Wildau, som er kommunikationsdirektør i DB Cargo.

»Desuden er beskrivelser af arbejdsprocessen heller ikke noget, vi ønsker at udlevere, da det er en del af vores kompetence at drive terminalvirksomhed,« siger han.

Trafikstyrelsen har udsendt et forbud mod transport af lastbiltrailere på lommevogne efter ulykken på Storebæltsbroen. Forbuddet skal foreløbig vare to uger.

Ifølge Trafikstyrelsen har operatøren Hector Rail AB opfyldt betingelserne for at ophæve forbuddet og har fået tilladelse til at genoptage transporten med lommevogne. DB Cargo har stadig ikke fået tilladelse til at genoptage kørslen med lommevogne.

Stikprøver

Ifølge »Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet« skal man have et jernbanesikkerhedscertifikat til godsbefordring for at få lov til at transportere gods på de danske jernbaner.

Trafikstyrelsen er både tilsynsmyndighed og certificeringsmyndighed. Styrelsen har med andre ord udstedt et certifikat til DB Cargo og har ansvaret for at kontrollere, at det overholdes.

Læs også: Havarikommission: Godstog kan køre rundt med ulåste vogne, selv om alle regler er overholdt

Ifølge Trafikstyrelsen skal certifikatet fornyes mindst hvert femte år, og virksomheden skal have et klart defineret sikkerhedsledelsessystem, som sikrer at det sikkerhedsmæssige understøttes.

»Jernbanevirksomheden har ansvaret for sikkerheden under transport og derved også at eventuel last er læsset og fastgjort sikkerhedsmæssigt forsvarligt,« skriver Trafikstyrelsen til Ingeniøren.

Trafikstyrelsen tager stikprøver for at sikre, at sikkerhedsledelsessystemet efterleves. Ingeniøren har nu søgt aktindsigt i det jernbanesikkerhedscertifikat, som er blevet udstedt til DB Cargo.

Begrænset fysisk kontrol

Ifølge Trafikstyrelsens strategi er langt de fleste tilsyn såkaldte skrivebordseftersyn, hvori styrelsen kun gransker de nedskrevne procedurer. Kun en femtedel af Trafikstyrelsens eftersyn omfatter, at en kontrollant rent faktisk møder op og ser på de fysiske sikkerhedsforhold omkring arbejdet.

»Typisk udvælges fokusområder efter en risikobaseret tilgang,« skriver styrelsen i et svar til Ingeniøren.

Det dækker mere specifikt over, at et tilsyn kan indledes på grundlag af »en begivenhed eller en henvendelse fra anden myndighed, virksomheden selv eller privatperson,« som der står i Trafikstyrelsens »Strategi og praksis for tilsyn med jernbanesikkerhed«

Trafikstyrelsen kan derefter gennemføre enten et skrivebordstilsyn eller et fysisk tilsyn, hvor repræsentanter fra Trafikstyrelsen fysisk møder op og gennemfører en kontrol.

I en rapport fra 2015 konkluderer det Europæiske Jernbaneagentur, at Trafikstyrelsens auditsystem grundlæggende er effektivt og tilstrækkeligt. EU-rapporten byggede i øvrigt også på et skrivebordeftersyn.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Teoretisk set svarer det vel til, at lade Københavns politi underrsøge sig selv. Heldigvsi er godsoperatørerne samvittighedsfulde mennesker, der ved hvad de har mellem hænderne. Men Trafikstyrelsens holdning er i sig selv foruroligende: Man skal ikke lade ræven vogte gæs.

  • 0
  • 3

Det er samme metode man bruger inden for f.eks. luftfart, søfart, jernbane og sikkert også inden for offshore og andre brancher i hele Europa (og meget af den øvrige verden). Der er fastsat nogle rammer og minimumskrav. Hele virksomhedens system skal stadig godkendes af pågældende styrelse og udsættes for jævnlige tilsyn både af eksterne men også af virksomhedens eget tilsyn. Det er det man kalder tillidsbaseret sikkerhedsledelse og det fungerer faktisk.

  • 3
  • 0

...formuleringen bør være at "der foretages kontrol om sættevognen sidder fast på lommevognen". Den eneste mulige kontrol af det er at prøve at løfte sættevognen igen efter den er sat fast, det er i øvrigt ikke forsk. fra hvad man "bør" gøre når man sætter den på en trækker, svjv. så har moderne kraner mulighed for at måle vægten på krogen så det vil ikke tage mange sekunder ekstra under lastningen.

  • 1
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten