Trafikstyrelsen: Vi gør bare godstogene længere

Trafikstyrelsens anlægschef Martin Munk Hansen afviser kategorisk beskyldninger fra flere sider om at undervurdere antallet af både gods- og passagertog, der i fremtiden vil benytte det sjællandske banenet.

DSB er blandt de talrige aktører på baneområdet, som har gjort opmærksom på det potentielt alvorlige kapacitetsproblem.

I et høringssvar til Trafikstyrelsen anfører statsbanerne, at den sandsynligvis kommende København-Ringsted-bane både ved sammenfletningerne i Ringsted og i København "indeholder nogle tekniske løsninger, som efter DSB's opfattelse kan risikere at skabe væsentlige begrænsninger på den fremtidige mulighed for at sikre et højfrekvent og rettidigt togprodukt".

Læs også: Discount-bane til Ringsted er som en motorvej med lyskryds

Gennemanalyseret projekt

Men kritikerne overdriver problemets omfang siger Martin Munk Hansen.

Han peger på, at kapaciteten i sammenfletningen omkring Ny Ellebjerg er analyseret i mindste detalje via et af branchens mest avancerede it-baserede fremskrivningsprogrammer, nemlig det såkaldte Railsys-program, der anvender en modelleret fremtidskøreplan og beregner kapacitetsudnyttelsen under disse omstændigheder i forhold til en stationssekvens og et tidsinterval. Det er sket i samarbejde med rådgivervirksomheden Rambøll.

»Der er jo altid nogle, der gerne vil have tingene gjort endnu større og endnu mere ambitiøse end det konkrete forslag. Men i betragtning af, at en niveaufri sammenfletning ved Ny Ellebjerg vil koste cirka 300 millioner kroner at etablere, vil jeg altså gerne se noget lidt mere solid dokumentation for, at der rent faktisk vil opstå et reelt problem i fremtiden, før jeg anbefaler politikerne at give grønt lys til et sådant projekt,« siger Martin Munk Hansen.

Undervurderer trafikspring

Men anlægschefens optimisme skyldes ifølge kritikerne, at han undervurderer antallet af godstog, som vil skulle køre mellem Sverige og Tyskland i fremtiden. Det skyldes, at Trafikstyrelsen definerer to godstog og ti persontog i timen i hver retning gennem Ny Ellebjerg-krydset som maksimal - og fuldt tilstrækkelig - kapacitet.

Disse to godstog i timen svarer til, hvad der i dag er reserveret plads til på Øresundsbroen, og opfylder de prognoser, der er lavet for Femern-forbindelsen.

Men, som kritikerne påpeger: I fremtiden forventes godstrafikken på jernbanen at stige som følge af øget trængsel på vejene og hurtigere forbindelse via Femern-broen.

I det scenarium, som svenske Banverket opererer med, hvor godsmængden på jernbanen stiger fra de beskedne fire millioner ton i dag til 10 millioner ton i 2025, vil der være behov for mindst det dobbelte antal godskanaler igennem Danmark, forudser eksperterne.

»Men så enkelt kan regnestykket slet ikke stilles op,« siger Martin Munk Hansen.

»Fordi der skal transporteres mere gods på skinnerne, betyder det ikke, at man nødvendigvis skal have mange flere tog ud på banenettet. De godstog som kører i dag fylder ikke alle kanaler, og ved at gøre de eksisterende godstog længere vil man kunne absorbere den stigende godsmængde uden at presse kapaciteten på banen yderligere,« siger han.

Anlægschefen understreger imidlertid, at Trafikstyrelsen allerede i den nuværende planlægning kalkulerer med, at der på et tidspunkt kan forekomme et uventet stort trafikspring, der vil rejse behovet for mere kapacitet ved Ny Ellebjerg.

Trafikstyrelsen reserverer derfor visse arealer omkring Ny Ellebjerg Station med henblik på at kunne anlægge en dobbeltsporet sammenfletning mellem Øresundsbanen og Vestbanen ude af niveau.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det varer ikke mere end 10 år før presset på lille Danmark bliver så stort at vi må give efter og lægge yderligere 2 spor til tog der kører mindst 350 km/t. Derfor er regeringens modstand mod højhastighedstog og dermed trafikstyrelsens mandat ude af trit med den øvrige Europæiske virkelighed! I øvrigt skal tracheen graves ned - det bliver der råd til når trafikken går fra fly til tog! Venlig hilsen Finn Frogne

 • 0
 • 0

Det varer ikke mere end 10 år før presset på lille Danmark bliver så stort at vi må give efter og lægge yderligere 2 spor til tog der kører mindst 350 km/t.

Det ville være fantastisk. Men jeg tvivler meget på det der med mindst 350 km/t, i det at det kun er maglev som kan køre med den hastighed i drift.

 • 0
 • 0

Det ville være fantastisk. Men jeg tvivler meget på det der med mindst 350 km/t, i det at det kun er maglev som kan køre med den hastighed i drift.

Glimrende udfordring i at finde hurtige tog.

Det franske TGV satte tilbage i 2007 en hastighedsrekord på ikke mindre end 574,8 km/t. Ligeledes har TGV rekorden for den hurtigste gennemsnitshastighed i drift på 279,4 km/t. De nyeste sporanlæg anlægges til en hastighed på 320 km/t.

Alt i alt så lyder 350 km/t i drift om 10 år ikke så langt ude som man umiddelbart tror.

 • 0
 • 0

Trafikstyrelsen forekommer mere og mere panisk og patetisk i sin massive insisteren på at politikerne partout skal stikke poten i "Nybygningsløsningen" fælden. Argumenterne smuldrer ligesom den planlagte station i Greve gjorde det på et tidligt tidspunkt i processen.

Venlig hilsen

Stig Lending

 • 0
 • 0

Det franske TGV satte tilbage i 2007 en hastighedsrekord på ikke mindre end 574,8 km/t. Ligeledes har TGV rekorden for den hurtigste gennemsnitshastighed i drift på 279,4 km/t. De nyeste sporanlæg anlægges til en hastighed på 320 km/t.

Alt i alt så lyder 350 km/t i drift om 10 år ikke så langt ude som man umiddelbart tror.

Jeg har også læst om adskillige nye anlæg som angiveligvis var lavet til 350 km/t, men pga. det extra slid den højere hastighed giver, så kørte alle tog med en max hastighed på 300.

 • 0
 • 0

Argumenterne smuldrer ligesom den planlagte station i Greve gjorde det på et tidligt tidspunkt i processen.

Der har kun været på tale at sætte plads af til en fremtidig station i Greve, altså sikre at det kan lade sig gøre langt ud i fremtiden.

 • 0
 • 0

Det er klart, at man bør tage højde for større trafik, både med personer og gods, og eventuelle fremtidige behov for lokalstationer, og for behov for større hastigheder.

Med hensyn til større trafik og lokalstationer kan det fornuftigt gøres ved atekspropriere plads til niveaufrie skæringer, til perronspor og peeroner og til overhanlingsspor på passende steder.

Men med hensyn til større hastighed er det vanskeligere. Hvis benen f.eks. bygges til max 240 km/h, vil en senere hastighedsforøgelse kræve udretning af de fleste kurver, og det betyder ekspropriation af mange km nyt trace. På landet er det ikke så dyrt, men oi byområder vil det være næsten umulgit.

 • 0
 • 0

[quote]Det varer ikke mere end 10 år før presset på lille Danmark bliver så stort at vi må give efter og lægge yderligere 2 spor til tog der kører mindst 350 km/t.

Hvorfor ville nogen køre hele den lange vej over Danmark når man kunne køre direkte fra Tyskland til Sverige?[/quote] Fordi omvejen via Polen, Litauen, Letland, Estland, Rusland og Finland er MEGET længere.

 • 0
 • 0

Man kan jo vælge at bygge en Bro/Tunnel over Øresund fra Sverige til Tyskland.

Det er Østersøen og ikke Øresund som adskiller Sverige og Tyskland.

Den bliver nok ikke dyrere end at få bygget en ordentlig jernbane gennem Danmark.

Den bliver MANGE gange dyrer at lægge over/under vandet.

Især fordi man I Danmark åbenbart skal plapre i 25 år over hver 30'te kilometer .... og have 3 forskellige VVM undersøgelser på samme længde bane også.

Det samme ville man skulle lave for en bro/tunnel der krydser Østersøen.

 • 0
 • 0

Tjah, men sjovt nok har stationen i Greve figureret på det "dynamiske kort" og andre steder i Trafikstyrelsens propagandamateriale indtil for ganske nyligt. Den samme skæbne som Greve stationen siges at skulle overgå stationen i Køge - dels fordi det vil tage kostbar tid at standse her, og dels for at få en allerede tvivlsom økonomi til at hænge lidt bedre sammen. Stig

 • 0
 • 0

Den samme skæbne som Greve stationen siges at skulle overgå stationen i Køge

Den nyhed er af samme størrelsesorden som hvis du havde proklameret at Nørreport Station skulle nedlægges, altså hvis nybygningsløsningen vedtages, så er det med en station i Ølsemagle (Køge Nord).

Stationen i Køge Nord, har hele tiden været hjørnestenen, man ønsker et kør og rejs anlæg med 3.000 parkeringspladser, der skal fedtes for billisterne, hvis ikke det er nemt at skifte til toget så fortsætter pendlerne helt ind til deres arbejdspladser, dem der allerede bruger det offentlige kan fortsat bruge S-toget med masser af lokale stationer.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten