Trafikstyrelsen: Slut med rabat til rejsekort på Sjælland

Et af hovedformålene med rejsekortet - at prisen for at bruge kollektiv trafik skal blive lavere, jo mere du bruger det - bliver droppet i et nyt forslag fra Trafikstyrelsen.

‘Når disse rabattyper fjernes bliver det klarere for kunden, hvilken type af rejsehjemmel denne skal vælge. F.eks. fjernes mængderabat i DSB’s takstsæt, således at kunder der pendler dagligt altid med fordel kan vælge et pendlerkort. Dette mindsker usikkerheder omkring, hvilke produkter der er billigst at benytte,’ begrunder styrelsen i sit forslag.

Læs også: Slagsmål mellem trafikselskaber forhindrer oprydning i rejsekortets takstjungle

I dag er der ikke mængderabat på rejser inden for Hovedstaden, men det er der på rejser inden for Movia S og med DSB. De skal altså væk, mener Trafikstyrelsen. Prisforskellen vil dog ikke være så stor efter forenklingen af priserne, fordi normalprisen for at rejse på Sydsjælland i dag er højere end i de øvrige takstområder.

En anden rabat, der skal væk ifølge Trafikstyrelsen, er en rabat til pensionister, som Movia S og DSB i dag giver. Det vil medfører relativt store prisstigninger for sydsjællandske pensionister, der i dag får 50 procent rabat. Derfor inkluderer Trafikstyrelsens forslag en anbefaling om at indføre et pensionistkort ved siden af rejsekortet i Movia S’ område.

Læs også: Fælles takster skal styrke bus og tog på Sjælland

Forslaget fra Trafikstyrelsen vil betyde, at det vil være billigere at bruge rejsekort end at købe en billet kontant på 96 procent af rejserne på Sjælland. En af hensigterne med rejsekortet var, at det altid skulle være billigere at bruge, end at købe kontantbilletter. Den udfordring foreslår Trafikstyrelsen at løse ved at sætte priserne op på de resterende 4 procent af rejserne, hvor det selv efter forenklingen vil være billigst at købe kontantbilletter.

Læs også: Enige politikere: Nu fjerner vi rejsekortets forrykte takster

Egentlig skulle de sjællandske trafikoperatører, Movia, DSB og Metroselskabet, selv have forhandlet et forenklet takstsystem på plads for længst, fordi selskabernes bestyrelser, er den øverste myndighed i forhold til at fastlægge takstrukturen. Men selskaberne har ikke kunnet blive enige.

Derfor bad transportminister Magnus Heunicke (S) Trafikstyrelsen om at udarbejde et forslag til et forenklet system. Han har dog ingen planer om at bede Folketinget om ret til at presse Trafikstyrelsens forslag igennem.

»Det er nok meget fornuftigt, at det er trafikselskaberne og ikke Transportministeriet eller Christiansborg, der bestemmer, hvad det skal koste at køre mellem Stege og Vordingborg,« skriver ministeren således en mail til DR Nyheder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er sørgeligt men sandt at rejsekortet nok skal blive en succes. Når man sætter prisen op på alle 'ikke rejsekort' priser, samt justerer(som man kalder det) rejsekortpriserne, opnår man jo det man vil. Klippekortet afskaffer man, at købe en billet i fx en bus er meget besværligt, du skal huske at have næsten lige penge. At man så samtidigt sikkert får sat priserne op er jo også rart for selskaberne.

 • 17
 • 0

Så hvis man ikke kan finde ud af at sælge den rigtige rejse, fjerner man bare alle rabatter, så er man sikker på, at kunden kun kan vælge "den billigste"... Hold da op...

@ Nick Keller

Ja, og for offentlige institutioner virker det fint.

Jeg vil dog ikke anbefale metoden bruges i private virksomheder som er udsat for konkurrence :-)

Så er det godt regeringen har stoppet alt yderligere privatisering af jernbanestrækninger de næste ti år, det er godt for DSB :-(

På et tidspunkt skal Transportministeren også begynde at tænke på, hvad der er godt for passagerne, men nu skal vi jo heller ikke forhaste os. Kan vi ikke bare bestille en rapport, som ikke må komme med nogle konklusioner før efter næste valg? Det har da virket før.

 • 17
 • 2

Det bliver ikke mere gennemskueligt ved at fjerne de angivne rabatter.

Umiddelbart burde det være billigere at rejse langt i et stræk. Det gælder bare ikke for rejsekortet. Tværtimod. Hvis man fx rejser Valby-Tølløse, kan det betale sig at dele rejsen op, ligegyldig på hvilken station, undtagen i Høje Tåstrup. Trekroner er bedst.

Priserne på at rejse på Sydsjælland/Lolland -Falster er en del dyrere i folhold til Region H. Det er ikke logisk for mig. Folk har vel det samme behov for at blive transporteret.

 • 10
 • 3

Kan de ikke, i stedet lave en undersøgelse af hvormange djøffer og konsulenter der skal spares væk i Trafik(for)styrelsen, før man kan reducere billetpriserne med 50 %.......

 • 30
 • 1

Rejseselskaberne laver en offentlig service, selv om de er private, så staten kan vel sagtens pålægge dem at lave en ensartet prisstruktur, faktisk kan staten endda diktere, hvordan denne skal se ud. Hvis selskaberne ikke mener, at de kan udbyde rejserne til den pris, biletterne koster, kan de bede om tilskud til de berørte strækninger.

At staten ikke har vilje til at skære igennem med sådanne krav er et tegn på svaghed eller modtagelighed for lobbyisme fra selskaberne. Det er i hvert fald ikke til borgernes fordel, og det er vel dem, politikerne i den sidste ende repræsenterer. Så her er min opskrift til staten:

 1. Lav en zoneopdeling af hele landet, hvor man kan tilgodese landområder/yderområder ved at gøre zonerne større der.

 2. Lad en rejses pris udelukkende baseres på antallet af zoner fra startpunket til det sted på rejsen, hvor man er længst fra dette, Antallet af zoner vælges ved rejsens start. Gyldigheden er proportional med antallet af zoner. Alt dette er ligesom almindelige biletter og klippekort i hovedstadsområdet.

 3. Prisen kan dog (efter et fælles system) gøres mindre end lineær i antallet af zoner, sådan at lange rejser ikke bliver uforholdsmæssigt dyre. Et simpelt system vil f.eks. være X kroner for de første to zoner og Y kroner for hver yderligere zone, op til en vis grænse, hvorefter det ikke koster yderligere at tilføje zoner, men rejsen stadig skal gennemføres indenfor et begrænset tidsrum (f.eks. 6 timer).

 4. Alle billetsystemer beregner priserne ens, uanset om kan køber en enkelt rejse eller forudbetaler 10, køber papirbillet, bruger Rejsekort eller mobilbiletter. Periodekort kan dog have fast pris uanset forbrug i perioden.

 5. Afregning fra stat til rejseudbyderne er uafhængig af billetsalget, men baseres udelukkende på antal og længde af kørsler, sejladser m.m., hvor antallet af afgange (og kapacitet for disse) aftales på forhånd baseret på trafiktælling samt vurdering af behov for dækning af yderområder, ydertidspunkter, m.m. Det er staten alene, der bestemmer eventuelle prisstigninger baseret på, i hvor høj grad de vil finansiere offentlig transport.

 • 13
 • 0

Rejsekortet er kun en succes for få, og nu når monopolet er klart, så sættes priserne op, så underskuddet kan dækkes. De svageste grupper rammes mest. Er det det den nuværende regering vil gå til valg på? Og mindre kollektiv trafik! Hvor er det gode gamle socialdemokrati henne? "Socialdemokraterne" har vel skrottet det. Skrot nu også det rejsekort og giv os klippekortene tilbage! Underskuddet for rejsekortet skal naturligvis ikke betales af kunderne, men betales af dem der besluttede at indføre det og ikke stoppede projektet, da advarselslamperne begyndte at lyse.

 • 17
 • 1

Lav en zoneopdeling af hele landet, hvor man kan tilgodese landområder/yderområder ved at gøre zonerne større der.

Hvorfor skal landområder tilgodeses? Har bymennesker ikke lige så meget ret til billig transport?

Lad en rejses pris udelukkende baseres på antallet af zoner fra startpunket til det sted på rejsen, hvor man er længst fra dette, Antallet af zoner vælges ved rejsens start. Gyldigheden er proportional med antallet af zoner. Alt dette er ligesom almindelige biletter og klippekort i hovedstadsområdet.

Så jeg skal straffes, fordi der er ikke er direkte forbindelse fra min bopæl til min arbejdsplads, men jeg er nødt til at køre gennem ekstra zoner, som ligger længere væk? En rejse fra A til B kan have forskellige priser, bare fordi der ikke kører nogen direkte bus om aftenen, og man er nødt til at tage fra A til C, og C til B? Hvorfor vælge rejsens længde ved afrejse? Ikke særligt fleksibelt?

Prisen kan dog (efter et fælles system) gøres mindre end lineær i antallet af zoner, sådan at lange rejser ikke bliver uforholdsmæssigt dyre. Et simpelt system vil f.eks. være X kroner for de første to zoner og Y kroner for hver yderligere zone, op til en vis grænse, hvorefter det ikke koster yderligere at tilføje zoner, men rejsen stadig skal gennemføres indenfor et begrænset tidsrum (f.eks. 6 timer).

Så for at finde rejsens pris, skal vi nu kende både A, B og evt. C + X og Y. Det gør det ikke umiddelbart meget lettere end i dag!

Alle billetsystemer beregner priserne ens, uanset om kan køber en enkelt rejse eller forudbetaler 10, køber papirbillet, bruger Rejsekort eller mobilbiletter. Periodekort kan dog have fast pris uanset forbrug i perioden.

Enig, bortset fra at periodekort bør have samme pris som alle andre billetter. Det koster det samme at transportere personen uanset billettype. Hvis man ønsker at gøre pendling attraktivt, kan dette ske gennem en skatterabat som befordringsfradraget.

Afregning fra stat til rejseudbyderne er uafhængig af billetsalget, men baseres udelukkende på antal og længde af kørsler, sejladser m.m., hvor antallet af afgange (og kapacitet for disse) aftales på forhånd baseret på trafiktælling samt vurdering af behov for dækning af yderområder, ydertidspunkter, m.m. Det er staten alene, der bestemmer eventuelle prisstigninger baseret på, i hvor høj grad de vil finansiere offentlig transport.

Hvis jeg kan lave en billig busrute fra A til B, må jeg ikke gøre det, fordi det er dyrere for DSB at køre samme rute? Hvordan sikres konkurrence i ovenstående?

Hvis man læser rapporten, så fremgår det, at off-peak rabat er effektivt til at flytte rundt på, hvornår folk rejser. Dette bør indgå i et fremtidigt takstsystem, så vi sikre bedst mulig udnyttelse af materialet på vej og skinner. Det vil komplicere udregningen af rejsens pris, men opvejes efter min mening af fordelene.

 • 1
 • 4

Man kan vel også forestille sig at man afregner pr. kørt distance fra A-B. A og B kan så ligge i forskellige zoner således at det er dyrere at rejse i zone A end i zone B pr. km.

 • 1
 • 0

Hvis man vil sikre at rejsekortet er billigst selv hvis målestokken er de afsindigt dyre kontantbilletter, så bliver det nok også nødvendigt at give benzinpriserne et løft. Suk.

 • 3
 • 1

Diskussionen herinde er vist et godt eksempel på hvorfor alt er så dyrt i Danmark - alle vil have en eller anden form for særbehandling/rabat på priserne = rejsekortets prisstruktur :-)

 • 4
 • 4

Hvorfor skal det være dyrere at rejse på et anonymt rejsekort? - Det må da alt andet lige være billigere for dem at administrere. Man kan ikke lade være med at spekulere på hvorfor min/din personlige færden har så stor en værdi for dem.

At myldretid er dyrere end normal tarif, det vidner også om hvor syg en moral systemet er bygget op om, det skal altså være dyre at rejse mast ind i en overfyldt bus, end en halvtom en med god plads?

Rejsekort er ikke kommet til verden for at gøre det nemmere for befolkningen, men for at optimere indtjening.

 • 11
 • 1

At myldretid er dyrere end normal tarif, det vidner også om hvor syg en moral systemet er bygget op om, det skal altså være dyre at rejse mast ind i en overfyldt bus, end en halvtom en med god plads?

Nej det er myldretid, der er til normalpris, og der er rabat (20% i Hovedstaden) for at rejse uden for myldretid. Men misforståelsen viser jo bare, at hvis nogen (dem der rejser uden for myldretid f. eks. ) kan få rejsen billigere, så bliver den pris pludselig normalprisen. Rabatten er jo netop for at få rejsende væk fra myldretiden, hvis de kan og vil.

Hvorfor skal det være dyrere at rejse på et anonymt rejsekort

Det er det da heller ikke, - men man kan ikke optjene rabat. Det ville jo kræve, at anonymiteten blev brudt ( for at foregribe diverse debattører - mere end de mener den allerede er)

 • 7
 • 3

Er dette ikke bare en slags økonomisk adfærdsregulering? Vi får jo tit af vide at os gennemsnitlige borger ikke forstår det store billede, så derfor er det nemmere bare at presse os på det mest ømfindige - nemlig pengepungen, indtil vi tage den "rigtige" beslutning.

 • 2
 • 0

Priserne på at rejse på Sydsjælland/Lolland -Falster er en del dyrere i folhold til Region H. Det er ikke logisk for mig. Folk har vel det samme behov for at blive transporteret.

Du forveksler logisk med den helt subjektive opfattelse af rimelighed.

Det er ganske logisk, at mange og relativt rotere rejser kan produceres billigere end færre og længere rejser - i 'ude over kanten' Sjælland.

Sådan er det jo !

 • og det modsvares vel af lavere udgifter til så meget andet bla. bolig.

Lars :)

 • 1
 • 2

Hvorfor skal det være dyrere at rejse på et anonymt rejsekort?

Det er det vist heller ikke - men man går glip af en rabat. Og det er vel egentlig rimelig nok hvis formålet med rabatten er at tilgodese passagerer der rejser meget (gode kunder hos trafikselskabet).

Med er personligt rejsekort er det kun indehaveren, der kan bruge kortet, og dermed kun vedkommendes rejser der optjener rabat.

Med et anonymt rejsekort kan hele familien/nabolaget jo rejse på et eller to kort som går på omgang, og dermed optjene en "personlig rabat" som ikke længere er personlig, men optjent "som en gruppe".

Hvis man afskaffer rabatten for hyppig brug af offentlige transportmidler vil de anonyme rejsekort nok blive mere udbredte (medmindre den højere depositum ved rejsens begyndelse afskrækker folk).

Ovenstående er ikke en stillingtagen til om det er rimeligt med "kvantumsrabat".

 • 3
 • 0

Med et anonymt rejsekort kan hele familien/nabolaget jo rejse på et eller to kort som går på omgang, og dermed optjene en "personlig rabat" som ikke længere er personlig, men optjent "som en gruppe".

Som jo var muligt med klippekortet!? Eller?

Men taget i betragtning af elendig materielindkøbsafdeling, så er det forståeligt at ville af med passagererne, når det er skatteyderne der er de reelle "tvangskunder".

At vi så passivt kan se et system til vilkårlig malkning af kortindehavere uanset ydelse, skal vi finde os i. Bare der er opnået en god pris hos "databrokere" med betaling til "hemmelige konti" i skattely til de "korrupte", i værste fald er der blot tale om inkompetence.

 • 2
 • 2

Det forekommer at hovedparten af læserne her, som vanligt for dette medie, er i "følelsernes vold" - læs indledningen til rapporten:

"Det kan imidlertid konstateres, at en fremgangsmetode, der forudsætter enighed blandt selskaberne om en fælles model, indtil videre ikke har ført til resultater.

Transportministeriet ønsker derfor at tilvejebringe et nyt fagligt grundlag, der kan bringe drøftelserne videre.

Transportministeriet har på denne baggrund anmodet Trafikstyrelsen om at udarbejde en konkret model til forenkling af rejsekorttaksterne på Sjælland. Pejlemærker for modellen skal være, at rejsekorttaksterne skal være enkle og gennemskuelige for kunderne, og at rejsekortet er billigere end kontantbilletter."

Transportministeriet har en rapport som leverer varen - nu er det op til politikerne Hr Heunicke!

 • 1
 • 1

Jeg har benyttet kollektiv trafik trafik hele livet, og jeg bliver egentlig lidt trist når jeg tænker tilbage på "De Gode Gamle Dage".

Jeg husker hovedbanegården som et hyggeligt sted med gode og billige spisesteder, og sågar en biograf hvis man ventede en time eller to. Der var naturligvis gode træbænke i rigelige mængder på perronerne.

Man måtte selvfølgelig også ryge på perronerne, DSB "osede" jo alligevel selv med sine osende og stinkende diesellokomotiver, så passagerene havde selvfølgelig lov til at bruge cigaretter som "personligt åndedrætsværn" :-)

Nu er rygning så totalt bandlyst på DSBs arealer, inclusive helt åbne perronafsnit. Det virker ærlig talt lidt hyklerisk al den stund at DSB blot oser videre, endda hele vejen til Nørreport hvor toget står i et lukket rum og poster dieselpartikler og NOx-gasser ud i samme rum, som er tæt pakket med passagerer !

Og DSB var velkendt for at "sponsere" billetter til "værdigt trængende", såsom pensionister, spejderorganisationer samt skolebørn. DSB tog tydeligvis sit "sociale" ansvar alvorligt.

Nu taler man så om at fjerne rabatten fra bl.a. pensionister. Jeg ved ikke om DSB stadig sponsorerer spejdere og skolebørn, men hvis de gør vil dette nok også snart forsvinde ?

Sådan var det da "Farfar var dreng" - men sådan er det mildest talt ikke mere !

Skive for skive har DSB udviklet en sørgelig trend: Ringere service for højere og højere priser !

Politikerne ønsker ikke at bestemme prisen ? Nej, sikkert ikke. Den har såmænd også nok andet at tænke på :-)

For mit eget vedkommende er salamien nu skåret så lille, at der kun er en enkelt skive tilbage. Hørte i det, DSB, Regering, Folketing o.s.v ? Den dag at mit "mimrekort" forsvinder, så køber jeg en bil og afskriver kollektiv trafik for good.

Men på en eller anden måde troede jeg at det var det modsatte man ønskede fra både regeringen OG Oppositionen ?????????????

 • 7
 • 0

Ja jeg tager fremover til Tjekkiet for at rejse med tog. Hvis jeg stadig har behov for dette som hidtil. De Tjekkiske Jernbaner CD kører jo også med tog som er tog. Og ikke sardindåser som bl.a. DSB gør i Danmark. Og i Tjekkiet hos CD er de tilmed langt billigere og meget mere effektive. Og så må man endda også stadig ryge på om ikke hele perronerne, så ihvertfald en stor del af dem. Uanset om det er med e cigaretter eller om det er almindelige cigaretter. Ordenlig service ombord på CDs tog. Er også enklusiv med priser til rejser med CD i Tjekkiet.!

 • 0
 • 0

Prisen pr. klip/zone er den samme som på rejsekort, hvor man endda kan få rabat for at rejse uden for myldretid, og hvor rejsens længde regnes i direkte 'zoneafstand' og ikke i 'længst væk fra startzone'.

Til gengæld kan rejsekortet kun i ekstremt ringe omfang anvendes i sammenhæng med et periodekort (til at betale for rejse udenfor periodekortets dækningsområde).

Hvis jeg rejser i S-tog og har periodekort til zone 1, 2 og 31, hvor er det så lige jeg skal tjekke ind med rejsekortet, hvis jeg vil rejse videre til Målev (igennem zone 42 og 53)?

Selv hvis jeg fandt det rimeligt at jeg skulle stå af på en station i randen af dækningsområdet for mit periodekort for at tjekke ind (eller ud) med rejsekortet er der simpelthen ikke nogen station på den linie, hvor det kan lade sig gøre at tjekke ud eller ind uden enten at komme til at køre uden gyldig rejsehjemmel på noget af turen (hvis jeg tjekker ind eller ud i Skovlunde i zone 42) eller kommer til at betale for en ekstra zone (hvis jeg tjekker ind/ud i Herlev i zone 31).

Det samme gælder i øvrigt for de mobil-apps man kan bruge til at købe mobilbilletter eller klippekort med (mobilklippekort kan nu ikke længere købes på telefoner der ikke er produceret af Apple eller kører Android). De har fjernet muligheden for at man manuelt kan vælge sin startzone for at "gøre det nemmere for brugerne".

I stedet er det GPS-en i telefonerne der bestemmer, hvor din billet skal gælde fra, så du skal time dit køb til det helt rigtige sted på ruten, hvis du vil undgå at rejse ulovligt eller betale for ekstra zoner.

Få nu for helvede integreret periodekortene i rejsekortet. Det KAN ikke være så svært.

Så længe man kører inden for de zoner man har periodekort til behøver man ikke tjekke ind eller ud og kan bare forevise sit rejsekort ved en eventuel kontrol.

Kører man uden for dækningsområdet kan man tjekke ind eller ud både indenfor periodekortets dækningsområde eller udenfor og rejse i de zoner der er dækket af periodekortet trækkes bare fra ved udregningen af rejsens pris.

Derved ville rejsekortet faktisk blive en valid afløser for både periodekort og klippekort i stedet for at levere en ringere løsning end tidligere.

 • 3
 • 0

Det er ganske logisk, at mange og relativt rotere rejser kan produceres billigere end færre og længere rejser - i 'ude over kanten' Sjælland.

Sådan er det jo !

Sådan er det jo slet ikke!

Lange ture er relativt billigere at levere, altså billigere per kilometer.

Hvorfor tror du, en taxa-chauffør bliver rasende, hvis man kun skal køre et par kilometer.

Det er der masser af gode grunde til, bl.a. mindre spiltid, færre stationer og ikke mindst mindre omkostninger til billetsalg og kontrol ;-)

Desuden er det billigere at anlægge stationer og skinner på landet, hvor der er mere plads til det.

Problemet kan være at levere fintmasket offentlig transport, hvor der ikke er kundegrundlag for det - men igen, her er de korte ture stadig relativt dyre...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten