Trafikstøj fra Storebæltsbroen

Ikke udsigt til støjdæmpning foreløbig Af Birgitte Marfelt bim@ing.dk Storebæltsbroens popularitet har alvorligt støjbelastet beboere i yderligere 790 boliger langs motorvejene i Vest sjællands og Fyns amter. De kan imidlertid ikke se frem til støjdæmpning foreløbig. Dertil mener staten ikke at have råd. På baggrund af beboerklager fra blandt andet Vemmelev mellem Slagelse og Korsør satte trafikminister Sonja Mikkelsen Vejdirektoratet til at undersøge, i hvilket omfang boligerne langs M 20 og M 40 fra Køge til Taulov er blevet berørt af Storebæltsbroens åbning.

I forhold til Vejdirektoratets støjkortlægning fra 1995, viser undersøgelsen, at 700 flere boliger langs motorvejene er blevet belastet med et støjniveau på over 55 dB. Samtidig har yderligere omkring 90 boliger nået et støjbelastningsniveau på 65 dB eller derover. Det samlede antal boliger, belastet med mere end 65 dB, langs M 20 og M 40 er nu oppe på 330. De plagede boliger er fordelt over hele den godt 175 km lange strækning. Den øgede støjbelastning vurderes imidlertid ikke at være så markant, at der umiddelbart kan forventes etableret støj dæmp ning langs strækningen. Mens anlægsbudgettet til nye motorveje altid inkluderer udgifter til støjdæmpende foranstaltninger, er der ikke penge til den slags langs de eksisterende veje, skønt årsagen til stigende støjplager netop er nye trafikanlæg. Siden 1992 har finansloven rent faktisk indeholdt bevillinger til at bekæmpe støj langs eksisterende veje, men efter en stigning fra 5 til 30 millioner kroner årligt, er bevillingerne stille og roligt skrumpet igen og er i år nede på 13,7 mill. kr. I sit svar til Folketingets trafikudvalg skriver trafikministeren da også: Hvornår det vil være muligt at lave støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen gennem Vemmelev, afhænger af de årlige finanslovsbevillinger, men det forventes ikke at kunne ske inden for de nærmest kommende år. n