Trafikstøj direkte skadelig

Trafikstøj er ikke bare irriterende; den er direkte skadeligt for helbredet.

En ny tysk undersøgelse fra det statslige miljøagentur viser, at mennesker, der bor i nærheden af stærkt trafikerede og larmende veje, har næsten dobbelt så stor risiko som andre for at få så højt blodtryk, at det skal behandles medicinsk. Især natlig trafikstøj over grænseværdien på 55 decibel (dB) kan give alvorlige helbredsproblemer. Det skriver Politiken i dag.

De tyske miljømyndigheder vurderer, at støjniveauer i dagtimerne på over 65 dB øger risiko for udvikling af hjertesygdomme og kredsløbslidelser med 20 procent. Dét sammenholder avisen med oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, som siger at trafikstøj tillige kan medføre hormonelle påvirkninger, stress og søvnproblemer. Og med resultaterne af rapporten 'Sundhedseffekter af støj på børn' fra Statens Institut for Folkesundhed, som konkluderer, at børn »allerede ved lave støjniveauer risikerer påvirkning af indlæring, motivation og hukommelse«.

Endelig sammenligner avisen også med Miljøstyrelsens nye rapport 'Hvad koster støj' påviser, at trafikstøj også går ud over ejendomsmarkedet – med hver stigning på 1 dB over 55 dB, falder husprisen med 1,2 procent.

Kritik fra SF af regeringen

Tilsammen får dét nu SF's miljøordfører Jørn Jespersen til at kritisere regeringen for ikke at gøre nok ved trafikstøjen i Danmark. Han har stillet en række spørgsmål til miljøminister Hans Christian Schmidt (V) og truer desuden med at trække ham i samråd for at få afsat midler til støjreduktion.

I 1998 nedsatte Miljøministeriet en vejstøjgruppe, der skulle udarbejde en støjhandlingsplan. Men gruppen er stadig ikke kommet med et udspil, og i fjor droppede VK-regeringen planlagte støjværnsprojekter til 200 millioner kroner trods kritik fra embedslæger og andre eksperter.

Miljøminister Hans Chr. Schmidt er klar over problemet og lover ifølge Politiken, at vejstøjgruppen senest 1. juni kommer med en strategi, der tager hensyn til de nye rapporter om trafikstøjs betydning for helbredet.

Cirka en million mennesker er stadig udsat for trafikstøj på mere end Miljøstyrelsens grænseværdi, 55 dB. Og omkring 150.000 boliger hovedparten i hovedstadsområdet er belastet med mere end 65 dB.