Trafikpulje fordelt

35 millioner kroner af regeringens Trafikpulje 95 er nu fordelt til amters og kommuners vejinvesteringer. Cirka 40 kommuner havde søgt om i alt 76 mill. kr. til projekter, der skal reducere trafikstøj, bilhastighed i byom- råder, få flere til at
cykle sikkert og inddrage beboere i lokalt trafiksik- kerhedsarbejde. Statens tilskud forudsætter, at kommunerne investerer tilsvarende beløb i sikkerhed og miljø.

Ni projekter i lige så mange kommuner modtog størstedelen af de 35 millioner, og 20 mindre kommuner deler et tilskud til trafiksikkerhedsplaner. Specielt cykelprojekter havde interesse. Der fik Svendborg 6 mill., Aalborg 5,4, Nakskov 1,5 og
Randers 0,6. Til støjbekæmpelse fik Århus 1,7 og Grenå 4 mill. Til hastighedsplanlægning fik Hobro 3,5 og Gladsaxe 1 mill., og Horsens fik 5 mill. til integreret færdselssikkerhedsarbejde.