Trafikpolitikerne trodser DSB-advarsel: Forlig om nyt dobbeltspor i Sønderjylland

Oppositionens ensomme kamp for at få den enkeltsporede strækning mellem Vamdrup og Vojens suppleret med et nyt spor er blevet kronet med held. I dag har trafikpolitikere fra regeringen, V, DF, K og LA indgået forlig en række trafikprojekter - herunder det såkaldte dobbeltspor mellem Vamdrup Og Vojens.

Både DSB og banegodsoperatørerne har ellers anbefalet at udskyde anlægget indtil åbningen af Femernforbindelsen, fordi Banedanmarks forslag vil medføre, at strækningen lukkes i dagtimerne i en stor del af anlægsperioden. Uomtvisteligt med store problemer for banegodstrafikken til følge, ligesom DSB ville være nødt til at stoppe passagerkørslen i anlægsperioden.

Når Femernforbindelsen åbner, kan de internationale godstog fra Norge og Sverige sendes over Lolland til Tyskland, så på det tidspunkt vil anlæggelsen af det nye spor ikke påvirke kørslen så meget. Protesterne fra brugerne af strækningen fik i efteråret regeringen til at foreslå, at man udskød dobbeltsporet og i stedet brugte pengene på at elektrificere strækningen mellem Esbjerg og Lunderskov.

En udskydelse ville desuden spare omkring 114 mio. kr, fordi man så ikke behøver at etablere en midlertidig signalteknisk løsning, der skal fungere på strækningen indtil alle signaler på banen er udskiftet til ERTMS2 i 2019.

Det forslag fik imidlertid Venstre og Dansk Folkeparti til at råbe forligsbrud, fordi partierne i trafikforliget fra januar 2009 havde afsat 760 mio. kr. til etableringen af dobbeltsporet.

Derfor sendte politikerne Banedanmark hjem for at beregne, hvad en optimering af projektet - så der kom færre spærringer på banen - ville koste.

Banedanmark vendte tilbage med en besked om, at hvis man skulle imødekomme godsoperatørernes krav, så krævede det at det nye spor blev forlagt længere væk fra det eksisterende end planlagt. Den løsning ville imidlertid kræve en ny VVM-redegørelse og 200 mio. kroner. Alternativt kunne Banedanmark forsøge at optimere den oprindelige løsning, hvis de fik 30-60 millioner kroner af politikerne.

Ikke overraskende valgte politikerne den billigste løsning: at kaste 55 mio. kroner yderligere efter dobbeltsporet.

Da transportminister Henrik Dam Kristensen (S) kom ud til pressen umiddelbart efter forhandlingerne lod han det tydeligt skinne igennem, at han hellere ville have udskudt projektet.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen er derimod tydeligt glad.

»Det er et godt forlig, for det betyder, at vi ikke kommer til at kannibalisere på tidligere indgåede forlig,« siger han til Ingeniøren.

Hos landets største banegodsoperatør, DB Schenker, deler direktør Stig Kyster-Hansen dog ikke helt ordførerens glæde.

»Vi havde stadig foretrukket, at man udskød dobbeltsporet til efter Femernforbindelsens åbning eller alternativt, at man valgte at forlægge det nye spor.«

Han anerkender dog, at banegodsoperatørernes protester er blevet hørt, og at politikerne har fundet ekstra penge til at mindske generne.

»Jeg synes, at Banedanmark har bevæget sig meget siden deres oprindelige forslag sidste år. Vi er næsten i mål. Så nu, hvor beslutningen er taget, må vi finde ud af, hvordan vi kan lave det mest hensigtsmæssigt. Vi må bare få det bedste ud af det.«

Dobbeltsporet skal stå klart i 2015.

Dokumentation

Læs fakta om aftalen om dobbeltsporet

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Uha da da - kan man det?

Mon ikke DSB får en kørepause på 2 år på denne strækning. Det materiel de så får til overs i den periode, kan de så bruge i de overfyldte tog på Sjælland.

  • 0
  • 0

Her bruger politikerne en masse penge på at forbedre forholdende for Jernbanens godsoperatører. Begrundelsen for dobbeltsporet er refereret i miæjøredegørelsen som

Som et led i den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” fra 2009 afsatte Folketinget 0,7 mia. kr. til anlæggelsen af dobbeltsporet på strækningen Vamdrup-Vojens. Begrundelsen herfor var at styrke jernbanegodstrafikken gennem Sønderjylland, da strækningen i højere grad end tidligere vil blive en hovedgodskorridor mellem Skandinavien og Kontinentet frem til åbningen af Femern Bælt forbindelsen. De to enkeltsporede banestrækninger i Sønderjylland udgør en flaskehals for især jernbanegodstrafikken og vil indenfor få år udgøre en direkte begrænsning for yderligere vækst. Udbygningen vil først og fremmest styrke jernbanegodstrafikken, men også forbedre kvaliteten af passagertogsbetjeningen af Sønderjylland.

Alligevel kommenterer DB Schenker beslutningen med "Vi må bare få det bedste ud af det"

  • 0
  • 0

De såkaldt utaknemlige bæster beklager sig over, at man i næsten to år ødelægger brugbarheden af en vigtig hovedstrækning for at fremrykke en kapacitetsforøgelse, der med meget færre gener kan udføres om nogle år, når Femernforbindelsen kan aflaste strækningen.

Det vil jeg da give de utaknemlige bæster ret i. Så må vi bare håbe, at de ekstra 55 millioner kommer til at mindske generne så meget, at det bliver til at leve med.

(Jeg har selv kørt som passager på strækningen i 6½ år og tit bandet over forsinkelsen, når vi holdt stille for at give plads til et modkørende tog. Men skulle jeg have kørt i bus i et par år for at give plads til en udvidelse, så jeg i fremtiden kunne undgå forsinkelsen, havde jeg nok haft svært ved at se det som en forbedring - især hvis udvidelsen få år efter ville kunne udføres, uden jeg skulle køre i bus.)

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten