Trafikforskning syltet, mens bilkøerne vokser

Det forslag til finanslov, som regeringen fremlagde tirsdag, er klinisk renset for bevillinger til trafikforskning.

Ifølge IDA har den nuværende regering i forvejen nedprioriteret forskningen i trafikken, og derfor ser formand Lars Bytoft finanslovsforslaget som yderligere et dårligt signal.

»Der er hverken midler til nye initiativer eller til at genoprette det efterslæb på trafikforskningen, som den borgerlige regering har skabt ved bl.a. at nedlægge Transportrådet,« siger han.

Ifølge IDA-formanden er der brug for viden om, hvordan ny teknologi kan gøre det muligt at udnytte de eksisterende veje og jernbane bedre.

»Trængselsproblemerne er allerede i dag så udtalte, at vi må i gang med det samme, hvis vi ikke skal svække de danske virksomheders konkurrenceevne ved at lade den værdifulde arbejdskraft bruge deres kostbare tid i køer på vejene,« fastslår Lars Bytoft.

Han finder regeringens finanslovsforslag er helt uden nytænkning på transportområdet.

»Ingen er vist i tvivl om, at der skal satses på kollektiv trafik og intelligente trafikstyringssystemer (ITS). Der bør derfor allerede nu sættes midler af til at skabe grundlaget for en bedre styring af trafikken, nemlig et landsdækkende digitalt vejkort. Det kan ske for under 100 millioner kroner,« mener Lars Bytoft.

Han ser også gerne, at der regeringen sætter forsøgsmidler af til at afprøve nogle af de løsninger, der har vist deres effekt i udlandet.