Trafikforsker: Ny øresundsforbindelse er en god forretning

En ny øresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige giver god økonomisk mening, lyder det fra trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU. Analyser viser nemlig, at brugerbetaling med stor sandsynlighed kan finansiere den såkaldte HH-forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, skriver Jyllands-Posten.

Den udmelding kommer, efter at den svenske regering har gjort det klart, at den er interesseret i en ny øresundsforbindelse mellem Danmark og Sverige. Den svenske regering ønsker derfor at indlede forhandlinger med Danmark om den nye forbindelse.

Den idé har dog fået en lunken modtagelse blandt danske politikere, som ikke mener, at tiden er inde til endnu en øresundsforbindelse.

»Jeg kan da godt forstå det svenske ønske om en forbindelse, det behøver man kun at se på et europakort for at forstå, men det er ikke noget, Venstre kan støtte på denne side af 2030,« siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, til DR Nyheder og uddyber:

»Det vil være et gigantisk infrastrukturprojekt, hvor vi både skal have udbygget motorvejsnettet og jernbanen i det tætbefolkede Nordsjælland.«

Heller ikke hos de Radikale mener man, at en ny øresundsforbindelse bør have høj prioritering på nuværende tidspunkt.

»Umiddelbart synes jeg, at vi skal have gjort Femern-forbindelsen færdig, inden vi kaster os over nye store mål. Det er ikke noget, vi prioriterer,« siger Andreas Steenberg til DR Nyheder.

Trafikforsker Otto Anker Nielsen mener dog, at der er et godt grundlag for at opføre en ny forbindelse.

»Formentlig er den billigere end Femern-forbindelsen, og der er et stort passagergrundlag og mange lastbiler og biler, der bruger de nuværende færger,« siger Otto Anker Nielsen.

Han peger på, at en vejforbindelse kunne være med til at finansiere en jernbaneforbindelse, ligesom det er tilfældet på Storebælt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu når Femern projektet går rigtigt ind i byggefasen, er tiden vel til at se på HH-forbindelsen.

At bygge HH før KattegatsForbindelsen (KF) giver mening i nordisk perspektiv. I Dansk suboptimerings perspektiv vil KF have flere fordele - men HH projektet kan indeholde betydelige strategiske fordel, dels i forhold til at få norske og svenske "investerings bidrag" og dels ved at skabe en helt ny aflastnings infrastruktur et godt stykke uden for København.

Afledt vil alle trafikområderne i Nordsjælland kunne få et stort løft, ved både en ny motorvej og flere nye tog spor mellem HH-byerne. I " 8 million city " projektet har de arbejdet meget med at styrke Oslo - Göteborg - København sammenhængen, og her vil den korte HH-forbindelse, kunne medføre at Kbh. ikke "sander til" i trafik generationer frem.

Når nu Sverige (med den nye politiske vision) lægger op til en åben debat om at styrke den Nordiske infrastrukturs sammenhæng - kan man håbe at også Danmark og Norge formår at tage de "Nordiske briller på" og se Danmark som den del i Norden der kan binde Norden bedre sammen med det øvrige EU. Vi har en (international/nordisk) opgave i dansk infrastruktur - Danmark er ikke en ø - vi er bindeledet for vores tætte naboer. Den opgave skal vi løse - ikke alene, men sammen med Norge og Sverige. Vi skal ikke betale det hele selv - Norge og Sverige må vide at de forventes at betale en stor del af en HH forbindelse og dele af den nødvendige motorvej og de nye tog spor i Danmark.

HH-forbindelsen kan evt. bygges af en ny undergruppe under "Sund og Bælt". Den organisation kender Sverige og Norge godt. Hvis den Norske "" Oliefond "" også kan regne "god økonomi" i en rigtigt fremtidssikret HH-forbindelse - så behøver det ikke koste Danmark mange milliarder kroner.

En HH-forbindelse giver fordel for Norge, Sverige og Danmark - og økonomien bliver nok ikke kun god men RIGTIG god. Mon "nordisk råd" kunne opfordres til at se på den nordiske infrastruktur i nordisk perspektiv - " 8 million city " har lavet meget/noget - en opdatering med nyeste teknikker og systemer vil kunne give alle de nordiske lande meget værdi generationer frem.

God sommer og debat

 • 9
 • 0

Reinfeldt-regeringen er presset, og serverer valgflæsk - helt uforpligtende. Nu har han siddet i 8 år, og der er ikke sket alverden på området, og så er det da spøjst, at han vupti! trækker denne - ikke en hvid kanin - men søslangen fra Loch Ness - op ad hatten just to måneder før Riksdagsvalget.

Heldigvis er Sossernes - nogle af dem - mere jordnære, og kan godt se, at forslaget er helt ude i hampen, og aldrig vil kunne forrente sig. Desuden skal Sosserne indgå i et regerings-samarbejde med Miljøpatiet, og have støtte fra VPK - og de to partier er klart imod.

Otto Anker Nielsen skylder at forklare, hvem projektet er en god forretning for. Ikke for DK, der ikke får andet end tusindvis af svenske lastbiler og godstog ned gennem det østlige Danmark, og ad en rute som de kun de færreste vil have nogen nytte af. De lastbiler lægger ikke mange kroner her i landet, bortset fra lidt til benzin og en kop kaffe undervejs.

For svenskerne vil det være langt billigere, at udbygge færge-trafikken fra svenske havne og direkte til kontinentet. I takt med at fx. køre-hviletidsbestemmelserne skærpes, og mere og mere gods skal forsendes med tog/skib - i 2030 er det 30 pct på for gods, der skal sendes over 350 km - så vil det være rent galli-matias, at bygge de nævnte HH-tunneller. For at slippe uden om Østdanmark, sendes stedse mere norsk og svensk gods enten ned gennem Jylland, og/eller med den nyligt udbygge færgetrafik Oslo/Göteborg-Kiel.

Projektet er en hvid elefant - og så er der yderligere en væsentlig grund til, at det ikke vil blive realiseret: både vej og bane tænkes ført ned gennem det tætbefolkede Nordsjælland, herunder lige gennem haver, der tilhører nogle særdeles tunge beslutnings-tagere. Mon de vil tillade at deres idyl skal ødelægges af svenske lastbiler og godstog? Dream on!

 • 1
 • 8

Forbindelsen i sig selv bør ikke volde de store problemer. Den løser flere problemer end den skaber selv i nærområdet, hvor Helsingør kan slippe for en del tung trafik på den groft underdementionerede Kongevej.

Det er derimod landanlæggene længere inde i Danmark som er problemet.

I Sverige berører jernbanen kun havneområdet, det kommer til at give meget få protester. Motorvejen berører Gåsebäcken, som er tungt trafikeret i forvejen. Kan den komme ned i en tunnel, er der igen kun fordele for nærområdet. Havneområdet i Helsingborg berøres ikke væsentligt efter anlægsperioden er overstået. Både jernbane og motorvej i Sverige bliver meget korte. Altså meget få problemer i Sverige.

I Danmark derimod lægges der op til en ny motorvej og jernbane i en ny korridor (ring 5) fra Mørdrup syd for Helsingør til Køge Bugt Motorvejen nord for Køge. Der er reserveret en trafikkorridor hele vejen, så det bør ikke give problemer - men det gør det. For det er en tæt bebygget del af landet, en rig del, og der er naturværdier på spil.

Mit forslag er: Byg hele forbindelsen nu, altså en tosporet togtunnel fra Helsingør til Helsingborg for passagertrafik, og en motorvejstunnel fra Snekkersten til syd for Helsingborg som sænketunnel, med en enkeltsporet jernbane til godstrafik.

Men vent med landanlæggene syd for Mørdrup. Vent med hele Ring 5 forbindelsen.

I Helsingborg-Helsingør-Køge korridoren udgør den gennemgående trafik kun cirka 2% på motorring 3. Selv med en fordobling kan det knap nok mærkes. Helsingørmotorvejen og Køge Bugt motorvejen udbygges i disse år.

Lad passagertrafikken køre via Kystbanen. Det eneste der så skal ske er, at kystbanens tog skal fortsætte til Helsingborg og måske Hässleholm, hvor der er forbindelse videre til Stockholm. Elektrificering af Lillenord fra Hillerød er en mulighed, så kan også de tog fortsætte til Helsingborg og måske videre. Nord for Nivå er Kystbanen tyndt besat, så det skaber ikke problemer at forlænge turen.

Vi kan så ikke rigtigt køre godstog og højhastighedstog på forbindelsen. Men et enkelt, smalt rør kan ikke koste alverden i denne sammenhæng, når der er tale om en sænketunnel. Hvis der skal bores en tunnel, kan man simpelthen vente med den del, indtil Ring 5 korridoren skal bygges, hvis man nogensinde ønsker det.

Og lad så i øvrigt svenskerne betale for det hele. Ganske som danskerne betaler for hele Femernforbindelsen.

 • 3
 • 0

Lad passagertrafikken køre via Kystbanen. Det eneste der så skal ske er, at kystbanens tog skal fortsætte til Helsingborg og måske Hässleholm, hvor der er forbindelse videre til Stockholm. Elektrificering af Lillenord fra Hillerød er en mulighed, så kan også de tog fortsætte til Helsingborg og måske videre. Nord for Nivå er Kystbanen tyndt besat, så det skaber ikke problemer at forlænge turen.

Lad Kystbanens tog fortsætte til Halmstad og Göteborg i stedet, der kører i forvejen Øresundstog på den linje, son nu i stedet for omvejen over Malmø kan fortsætte direkte til København. Tog fra Skånebanen mellem Hässleholm og Helsingborg kan i stedet fortsætte ad Lille Nord, hvis den bliver elektrificeret, og videre Roskilde - Ringsted - Næstved, hvis Ringbanen bygges som en Ring 6 Hillerød - Roskilde i stedet for en længere og mere kontroversiel Ring 5 Kokkedal - Allerød - Høje Tåstrup - Køge.

Vi kan så ikke rigtigt køre godstog og højhastighedstog på forbindelsen. Men et enkelt, smalt rør kan ikke koste alverden i denne sammenhæng, når der er tale om en sænketunnel. Hvis der skal bores en tunnel, kan man simpelthen vente med den del, indtil Ring 5 korridoren skal bygges, hvis man nogensinde ønsker det.

En Ring 6 vil være politisk lettere at gennemføre end en Ring 5; den har heller ikke Ring 5's problemer med et umuligt 90 graders sving på forbindelsen med Vestbanen ved Høje Tåstrup station.

Her er nogle forslag: Forslag 1 med forbindelse til Frederikssund og Jyllinge.

Samme forslag, set i forbindelse med en nordlig Kattegatforbindelse

Forslag 2 mere direkte forbindelse, Hillerød - Ølstykke - Roskilde, uden sporforbindelse til Frederikssundbanen.

I alle tilfælde er S-banen til Farum forlænget til Gørløse på Frederiksværkbanen som er elektrificeret, dvs. S-tog til Frederiksværk over Farum, uden om Hillerød.

 • 0
 • 0

En transport mulighed er blevet præsenteret for folketinget som også har fokus på mulighederne - udfordringerne omkring en evt. Ring 5 eller 6 (se link side 2 )

http://www.ft.dk/samling/20131/almdel/TRU/...

Et nyere alternativ forbinder Helsingør S med Høje-Tåstrup Station V for at fortsætte direkte i til Ringsted Ø (der hvor motorvejen og jernbanen ligger tæt) og så til Kalundborg S - Samsø S - Odder - Århus SV. ( dobbelt spor )

Vi mener ikke der skal transporteres gods fra Norge og Sverige ned over Nordsjælland - men at de langsomme godstog skal køre via Øresundsbroen. Vores transportløsning vil, med en station i Helsingør og Høje-åstrup, give Nordsjælland gigantiske transport fordele helt frem til år 2100. ( vi regner med mindst ca 80 års levetid for "beton konstruktionen" og vi håber på byggestart omkring 2020 )

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten