Trafikforsker: Milliarder til jernbane sender Kattegatbroen ud i kulden

Alle diskussioner om en mulig Kattegatbro mellem Jylland og Sjælland er lukket med den togfond på 27,5 milliarder kroner, som statsminister Helle Thorning Schmidt (S) præsenterede fredag.

Sådan lyder vurderingen fra Per Homann Jespersen, trafikforsker på RUC.

»Dagens markante løft til den danske, kollektive togdrift lukker alle diskussioner om en mulig Kattegatbro på nuværende tidspunkt. Med dagens milliardinvestering til jernbanen giver det jo ikke mening nu også at bruge adskillige milliarder på en Kattegatbro,« siger Per Homann Jespersen.

Pengene til den nyoprettede togfond henter regeringen fra øgede skatter hos Nordsøolie-selskaber som Dong Energy. Det kom frem på fredagens pressemøde i Statsministeriet.

Fondens midler skal bruges til hurtigere tog og elektrificering.

Under fredagens pressemøde nægtede transportminister Henrik Dam Kristensen (S) dog kategorisk at knytte beslutningen om en forbedret jernbane med perspektiverne for den omdiskuterede Kattegatforbindelse.

»De to ting har overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Det her handler om at give pålidelige eltog til passagererne og nedbringe rejsetiderne. Overvejelserne om en mulig Kattegatforbindelse foregår i et helt andet regi,« sagde Henrik Dam Kristensen.

Binder de fire største byer sammen

Trafikforsker Per Homann Jespersen henviser derimod til, at med en ny bane over Vestfyn, en særskilt jernbanebro over Vejle Fjord og en elektrificering af strækningen Fredericia-Aalborg binder fredagens aftale landsdelene langt bedre sammen.

Samtidig vil industriområder i og omkring Aarhus Havn, Trekantsområdet og København få bedre betingelser - eksempelvis i forhold til forretningsmøder, som i dag klares med indenrigsflyvning.

Alt i alt gør det ifølge Per Homann Jespersen, at en bro mellem landsdelene vil få meget svært ved at vinde indpas på gangene på Christiansborg og formentlig også i befolkningen, når nu den infrastruktur ned gennem Jylland, over Fyn og mod København forbedres.

Fuldfører trafikforlig fra 2009

Fredagens milliardfond fuldfører trafikforliget fra 2009. Et af hovedformålene i den aftale var nemlig ‘bedre og mere effektiv jernbanedrift’, som partierne bag aftalen skrev dengang.

»Endelig kommer politikerne på banen og investerer i fremtidens transportsystem, som har været efterspurgt i mange år,« siger Per Homann Jespersen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der har aldig været antydningen af et trafikgrundag der kunne retfærdiggøre en fast forbindelse over Kattegat, så lidt pinligt at nogen kan påstå at sådan en plan sendes ud i kulden, øhh den har jo aldrig været inde i varmen.

Først i de sidste 3 linjer kommer indrømmelsen, endelig den længe ventede gode jernbaneplan.

 • 8
 • 3

Svend Auken og de Radikale, stoppede elektricificering af vores jernbanenet i 1998, bestilte dejlige Dieseltog uden Partikelfilter i Italien, og da de stadig ikke kører, skal de måske omdannes til fremtidens El tog. Nu har som forstået Helle og regeringen , dem som stoppede elektricificeringen i 1998, besluttet sig for nye elledninger, og hvem råber ikke Hurra, og håber kabeltyvene , bliver låst inde. El er fremtiden .Finn Bjerrehave Vig

 • 2
 • 2

Jaja, nu har planen jo et 15 års tidsperspektiv, så mon ikke der bliver brug for dieseltog nogle år endnu.

 • 1
 • 0

Jeg håber virkelig, at dagens fornuft også har mere vidtrækkende udsigter til fx valg af det kørende materiel. Må jeg ikke inderligt opfordre til, at man køber en hyldevare fra en kompetent leverandør? Måske Siemens eller Bombardier. Hold jer fra specialløsninger og alt AnsaldoBreda!

 • 4
 • 0

Højhastighedstog over Kalundborg og Kattegatforbindelsen vil stadig være det hurtigste, og tilmed det mest energibesparende.Dertil må man ikke glemme den sikkerhed, der ligger i en ekstra forbindelse mellem landsdelene! Desuden skal denne Kattegatforbindelse koble Vestsjælland, de sydlige øer,samt Europa sammen, via en motorvejsforbindelse over Næstved og Slagelse, til Kalundborg - Århus.

 • 1
 • 2

Venstres tværtog er tungt læsset med negativt brok

Regeringens markante initiativer for at sikre bedre kollektiv trafik og hurtigere forbindelser i hele landet er alle tiders. Oven i købet vil det give masser af god beskæftigelse. Derfor er sure opstød fra Lars Løkke Rasmussen, Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, og flere andre totalt afsporede.

Det samme gælder de negative bemærkninger fra Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs. Hun er utilfreds med, at regeringens oplæg har fokus på elektrificering af jernbanenettet, men ”ingen penge til udbygning af motorvejsnettet i udkants-områderne”. Men Ulla Tørnæs undlader helt at nævne, at den omfattende elektrificering også omfatter af strækningen mellem Vejle-Struer. Hun skulle hellere glæde sig til hurtigere forbindelser fra stationen i Struer, hvortil der kun er 21 km fra hendes private bopæl.

K. P. Lorentzens kritik hviner som toghjul på en rusten jernbane-skinne. Han fremhævede selv på et møde i maj 2010 i Folketinget betydningen af investeringer i den kollektive trafik. Fordi det ville give kortere rejsetid, øget mobilitet i vort samfund samt bidrage til en grønnere transport.

Nu er det sat på sporet, og derfor virker det ekstra ynkeligt, at han, L. L. Rasmussen og andre venstrefolk afsender et langt særtog, ja, nærmest et tværtog, hvor alle vogne er tungt læsset med negativt brok.

 • 5
 • 2

Hvis man nu udnytter den ekstra togkapacitet over Fyn med nye eltog, ville det være logisk at udvide storebæltstunnellen med et ekstra rør til biltog, så så kunne køre shuttlekørsel fra Tåstrup til Fredericia og derved give den ekstra sikkerhed og kapacitet vi skriger efter i fremtiden.

En marginalinvestering i en helt anden størrelsesorden end helt nye broforbindelser og helt i tråd med trenden i andre lande.

 • 0
 • 0

Inden vi begynder at udvide tunnelen under Store Bælt, var det måske værd at analysere projektet lidt nærmere. Det kunne f.eks. være relevant at se på hvor meget kapacitet der frigives når transit-gods-trafikken (enten det hele, eller en given andel) flyttes til forbindelsen over Femern Bælt, ligesom at visse persontog Kbh. - Hamborg eller Berlin som idag kører via Store Bælt, der lgiesom godstogene måske vælger at flytte. I forlængelse heraf vil det også være relevant at undersige i hvilken grad DSB eller en anden operatør vælger at udvide deres drift mellem øst og vest.

 • 0
 • 0

Jeg mener Per Homann Jespersen, trafikforsker på RUC, ganske enkelt overser et ganske indlysende faktum: Kapaciteten.

Togplanen løser nogle problemer, men skaber også nye. Flaskehalsen på Vestfyn bliver afskaffet, da denne strækning bliver 4-sporet i fremtiden. Det skaber så bare et problem i Snoghøj (den tosporede strækning fra Middelfart udfletter i niveau mod Fredericia/Kolding). Lillebæltsbroen skal med sine to spor også bære alt trafik fra den 4-sporede strækning på Vestfyn. Der kommer 4 spor ved Vejle, men de fletter så igen sammen ved Horsens til 2 spor, for så igen at udflette til 4 spor ved Hovedgård, og sammenfletter så igen til 2 spor syd for Aarhus = Nye flaskehalse. Vestsjælland og Østfyn (inklusiv ved Odense) får også kun 2 spor, det samme gælder Storebæltsforbindelsen.

Hvis kapaciteten bliver opbrugt er der to alternativer:

1) Ny Lillebæltsbro (2 mia.) + ny Storebæltsforbindelse (15 mia.) + ny jernbane på Vestsjælland/Østfyn/Ved Fredericia/Ved Horsens/Ved Aarhus (25 mia.) Anslåede priser i parantes. I alt cirka 42 milliarder kroner.

2) Ny Kattegatforbindelse. Anslået pris på 100 milliarder, men inklusiv motorvej. Altså cirka 50 milliarder kroner for jernbanedelen (jernbanedelen er tungere end vejdelen, til gengæld er den smallere).

Alternativ 1 giver ingen nye trafikmuligheder, og da KBH-Aarhus strækningen forbliver cirka 300 km. lang, forbliver rejsetiden stort set uændret. Alternativ 2 giver en ny trafikkorridor og forkorter strækningen til cirka det halve. Det giver en stor rejsetidsbesparelse.

Alternativ 1 vil give store chikaner for den eksisterende togtrafik i byggeperioden. Alternativ 2 giver stort set ingen chikaner i byggeperioden.

Derfor er Kattegatforbindelser stadig aktuel. Den giver et kapacitetsløft når dette bliver nødvendigt og en stor rejsetidsbesparelse. Det synes jeg faktisk, al respekt, en trafikforsker i denne sammenhæng bør gøre opmærksom på.

 • 2
 • 0

Venstre har jo ikke noget imod togplanen, men gør opmærksom på alternativerne.

Togplanen vil elektrificere fra Ålborg til Frederikshavn. Det projekt har en elendig samfundsøkonomi. Pengene kunne i stedet være brugt til udbygning af Køge Bugt Motorvejen ved Køge, Helsingørmotorvejen nord for Isterød, overhalingsspor på Hillerødbanen eller en ny Limfjordsforbindelse. Disse projekter giver en stor samfundsmæssig gevinst.

Regeringen har valgt et projekt med EL til Frederikshavn som ikke er samfundsmæssigt rentabelt og som kommer få passagerer til gode. Venstre og andre gør opmærksom på, at pengene kunne være brugt bedre hvis man kigger på økonomien.

Regeringens tankegang svarer til man står mellem valget at købe computere eller skrivemaskiner til børnene i folkeskolen. Skrivemaskiner er bedre end blyanter, men computere havde nok været en bedre investering. Venstre gør her opmærksom på, at regeringen har valgt at købe skrivemaskiner.

Samfundet skal ikke drives 100% som var det en forretning, men i et land med stort underskud på statsfinanserne giver projekter uden samfundsmæssig værdi endnu færre penge i statskassen. Så skal der spares på velfærden.

 • 0
 • 0

Mens man retter banen ud kunne man hægte Middelfart af og gå direkte langs motorvejen over Lillebælt i en ny tunnel eller ny bro - det er nogle store omveje at køre for at komme over broen fra 1935, som også selv må have en forældelsesfrist. Under alle omstændigheder er der til evig tid hastighedsnedsættelse over den gamle nittede, larmende Lillebæltsbro.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten