Trafikeksperter: Umuligt at beslutte Hærvejsmotorvej nu

Et flertal af Folketingets trafikordførere er parate til at støtte en ny midtjysk motorvej fra Aalborg i nord til Kolding i syd, selvom der hverken er lavet præcise analyser af, om det faktisk vil afhjælpe trængslen på E45 eller af, hvad det vil koste. Og det er et totalt brud med såvel anbefalingerne fra regeringens egen infrastrukturkommission som med tidligere udmeldinger fra trafikudvalget.

»Støtten fraviger princippet om, at man i højere grad end tidligere bør basere trafikinvesteringer på samfundsøkonomiske analyser, så skatteydernes penge benyttes mest hensigtsmæssigt. Det var anbefalingen fra Infrastrukturkommissionen, og det har i det senere år også været det politiske signal,« siger professor Otto Anker Nielsen fra DTU Transport til ing.dk.

Hensigten med en ny midtjysk motorvej er dels at aflaste E45 - særligt omkring Vejlefjordbroen - og dels at lette forbindelsen til Vestjylland og Billund Lufthavn. Men en screeningsrapport fra Niras opererer med så store usikkerheder, at det er umuligt ud fra den at vurdere, om det er fornuftigt at bygge en helt ny motorvej frem for eksempelvis at udvide den eksisterende motorvej.

»En midtjysk motorvej kan aflaste E45 i Østjylland, men det er svært at sige hvor meget uden et bedre beslutningsgrundlag. Pt. er der fremlagt 9 forskellige linjeføringsvarianter i den nyligt offentliggjorte rapport. Hver med meget store usikkerhedsintervaller. Eksempelvis er der skønnet trafik på f.eks. 10-23.000 ÅDT (ÅDT=årsdøgnstrafik, køretøjer per døgn, red.) for linjeføring 7. Med de meget store usikkerheder der er på såvel trafikmængder, som anlægsoverslag, er det reelt umuligt at foretage et valg af alternativ, der hviler på samfundsøkonomiske kriterier.«

Han bliver støttet af professor Christian Wichmann Matthiessen fra Geografisk Institut på Københavns Universitet. Han siger til DR Nyheder, at der ikke er noget samfundsøkonomisk belæg for løsningen, og at det vil være bedre at udvide den eksisterende motorvej.

Niras' screeningsrapport bliver fremlagt på en konference 12. april.

Dokumentation

Læs Niras' screeningsrapport her

Emner : Veje
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Eneste jeg undres over er at man vælger at spørge to "eksperter" der er ansat ved institutioner i modsatte ende af landet og som i mine øjne ikke har meget positivt syn på noget der er mere end 50km fra rådhuspladsen.

Personlig mangler jeg stadig at se sikre beviser på at broen syd på er rentabel (for HELE landet) på alle måder og ikke kun et politisk perstige projekt.

 • 0
 • 0

Hvordan kan det være at det er nemmere at få 14 milliarder til nye motorveje men umuligt at få penge til at vedligeholde eksisterende motorveje og til opgradering og udbygning af jernbaner??? Samfundsøkonomisk ville det da være bedre at få lastbiler i transit igennem Danmark over på jernbaner.

 • 0
 • 0

Trafikprofessor Otto Anker Nielsen og professor Christian Wichmann Matthiessen er IKKE "eksperter", men derimod eksperter. Den kedelige og omsiggribende tendens med at sætte titler mv. i gåseøjne hvis man ikke er enige med hvad folk siger (for sådan - uden direkte at sige det - alligevel at betvivle folks kompetenser), er både usmagelig, utilstædelig og udtryk for dårlig debatkultur.

Ligeledes er det efterhånden temlig trættende at opleve hvor mange mennesker der syntes at være af den opfattelse at ingen i dette land tilsyneladende kan sætte sig ud over deres egne personlige særinteresser og udtale sig sagligt og fagligt objektivt om noget de arbejder professionelt med. Man fristes til at spørge om det er sådan de selv arbejder?

 • 0
 • 0

Hvorfor pludselig fokus på samfundsøkonomiske kriterier? En del motorvejes km, som jeg er sikker på vi alle kender, er blevet vedtaget uden at se på samfundsøkonomiske kriterier. Hvorfor denne pludselige fokusering på om det kan betale sig? Vi ser jo også at et flertal af Folketingets trafikordførere er parate til at støtte en ny midtjysk motorvej, uden at det foreligger en dokumentation for at det er en god ide. Jeg tror man må acceptere at vi lever i et demokrati hvor denne type beslutninger er nødvendige for en række politikere. Lige et par facts: Trafikordfører Venstre: Kristian Pihl fra postnr 8643 Konservative: Henriette Kjær fra Østjylland bemærk at hun som mærke sag har :” Jeg vil kæmpe for, at Østjylland skal forblive et dynamisk område.” DF: Kim Christiansen Valgt i: Skanderborgkredsen, Østjyllands Storkreds. Osv.

 • 0
 • 0

Man skal bare være sikker på, at der er nogle trafikordføre der for glæde af den... Evt undersøgelser af disse projekter, skal kun bruges til at undersøge hvor stor en check man skal sende til en entreprenør, ikke om den evt skal bygges eller hvordan - med mindre naturligvis, at der er en trafikpolitiker som løsningen kan komme til at genere, så skal det naturligvis undersøges hvordan man kan undgå den vil genere pågældende politiker.

 • 0
 • 0

Lige et par facts: Trafikordfører Venstre: Kristian Pihl fra postnr 8643 Konservative: Henriette Kjær fra Østjylland bemærk at hun som mærke sag har :” Jeg vil kæmpe for, at Østjylland skal forblive et dynamisk område.” DF: Kim Christiansen Valgt i: Skanderborgkredsen, Østjyllands Storkreds. Osv.

Ingeniøren vil passende kunne lave et kort over, hvor trafikpolitikerne bor. På kortet skal der så indtegnes de projekter der er vedtaget, samt hvor mange penge der er brugt på støjbegrænsende tiltage.

Kortet kunne med fordel formentlig også vises over tid, således at ikke kun dagens politiker og deres beslutninger kobles til kortet, men også tidligere tiders beslutninger.

Jeg er sikker på, at sådanne kort, vil lade hån om de ingeniør messegi overvejelser, sådanne projekter, burde være underlagt. Kortet vil næsten med sikkerhed vise, at politikerne er totalt lige galde med samfunds økonomi og tekniske fordele og ulemper.

 • 0
 • 0

Hvordan kan det være at det er nemmere at få 14 milliarder til nye motorveje men umuligt at få penge til at vedligeholde eksisterende motorveje og til opgradering og udbygning af jernbaner??? Samfundsøkonomisk ville det da være bedre at få lastbiler i transit igennem Danmark over på jernbaner.

Fordi der ikke påvirker politikerne.

Fordele og ulemper ved anlæggelse af motorveje, bliver kun foretaget, hvis politikerne har direkte glæde eller ulempe af projektet.

Tag nu Ringstedbanen som eksemple. Ved Ny Ellerbjerg bliver der populært sagt lavet en lyskurv for togene, lige som den der giver kapacitets problemer for togene der skal krydse øresund. Den bliver ikke overdækket gennem det tæt beboet Valby og Hvidovre, med der af følgende støj problemer. En niveau fri skæring af sporene ved Ny Ellebjerg og en overdækningen gennem hele Valby og Hvidovre, vil kost ca ½ mia http://www.hvidovre.dk/Admin/Public/DWSDow...

Gennemføres disse 2 ændringer, kan der køre markant flere tog på strækningen. Støjgrænserne bliver stort set irelevante og togene skal ikke vendte på grønt lys... Men nej, der er ikke flere penge til det projekt, fordi der skal være råd til en motorvej, som gavner trafikpolitikerne selv.

 • 0
 • 0

Eksperter i hvad ? derfor " ". Man bliver ikke klogere af et skrivebord. og jo man kan nemt tage en beslutning nu, der skal ikke andet end et ja eller nej til uanset hvor megen viden man har/ikke har. Det at træffe en beslutning afhænger ikke at viden men om vilje. andet er så om den beslutning man træffer er god/dårlig men det er noget andet.

Det ville klæde folk i almindelighed at kravle ud fra deres kontorerne og mærke virkeligheden, snakke med brugerne og dem som bliver berørt af nuværende og evt. kommenede løsninger. At nogle har det være end andre er vel ikke grund nok til at gentage fejl? ( vejlefjord/indfaldsvejene til KBH)

 • 0
 • 0

Eneste jeg undres over er at man vælger at spørge to "eksperter" der er ansat ved institutioner i modsatte ende af landet og som i mine øjne ikke har meget positivt syn på noget der er mere end 50km fra rådhuspladsen.

Tør man spørge hvem man i stedet burde kontakte, siden du åbenbart er i stand til at udvælge en meget mere objektiv referenceramme, Jesper?

Det ville klæde debatten på ing.dk hvis folk faktisk forholdt sig til de fremsatte saglige argumenter, og ikke til ad hominem argumenter vedr. de adspurgtes bopæl og påståede præferencer.

 • 0
 • 0

Siden hvornår har Folketingets flertal lyttet til eksperter, og til de anbefalinger, der er kommet fra de kommissioner, nævn mv., som regeringen og Fokketinget har nedsat? Velfærds-, Skatte-, Infrastrukturkommissionen m.fl. - alle har de fremsat forslag, der ofte var udtryk for et solidt forarbejde (selvfølgelgig afhængig hvad der stod i kommissoriet). Gang på gang har vi set regeringen tilsidesætte anbefalingerne. Hvorfor? Fordi det kunne koste stemmer, at følge anbefalingerne.

I 2008 anbefalede Infrastrukturkommissionen, at der blev udarbejdet en trafikplan for Østjylland, at planen skulle bygge på et opdateret datagrundlag, og at der skulle bruges præcise prognoseværktøjer. Det skete ud fra en erkendelse af, at med den voldsomme vækst, der præger Østjylland fra Randers til Kolding, da er det nødvendigt, at have viden om trafikstrømmene inden man begynder at investere i nye infrastruktur, og/eller begynder at udvide den eksisterende.

Manglen på en sådan trafikplan og de tilhørende trafikmodeller, afholder dog ikke regeringen og forligspartierne fra at begive sig ud i en række lappeløsninger: udbygninger af motorvejen over Vejle Fjord, på Vestfyn og Helsingørmotorvejen, og nu også Hærværksmotorvejen – selvom der ikke foreligger andet en løse skitser.

I stedet for at vente på den overordnede trafikplan, så anfører trafikforligspartierne, at trængsels-problemerne på en række motorveje er så alvorlige, at vejene skal udvides her og nu for at få trafikken til at glide acceptabelt. Dette ses ikke at kollidere med ambitionen om, at trafikstigningen i fremtiden skal ske på jernbanen og ikke på motorvejene.

Forligspartierne lader sig ikke påvirke af, at de fleste trafikeksperter – smagsdommere i regeringens optik – er enige om, at det ikke er muligt, at bygge sig ud af trængselsproblemerne, og at når man udbygger motorvejene så kommer der også flere biler. Motorvejsbyggeri er et bundløst kar.

Trafikpolitikerne burde derfor være taknemmelige for Otto Anker Nielsen, der kaster en redningskrans ud til de letsindige, der vover sig ud i nye projekter uden én krone på lommen. Mener regeringen det alvorligt med sine konvergensplaner, så bliver der ikke råd til nye motorveje i de næste mange år. Men den slags glemmes let når der kun er halvandet år til næste valg. Det her er blot begyndelsen til alle tiders loven guld og grønne skove. Bare vent og se -det bliver meget, meget værre.

 • 0
 • 0

Tager jeg ej helt fejl. Da har de 2 herre af DTU, gjort alt for der ingen motervej skal bygges til "Sønderborg". Hvilket nu sker.

Tager jeg ej helt fejl, har de også været med til at nedstemme, at E39 Aalborg - Hirtshals ville være en falit invisstering.

Det samme gælder med E20 Esbjerg - Kolding.

Vi ved bl.a med E20 og med E39 kom der en reduktion på trafik uheld på de forskellige veje i disse 2 områder. Dette var kun en faktor, der omhandler eks. trafikdrabte. Den anden faktor er "Industrien" har holdt deres ord, med hensyn til brugen af de 2 moterveje. Hvilket også vil være gældende for Kliplev - Sønderborg. Forsker skal være visionert, ej pessimister. Vi har brug for en ordentligt og holdbart fremtids løsning. Specielt nu i de her tider, kræves der langt mere ind hvad vi gjord i går.

 • 0
 • 0

Vi har noget der hedder "X-busser" http://www.xbus.dk/ her i Jylland. Denne transport system, kender i ej på Sjælland. Vi har brug for den alle 24 timer i døgnet, alle 365,25 dage i året. Over hus jer på Sjælland er der folk der har arbejde på Amager men lever eks. i Køge eller Roskilde.

 • 0
 • 0

Tager jeg ej helt fejl. Da har de 2 herre af DTU, gjort alt for der ingen motervej skal bygges til "Sønderborg". Hvilket nu sker.

Bare synd at motorvejen går den forkerte vej, da den største trafikmængde, går fra Sønderborg mod åbenrå og omvendt. Og her vil motorvejen ikke gøre turen kortere.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten