Trafikeksperter: Motorveje et håbløst våben mod trængsel

På trods af politiske forventninger og håbet hos tusindvis af trafikanter har åbningen 6. august af den 2,2 mia. kr. dyre udvidelse af Holbækmotorvejen ikke betydet mindre køkørsel for et større antal bilister.

Flaskehalsen, der tidligere lå tungt omkring Roskilde, har blot flyttet sig længere ind ad motorvejen til Taastrup. Det vurderer både trafikeksperter og de trafikmedarbejdere, der på DR's Trafikcenter København hver morgen overvåger trafikken i hovedstadsområdet.

Professor Petter Næss, Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, er ikke overrasket over, at det med udvidelsen af Holbækmotorvejen dårligt nok er lykkedes at nedsætte den samlede trængsel på motorvejsnettet ind mod København.

»Overordnet er tendensen, at trængslen holder sig ret konstant,« fastslår Petter Næss og fortsætter:

»Med en spidsformulering kan man sige, at hvis man udvider vejkapaciteten, reducerer man ikke trængslen, men øger det antal personer, som deltager i trængslen.«

Professoren stiller sig skeptisk over for, hvorvidt trængsel overhovedet er et brugbart parameter for at beslutte, hvilke trafikprojekter der skal postes penge i.

Ifølge Petter Næss er problemet, at planlægningen af motorvejsudvidelser ofte bygger på trafikmodeller, som ikke tager tilstrækkelig hensyn til det internationalt velkendte og veldokumenterede begreb, der hedder induceret trafik, som beskriver det faktum, at efterspørgslen på plads på veje i storbyområder er større end udbuddet.

Modellerne vil typisk ignorere eller underdrive den inducerede trafik, og når snoren til den udvidede motorvej bliver klippet, vil bilisterne opleve, at den store indfaldsvej 'sander til' meget hurtigere end forudset.

»Derfor vil udvidelse af veje, der peger imod centrum af København, skabe mere biltrafik, når trafikken efter færdiggørelsen igen kan flyde frit, blandt andet fordi folk går væk fra den kollektive trafik. Konsekvensen er, at man så træffer beslutninger om at investere på et forkert grundlag,« siger Petter Næss.

Ikke et ord om trængsel

Vejdirektoratet har aldrig lagt skjul på, at udvidelsen af Holbækmotorvejen i sig selv ville generere et større antal biler på den store indfaldsvej mod København. Det står skrevet i projektets VVM-redegørelse fra 2005, da man planlagde udvidelsen.

Til gengæld beskæftiger VVM-redegørelsen sig overhovedet ikke med risikoen for, at det øgede antal biler ville kunne komme til at skabe ny trængsel længere inde mod København. Og at en udvidelse af Holbækmotorvejen dermed havde potentialet til at skabe et behov for en række nye udvidelsesprojekter på de tilstødende indfaldsveje mod København. F.eks. på den videreførelse af Holbækmotorvejen, som går under navnet Ballerup-grenen, og som leder trafikken videre nordpå mod Ballerup.

»Dengang i 2005 vurderede vi, at den begrænsede forøgelse af trafikken som følge af udvidelsen af Holbækmotorvejen ikke ville give nævneværdige trængselsproblemer på det øvrige vejnet ind mod København,« siger chefkonsulent Henrik Nejst fra Vejdirektoratet.

Men virkeligheden efter åbningen er anderledes - som trafikvært Mads Herholdt fra DR's Trafikcenter København siger:

»Vi kan tydeligt mærke, hvordan køen, som i 'gamle dage' holdt stille omkring Roskilde, nu er rykket hen før Ring 4. Nu er Ballerup-grenen en af flaskehalsene.«

I Henrik Nejsts øjne er det dog fortsat for tidligt at konkludere, hvorvidt der er opstået blivende trængselsproblemer på Ballerup-grenen og Vallensbæk-grenen ind mod København i morgenmyldretiden som følge af udvidelsen af Holbækmotorvejen.

Når bilisterne oplever at holde i kø længere inde, skyldes det ifølge chefkonsulenten hovedsageligt, at netop Ballerup-grenen nu skal udvides til seks spor.

»Men en lille del af det kan da også skyldes, at der selvfølgelig kommer lidt flere biler ind på disse strækninger, når der ikke er to, men tre spor til rådighed på Holbækmotorvejen,« siger Henrik Nejst.

Han anerkender, at VVM-redegørelsen ikke magtede at fremskrive, hvor stor trafikstigningen på Holbækmotorvejen rent faktisk ville blive:

»Vi lavede modelberegningerne før 2005. I de følgende år skete der så en meget, meget kraftig stigning i biltrafikken overalt i samfundet. Det betyder, at trafikken på Holbækmotorvejen i dag er større end forudset i 2005, hvilket igen betyder, at der kommer flere biler ind på Ballerup-grenen og Vallensbæk-grenen, og dette kan naturligvis godt medføre øget trængsel i dag,« siger Henrik Nejst.

Udvidelser giver trafikspring

Også Otto Anker Nielsen, professor i trafikmodellering og -planlægning ved Institut for Transport på DTU, slår fast, at der næsten altid kommer et trafikspring på motorveje, når man udvider vejenes kapacitet.

»En del skyldes overførte ture fra det sekundære vejnet, og det er på alle måder en samfundsmæssig fordel, fordi det giver tidsgevinster for bilisterne, færre uheld og mindre lokal belastning med støj og emissioner,« siger Otto Anker Nielsen.

Han anerkender dog også, at vejudvidelser kan skabe en omfordeling af trafikken, så der kommer nye trafikpropper andre steder. Dermed kan fordelene ved en ny motorvejsstrækning blive mindre end planlagt.

Meget af den ekstra kapacitet, som dyre vejanlæg giver, kan alternativt skaffes ved intelligent trafikstyring og ved en bedre koordinering af forældede lyssignaler, vurderer Otto Anker Nielsen.

Men grundlæggende mener han alligevel, at der kan være fornuft i at udbygge motorvejene:

»Når en motorvej som f.eks. Hillerødmotorvejen er sandet til i køer, og bilisterne derfor kører ad Kongevejen gennem Birkerød, Holte og Lyngby, er løsningen så at forbedre signalanlæggene i disse byområder, så der kan køre flere biler igennem her? Eller er det at udvide Hillerødmotorvejen, der mestendels løber gennem land- og skovområdet?« spørger han.

Set i bakspejlet er Otto Anker Nielsen ikke i tvivl om, at det mest effektive middel mod tidsrøvende trængsel ville have været at sikre en stationsnær byudvikling, som Fingerplanen for hovedstadskommunerne anviste principper for allerede i 1947:

»Men der er jo i de seneste 20 år sket en spredning af både boliger og arbejdspladser. Man kan så forsøge at lappe på det, f.eks. ved at anlægge et net af letbaner i 'håndfladen' af hovedstadsområdet. Korridoren langs Helsingørmotorvejen har så meget opland og potentiale, at den måske kunne bære en S-banelinje,« siger han:

»Man må bare erkende, at på kort sigt er der en række flaskehalse på motorvejsnettet, hvor det ud fra samfundsøkonomiske kriterier er hensigtsmæssigt at udvide vejene.«

København lukker ikke flere ind

Hvis man kigger på den centrale del af hovedstaden, Københavns Kommune, har trafikplanlægger Anders Rody Hansen set det hele før.

De seneste års motorvejsudvidelser har rykket trængselsproblemerne tættere på kommunegrænsen, men selv ikke en ti-sporet motorvejsstrækning syd for København kan ændre de barske realiteter: I Københavns Kommune er der ikke plads til flere biler på vejene.

»Vi så det samme, da man for et par år siden udvidede fra otte til ti spor på Køge Bugt-motorvejen mellem Motorring 4 og Greve Nord,« fortæller Anders Rody Hansen.

»Trængslen flytter længere ind mod København, men den forsvinder ikke,« siger han.

Han peger på, at indfaldsvejene til København alle slutter ved et stort, lysreguleret vejkryds. Og det antal biler, som kan nå igennem ved grønt lys er afstemt efter, hvor meget vejnettet i kommunen kan kapere.

»Denne grøntid kan vi naturligvis ikke justere, blot fordi der kommer flere biler kørende ind mod København fra en række udvidede indfaldsveje,« siger Anders Rody Hansen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis der ikke mere er kø ved Roskilde, så har udvidelsen da hjulpet. At det næste svage punkt så viser sig i stedet er en anden sag. Hvis der kører flere biler nu, må det vel være fordi behovet er der, og folk måske skifter fra offentlig trafik over i biler. Det kan måske skyldes at det selv i køkørsel stadig er hurtigere i bil end med offentlig trafik. Folks fritid er ganske enkelt for meget værd.

 • 1
 • 1

Det er da spøjst at der er kø på Ballerupgrenen MOD Roskilde, når nu der så meget mere plads. Måske skyldes køen bare det faktum at der foregår vejarbejde på Ballerupgrenen. Nogle der ved hvad arbejdet går ud på?

 • 0
 • 0

Netop derfor folk burde cykle i stedet for at tage bilen..

Meget realistisk alternativ, når debatten handler om trængsel på motor- og omfartsveje, hvor der måske implicit findes en vis afstand, der skal rejses.

Det der cykel-forslag dukker op i hver eneste trængselsdebat, og det er da også en god idé, hvor det er muligt, men der er nu engang nok en grund til at der ikke anlægges cykelstier på motorvejene.

Jeg pendler selv 140 km pr dag (tur/retur), og det mener jeg er urealistisk på cykel. Imidlertid gør vi det i min familie, at vi kører sammen på det lange stræk og derefter deler os i hhv. offentlig transport videre og arbejdspladser. Vi kører på den måde tre i én bil begge veje.

Uanset om vi kører tre eller bare én i bilen, er det billigere at køre, end at rejse med toget - vores afgiftssystem er indrettet sådan at det udslagsgivende er om man ejer en bil - ikke hvor mget eller lidt man bruger den. Og samtidig er offentlig togtransport blevet en farce med forsinkelser og generel upålidelighed.

Og udvidelsen af motorvejen har da hjulpet. Det er selv sagt klart, at en udvidelse på en del af en strækning ikke hjælper når alle har samme destination på strækningen (ring 4 i dette tilfælde), men det har da hjulpet meget den anden vej, hvor folk trods alt ikke skal ende det præcis samme sted. Men transportnettet om København er i høj grad indrettet til at alle biler ender med at skulle køre på de samme strækninger, uanset hvor de skal hen.

 • 0
 • 0

Det er ligesom at gå til lægen. Alle de kloge, læger, planlæggere og politikere forsøger at dulme symptomerne i stedet for at behandle årsagen.

Og årsagen er vel dybest set at det halve Sjælland vil ind til København hver morgen og hjem igen om eftermiddagen. Hvis man ikke vil flytte arbejdspladserne ud, hvor folk bor - og heller ikke flytte folk ind, hvor arbejdspladserne er - så vil der opstå et stadigt mere massivt behov for effektive trafiksystemer. Og glem alt om at cykle eller tage toget. Der er for langt fra Ringsted til Kbh. på cykel, og toget kører ikke hen til arbejdspladsen.

Jeg bor i Silkeborg, og her begynder vejene også at sande til...!!!

 • 0
 • 0

......hverken den forrige og den nuværende besat af personer der er istand til at regne ( sidst pythagoras :o) ) eller istand til at " Regne den ud"....der er lysår mellem praktikere der er istand til skelne og sondre mellem hvad der hjælper i samfundet.

Det hele går op strategi og taktik der ligesom i fodbold kun gavner holdene, men ikke samfundet.

Man kunne fjerne en del af trængslen i løbet af nul komma fem uden trængselsring,

Istedet for at brandbeskatte udsendte ingeniører, så kunne man (lovgive) forlange, at firmaer betalte kørselsfradraget for deres ansatte.

Det ville give en større udflytning. Hvis man dertil brandbeskattede firmaer med kontorsiloer i Storkøbenhavn, ville udflytningen gå endnu stærkere :o)

Det skull jo også gælde for etaterne !

 • 0
 • 0

At der viser sig en flaskehals længere henne, har intet at gøre med løsningen ved Roskilde... hvis den filosofi skulle følges, var der jo ingen veje, det kunne betale sig at udvide. Trafikken er forbedret dér, hvor forbedringen af motorvejen er foretaget, altså har den hjulpet.

Hvis din cykel er punkteret og kæden hoppet af vil man jo ikke vurdere, at det er nyttesløst at lappe dækket, fordi kæden jo alligevel stadig vil være faldet af, når dækket er lappet.....

Én ting ad gangen.

 • 0
 • 0

Der er da ikke et ubegrænset trafiktilbud - vi er et endeligt antal mennesker og der kan vel ikke være flere biler end mennesker med kørekort (+ nogle få ulovligt uden).

Der skal bare bygge ud til alle kan være der med deres biler - det koster kun fordi man ikke har planlagt brede vejlinier i tide.

I øvrigt kunne man starte med, at flytte alt offentligt ud af byen, og kun flytte de få ting, der nødvendigvis må ligge i byen, tilbage igen. Og ud af byen er ikke til Ring II, men til Køge, Næstved, Sorø, Holbæk eller længere væk så meget af trafikken vender retning.

Opgaven er at skaffe veje til alle os der betaler 3 gange for vore biler og over dobbelt op for benzin - comprendo?.

Lars :)

 • 0
 • 0

Motorveje sikrer mindre trafik med den offentlig befordring, hvilket gør udgifterne til denne mindre. Yderligere sikrer køb, vedligehold, afgifter,osv til biler et større bidrag til staskassen. Altså er motorveje nødvendige.

 • 0
 • 0

Et af hovedproblemerne med trængsel, det handler også om hvordan man planlægger div. erhvervs placeringer, måske skulle man tænke lidt ud af boksen, og forsøge på, at sprede fremtidige arbejdspladser noget mere, så "alle" ikke skal i samme retning og samme sted hen når de skal på arbejde.

Det har været en tradition, at skabe store områder med industri & kontorlandskaber, måske skulle man lave mindre men flere, og så sprede dem lidt mere øst,vest, nord og syd i de forskellige byer, i hvertfald tror jeg, at man ved sådan en overordnet proaktiv og før trængsel planlægning vil kunne gøre en del ved fremtidige problemstillinger i den retning.

Når trængslen først er opstået, og man bare udvider vejene, bygger videre og skaber flere arbejdspladser i samme områder, og ikke gør noget ved problemets kerne, så vil man snart igen skulle udvide div. veje med mere.

 • 0
 • 0

Når motorvejen indsnævres fra 2 til 1 spor på den viste strækning p.g.a. vejarbejde, så behøver man ikke at være trafikekspert for at regne ud at det giver kødannelse.

Det er yderst fornuftigt at øge fra 2 til 3 spor - også drypvis. Skal samfundet udvikles, skal hjulene også kunne køre rundt.

Blot en tanke - hvordan ville hovedstadsregionen se ud hvis de kun var landeveje?

Trafikmodeller og eksperters udsagn er i denne artikels overskrift helt ved siden af.

 • 0
 • 0

Langt de fleste kan i dag sagtens arbejde hjemmefra 1 dag om ugen eller mere eller har fleksible mødetider. Hvorfor er det at alle lige skal møde i City kl 08:00?? Eller hvorfor skal alle møder holdes der. Man bruger milliarder på infrastruktur der bruges 4 timer om dagen. Brug hellere pengene på fibernet til alle og lad os arbejde langt mere fleksibelt. Og bryd vanen med at man med djævlens vold og magt skal ind på sin pind og ledelsen må anerkende at man mange gange får mere fra hånden hjemme end på arbejdspladsen. Og tænk på hvad der kunne spares i bygninger der kun bruges 8 timer om dagen! PS( læs unboss bogen fra Kolind og Bøtter)

 • 0
 • 0

Hvor er det dog sjovt som kommentarerne i denne tråd er fuldstændig blottet for videnskabeligt indhold.

Og det er udelukkende fordi artiklens konklusioner kollidere med debattørernes verdensbillede og retfærdiggørelse af egne handlinger.

 • 1
 • 0

Hvorfor er det at alle lige skal møde i City kl 08:00??

Det skal de skam heller ikke - de møder hhv. 7:00 , 8:00 og 9:00 - ellers ville det have været meget værre ;-)

Mht. påstanden om at udvidelsen ved Roskilde har fremprovokeret kødannelser i ring 4 Ballerup grenen, så er det for at sige det pænt, regulært vås. Det har der været de sidste 15-20 år - det er ikke for sjov at expresbusserne mellem Høje Tåstrup og Ballerup ofte tager turen på små landeveje parallelt med motorvejen.

Egentlig havde jeg forventet totalt kaos da udvidelsen af ring 4 begyndte, men det går faktisk lidt bedre end før. Primært er det nok fordi at dem sydfra har en meget lang indfletning der giver anledning til væsentlig mindre uro, sekundært fordi folk er bedre til at holde konstant hastighed.

M

 • 0
 • 0

Ja. Og jeg cykler 7500Km om året og kører 8-9000Km. om året i bil. Bruger kun bilen når jeg skal langt og have noget større værktøj o.lign med. Jeg har eget elektronikfirma, og cykler faktisk jævnligt ud til kunderne. Nogle undrer sig lidt, men det må de jo om, hvis man har det nødvendige værktøj med i rygsækken.

 • 0
 • 0

Ja, folk står i forvejen op i busser og toge i myldretiderne. Hvis der blot kom 10% flere i myldretidstogenen, kom folk ikke på job. Og der kan ikke skaffes ordentlige toge som virker. Man kan heller ikke byde folk at stå op den halve togrejse tur/retur, samtidig med at rejsen tager dobbelt så lang tid som den burde gøre.

 • 0
 • 0

Jeg har flere gange tænkt på, om trafikken ikke ville kunne glide, hvis fjerntrafikken gennem HELE køområdet foregik i en fastsat ens hastighed i ydersporet. Ud- og indfletning skulle så foregå i det inderste spor alene.

 • 0
 • 0

Trafikken blev suverænt afviklet på Motorring 3 under vejarbejdet, hvor hastigheden var max 80, fordi begge vejbaner blev udnyttet, da ingen blev hængende i venstre vejbane i et lønligt håb om at køre 110.

Hastghedsgrænsen skal naturligvis sættes op udenfor myldretiden, hvor vejkapaciteten er rigelig.

 • 0
 • 0

Jeg har flere gange tænkt på, om trafikken ikke ville kunne glide, hvis fjerntrafikken gennem HELE køområdet foregik i en fastsat ens hastighed i ydersporet. Ud- og indfletning skulle så foregå i det inderste spor alene.

Indrømmet, det fungerede fint for den sovjetiske elite, men går nok ikke her til lands.

En bedre ide ville være at sætte styrbare fartskilte op - andre lande kan hitte ud af sådant så danmark skulle også være i stand til det.

M

 • 0
 • 0

En bedre ide ville være at sætte styrbare fartskilte op - andre lande kan hitte ud af sådant så danmark skulle også være i stand til det.

M

Det var præcis det man havde ved ombygningen af M3 og de er blevet siddende og er i daglig drift med nogen effekt. De er så også sat op ved udvidelsen af Helsingørmotorvejen fra Gl. Holte til Isterød og der vil de også blive hængende så der er "styrbare fartskilte" fra Isterød i Nord og til Avedøre Holme i Syd.

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle det ikke virke herhjemme? Jeg tænker især på steder hvor der er så meget kø, at der er "stop and go". Ind og udfletninger i den yderste bane skulle så være forbudt i myldretiden. Hvornår der er myldretid og hastigheden der skal holdes, skal så stå på elektroniske tavler, og evt. også vise den kørte hastighed, så man undgår folk med forskellig hastighed grundet forskelligt visende speedometre.

 • 0
 • 0

Hvorfor bliver mere eller mindre nørdede 'eksperter' ved med at brodere på symptombehandling? De konstaterer, at der er trængsel. Deres konklusion - i stedet for at kigge på årsager - er at anbefale udvidelser af vejnettet.

Nu har jeg de sidste 10 år prøvet at henlede opmærksomheden på det sørgelige faktum, at København tiltrækker erhvervslivet og at dette er årsagen til 1) trængsel på motorvejene, 2) en god portion CO2 emission, 3) voldsom spildtid ... o.m.a. Folk pendler jo både fra Lolland og Fyn.

Det er dejligt at læse, at i hvert fald 3 af de (i min optik) seriøse debattører, Steen Petersen, Bjarke Mønnike og Peter D. Hansen, er inde på samme tankegang. Men det er forstemmende, at trafikforskere generelt har næsen så lag nede i detaljerne, at de ,som jeg ser det, har mistet overblikket.

Gør det vanskeligere for erhvervslivet at etablere sig i Kbh, men gør det samtidig lettere at etablere sig i større byer derude, hvor arbejdskraften befinder sig, fx. ved ordentlig infrastruktur (der bliver nok en væsentlig besparelse alligevel) og en imødekommende indstilling fra offentlige instanser.

 • 0
 • 0

Altså.. da man udvidede på Køge bugt motorvejen ved Hundige Ishøj og Greve flyttede man bare køen syd på til Greve syd hvor motorvejen snævrer sammen til 3 spor i hver retning, og der er generel kø fra ishøj sammenfletningen til Køge sammenfletningen. Nu udvides motorvejen så yderligere ned til Solrød Syd hvor den så skal være 3 sporet som nu frem til udfletningen som allerede på nuværende tidspunkt genererer køer hver eneste dag... Man håber naivt at køen ved udfletningen lige syd for ved Køge/Ølby forsvinder på magisk vis..samt at en sammenfletning midt i en kø løser kapacitets problemerne.. Det er korrekt at køen nok er rykket noget syd på efter udvidelsen v. Ishøj/Greve I dag holder man i kø i hhv. 4 og 5 spor, hvor det før var 4 og 3 spor, det er klart det gør køen kortere. Nu er den bare blevet bredere og ikke helt så lang. !! :) Det er fan.. da logik at en indsnævring på en overbelastet motorvej vil give kø... og det kommer også til at ske ved indsnævringen ved Solrød Syd og vil sandsynligvis trække køer til et sted i Greve.. Så kan man selvfølgelig sige at vi er sluppet for at kikke på Ilva i en halv times tid hver dag og det er selvfølgeligt positivt, om det så er bedre at kikke på Blue Water eller Karlsslunde raste plads i stedet er så et godt spørgsmål :) Man kan også sige det på en anden måde en kæde er ikke stærkere end det svageste led, og kapaciteten på en motorvej er ikke større end det smalleste sted. Problemet f.eks på Køge bugt motorvejen er at trafikken IKKE kører af i stor stil ved Greve osv. en meget stor del af trafikken fortsætter syd på så man kan ikke bare indsnævre og tro at så passer pengene nok.. Det er nemlig sådan at rigtigt mange mennesker har været tvunget til at flytte langt syd på - (Stevns f.eks ..osv) for at kunne få råd til en bolig og da arbejdspladsener stadig befinder sig i Københavns området, ja så er der rigtig mange der IKKE drejer af langs Køge bugt, hvilket giver køer ved udfletningen ved Køge og nord på. - og det skal da nok blive endnu "bedre" når Femern forbindelse er etableret, var det i 2018 -20 stykker? ...

Samtidigt skal man jo også lige huske at Gl. Køge Landevej er blevet ændret fra 4 spor og 80km/t til stille vej, med masser af forhindringer og 50km/t. Tåstrupvejen det samme mere eller mindre, samt at man faktisk har syltet ring 5 i gu ve' hvor mange år. så er det jo klart der er kapacitets problemer på Køge bugt motorvejen, og sikkert samme problematik ved mange andre motorveje...

 • 0
 • 0

Når trafikpropperne flyttes nærmere København efterhånden som motorvejen udvides til mere kapacitet, er det indlysende, at trafikken ikke kan afledes hurtigt nok, det er kun meget få indfaldsveje, som skal klare trafikpresset. Jeg mener, at tiden nærmer sig alvorligt for en løsning med en byringvej. Sådanne ser man i Berlin og mange andre større byer. Med "Byringen" kan trafikken fordeles til de enkelte bydele. Da byringen skulle have været indført for mange år siden, kan den ikke lægges i niveau med det nuværende vejnet. Vi taler om højbane eller undergrund. Men mon planlæggerne har tænkt så langt ud i fremtiden, så metroringen, er anlagt med henblik på en Købenkavns Byring!

 • 0
 • 0

[quote]Netop derfor folk burde cykle i stedet for at tage bilen..

Meget realistisk alternativ, når debatten handler om trængsel på motor- og omfartsveje, hvor der måske implicit findes en vis afstand, der skal rejses.

Det der cykel-forslag dukker op i hver eneste trængselsdebat, og det er da også en god idé, hvor det er muligt, men der er nu engang nok en grund til at der ikke anlægges cykelstier på motorvejene.

Jeg pendler selv 140 km pr dag (tur/retur), og det mener jeg er urealistisk på cykel. Imidlertid gør vi det i min familie, at vi kører sammen på det lange stræk og derefter deler os i hhv. offentlig transport videre og arbejdspladser. Vi kører på den måde tre i én bil begge veje.

Uanset om vi kører tre eller bare én i bilen, er det billigere at køre, end at rejse med toget - vores afgiftssystem er indrettet sådan at det udslagsgivende er om man ejer en bil - ikke hvor mget eller lidt man bruger den. Og samtidig er offentlig togtransport blevet en farce med forsinkelser og generel upålidelighed.

Og udvidelsen af motorvejen har da hjulpet. Det er selv sagt klart, at en udvidelse på en del af en strækning ikke hjælper når alle har samme destination på strækningen (ring 4 i dette tilfælde), men det har da hjulpet meget den anden vej, hvor folk trods alt ikke skal ende det præcis samme sted. Men transportnettet om København er i høj grad indrettet til at alle biler ender med at skulle køre på de samme strækninger, uanset hvor de skal hen. [/quote]

you are not stuck in traffic... you are traffic!!

Hvis alle pendlere stillede bilen 5 km uden for byen og snuppede cyklen det sidste stykke vej så ville i både få god motion og alle ville komme hurtigere på arbejde... trængslen vil forsvinde hvis personer der pendler til arbejde ikke skal køre ind i centrum af københavn, det skal i ikke hvis i cykler det sidste stykke vej... så drop de dårlige undskyldninger...

En bicycle higway ville endda gøre det komfortabelt uanset vind og vejr: http://www.treehugger.com/bikes/should-cit...

 • 0
 • 0

det er et problem at vi kun har en ringvej.. lad os hurtigst mulig bygge motorring 4 med tilslutning til helsingoermotorvej.. ring 2 med tilslutning til havne tunnel til amager.. senere motorring 5, forbi roskilde tilslutning efter koege.. motorring 3 er allerede overbelastet da en stor del af trafikken kommende udefra passerer m3 ex roskilde-lyngby, greve-hilleroed osv

 • 0
 • 0

Når trafikpropperne flyttes nærmere København efterhånden som motorvejen udvides til mere kapacitet, er det indlysende, at trafikken ikke kan afledes hurtigt nok, det er kun meget få indfaldsveje, som skal klare trafikpresset. Jeg mener, at tiden nærmer sig alvorligt for en løsning med en byringvej. Sådanne ser man i Berlin og mange andre større byer. Med "Byringen" kan trafikken fordeles til de enkelte bydele. Da byringen skulle have været indført for mange år siden, kan den ikke lægges i niveau med det nuværende vejnet. Vi taler om højbane eller undergrund. Men mon planlæggerne har tænkt så langt ud i fremtiden, så metroringen, er anlagt med henblik på en Købenkavns Byring!

Enig, det er trafikken inde i København der skaber problemerne på motorvejene... Løsning: holdningsændring hos bilister, man kan ikke forvente at køre fra A til B i bil hvis B ligger i et tætbefolket område som København... tag cyklen det sidste stykke vej. Gulerod: en bicycle highway som beskytter mod vind og vejr, med mulighed for at sende en luftstrøm i cyklernes køreretning så man kommer op i højere hastighed... Transportkapaciteten pr. m2 i en bicycle highway vil være 10-fold i forhold til transport i personbiler, det er en let konstruktion som kan placeres over eksisterende vejnet, så kapaciteten kan udnyttes maksimalt...

 • 0
 • 0

Det er nok vanskeligt nok i forvejen. Man kunne også gøre det lettere at etablere erhvervslivet væk fra København, ved at udbygge vejnettet derude. Men Strandvejen og det kulturelle liv i København tiltrækker jo de folk som skaber virksomhederne, og dem etablerer de jo så forholdsvis tæt på deres bopæl, som bliver i Københavnsområdet.

 • 0
 • 0

Jeg er enig i at man så vidt muligt skal undgå sammenfletninger i kø-områderne. Selv Vestmotorvejen er godt proppet helt ud til Slagelse, hvilket kan ses ved at i myldretiden er hastigheden mange gange nede under 100.

 • 0
 • 0

Problemet med København er også dens beliggenhed. Hvordan kommer trafikken f.eks.mellem Amager og Helsingørområdet? Enten via Lyngbyvejen og ind gennem midtbyen med kaos til følge, eller via motorvejen forbi Avedøre og videre rundt om København i sammenfald med trafikken fra både Vest, syd og Holbæk-motorvejene. Der trænger til en bro eller tunnel mellem Amager og nord for København. Som det er nu har man jo kun en halv byring.

 • 0
 • 0

Det kan du have ret i, virksomhederne set oven fra ligger i en ring rundt om København, og hvor kører f.eks s-togene? de kører mod centrum.. Glem s-busserne, de kan dårligt klare presset som det er nu. det samme gælder iøvrigt s-togene. Derfor vælger man bilen. At det så er en god ide at flytte virksomhederne væk fra København og der hen hvor folk bor det er helt klart at fortrække ! Jeg arbejder pt. 10 min. på cykel fra hvor jeg bor, men tidl. arbejdede jeg i Glostrup (jeg bor i Køge Nord). Den virksomhed i Glostrup havde medarbejdere fra Hillerød, Farum, Næstved, Greve, Køge, forskellige steder på Stevns, Østerbro osv. så altså godt spredt ud over Sjælland. Hvor skulle den virksomhed så have været flyttet hen? (den er nu lukket pga krisen..) For at en flytning skal have effekt, skal medarbejderne flytte med, eller skifte arbejde. Med de omkostninger der er ved at flytte i dag, samt problemer med salg af hus mv er det nok ikke så nemt i alle tilfælde, men helt klart den ultimative løsning at alle boede lige der hvor de arbejdede. - og skifte arbejde i disse år er heller ikke nemt.. Jeg tvivler bare på at det er helt nemt at løse hurtigt, men var det sådan havde vi slet ikke brug for motorveje :)

Skulle jeg i sin tid have taget det offentlige fra Køge hvor jeg bor til Glostrup kræver det følgende fremgangsmåde: bus til Ølby - kører to gange i timen..og passer ikke med nogen tog på Ølby, hverken s-tog eller regional tog. dvs vente tid. Der efter s-tog til Ishøj. hvor s-bussen mod Glostrup st. ALTID lige er kørt ved ankomsten.. dvs vente tid igen Der efter skal man så med en lokal bus fra Glostrup, der også altid lige er kørt når man er kommet så langt. dvs vente tid igen Sidst jeg prøvede turen startede jeg fra min bopæl kl 6:15 og var ved Glostrup station kl 08:45 hvor jeg valgte at tage en taxa da jeg skule have været på arbejde kl. 08:00 (iflg køreplanen skulle jeg have været ankommet kl 08:02 på min arbejdsplads) så det duer ikke med det offentlige. uanset hvad så valgte jeg bilen, uanset den gennemsnitlige transport tid var på lidt over en time målt over et år. Uden for myldertiden kunne turen køres på ca 30 minutter. og længste transport tid i bil var afgang Glostrup kl 16:00 og ankomst hjemme kl 20:45 det år. pga en ulykke der lukkede motorvejen v Solrød syd. men det er selvfølgelig en af de ekstreme tidsmålinger.

 • 0
 • 0

Nyheden må være at det endeligt også er gået op trafikeksperter. http://flikie.s3.amazonaws.com/ImageStorag... http://msnbcmedia.msn.com/i/MSNBC/Componen...

Mister nørder ikke overblikket?

Hvorfor bliver mere eller mindre nørdede 'eksperter' ved med at brodere på symptombehandling? De konstaterer, at der er trængsel. Deres konklusion - i stedet for at kigge på årsager - er at anbefale udvidelser af vejnettet.

Ja i stedet for at analysere transportbehovet og finde løsninger på det. Ser de fleste blot på hvordan vi udvider de eksisterende transportformer. Men som eksemplerne på billeder jeg har linket til, så kan problemerne ikke løses med flere veje. Og det er for dyrt og ineffektivt med de eksisterende kollektive transportformer.

 • 0
 • 0

Hvorfor er der ingen trafikministre der siger det som mange borgere tænker? Forbyd lastbiler at køre i dagtimerne samt forbyd pendlere at køre alene i egen bil uden medpassagere samt udarbejdt forskudt mødetider med arbejdspladserne inden for Københavns bygrænse, der vil virke og vil spare nationen for milliarder til vejnettet som kun et fåtal af Danske borgere får glæde af!

 • 0
 • 0

Men Strandvejen og det kulturelle liv i København tiltrækker jo de folk som skaber virksomhederne,

Ku du ikke lige sandsynliggøre det udsagn. Jeg får ikke lige det indlysende bevis op på lystavlen.

 • 0
 • 0

For at en flytning skal have effekt, skal medarbejderne flytte med, eller skifte arbejde.

@Anders Jensen: Du har selvfølgelig en pointe (fransk låneord, udtales po'ængte). Man kan ikke forvente, at virksomheder bare flytter. De skal se en fordel ved det og det er ingen fordel at miste gode nøglemedarbejdere. Men jeg vil æde Petter Næss' gamle hat på, at flere vil nyetablere sig ude omkring og nogle, der ser en fordel i det, fx ved for høje huslejer og ved at mange medarbejdere bor langt fra virksomheden, faktisk vil flytte ud. Jeg har også selv set det i flere tilfælde, hvor virksomheder pga større omsætning, havde behov for udvidede faciliteter og ikke kunne udvide på det gamle domicil.

 • 0
 • 0

Hele artiklen bygger på data der viser at der er mere kø en senere mandag, så mangler der ikke en bedre beskrivelse af data ?

Det åbenlyse er jo at der er vejarbejde på ring3 hvorfor der ”selvfølgelig” er kø der, men mere nuanceret, var der mere trafik i case2 ? Var der f.eks. regnvejr eller udsigt til regn så flere tog bilen. Var der en kendt feriedag i forbindelse med mandagen ? Ovs ovs. Så hvis man ”bare” har sammenlignet 2 tilfældige mandage er der i virkeligheden ikke nogen historie! Men det er jo desværre ofte den måde alle jonalister laver historier. Burde lære lidt mere om videnskabelig bevisførelse som kendt fra den medicinske verden.

 • 0
 • 0

Man bør også kigge på behovet der gør, at folk pendler i bil ind til København: 1) Nogen har brug for bilen, da der bor for langt væk fra effektiv kollektiv transport. 2) Andre har brug for bil i byen for at udføre deres job (f.eks. møder og kundebesøg). 3) Sidst men ikke mindst, er der en gruppe der pendler i bil af bekvemmelighed.

Ad. 1. Her er mulighederne Park & Ride eller Park & Bike, som forslået.

Ad. 2. Her er det typiske svar taxi, puljecykler eller puljebiler, men der sker også en ny tendens til bybilssystemer eller "selvbetjente taxier", som Autolib i Paris (3000 offentlige biler), Car2go i Hamburg (500 offentlige biler) og DriveNow i München (300 biler). Priserne for de selvbetjente biler 30-40% lavere end taxi.

Ad. 3. Her er det vist kun to ting at gøre og det er a) øge afgifter og beskatning på firmabetalte parkeringspladser og/eller fjerne eller reducere kørselsgodtgørelse, som giver medarbejdere incitament til at tage en bil med på arbejde.

Disse tre tiltag vil alt andet lige være med til at holde bilerne udenfor centrum. Men forelægger der nogen beregninger på, hvor mange biler der skal blive udenfor byen for at trængslen løsnes? 5.000? 10.000?. 20.000?

 • 0
 • 0

Man bør også kigge på behovet der gør, at folk pendler i bil ind til København: 1) Nogen har brug for bilen, da der bor for langt væk fra effektiv kollektiv transport. 2) Andre har brug for bil i byen for at udføre deres job (f.eks. møder og kundebesøg). 3) Sidst men ikke mindst, er der en gruppe der pendler i bil af bekvemmelighed.

Ad. 1. Her er mulighederne Park & Ride eller Park & Bike, som forslået.

Ad. 2. Her er det typiske svar taxi, puljecykler eller puljebiler, men der sker også en ny tendens til bybilssystemer eller "selvbetjente taxier", som Autolib i Paris (3000 offentlige biler), Car2go i Hamburg (500 offentlige biler) og DriveNow i München (300 biler). Priserne for de selvbetjente biler 30-40% lavere end taxi.

Ad. 3. Her er det vist kun to ting at gøre og det er a) øge afgifter og beskatning på firmabetalte parkeringspladser og/eller fjerne eller reducere kørselsgodtgørelse, som giver medarbejdere incitament til at tage en bil med på arbejde.

Disse tre tiltag vil alt andet lige være med til at holde bilerne udenfor centrum. Men forelægger der nogen beregninger på, hvor mange biler der skal blive udenfor byen for at trængslen løsnes? 5.000? 10.000?. 20.000?

God fremstilling, har lige en kommentar: Ad 2: I f.eks. london kører advokater ofte på scooter så de kan komme hurtigt frem og parkere i nærheden af domhuset. Det handler om en holdningsændring.

 • 0
 • 0

[quote][quote]Netop derfor folk burde cykle i stedet for at tage bilen..

Meget realistisk alternativ, når debatten handler om trængsel på motor- og omfartsveje, hvor der måske implicit findes en vis afstand, der skal rejses.

Det der cykel-forslag dukker op i hver eneste trængselsdebat, og det er da også en god idé, hvor det er muligt, men der er nu engang nok en grund til at der ikke anlægges cykelstier på motorvejene.

Jeg pendler selv 140 km pr dag (tur/retur), og det mener jeg er urealistisk på cykel. Imidlertid gør vi det i min familie, at vi kører sammen på det lange stræk og derefter deler os i hhv. offentlig transport videre og arbejdspladser. Vi kører på den måde tre i én bil begge veje.

Uanset om vi kører tre eller bare én i bilen, er det billigere at køre, end at rejse med toget - vores afgiftssystem er indrettet sådan at det udslagsgivende er om man ejer en bil - ikke hvor mget eller lidt man bruger den. Og samtidig er offentlig togtransport blevet en farce med forsinkelser og generel upålidelighed.

Og udvidelsen af motorvejen har da hjulpet. Det er selv sagt klart, at en udvidelse på en del af en strækning ikke hjælper når alle har samme destination på strækningen (ring 4 i dette tilfælde), men det har da hjulpet meget den anden vej, hvor folk trods alt ikke skal ende det præcis samme sted. Men transportnettet om København er i høj grad indrettet til at alle biler ender med at skulle køre på de samme strækninger, uanset hvor de skal hen. [/quote]

you are not stuck in traffic... you are traffic!!

Hvis alle pendlere stillede bilen 5 km uden for byen og snuppede cyklen det sidste stykke vej så ville i både få god motion og alle ville komme hurtigere på arbejde... trængslen vil forsvinde hvis personer der pendler til arbejde ikke skal køre ind i centrum af københavn, det skal i ikke hvis i cykler det sidste stykke vej... så drop de dårlige undskyldninger...

En bicycle higway ville endda gøre det komfortabelt uanset vind og vejr:

http://www.treehugger.com/bikes/should-cit...]

[Tre quotes er vist for meget for ing.dk - Citat slutter her]

Nu har jeg vist på intet tidspunkt givet udtryk for, at trafikken er "alle de andre"? Som skrevet forsøger vi selv i familien at reducere vores bidrag til trænglen med 33%, og de af os, der har mulighed for det, arbejder hjemme ugentligt.

Jeg forstår egentligt heller ikke, hvordan du kan forudsætte at jeg pendler til København? Vi pendler sammen til Taastrup, hvorefter en bliver sat af på sin arbejdsplads, en anden tager S-toget videre til byen og en tredie ender på sin arbejdsplads. Vi bidrager sådan set slet ikke til de fem kilometer, du taler om, men Danmark er større end Storkøbenhavn, selvom det kan komme bag på nogle.

Nu er der som bekendt også trængsel uden for København - bl.a. fra Køge sammenfletningen til Greve udfletningen. Skal vi så stille bilen og cykle de sidste 30-40 kilometer i stedet?

Jeg kan ikke se hvordan dit cykelforslag skal hjælpe mig, eller hvordan mit fravalg af cyklen som min primære pendlingsform er en undskyldning? Men det er flot, at du afholder dig fra at nå forhastede konklusioner på et utilstrækkeligt grundlag, og at du som følge deraf undlader at prædikene til andre mennesker om hvad de skal gøre for at din verdensopfattelse og ideal af samme virker mere opnåeligt. Især når dit forslag er et så glimrende eksempel på "hvis bare alle de andre..."

Som mange har skrevet er problemet/årsagen måske at man ikke har en imponerende geografisk spredning i arbejdspladserne. At pakke folk på cykler til arbejdspladser der befinder sig 50+ km fra dem selv virker debilt. At flytte arbejdspladserne resulterer automatisk i at folk cykler mere - det ville jeg da selv gøre, hvis det kunne hænge sammen.

Men når man taler om samfundets udgift i tabt arbejdsfortjeneste til trængsel... Så kan jeg slet ikke se dit cykelforslag fungere i praksis.

Og at trængsel "forsvinder" må også stå for din egen regning. Fem personer fylder ikke væsentligt mindre på cykel end fem personer i bil. At folk ikke samkører nok kan vi hurtigt blive enige om, men cykler er også trængsel - folk forsvinder ikke på magisk vist ved at sidde på en saddel.

 • 0
 • 0

Inspireret af hvad man foretager sig i Hannover omkring messer, vil jeg fremføre denne idé: Ved udvidelse af motorvej fra 4 til 6 spor, glemmer man den sædvanlige metode og prøve denne: Man anlægger 3 x 2 spor med autoværn imellem og kører så 2 x 2 spor indad om morgenen og omvendt om aftenen. Med bomme i enderne og en overgang på en time med f.eks. gennemkørsel af en patrulje vil man løfte kapaciten pænt meget. På indfaldsvejene er der ikke så meget trafik den anden vej. Ved uheld og reparationer kunne der arbejdes i fred! Dette kan kun bruges på indfaldsvejene og altså nok ikke på Ring 3.

Endvidere stop for transitlastbiler i de 2 timer der er tryk på. Hver morgen sendes flere byger afsted her fra Helsingør lige i tide til at ramme myldretiden på ringene. De burde faktisk nok befinde sig på et godstog, for de rammer nok også myldretider i 10 andre byer på vej ned til Spanien. Venligst ped

 • 0
 • 0

.........et nyt regerings domicil, hvor man viste vejen med ideen om at flytte ud fra hovedstaden, med alle etaternes medarbejdere......eksempelvis til den nu nedlagte flyveplads i Værløse, så ville flere ting være og blive tilgodeset.

Dels en nærhed til kommunikations midler motorveje Stog og flyvepladser og da etaternes embedsmænd alligevel i forvejen bor i kommunen eller de omliggende kommuner så ville trafikbelastningen blive meget mindre for København.

Samtidigt ville embedsmændene kunne få ordentlige og bedre arbejdsforhold i moderne bygninger,, frem for de energislugende antikviteter, på milliondyre kvadratmetre de bebor i omegnen af Christiansborg. Hvor kystbanen og Stogsforsinkelserne heller ikke ville give de irritationer som nu.

Da der er somme der gerne bebor i lignende oldsager til overpriser ville salget alene kunne financiere de nye bygninger.

Der er nok nogle der vil jamre sig på samme måde som den gang DTH, nu DTU flyttede fra Østervoldgade til Lundtofte i slutningen af 1960erne. Men det har man vist vænnet sig til i de sidste 45 år.

 • 0
 • 0

Nu har jeg vist på intet tidspunkt givet udtryk for, at trafikken er "alle de andre"? Som skrevet forsøger vi selv i familien at reducere vores bidrag til trænglen med 33%, og de af os, der har mulighed for det, arbejder hjemme ugentligt.

Jeg forstår egentligt heller ikke, hvordan du kan forudsætte at jeg pendler til København? Vi pendler sammen til Taastrup, hvorefter en bliver sat af på sin arbejdsplads, en anden tager S-toget videre til byen og en tredie ender på sin arbejdsplads. Vi bidrager sådan set slet ikke til de fem kilometer, du taler om, men Danmark er større end Storkøbenhavn, selvom det kan komme bag på nogle.

Nu er der som bekendt også trængsel uden for København - bl.a. fra Køge sammenfletningen til Greve udfletningen. Skal vi så stille bilen og cykle de sidste 30-40 kilometer i stedet?

Jeg kan ikke se hvordan dit cykelforslag skal hjælpe mig, eller hvordan mit fravalg af cyklen som min primære pendlingsform er en undskyldning? Men det er flot, at du afholder dig fra at nå forhastede konklusioner på et utilstrækkeligt grundlag, og at du som følge deraf undlader at prædikene til andre mennesker om hvad de skal gøre for at din verdensopfattelse og ideal af samme virker mere opnåeligt. Især når dit forslag er et så glimrende eksempel på "hvis bare alle de andre..."

Som mange har skrevet er problemet/årsagen måske at man ikke har en imponerende geografisk spredning i arbejdspladserne. At pakke folk på cykler til arbejdspladser der befinder sig 50+ km fra dem selv virker debilt. At flytte arbejdspladserne resulterer automatisk i at folk cykler mere - det ville jeg da selv gøre, hvis det kunne hænge sammen.

Men når man taler om samfundets udgift i tabt arbejdsfortjeneste til trængsel... Så kan jeg slet ikke se dit cykelforslag fungere i praksis.

Og at trængsel "forsvinder" må også stå for din egen regning. Fem personer fylder ikke væsentligt mindre på cykel end fem personer i bil. At folk ikke samkører nok kan vi hurtigt blive enige om, men cykler er også trængsel - folk forsvinder ikke på magisk vist ved at sidde på en saddel.

Alle er enige om at trængslen inde i centrum forplanter sig ud til indfaldsvejene og at det derfor ikke hjælper at udbygge kapaciteten. Men hvis pendlere som skal helt ind til indre by cykler i indre by så vil det forplante sig ud i hele systemet ifølge teorien om at trafikken i indre by skaber køerne på indfaldsvejene. Hvordan skal man underbygge nytænkning med fakta, når der ikke er forsket i det endnu?

Men tror du misforstod min pointe

 • 0
 • 0

Hvis man byggede et nyt "christiansborg", så tror jeg hurtigt vi kan blive enige om, at det nok burde ligge meget mere centralt i forhold til hele landet! ;)

 • 0
 • 0

Hvis man byggede et nyt "christiansborg", så tror jeg hurtigt vi kan blive enige om, at det nok burde ligge meget mere centralt i forhold til hele landet! ;)

Det var en ide, der er nok en hel del erfaringer at indhente i Brasília.

 • 0
 • 0

Et langt billigere alternativ til traditionellle motorvejsudvidelser og kræver bare ny belægning og en SOS plads for hver kilometer.

Måske burde der snart fokuseres på alternativer som rent faktisk kan få pendlerne ud af bilen (og den kollektive trafik vil i sin nuværende form aldrig være et reelt alternativ pga ineffektivitet, underkapacitet og pris).

Bruger du nødsporet så glider trafikken lidt lettere i en kort periode, men når pendlerne opdager at der ikke er lige så meget kø så foretrækker de bilen, dropper at arbejde hjemme osv. osv. og så er vi tilbage hvor vi startede.

 • 0
 • 0

OK, og det gør de så i Tyskland, så ikke nogen epokegørende ide, men er vi ikke nede i kategorien seksuelt misbrug af insekter. Det er jo stadig symptombehandling.

 • 0
 • 0

Du påstår altså, at hvis der bare er veje nok er der ikke nogen trafikpropper...det er den løsning man har forsøgt i stort set alle amerikanske byer, og de har stadigvæk ikke løst problemet. Bilcentriske løsninger er de absolut dyreste og mindst effektive for byer og samfund.

 • 0
 • 0

Bilisterne betaler skatter og grønne afgifter, men kan disse beløb gøre op for de konsekvenser som bilen har for samfundet både i form af ulykker, trængsel og forurening? Ifølge trafikforsker ved Aalborg Universitet, Harry Lahrmann, er der et vigtigt aspekt man mangler at tage med i beregningerne, når man regner på omkostningerne for bilister – miljøet.

Set fra et miljøperspektiv slipper bilisterne nemlig ifølge Harry Lahrmann alt for billigt.

»Man kan lave nogle konkrete målinger på, hvilke konsekvenser bilismen har for miljøet. Og det taget i betragtning mener jeg ikke, at bilismen betaler en høj nok pris i forhold til de miljømæssige konsekvenser,« siger han.

Et andet eksempel er parkering. En parkeringsplads koster mellem 300.000 og 700.000 kroner pr. stk. afhængigt af den måde, de etableres på. Danmarks dyreste har Københavns Kommune bygget i tre fuldautomatiske underjordiske anlæg på bl.a. Nørrebro (13 procent bilejerskab) og Islands Brygge. De kostede 588 millioner at etablere i alt. Hvis man finansierer én parkeringsplads med et almindeligt realkreditlån, bliver det en årlig nettoydelse på 43.000 kroner. Hertil skal lægges drift og vedligeholdelse af de fuldautomatiske p-kældre til 25.000 kr. pr. p-plads. Det giver en årlig omkostning pr. p-plads på 68.000 kroner en beboerlicens koster 600 kr. om året. Er det rimeligt, at skatteborgerne skal betale op til 99,11 pct. af parkeringsomkostningerne for de 23 pct. af befolkningen, der er bilejere, eller kunne man betragte bil-ejerskab som en privat luksus?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten