Trafik-professor: Byg ny milliard-tunnel til S-tog i København
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Trafik-professor: Byg ny milliard-tunnel til S-tog i København

Det skal være slut med proppede tog, forsinkede afgange og talrige aflysninger på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Svanemølle Station, i daglig tale benævnt Boulevardbanen eller Røret.

Derfor foreslår to trafikforskere fra DTU, at der bygges en helt ny nord/syd-gående Boulevardbane. De to nye spor skal aflaste det nuværende rør, som udgør selve livsnerven i det københavnske S-togs-net, men som også er håbløst overbelastet.

»Der er primært en meget stor flaskehals i røret fra Hovedbanegården til Svanemølle station. Ved at bygge en ny linje her vil man ganske enkelt kunne fordoble kapaciteten for de københavnske S-tog,« siger professor ved DTU Transport, Otto Anker Nielsen, der også er blogger her på ing.dk.

Professoren finder det essentielt med en ny, tværgående forbindelse, da Boulevardbanen i årtier har været overbelastet. Derfor er det heller ikke muligt at indsætte flere S-tog på de københavnske net, da alle ruter undtagen én passerer igennem røret.

S-togs-stationer på Nørrebro og ved Rigshospitalet

Sammen med adjunkt Alex Landex har han udarbejdet rapporten "Gennemgang og vurdering af initiativer for Hovedstadsområdet". Den har indgået som baggrundsnotat i en større trafikanalyse foretaget for Region Hovedstaden, som blev offentliggjort i sidste uge.

Specifikt foreslår de to trafikforskere, at de to nye spor ikke anlægges lige ved siden af den eksisterende Boulevardbane, men at de snarere skal gå fra Københavns Hovedbanegård op til Ryparken på Østerbro.

Hermed kan den nye bane betjene en række stationer, som den eksisterende Boulevardbane ikke kommer i nærheden af, først og fremmest Righospitalet, Nørrebro og Forum. Sidstnævnte station ville også give mulighed for hurtig omstigning til metroen ligesom på Nørreport.

Metroen vil give endnu flere passagerer i S-togene

Men er der overhovedet behov for en udbygning af S-togsnettet, når man nu udvider metroen?

»Ja, det er der. For Metrocityringen betjener jo ikke fingerspidserne ud fra København, og Boulevardbanen er i dag udnyttet absolut til bristepunktet. Så hvis man vil øge kapaciteten, er man nødt til på et eller andet tidspunkt at bygge en ny bane,« lyder det fra Otto Anker Nielsen.

Han pointerer, at trafikken for henholdsvis metro og S-tog er to sammenhængende størrelser:

»Metrocityringen vil forbedre den kollektive trafik inde i København yderligere, og så vil endnu flere passagerer også kunne få gavn af at bruge S-togsnettet til og fra København og metroen.«

Otto Anker Nielsen betoner, at der skal langt flere undersøgelser til, før endnu en Boulevardbane kan komme på tale, men selv med en anslået investering på ti til tolv milliarder kroner vil det være penge godt givet ud:

»Det er en stor investering, men også noget, der vil løfte den kollektive trafik i hovedstadsområdet gevaldigt. Den vil i dén grad løfte kapaciteten på hele S-togsnettet, kunne betjene nye oplande og samtidig give meget færre forsinkelser, som det med dagens metoder er vanskeligt at gøre op i kroner og øre. Så det er værd at vurdere projektet nærmere,« siger trafik-professoren.

Dokumentation

link

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

På nuværende tidspunkt burde tooltippet til grafen være "Se samme lille billede i større vindue". Det ser man ofte...

 • 0
 • 0

Man kunne også bygge en S-togstunnel langs metroringen fra Hovedbanen til Nordhavn. Så ville man kunne komme både fra Nordsjælland og Ishøj direkte til Christiansborg uden skift.

Det kunne også være en regionaltogstunnel. Der mangler vel også kapacitet i dem gennem København ?

 • 0
 • 0

Tak fordi I påpeger, at grafen rigtigt nok er alt for lille. Der er nu blevet indsat et større kort, som forhåbentligt letter forståelsen.

Derudover kan man nu også downloade den originale DTU-rapport.

Mvh. Morten Lund,
journalisten

 • 0
 • 0

Hvad er Ingeniørens begrundelse for at omtale dette S-togsprojekt nu?

Ingeniørens net-udgave omtalte samme idé 3. august 2007. Er der sket noget nyt siden, eller er det allerede blevet agurketid?

Projektet lyder som en rigtig god idé, men kom desværre ikke med i Infrastrukturkommissionens rapport.

 • 0
 • 0

De 10 milliarder kunne nu bruges bedre ved at bygge 3 ringbane som beskrevet i rapporten eller ved at bygge letbaner i ringbane 2.5
Da dette vil gøre at flere bruger den kollektive trafik og gør det nemmere at komme fra Glostrup til Herlev. Som eksepmpel!!

Godt nok skal der findes en løsning for udvidelse af København H, da der allerede i dag er for få spor nord på både for S-tog og fjerntog.

 • 0
 • 0

-- Støjende tog! --
Før man begynder på en kostbar og omfattende udbygning af S-togsnettet, ja, så bør man så hurtigt som muligt gøre noget ved de hvinende, hylende, støjende og larmende tog.

Den uønskede lyd-påvirkning fra togene kan muligvis være sundhedsskadelig specielt for de rejsendes hørelse. (Måske kan det være medvirkende til Tinnitus?)

-- Støj ved bremsning, hold for ørene! –
Når tog bremser ved f.eks. stationer, så opstår der meget ofte ved bremsningen en ulidelig hylende lyd, der får mange af de rejsende til at holde sig for ørene! Det kan da ikke være meningen?

-- Togskinner giver støj --
På bl.a. Københavns Hovedbanegård opstår der ved togenes indkørsel og udkørsel en hylende hvinende støj. Støjen opstår ved gnidning mellem togenes hjul og togskinnerne, fordi kørebanen ved perronerne ikke forløber retlinjet men buer.

-- Bremsestøv --
Samtidig med opbremsningen frigøres der bremse-støv og luftformige stoffer, som tydeligt kan lugtes.

-- Osende og støjende tog –
Ud over ovenstående, ja, så er det ikke ukendt at togenes motorer støjer og forurener luften, ikke mindst når togene holder ved stationerne.

-- Spørgsmål til de fagkyndige og ansvarlige:
Kan der ikke gøres noget ved togenes bremse-støj?
Hvordan kan togenes bremse-støj forhindres?
Hvorfor anlægger man ikke kørebanen retlinjet ved banegårde? Og derved forhindrer uønsket skinne-støj.
Er luftforureningen ved togenes bremsning sundhedsskadelig?
Kan togene ikke have motorerne stoppet, når de, i ofte lang tid, holder stille ved perroner?

Hilsen fra
Louis Nielsen

 • 0
 • 1

Hvorfor lige direkte til Ryparken? Jeg mener at det ville være bedre hvis den tilsluttede i forlængelse af Emdrup banen, dvs. et sted i trekanten imellem Ryparken, Emdrup station og Bispebjerg station. Der er endda allerede et stort bane område.

 • 0
 • 0

...forbind ved Ny Ellebjerg og lav en sløjfe ved Ryparken sådan at togene kan ledes udenom hovedbanen i stedet - og sådan at der kan laves en 'ægte' ringbane til at forbinde.
Nogen vil opleve hurtigere transit-tog, og nogen vil opleve flere skift, men det vil sige spar-to til kapacitetsbehovene!

Det måd da være klart billigere....

 • 0
 • 0

-- Osende og støjende tog –
Ud over ovenstående, ja, så er det ikke ukendt at togenes motorer støjer og forurener luften, ikke mindst når togene holder ved stationerne.

Dette kan undgås ved at elektrificerer hele banenettet. Hvilket sagtens burde kunne gøres på 4 år.
Set i forhold til at Kina kan bygge 1318 Km højhastighedsbane på 5-6 år!!

Tog holder for det meste kun stille i 3 minutter inden de fortsætter!! Dog undtagelsesvis på sækbanegårde (Helsingør, Århus, Esbjerg ect.)

-- Støj ved bremsning, hold for ørene! –
Når tog bremser ved f.eks. stationer, så opstår der meget ofte ved bremsningen en ulidelig hylende lyd, der får mange af de rejsende til at holde sig for ørene! Det kan da ikke være meningen?

Nok lidt svært at løse for selv biler hviner ved opbremsning!! Da vi jo taler om metal mod keramik eller andet metal!!

Dog kan dette løses ved maglev tog!! ;-)

 • 0
 • 0

En anden løsning er at afskærme perronerne på stationerne ligesom man har gjort i Metroen undergrundsstationer!!

Derved risikerer man heller ikke at folk bliver skubbet ud foran et ankommende tog!!

 • 0
 • 0

Kunne et bedre og mere intensivt signalsystem hæve kapaciteten ved simpelthen at tillade kortere afstand imellem togene?

Jeg tænker her på et automatiseret system, der minimerer den menneskelige fejlfaktor.

 • 0
 • 0

Man vil ikke bruge ERTMS på banen, men et CBTC-system, da ERTMS kan ikke håndtere den intensive trafik, som er på S-banen. BaneDanmark vil gå efter semiautomatik drift i første omgang, som senere kan ændres til fuldautomatisk drift. Men da S-banen allerede er meget optimeret, så giver det ikke mere kapacitet. Der er ikke ret mange veje end at bygge, hvis man vil have mere kapacitet.

 • 0
 • 0

[quote]-- Støj ved bremsning, hold for ørene! –
Når tog bremser ved f.eks. stationer, så opstår der meget ofte ved bremsningen en ulidelig hylende lyd, der får mange af de rejsende til at holde sig for ørene! Det kan da ikke være meningen?

Nok lidt svært at løse for selv biler hviner ved opbremsning!! Da vi jo taler om metal mod keramik eller andet metal!!

Dog kan dette løses ved maglev tog!! ;-) [/quote]
Ja, god ide, lad os få nogle af dem, der er sikkert også færre vibrationer.

 • 0
 • 0

Om end forslaget ikke er nyt, så fortjener det at blive holdt i live. Især nu hvor alt kommer til at dreje sig om den Ringmetro, der kun vil fjerne ca. 1% af bilerne fra de københavnske gader. Hvis der ellers er nogen der tror på den.
Når den siddende transportminister spørges til projekter som dette, så er svaret stensikkert - hver gang: Nej, det er der ikke brug for.
For det vil jo være det samme som at erkende, at Ringmetroen er elendig planlagt fordi den ikke når ud til de forstæder hvorfra pendlerne kommer, at der er for langt mellem stationerne, og det primære formål ikke er at fjerne bilerne fra byens gader - for i så fald ville man anlægge letbaner - men det er busserne, der skal væk så der bliver plads til flere biler.

 • 0
 • 0

For at fjerne bilerne skal der være bedre trafik imellem trafikfingrene, ude i det man kalder 3 ring!!

Efter min mening burde der være 4 ringe og den der kaldes 3 ring burde lægge tættere på København og den 4 ring burde gå Greve-Høje Tåstrup-Ballerup-skovbrynet station-Lyngby-Klampenborg eller Kokkedal!!

Busser burde stort set alle udskiftes til letbaner med så meget vej for sig selv som overhovedet muligt.
De steder hvor der er flere vejbaner kunne der fjernes vognbaner til letbanerne.

Men selv det er for meget for politikerne, til trods for at de prædiker at biler skal ud af Hovedstaden.

I Ukraine kan man komme med tog bus for 4-8 hryvnia.
I HELE Kiev.

Jeg må også erkende at billet systemet i Hovedstaden forvirrer mig!!

 • 0
 • 0

For det vil jo være det samme som at erkende, at Ringmetroen er elendig planlagt fordi den ikke når ud til de forstæder hvorfra pendlerne kommer, at der er for langt mellem stationerne, ....

Metro Cityringen er en væsentlig løft til intern trafik i København og på Frederiksberg. Formelt skal halvdelen betales af kommune. Men derudover skal København betale en vej til Nordhavnen, så staten kan byudvikle området og finansiere sin del via indtægter fra det. Så reelt er det Københavnerne selv som som betaler det. Og København betaler ikke for fx en ring 3 løsning som ikke flytter noget i København.
Og Lars Barfoed er ikke inddraget i den reelle beslutning - den ligger et par trafikministre bagud.

 • 0
 • 0

Metro Cityringen er en væsentlig løft til intern trafik i København og på Frederiksberg.

Men batter det noget??? Er det dér de store trafikstrømme går? Vil det flytte trafik fra de 4hjulede, fra busser etc ned i ring-metroen? Og hvad er konsekvenserne? Eller er der andre måder, ruter, systemer hvormed det langt billigere (læs: hvor man får mere kollektiv trafik for pengene!) lader sig gøre?

Eller handler det blot om at skubbe den kollektive transport ned under jorden for ikke at genere et par bilpendlere?

Kære ingeniører - i stedet for at skrive "jeg mener" - så grib dog de værktøjer, I (forhåbentlig) har lært og forsøg at analysere de problemstilliner der ligger lige for. Det ville hæve niveauet anseeligt.

Og Lars Barfoed er ikke inddraget i den reelle beslutning - den ligger et par trafikministre bagud.

Måske. Men det fritager ham så sandelig ikke for ansvaret ved ikke at gribe ind! (Selv om det er blevet meget moderne i den nuværende regering at svare på noget helt andet, end hvad der spørges om)...

 • 0
 • 0

Det der vil gavne mest også i følge analysen er at få bygget nogle city ringe 2.5-3-4

Så at man fokuserer så meget på indre København undre mig. For Københavns trafikproblemer starter helt ude fra Hillerød- Frederikssund-Roskilde-køge

 • 0
 • 0

Men batter det noget??? Er det dér de store trafikstrømme går? Vil det flytte trafik fra de 4hjulede, fra busser etc ned i ring-metroen? Og hvad er konsekvenserne? Eller er der andre måder, ruter, systemer hvormed det langt billigere (læs: hvor man får mere kollektiv trafik for pengene!) lader sig gøre?

Rapporten fra "Projekt Basisnet" sammenligner mulighederne. Og den rapport har været basis for aftalen i 2002.

Måske. Men det fritager ham så sandelig ikke for ansvaret ved ikke at gribe ind! (Selv om det er blevet meget moderne i den nuværende regering at svare på noget helt andet, end hvad der spørges om)...

Nu har beslutningsprocess om Metro Cityringen mange aktører - Trafikministret er ikke alene om det.

 • 0
 • 0

Godt nok kan det være svært at finde penge til alle de forbedringer vi borgere i Danmark ønsker os.

Bedre sygehusvæsen
billig medicin
forsvar
krig
nødhjælp
invandre
skoler
ambulance service
børnehaver og vuggestuer
nye tog og jernbaner
Letbaner

Men hvor investerer de pengene?? I nye motorveje der ikke reducerer antallet af biler.
Og industrien sørger kommunerne for at fordrive fra deres by. Så snart har vi kun brug for at kører ud og handle og på ferie!!

 • 0
 • 0

Kræver det overhovedet sporændringer, hvis man fordeler togene fra Ny Ellebjeg, så ikke alle ender i Hellerup. En del kunne gå til Hillerød, andre til Farum og atter andre til Klampenborg.
Da man forsøger at undgå skift, vil den løsning hurtigt kunne aflaste strækningen Dybbølsbro-Svanemøllen.

 • 0
 • 0

Kræver det overhovedet sporændringer, hvis man fordeler togene fra Ny Ellebjeg, så ikke alle ender i Hellerup.

Det kræver ingen ændringer i Hellerup. Der skal kun forlænges perroner på ringbanen. Men det løser ikke problemet vest og syd fra, hvor der er størst belastning. Køge Bugt Banen er pt. den med størst passagerantal.

 • 0
 • 0

Hvorfor lige direkte til Ryparken? Jeg mener at det ville være bedre hvis den tilsluttede i forlængelse af Emdrup banen, dvs. et sted i trekanten imellem Ryparken, Emdrup station og Bispebjerg station. Der er endda allerede et stort bane område.

Efter at have tænkt lidt mere, så ville jeg forlænge banen op til ring2 (tomsgårdsvej/birkedommervej), Bellahøj, Brønshøj torv, Tingbjerg S (gadelandet), Tingbjerg N og Høje Gladsaxe.

Man kunne også lave tilslutning til Husum station.

Fra hovedbanegården ville jeg forlænge den syd på til islands brygge, og så ned under Amagerbrogade. I virkeligheden kører bus 350S allerede en hel del af den rute.

 • 0
 • 0

Hvis det er strækningen til Hovedbanegården og ikke helt til Dybbølsbro, der er belastet synes jeg ikke der er nogen grund til at køre til Dybbølsbro. Istedet bør linjen som foreslået ovenfor fra Hovedbanegården fortsætte til Islands Brygge St. over til Amagerbro St. og ned langs Amagerbrogade (hvor man nægtede at lave metroen, da man skulle have solgt nogle lejligheder på Øresundsvej).

Nordpå har jeg ikke nogen holdning til hvilken retning den skal tage.

Sandsynligheden for at der bliver bygget nye linjer på s-togsnettet tror jeg dog kan ligge på et lille sted. Ringmetroen og eventuelle udvidelser (bl.a. til husum fra Nørrebro st.) sluger alle midler til ny offentlig transport i KBH.

 • 0
 • 0

[quote]Kræver det overhovedet sporændringer, hvis man fordeler togene fra Ny Ellebjeg, så ikke alle ender i Hellerup.

Det kræver ingen ændringer i Hellerup. Der skal kun forlænges perroner på ringbanen. Men det løser ikke problemet vest og syd fra, hvor der er størst belastning. Køge Bugt Banen er pt. den med størst passagerantal.[/quote]
Kapacitet og frekvens mod vest og syd kan øges uden kapacitet i 'røret' ved at benytte Dybbølsbro som sækbanegård for en syd-vest linie Køge-Dybbølsbro-Høje Tåstrup

 • 0
 • 0

...forbind ved Ny Ellebjerg og lav en sløjfe ved Ryparken sådan at togene kan ledes udenom hovedbanen i stedet

Her er nogle billeder der viser linieføringer:
Ellebjerg Vest
http://gupl.dk/688527/
http://maps.google.dk/?ie=UTF8&ll=55.65038...

Bispebjerg-Emdrup
http://gupl.dk/688528/
http://maps.google.dk/?ie=UTF8&ll=55.70982...

Ved Ellebjerg kræver det en flot bro/tunnel og nedlæggelse af nogle huse.
Ved Bispebjerg Bakke ser det meget ud som om der engang var et spor her, så det er bare at lægge det igen. Hvornår blev det nedlagt og hvorfor?

System-kapaciteten kan øges og til lavere pris end Landex-tunnelen, men trafikken går næppe hurtigere, da der kun er eet spor i hver retning. Hyppigheden er i forvejen 5min i myldretiden, så det nytter ikke meget at springe små stationer over før hurtigtoget er oppe i måsen af forankørende bumletog.

Fra Emdrup er der 10 stationer til Ny Ellebjerg via Ringbanen, og 11 via Røret.
Fra Hellerup er det omvendt. Så forskellen er ret lille.

En Landex-tunnel derimod har 2 færre stationer fra Hellerup, og hele 4 færre stationer fra Emdrup, sammenlignet med Røret. Afstanden er også lidt kortere, og der kan blive forbindelse til Rigshospitalet, Metroen i Forum og Nørrebrogade-letbanen ved Ravnsborggade.

Hvem ved, om 30 år har vi måske både Ellebjerg Vest, Bispebjerg Bakke - og Landex-tunnel. Og Torsten-tunnel under Amagerbrogade mellem Hovedbanegården og Lufthavnen...

 • 0
 • 0

Ved Ellebjerg kræver det en flot bro/tunnel og nedlæggelse af nogle huse.
Ved Bispebjerg Bakke ser det meget ud som om der engang var et spor her, så det er bare at lægge det igen. Hvornår blev det nedlagt og hvorfor?

Sporet var FarumBanens oprindelige til endestationen København L ved hjørnet af Lygten og Nørrebrogade.

Det blev overflødigt, da Farumbanen ca 1972 blev omlagt til at flette ud ved Svanemøllen Station

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten