Træer er med til at danne skyer

I grove træk ved forskerne udmærket, hvordan skyer dannes. Men der er stadig så meget lidt kendskab til fænomenet, at det udgør en af de største usikkerhedsfaktorer, når man skal lave klimamodeller.

I tre nye artikler, to i online-udgaven af Nature (Kirkby, Tröstl) og en i Science (Bianchi), præsenterer forskere tilknyttet Cern-eksperimenter Cloud (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) en opdagelse omkring dannelsen af skyer, der bl.a. har betydning for en vurdering af, hvor stort skydækket var på jordkloden før industrialiseringen, og som dermed også har betydning for en vurdering af klimaet i fremtiden.

Når vanddråber skal fortættes til en sky, sker det med udgangspunkt i en såkaldt kondensationskerne, som eksempelvis kan være en støvpartikel eller en aerosol. Forskerne har længe formodet, at muligheden for, at aerosoler kan udvikle sig til kondensationskerner, er betinget af tilstedeværelsen af svovlsyre, som opstår i forbindelse med afbrænding af fossile materialer.

Cloud-forskerne har nu vist gennem laboratorieeksperimenter og ved observationer på en forskningsstation i Alperne, at svovlsyre ikke er en betingelse. Organiske molekyler, som udsendes af træer og planter, kan også give anledning til dannelse af kondensationskerner.

I laboratorieeksperimentet på Cern viste forskerne helt konkret, at tilførsel af alfa-pinen (C10H16), som er med til at give nåleskove deres karakteristiske duft, til ellers ren luft sætter gang i skydannelsen.

Det samme formoder forskerne vil være tilfældet for andre aromatiske kulbrinter, men det er dog ikke noget, som direkte er undersøgt.

Målinger højt oppe i Alperne

Laboratorieeksperimenter blev suppleret med observationer foretaget ved Jungfraujoch-forskningsstationen i Alperne.

Som Chris Cappa fra University of California, Davis skriver i en kommentar, er der en rimelig overensstemmelse mellem observationerne i Alperne og den matematiske model, som forskernes udviklede bl.a. på baggrund af laboratorieeksperimenterne.

Overensstemmelsen er dog ikke bedre end, at Chris Cappa konkluderer, at der udestår en lang række undersøgelser, der skal kaste mere lys over problemstillingen.

»Ikke desto mindre udgør de tre videnskabelige artikler et godt fundament for bedre at forstå betydningen af de organiske forbindelsers betydning for mængden af kondensationskerner,« bemærker Chris Cappa.

Opdagelsen betyder, at der må have været flere kondensationskerner i tiden før den industrielle revolution, og dermed var der sandsynligvis også et større skydække, end forskerne hidtil har formodet.

Cern-forskeren Jasper Kirby, der er primus motor for Cloud-projektet, siger til Nature, at det alt andet lige vil føre til lavere klimafølsomhed (se boks), dvs. den temperaturstigning, som følger af udledning af CO2 til atmosfæren. Han anfører dog forsigtigt, at der er en lang række usikkerheder, der eventuelt kan trække i en anden retning.

Kosmisk stråling

Cloud-projektet var oprindeligt sat i verden med henblik på at studere betydningen af kosmisk stråling for Jordens klima via den mekanisme, som Henrik Svensmark fra DTU Space nok er den fremmeste fortaler for, men som gennem mange år har været anset som kontroversiel - også blandt danske forskere.

Læs også: Tågernes kamp

I det nye eksperiment er betydningen af kosmisk stråling undersøgt, og Cloud-forskerne finder, at kosmisk stråling kan øge antallet af kondensationskerner dannet ud fra alfa-pinen med 10-100 gange.

Jasper Kirkby og de øvrige forskere konkluderer i artiklen lidt forsigtigt, at det kan være med til at kaste nyt lys på en fysisk mekanisme, der kan forklare en sammenhæng mellem Solens aktivitet og klimaet før den industrielle revolution.

Chris Cappa skriver om det samme blot, at der kan være tale om en potentiel forbindelse mellem Solens magnetiske aktivitet (der regulerer mængden af kosmisk stråling) - en sammenhæng, som med hans ord er bredt debatteret

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Kig også på andre bioaerosoler fx isopren og DMS (dimethylsulfid) - se fx:

Max Planck Society. (2004, February 26). Astonishing Discovery Over The Amazonian Rain Forest. ScienceDaily: Citat: "...An international team of scientists from the Max Planck Institute of Chemistry, Mainz, Germany, the University of Antwerp, Belgium, the Ghent University, Belgium, and the University of São Paulo, Brazil, examined natural aerosols from the Amazonian rain forest, and has found that they contained two previously unknown compounds, which are photooxidation products of isoprene. These compounds are hygroscopic and could impact cloud formation, rainfall and climate...This discovery is a breakthrough because for the first time a link can be demonstrated between isoprene emitted by forest vegetation and formation of water soluble fine particles..."

California Institute of Technology (2009, August 7). Organic Carbon Compounds Emitted By Trees Affect Air Quality. ScienceDaily: Citat: "..."The king emitters are oaks," Wennberg says. "And the isoprene they emit is one of the reasons that the Smoky Mountains appear smoky."..."And isoprene only comes from plants. They make hundreds of millions of tons of this chemical...for reasons that we still do not fully understand."..."

-

Dimethylsulfide Emission: Climate Control by Marine Algae? (Released November 2003): Citat: "...DMS has a significant impact on the Earth's climate. Plankton production of DMS and its escape to the atmosphere is believed to be one of the mechanisms by which the biota can regulate the climate..."

Netherlands Organization For Scientific Research (2004, November 24). Plankton Cool The Southern Hemisphere. ScienceDaily: Citat: "...the plankton species in the southern hemisphere produce more DMS than their northern counterparts. Also in the southern hemisphere there is a higher DMS flux from the sea...The effects of the DMS production by plankton are particularly noticeable at a regional level..."

-

Penn State (2004, May 6). Missing Chemical Important To Air Pollution Estimates. ScienceDaily: Citat: "..."We think we measured all major components of the hydroxyl radical reactants, but there is something still unaccounted for,” says Brune. "We know that something we cannot identify is reacting with the hydroxyl radicals and we know it is temperature dependent and not light dependent. We just do not know what it is."..."

-

Selv potteplanter laver "sjove" gasmolekyler med ukendt effekt:

American Society for Horticultural Science (2009, September 6). Indoor Plants Found To Release Volatile Organic Compounds. ScienceDaily: Citat: "...The study concluded that "while ornamental plants are known to remove certain VOCs, they also emit a variety of VOCs, some of which are known to be biologically active. The longevity of these compounds has not been adequately studied, and the impact of these compounds on humans is unknown."..."

-

-

Planter har haft mange millioner år til at tilpasse sig (og muligvis aktivt at ændre vejret?) - og at træerne kan gøre at grundvandet kan suppleres langt hurtigere:

University of California - Berkeley (2006, January 13). Deep-rooted Plants Have Much Greater Impact On Climate Than Experts Thought. ScienceDaily: Citat: "...The tap roots transfer rainwater from the surface to reservoirs deep underground and redistribute water...increases photosynthesis and the evaporation of water...by 40 percent in the dry season...During the wet season, these plants can store as much as 10 percent of the annual precipitation as deep as 13 meters (43 feet) underground, to be tapped during the dry months...tree roots acting like pipes to allow water to shift around much faster than it could otherwise percolate through the soil..."

24 September 2007, BBC News: Amazonian forest 'more resilient': Citat: "...Although increased photosynthesis in drought conditions might appear counter-intuitive, the group said it could be explained if the trees were still able to access water reserves with deep root systems...The key thing here is that the tree roots access water deeper than is often represented in models...more frequent drought conditions would eventually diminish the deep-water stores, and make the trees suffer..."

University of Arizona (2007, September 26). Amazon Forest Shows Unexpected Resiliency During Drought. ScienceDaily: Citat: "...By contrast, the UA-led team's findings suggest the opposite happens...During the 2005 drought, Amazon forest trees flourished in the sunnier-than-average weather, most likely by tapping water deep in the forest soil...The limit of the forest's resiliency is unknown, Saleska said, adding, "But if you take away enough water for long enough, the trees will die."..."

-

University of Leeds. (2012, September 5). Loss of tropical forests reduces rain. ScienceDaily: Citat: "... By combining observational data with predictions of future deforestation, the researchers estimate that destruction of tropical forests would reduce rain across the Amazon basin by up to a fifth (21 per cent) in the dry season by 2050. The study is published today in Nature. ... "Our study implies that deforestation of the Amazon and Congo forests could have catastrophic consequences for the people living thousands of kilometres away in surrounding countries." ... To understand the relationship in detail, they investigated the journey of air masses arriving over different parts of the forest, to see the cumulative amount of leaf cover the air had moved over during the previous ten days, not just the amount of vegetation it was over when it rained. This showed that the more vegetation the air had travelled over, the more moisture it carried and more rain was produced. ..."

  • 2
  • 0

12. jul 2013, ing.dk: CO2 får træer til at spare på vandet: Citat: "... Over de seneste 20 år er træerne blevet bedre til at økonomisere med vandet i jorden på grund af de stigende koncentrationer af atmosfærisk CO2. ... Det, der sker, er nemlig, at træerne åbner for sine små porer i bladene for at optage CO2 fra atmosfæren. Når disse porer er åbne, kan vanddampe slippe væk fra bladene. Men hvis CO2-koncentrationen er så høj, at træet hurtigt bliver mættet, lukker porerne sig hurtigt igen, inden træet er kommet af med vandet. ... »Der hersker ingen tvivl om, at når CO2-niveauet stiger, stiger temperaturerne, og ændringer i regnvejrsmønstrene vil i de kommende årtier få negative konsekvenser for plantevæksten i mange økosystemer rundt om i verden,« siger han. ..."

Carnegie Institution. (2010, May 4). Carbon dioxide's effects on plants increase global warming, study finds. ScienceDaily: Citat: "... Trees and other plants help keep the planet cool, but rising levels of carbon dioxide in the atmosphere are turning down this global air conditioner. According to a new study, in some regions more than a quarter of the warming from increased carbon dioxide is due to its direct impact on vegetation, in addition to its better-known effect as a heat-trapping greenhouse gas. ..."

Øget CO2 og planteresponse lig hedebølgeforstærker?:

University of New South Wales. (2016, March 21). Plants boost extreme temperatures by 5°C: Improved plant types in climate model show significant impact on temperatures resulting from earlier spring greening. ScienceDaily: Citat: "... To get their results the researchers looked at data from 314 plant species across 56 field sites. In particular, they investigated stomata, small pores on plant leaves that take in carbon dioxide and lose water to the atmosphere. Previously, most climate models assumed all plants trade water for carbon in the exactly same way, ignoring experimental evidence showing considerable variation among plant types. By not accounting for these differences, models have likely over-estimated the amount of water lost to the atmosphere in some regions. If plants release less water there is more warming and a consequent increase in heat wave intensity. The study is unique because, for the first time, it used the best available observations to characterise different plants water-use strategies within a global climate model. ..."

-

Mon den mindre transpiration hæver grundvandet og øger risikoen for oversvømmelser i de samme egne?

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten