Total starter boremaskinerne før klagefristen udløber

9. juli 2014 kl. 10:3913
Netværk til oplysning om skifergas (NOS) mener, at Total, har brudt loven ved at påbegynde boringer i Nordjylland, inden klagefristen er udløbet. Total har imidlertid tilladelser til alt, hvad de laver, siger de.
Artiklen er ældre end 30 dage

De første boringer ved Dybbad i Nordjylland er gået i gang. Der er indtil videre kun tale om vandindvindingsboringer, men modstandere mener ikke, deres klager er blevet hørt.

»Det er dybt kritisabelt, at Total får lov til at gå i gang, inden klagerne over plangrundlaget er behandlet,« siger Carsten Cederholm, der for formand for Netværk til oplysning om skifergas i en pressemeddelelse.

Ifølge NOS har det franske selskab, Total, der sammen Nordsøfonden ejer retten til at udvinde skifergas i Danmark, brudt loven ved at anlægge vandboringer, før fristen for klager er overstået. NOS har derfor indgivet en klage til Statsforvaltningen.

Uddrag af planloven:
§17. Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter §24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller iøvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.
Stk. 2. Efter udløbet af fristen efter § 24 kan kommunalbestyrelsen dog tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde m.v., jf. § 13, stk. 2.
Stk. 3. Tilladelse efter stk. 2 kan ikke meddeles, så længe en indsigelse efter §§ 29, 29 a eller 29 b opretholdes eller i tilfælde, hvor miljøministeren har truffet beslutning efter § 3, stk. 5.
Stk. 4. Stk. 1 finder kun anvendelse indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentliggjort efter § 30 og højst i et år efter forslagets offentliggørelse.
(Kilde: Retsinformation)

Kommunaludvalget i Frederikshavn Kommune gav i juni tilladelse til, at Total kunne begynde prøveboringerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Klart ja til at bore efter skifergas i Nordjylland

Den 27. juni indsendte NOS en klage over plangrundlag og VVM for efterforskning efter skifergas ved Dybvad.

Netværket mener ikke, at Total må begynde at bore, før klagefristen er overstået. Men miljøsagsbehandler for Center for Teknik- og Miljø i Frederikshavn Kommune, Kirsten Haumann mener, at vandindvindingsboringerne kan etableres uafhængig af efterforskningsboringen, og altså ikke er en foregribelse af prøveboringerne.

I en mail til NOS forklarer hun, at de vil sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, når klagefristen er udløbet d. 30. juli.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektkoordinator hos Total, Henrik Nicolaisen, bekræfter, at de er gået i gang med de to vandindvindingsboringer, som de har tilladelse til:

»Vi skal bruge omkring 2000 kubikmeter vand til blandt andet at afkøle borehoveder og pumpe ned i gennem borestrengen for at få det borede op ad boringen, såkaldt boremudder,« siger Henrik Nicolaisen.

»Derfor er vi gået i gang med vandboringerne, som først og fremmest skal levere vand til projektet, men sekundært har vi tænkt også at bruge boringerne til at holde øje med kvaliteten af grundvandet,« siger han.

Derefter går de så i gang med at lave en prøveboring, hvor de tager kerneprøve op for at se, om der er gas i. Næste skridt er så at undersøge kernerne for, om mængderne er store nok og om de i så fald kan få gassen til at flyde.

»Næste del af projektet vil kræve en helt ny VVM-redegørelse. Alt det vi laver, har vi tilladelse til,« forklarer han.

13 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
13
12. juli 2014 kl. 11:49

Det norske Statens Strålevern anfører om alunskifer, at det er »en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium og radon.

Korrekt Jan, men det er ikke noget specielt, det samme kan siges om ethvert borehul. Jeg har f.eks. mindst 20 kg uran under min have, ligesom de fleste andre danskere. Jeg indånder radon herfra dagligt, dog i langt mindre grad end det, der strømmer op i huset fra undergrunden. Bornholmere får ca. 50% mere radioaktivitet fra naturlige kilder end feks. Jyder, ingen har dog af den grund foreslået at evakuere bornholmerne.

@Carsten - der er intet odiøst i at bore efter vand, den del er ikke indbefattet af klagefriten, det er er selvstændigt projekt, som Naturklagenævnet ikke skal blande sig i.

12
10. juli 2014 kl. 23:59

Per A. Hansen

Der er ikke noget odiøst i at bore efter vand. Det handler om, at man går i gang allerede inden klagefristen er udløbet. I øvrigt, at deres tilladelse lige blevet kendt ulovlig af naturklagenævnet med en klokkeklar afgørelse, der ikke kan ankes.

Med venlig hilsen Carsten

11
10. juli 2014 kl. 23:53

John Arentoft:

Indvinding af skifergas kan ikke sammenlignes med at bore efter gas i Nordsøen. Prøv at læse op på sagen. Du kan jo starte med vores rapport "Skifergas i Danmark?".

MVH. Carsten

9
10. juli 2014 kl. 18:10

Så har jeg måske ikke udtrykt mig klart nok - mit indlæg skal ses som en generel betragtning.

Jeg finder det mærkeligt, at man påbegynder forarbejder før man har fået den endelige tilladelse; man begynder jo heller ikke at grave el ind til en bygning man endnu ikke har fået tilladelse til.

8
10. juli 2014 kl. 14:46

Sjældne jordartsmetaller findes overalt i litosfæren og i havvand og ikke mindst i kul. Med den forsigtighed du efterspørger er det spørgsmålet om jorden er bebolig for homo sapiens.

Den største kilde til radioaktivitet og strålingsdosis som mennesket eksponeres for, er carbon-14 og kalium-40 fordi carbon og kalium er bioelementer.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

7
10. juli 2014 kl. 13:47

Citat Information: "kulstofholdige sorte skifre som alunskifer indeholder radioaktive stoffer som uran, thorium, radium og luftarten radon. Faktisk er alunskiferen, som er i fokus for Totals efterforskning, den danske bjergart med det højeste indhold af radioaktive stoffer. På det sydlige Bornholm og i dele af Sverige og Norge finder man alunskifer i overfladen. I Sverige er uranindholdet i alunskiferen nogle steder så stort, at man i 1960’erne etablerede uranminedrift fra den.

Det norske Statens Strålevern anfører om alunskifer, at det er »en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium og radon. Der er en rekke utfordringer i forbindelse med alunskifer, blant annet reagerer den ved kontakt med luft. Utgravd alunskifer inneholder ofte så mye radioaktive stoffer at den må forvaltes som radioaktivt avfall og kan føre til radioaktiv forurensning.«"

mere her :-) https://www.livescience.com/40122-fracking-wastewaster-radioactive-contaminated.html

6
10. juli 2014 kl. 12:37

Selvfølgelig bør man kunne bore efter vand - det er ikke den teknik, der er diskussion om. De kilometerdybe huller er noget helt andet, der kræves naturligvis tilladelse. Hvor det meget stærkt radioaktive gas kommer fra må stå hen i det uvisse. Under alle omstændigheder vil den være mindre, end den påvirkning man får fra Radon i boligen. Den må indåndes uden tilladelse.

5
10. juli 2014 kl. 08:30

Uden at kende til sagen i øvrigt, lyder det lidt "søgt" at man allerede nu, borer efter vand som skal anvendes til køling af det borehovede man skal bore med, HVIS man får en skifer-boretilladelse. For mig lyder det som om, at man overhovedet ikke har tænkt sig, at tage en indsigelse alvorligt. Det er meget betænkeligt hvis myndighederne blot opfatter borgernes indsigelsesmulighed som et "hold-kæft-bolsje"................det lugter lidt som ekspropriation-sagen i Lejre, hvor det var tydeligt, at politikerne betragtede ekspropriation som en ret og ikke som en undtagelse.

4
10. juli 2014 kl. 08:26

Corbon fra biosfæren er betydelig mere radioaktiv end carbon fra fossile kilder. Skal det så være et argument mod biogas og biobrændsler? Det virker ærligt talt som om Land og Folk er genopstået.

Venlig hilsen Peter Vind Hansen

3
9. juli 2014 kl. 19:57

Til John Arentoft: Der er aldrig boret efter skifergas i Nordsøen eller nogen andre steder på havet i hele verdenshistorien, det er nemlig ikke rentabelt med den beskidte, kemikaliefyldte og radioaktive gas der kommer ud af det.

Læs op på tingene, det må være et minimumskrav at man kan stave til det man udtaler sig om. Skifergas... Kun med et f!

Venlig hilsen Jan Rosenkrantz

[Redigeret d. 10 Juli 2014, kl. 12:12]

2
9. juli 2014 kl. 18:07

Når man ønsker at bore efter skiffer gas, er første skridt at indsende en ansøgning. Det står ikke noget i loven, at det er forbudt at indsende en ansøgning, før man har fået tilladelsen til at påbegynde projektet. Jeg tror, at modstanderne af skiffer gas boring ser problemer, hvor alm. fornuft ingen hindring ser. Danmark har stor erfaring med skiffer gas boring i Nordsøen. Nu forsøger man i de kystnære områder. Det kan vel ikke være noget større problem? John Arentoft

1
9. juli 2014 kl. 16:15

I følge deres navn, må NOS jo kunne give os alle oplysning om skiffergas. Der er da mange ting, vi som almindelig borger ikke ved om skiffergas, både de negative aspekter, men så sandelig også de positive. Når nu NOS åbenbart ved det hele, kunne de så ikke udsende en bog med disse oplysninger. Nu skal de så ikke som en anden "oplysnings" organisation OOA kun finde de negative, og bevist udelade de positive. Ser frem til at NOS gør dette. For at kalde sig netværk til oplysning forpligtiger til neutralitet. Frygter at kravet er sat for højt, når et netværk til oplysning om skiffergas, pludselig vil forhindrer en ganske almindelig boring efter vand.