Total forvirring i Ringkøbing-Skjern: Teleudbud udvikler sig til en farce

Illustration: 3

Først var Telenor inde i varmen, så var de ude i kulden, og nu er de inde i varmen igen - måske!

I 2014 slog seks midt- og vestjyske kommuner sig sammen og fyrede TDC som netværksleverandør. Grunden til den kollektive afstraffelse af TDC var slet og ret, at der var for mange huller i kommunerne med dårlig dækning. De seks kommuner er Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer.

Aftalen bliver herefter sendt i udbud, og det resulterer i, at der indgås en samlet aftale mellem de seks kommuner og Telenor.

Begyndende børnesår udvikler sig

I et notat fra Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune kan man imidlertid se, at det ikke er uden problemer, at de har skiftet netværksleverandør.

I februar 2015 begynder Ringkøbing-Skjern Kommune nemlig at modtage de første indberetninger om ringe eller slet ingen netværksdækning på personalets mobilenheder i Sundhed og Omsorg, der blandt andet tæller hjemmeplejen.

Problemerne omfatter eksempelvis, at nødkald ikke når igennem, medicinlister ikke opdateres og kørelister ikke kan tilgås.

Vi springer frem til april 2017. Problemerne er endnu ikke løst, og de er nu så massive, at Karsten Sørensen (S), der er formand for social- og sundhedsudvalget, tidligere på ugen udtaler til Ringkøbing-Skjern Dagblad, at man nu ønsker at droppe Telenor og genindsætte TDC som netværksleverandør.

Det på trods, at det jf. kommunens eget notat vil koste kommunen mere end en kvart million kroner årligt i ekstra udgifter samt 40.000 kroner for at skifte til TDC.

Dækningen ikke nødvendigvis problemet

Af notatet fremgår det, at med undtagelse af Herning Kommune, så har der ikke været problemer i de andre kommuner. I Herning benytter de sig af det samme mobile udstyr, som de benytter sig af i Ringkøbing-Skjern Kommune - Samsung xCover2 - der værd at bemærke ikke er kompatibel med 4G. De mobile enheder blev i øvrigt indkøbt i starten af 2014, hvor 4G var begyndt at blive implementeret i Danmark.

Det fremgår yderligere af notatet, at nogle af de indberetninger om dårlig dækning fra Telenor sker på matrikler, hvor der er fuld indendørsdækning.

I Herning Kommune imødegår man problemet ved at skifte de mobile enheder til tidssvarende enheder, og det får tingene til at virke. Den mulighed er man blind for i Ringkøbing-Skjern Kommune, om end det bliver nævnt i notatet som en kommentar.

Der står blandt andet:

‘Flere kommuner har skiftet mobiltelefoner, som blev vurderet som teknisk forældede.’

Og:

‘Der bør fremover være fokus på, at kommunens it-systemer og mobile enheder er tidssvarende i forhold til gældende teknologi både af hensyn til dækning og sikkerhed,’ lyder en anden kommentar i notatet.

Ikke desto mindre er eneste løsningsmulighed, der er nævnt i notatet, at man skifter tilbage til TDC, hvilket kan vække undren, når de nu selv skriver, at det ikke nødvendigvis er dækningen, der er problemet. Det leder os videre til næste punkt i ‘molbo-historien’ fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dropper samarbejde med Telenor om forbedring

I notatet fremgår det, at der i Ringkøbing-Skjern Kommune har været talt om at få et eksternt firma, med kompetence i dækningsmålinger, til at udarbejde et dækningskort for hele kommunen. Planen for et dækningskort var, at man i samarbejde med Telenor, ønskede at udpege områder med ringe dækning, for derefter at forbedre de områder i samarbejde med Telenor.

I kommunen har de dog valgt at udarbejde et dækningskort baseret på egne målinger uden at samarbejde med Telenor. Det betyder, at man skrinlægger arbejdet med at forbedre dækningen, foruden det som der allerede er indgået kontrakt om, hvilket må siges at være besynderligt, når nu kommunen er overbevist om, at det er dækningen, der er roden til problemerne.

Får endnu en chance

I dagens udgave af Ringkøbing-Skjern Dagbladet kan man så endelig læse, at de i kommunen har valgt at vende på en tallerken, de vil nu give Telenor en sidste chance.

Social- og sundhedsudvalgets formand, Karsten Sørensen, udtaler til dagbladet, at der ikke er nogen tvivl om, at der skal findes en løsning for hjemmeplejen hurtigst muligt uden dog at komme med et konkret forslag.

Ingeniøren har prøvet at få fat på Karsten Sørensen for at høre, om en løsning ikke kunne være at skifte det forældede udstyr ud med udstyr, der rent faktisk kan køre på det opgraderede netværk, som Telenor har implementeret i kommunen - ligesom man har gjort i Herning Kommune.

Det er ikke lykkedes at få fat på ham.

Pressechef i Telenor Anne Rydell skriver i en mail til Ingeniøren, at Telenor er i dialog med kommunen om at finde en fælles løsning, men har ellers ikke yderligere kommentarer.

Det er ikke første gang, at Ringkøbing-Skjern pludseligt laver en kovending. Tidligere på året beskrev Ingeniøren, hvordan Ringkøbing-Skjern havde forbrudt sig mod EU's udbudsregler i forbindelse med kommunalt støttet fibernet til alle husstande og virksomheder - et udbud, der senere blev stemplet som konkurrenceforvridende.

Den historie kan læses her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

for en gang skyld er der tilsyneladende ikke bare tale om afskrift af pressemeddelelser eller mikrofon-holderi, men rigtig selvstændig journalistik, som afdækker lokal uvidenhed og misforståelser i det vestjyske.

Det leder tanken hen på udtrykket "Dumsmarte" om visse politikere, som er så "kloge" i egen indbildning, at de ikke har behov for råd og hjælp fra andre.

 • 12
 • 0

Når man ser på, hvem der repræsenterer Ringkjøbing-Skjern kommune i Folketinget - Esben Lunde Larsen - så er det ikke så mærkeligt, at det her beskrevne kan finde sted.

 • 20
 • 6

Det er det rene Molbo i Skjern-Ringkøbing., En større virksomhed skal naturligvis styre deres indkøb, så de muligheder, der er tilgængelige kan udnyttes i virksomhedens operationområde. Det er indlysende da helt meningsløst, at indkøbe udstyr til teknologier, der ikke er udbredt og ikke bliver udbygget-

"Ringkøbing-Skjern Kommunes Samsung xCover2 ... er ikke er kompatibel med 4G. De mobile enheder blev i øvrigt **indkøbt i starten af 2014, hvor 4G var begyndt at blive implementeret i Danmark."

800 MHz frekvenserne - der indlysende ville anvende 4G og kun 4G - blev allerede i sommeren 2012 solgt til Telia/Telenor og TDC. TDC blev direkte pålagt en udendørs dækning med min 10 Mbit/s i bl.a.

 • Skjern 6900
 • Videbæk 6920
 • Hvide Sande 6960
 • Spjald 6971
 • Tim 6980

http://politiken.dk/forbrugogliv/digitalt/...

 • Hvordan kan man være ved sin fornufts fulde brug, når man anskaffer nye kun-3G telefoner i foråret 2014 - 18-20 mdr senere - i et dæknings-udfordret område?
 • Hvordan kan man anskaffe kun-3G telefoner efter at TDC allerede har påbegyndt udrulningen af sit nye HAUWEI 4G net med 800 MHz dækning i hele landet?
 • Hvordan kan man anskaffe kun-3G telefoner, når TDC vil udbygge med garanteret 4G dækning i Ringkøbing-Skjern Kommune ca 6 mdr senere ?

Det har jo altid været indlysende, at TeliaTelenor ville konkurrere på især 4G udbygningen. Det er flere år siden, at der her på ing.dk og andre sites har være spørgsmål om ikke 3G direkte ville blive lukket flere år før de sidste 2G frekvenser ville lukke. Det har med bare en minimal interesse for mobiltelefoni været indlysende at 2G og 3G frekvenser ville overgå til det langt bedre 4G (refarming)

Normalt tror vi her i København bestemt ikke, at vestjyder er særligt dumme - slet ikke.

Det er imidlertid meget svært ikke at komme enormt i tvivl om idiotiens udbredelse, når man ser, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune har handlet i denne sag. Man råber op om at alt (tele) er noget lort, og man altid bliver snydt.

Men langt hen ad vejen er det kommunens egen nærighed og dens eget manglende hjemmearbejde, der er eneste grund til de generelle problemer i dette tilfælde.

Lars :)

PS! Fx udtrykker Meremobil allerede f maj 2013 skepsis overfor fornuften i fortsat køb af kun-3G http://meremobil.dk/2013/05/smartphones-ko...

 • 8
 • 1

Der er mange kloge hoveder her. Der er altså stadig steder i Danmark, hvor der bor mennesker men mobildækingen er ikke eksisterende.

Efterhånden er der nok nogen der ikke er klar over at det kræver en studiekreds med teknikere og økonomer at vælge mobiltelefon og abonnement der kan fungere sammen. Sådan var det i 90erne, og problemet er ikke løst. Teleudbyderne påstår ofte at der er dækning i et område, men ser bort fra "huller i dækningen". Skjern Kommune må have været i kløerne på nogle rigige kanonsælgere. Hurra for digitaliseringen.

 • 3
 • 2

Efterhånden er der nok nogen der ikke er klar over at det kræver en studiekreds med teknikere og økonomer at vælge mobiltelefon og abonnement der kan fungere sammen

Det kræver altid professionelt vidende mennesker at drive en virksomhed eller fx en kommune med mange afdelinger. Der er intet man hverken kan eller skal anvende amatører til, når man skal drive en effektiv organisation, der skal levere afgørende vigtige ydelser. Ente dur man eller også bør man dyttes ud.

Men her er der endda ikke dyb teknisk viden, men en forståelse for, hvordan man agere konstruktivt i en verden, der udvikler sig. Behov for folk der ikke synes at 'det er synd for dem selv', men for folk, der forstår og accepterer, at udviklinger ofte betyder, at nyt over alt, som oftest også betyder, at man mister det gamle som faldt. Der er behov for folk, der har tålmodighed til at vente til teknologi og udbygning rentabelt er nået til ens egen 'kyst'.

Lars :)

PS! Man kan da ikke bruge marketingfolk og andre sælgere til noget fornuftigt. De lever jo af at udgyde bullshit - udsagn uden nogen relation til hverken sandt eller falsk, af nogle nu kaldet 'alternative fakta'

 • 4
 • 0

Hvis ellers ovenstående sagsgennemgang ellers er dækkende for hændelsesforløbet, er årsags sammenhængen jo så åbenlys at det, ja, skriger til himmelen.

HVIS de har en IT afdeling i Ringkøbing-Skjern, håber jeg ikke de er blevet hørt inden indkøbet...

Når man som Ringkøbing-Skjern endda er omfattet af en LOVPAKKE med dæknings garanti på 4G, køber man selvfølgelig 4G. Men det kræver jo selvfølgelig at man har en kvalificeret indkøbs afdeling eller tager dem i kommunen, som bør vide sådan noget her, med på råd.

 • 2
 • 0

Nu har jeg overtaget en "smartfone"- og selvom vi har 4G- kan jeg- eller folk, jeg ringer op- kun vanskeligt høre mig. Min dyrlæges telefonpasser sagde, det lød "som om jeg snakkede ned i en tragt". Skal jeg gå 50 meter for at få en ordentlig forbindelse?

Men næh. Der er jo dækning. Den er bare meget ringe. Det betyder rigtig meget for mig, der er hørehandikappet, at lyden er god.

Min nørdemand kom hjem i overgårs- og var meget begejstret for i hans mors kolonihave i Viborg- er dækningen i top. Data- ikke voice.

Jeg fortryder mere og mere, at vi sagde fastnetnummeret af. Lydkvaliteten er vigtig. Men nu går det op i GB data og fanden og hans pumpestok.

Mvh Tine- men de fleste vil få en aldersbetinget hørenedsættelse. So good riddance til dem!

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten