Total ansøgte om kemikalie til skiferboring – men ventede ikke på svar

Energiselskabet Total var tilsyneladende klar over, at selskabet ville få brug for flere kemikalier end først forventet til at lede efter skifergas i den nordjyske undergrund. I hvert fald sendte den franske virksomhed den 1. april en ansøgning til Frederikshavns Kommune om lov til at bruge ni ekstra kemikalier i arbejdet på borepladsen i Dybvad. Ansøgningen blev sendt videre til Miljøstyrelsen.

Listen tæller blandt andet kemikalieproduktet Nullfoam. Men inden ansøgningen er blevet behandlet, har Energistyrelsen som tilsynsførende myndighed opdaget, at stoffet alligevel blev brugt. Og derfor har de nu forlangt at få boringsarbejdet indstillet hurtigst muligt.

Ansøgningen om at bruge Nullfoam og de otte øvrige kemikalier er stadig under behandling i Miljøstyrelsen, fortæller teknisk direktør i Frederikshavns Kommune Christian Roslev.

»Når de har foretaget deres sagsbehandling, vil vi tage stilling til det,« forklarer han til Ingeniøren.

Formanden for kommunens plan- og miljøudvalg, Anders Brandt Christensen, har ikke meget tilovers for, at Total ikke kunne vente på svar fra Miljøstyrelsen.

»De har handlet torskedumt og med en meget ringe forståelse for, hvad vi vil finde os i som lokal myndighed,« fastslår han.

Lovlighed er sagen uvedkommende

VVM-redegørelsen til Frederikshavns Kommune nævner intet om Nullfoam, og derfor må Total ikke bruge kemikaliet. Over for Nordjyske forklarer seniorkoordinator i Danmark for Total Henrik Nicolaisen, hvorfor selskabet alligevel tog skumbekæmpelsesmidlet i brug.

»Kemikaliet i sig selv er ikke ulovligt. Det bruges i alle boringer i Danmark, fordi det virker skumdæmpende. Vi havde bare ikke planlagt at bruge det, og derfor havde vi ikke skrevet det ind i VVM-redegørelsen,« siger han til avisen.

Men den forklaring falder i meget dårlig jord hos Anders Brandt Christensen.

»Det er sagen fuldstændig uvedkommende. Total har en klar aftale med borgerne i Frederikshavns Kommune i form af denne VVM-redegørelse, og den har de selv været med til at lave. Og der står ikke noget om det her stof,« siger han til Ingeniøren.

'Total har ikke fulgt med'

At Total alligevel har brugt Nullfoam viser, at selskabet ikke respekterer aftalen, mener Anders Brandt Christensen.

»Hvis man ikke har forståelse for, hvor alvorlig den her skifergasboring er for befolkningen og for os i byrådet, har man slet ikke fulgt med,« siger han.

I Totals originale VVM-redegørelse har selskabet angivet et antiskummemiddel – dette består dog af rapsolie.

Over for DR oplyser Total, at selskabet efter dialog med kommune og Energistyrelsen mente, at der var en fælles forståelse for, at stoffet kunne bruges. Den udlægning vækker dog ingen genklang hos Anders Brandt Christensen.

»Den eneste aftale, vi har med Total, det er den VVM-redegørelse,« siger han.

Ingeniøren arbejder på at få en kommentar fra Total.

Skifergas

Produktprisen 2013 Skal Danmark udnytte skifergassen i undergrunden eller ej? Beslutningen kræver indsigt i tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold. Ingeniøren dækker emnet hele vejen med artikler og debatmøde. Følg hele skifergas-dækningen her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Har Nordsøfonden ikke kvalitetssikret dette arbejde. Har de ikke noget KS system ? Det kan blive interessant at se hvem der har vidst hvad og hvornår, vedr. denne ulovlige brug af stoffer.

At få en tilladelse til at bruge "rapsolie" også bruge " petroleum" - tja tja....

Der må da være et firma der har ansvar for at KS systemet virker.

 • 7
 • 0

Hvad siger IDAs ekspert på området Søren Hartman? Han er jo så glad for at det er Total der står for boringerne. Det giver tryghed fortalte han.

 • 22
 • 6

Det er vel ikke nordsøfondens opgave, de er jo blot partner i en prøveboring, ikke kontrahent. NSF skal i denne sammenhæng blot ses som en aktiv investor - og eftersom NSF ikke selv er operatør er deres muligheder for (og potentielt også ret til) at føre tilsyn relativt begrænsede.

Total er boreoperatør og derfor også kvalitetssikring - det er som udgangspunkt ikke partnernes opgave. Derfor er det Total selv der skal føre audit og lave tilsyn med deres kvalitetsstyringssystem.

Energistyrelsen, arbejdstilsynet og miljøstyrelsen har, i modsætning til NSF en helt klar tilsynspligt med boreoperationen, og det lader så også til at det i denne situation har virket. Det virker dog pudsigt at man fra Totals side har valgt ikke at sikre sig de rette tilladelser til arbejdet før de går i gang. Specielt på et så prekært og nyt område som skiferboring i Danmark. Så ja - det er sq bare godt dumt.

 • 12
 • 1

En 20 % ejer - har vel også et vist ansvar for at regler som staten har lavet overholdes ? Hvordan kan disse stoffer overhovedet få lov til at komme ind på byggepladsen ? En ekstern audit - måske af DNV - kunne være interessant - det kunne jo være af der var flere overraskelser ?

 • 3
 • 3

Nej... Det giver netop intet ansvar. Du misforstår NSF's rolle i det her. De er der ikke for at varetage almenvældets interesser og for at sikre at Total følger sine egne regler. NSF er der for at tjene penge på statens vejne, ikke som statslig myndighed.

DNV kommer jo kun ind, på miljøstyrelsens vejne, hvis miljøstyrelsen beder dem om det. Jeg kan forestille mig at DNV allerede er på stedet, men som auditør for Total, og der går de altså ikke og tjekker op på godkendelser af specifikke kemikalier - det er myndighedernes opgave.

 • 4
 • 0

Nu er jeg ikke ekspert i skifrgasboring, men det tyder på en trist udvikling hvis det stod til mig. At vi lader sådan en kortsigtet teknologi udgøre en miljømæssig risiko fatter jeg simpelthen ikke. Det hører hjemme i kapitalisternes land, USA.

 • 13
 • 3

Miljøfaren ligger vel i at afskummere/defoamere som regel indeholder mineral eller silicone olier og dem er mikroorganismerne jo ikke ligefremme glade for...er det et gammelt produkt i Nilfoam serien ..aner det ikke...Jeg har søgt på NullFoam i OSHA,NIST, REACH osv..måske er jeg bare ikke klog nok ...men jeg savner et sikkerhedsdatablad eller en leverandørbrugsanvisning ..et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACH og skal jo indeholde følgende oplysninger:

identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden fareidentifikation sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer førstehjælpsforanstaltninger brandbekæmpelse forholdsregler over for udslip ved uheld håndtering og opbevaring eksponeringskontrol/personlige værnemidler fysisk-kemiske egenskaber stabilitet og reaktivitet toksikologiske oplysninger miljøoplysninger forhold vedrørende bortskaffelse transportoplysninger oplysninger om regulering andre oplysninger

 • 9
 • 0

Hvorfor er det i den her sag at vi oplever at myndighederne lukker hele processen ned? Hvorfor er det ikke blevet gjort i andre bygge sager hvor der har været lov overtrædelser af langt større kaliber? Vi har intet set der bare nærmer sig den her form for handlinger omkring metro byggeriet, eller andre større eller mindre byggerier og jeg tvivler på at uanset hvordan Femern forbindelsen overtræder miljøreglerne at der kommer andet end allerhøjest en påtale og en skrivebords tilladelse der gør ulovligt lovligt med tilbagevirkende kraft.

Mon ikke myndighedernes reaktion i virkeligheden er fordi politikerne er i modvind på det her område og kun leder efter en mulighed for at lukke det ned og stryge flertallet med hårene nu her i valgåret?

Måden og voldsomheden der er reageret med tegner jo lovende overfor andre projekter der overtræder miljølovene og tilladelserne, nu er der jo skabt en procedure at man lukker hele projektet ned med øjeblikkelig virking. Jeg ser frem til samme handlekraft på alle andre private og offentlige byggeprojekter når love og regler overtrædes.

 • 6
 • 1

Nullfoam hed tidligere EMI 1705, så prøv at kikke under dette navn. Andet aner jeg ikke om produktet, der sikkert ikke er særlig slemt. Men det er både arrogant og ualmindeligt dumt at luske nye produkter ned i hullet, når Total godt ved at følelserne i området allerede er i kog, og at (vi) aktivister, kratluskere og journalister vil slå ned på enhver afvigelse.

 • 9
 • 0

Hvad er problemet? Vil Myndigheden ikke give tilladelsen, ja så er der grund til at stoppe arbejdet. Hvis man giver tilladelsen er der jo ikke noget særligt at komme efter. (Dette har ikke noget med KS at gøre).

Dette eks. åbner generelt spørgsmålet om retshåndhævelse i Danmark:

Her er det jo sådan, at er der bøder i sagen er myndighederne vældig gode til at håndhæve loven eks. fartbøder. Er der tale om dødsfald og alvorlig sygdom i sundhedssektoren, ja da er myndigheden helt fraværende selv om 7% af alle indlagte bliver berørt af dette. Alle ulovlighederne i embedsførelsen af ejendomsvurderinger har foreløbig ikke ført til hverken korrektion, fyringer eller bøder. Sådan er der jo forskel på skatteborgere og politikere.

 • 5
 • 3

At en stor multinational petrokemisk virksomhed lader hånt om reglerne og gør som det passer dem, når først de har har fået foden indenfor, bør ikke overraske nogen. Den glædelige overraskelse består I, at myndighederne har opdaget det og stoppet boringerne. Men bare rolig, TOTAL er professionelle, De skal nok få deres tilladelser og dispensationer så de kan fortsætte deres interessante project. Hvis der er nok at hente kan det være Danmark bliver så rigt at vi kan få råd til at rense vores drikkevand.

 • 6
 • 5

I store dele af Europa inc. Totals hjemland er det forbudt, hvordan kan det overhovedet komme på tale i Danmark ?

Ugebrevet Mandag Morgen har en meget informativ artikel, der forklarer, hvordan fracking-tilladelserne blev givet i Danmark i sin tid:

I foråret 2010 gav daværende energiminister, Lykke Friis (V), to tilladelser til, at det amerikanske selskab Devon Energy kunne lede efter skifergas i Nordjylland og på Nordsjælland. (..) De to tilladelser blev i sin tid forelagt Folketingets energipolitiske udvalg, men ifølge flere af de daværende medlemmer blev man ikke orienteret om, at tilladelserne gjaldt skifergas (..) Mandag Morgen har læst materialet igennem og kan bekræfte, at det ikke fremgår, at der er tale om en efterforskning og indvinding af skifergas.

Kilde: https://www.mm.dk/regeringen-er-fanget-ski...

 • 4
 • 0

gad vide, hvad de kære politikere så har troet, at efterforskningen i undergrunden drejede sig om?? :)

Dét kunne Mandag Morgen vel passende have interviewet 'flere af de daværende medlemmer' om?

Hvis du læser den linkede artikel, fremgår der bl.a. følgende citater fra de interviewede politikere:

”Det fremgik ikke af materialet, at der var tale om skifergas. Sagen fremstod som en af de ekspeditionssager, som vi får fremlagt rigtig mange af. Derfor var der heller ikke nogen, der så anledning til at gøre noget,” siger Anne Grete Holmsgaard, der sad med i udvalget for SF.

”Jeg havde absolut ingen viden om, at der var tale om skifergas. Jeg kan ikke afvise, at nogle i udvalget har vidst det, men det var ikke en fælles viden, som vi nød godt af i oppositionen,” siger Per Clausen.

To andre udvalgsmedlemmer, tidligere folketingsmedlem for De Konservative Jakob Axel Nielsen og nuværende medlem for Venstre Lars Christian Lilleholt, vidste efter eget udsagn godt, at der var tale om skifergas på det tidspunkt, hvor tilladelserne blev behandlet. Men de kan ikke bekræfte, at denne viden blev fremlagt i udvalget:

”Det var mit helt klare indtryk, at tilladelserne handlede om skifergas, men jeg kan ikke huske, hvor den viden stammer fra. Jeg ser dog ikke den store mystik omkring det,” siger Lars Christian Lilleholt.

 • 3
 • 0

Det virker efterhånden lidt formålsløst at gengive citater fra artiklen, når du tilsyneladende hellere bare vil gentage dit udsagn end forholde dig til fremstillingen:

Embedsmænd fra Energistyrelsen, der står for at behandle tilladelserne, har tidligere forklaret i en høring i Energiudvalget, at man sidestillede de to tilladelser med andre typer olie- og gastilladelser, fordi der grundlæggende er tale om samme teknologi, og man derfor ikke fandt det nødvendigt at fremhæve, at der var tale om skifergas. Men den forklaring køber Steen Gade ikke:

”Der er en dramatisk forskel, fordi skifergasboringer foregår på land tæt på vores grundvand og benytter en teknologi, der er forbudt flere steder i verden. Hvis man alligevel har den holdning, at en boring er en boring, går man virkelig med skyklapper på,” siger han.

(min fremhævning)

 • 8
 • 0

I store dele af Europa inc. Totals hjemland er det forbudt, hvordan kan det overhovedet komme på tale i Danmark ?.

Jeg gætter at det foreksempel har været et punkt på et Bilderberg møde, lige som salget af DONG sandsynligvis har været. Det er naturligvis blot et gæt, men efterhånden et kvalificeret gæt, vil jeg mene?

Hvorfor er det i den her sag at vi oplever at myndighederne lukker hele processen ned? Hvorfor er det ikke blevet gjort i andre bygge sager hvor der har været lov overtrædelser af langt større kaliber?

Et super godt spørgsmål. Igen et rent gæt - jeg tror at det er et strategisk træk, hvor vi i virkeligheden blot bliver manipuleret. Nu viser det sig i hvert fald, at de ulovlige stoffer som de grumme fimaer bruger, tilsyneladende er harmløse (rapsolie), et par stykker af de sager på forsiden og så er blikket tilbage på x-faktor...

REACH er fuldstændig som codex alimentarius og andre offentlige organer, et redskab for industrien, til at snige deres behov ind i vores lovgivning - typisk under falske forudsætninger og halve sandheder, se blot hvordan virkeligheden om grænseværdier langsomt og i strid modvind, afdækkes.

 • 1
 • 7

Efter at det nu er klart at energiudvalget er blevet bondefanget af den gamle regering til at udstede prøveborings tilladelser er der kun en vej for den nuværende: at lukke projektet og smide Total ud - uanset risikoen for erstatningskrav.

At have sådan et projekt kørende kan blive ekstremt dyrt både økonomisk og i hvert fald politisk.

 • 4
 • 4

Da der åbenbart ikke er nogen aktive kemiingeniører eller tilsvarende til stede, der har slået op i de relevante databaser, vil jeg dele en beskrivelse jeg fandt til eventuelle fortsat interesserede: Nullfoam beskrives som til Brønnbehandling, vannbasert borevæske. Produktet er skumdemper for vannbasert slam. Kjemikaliet er i gul miljøklasse og er lett biologisk nedbrytbart og moderat/lav giftighet. Selve produktet er oljeløselig, men vil også kunne følge vannfasen avhengig av bruksområdet.

 • 3
 • 0

NullFoam er et M. I. Swaco (Slumberger) produkt, der som Tom skriver, før hen gik under navnet EMI 1705.

 • 0
 • 0

”Det fremgik ikke af materialet, at der var tale om skifergas. Sagen fremstod som en af de ekspeditionssager, som vi får fremlagt rigtig mange af. Derfor var der heller ikke nogen, der så anledning til at gøre noget,” siger Anne Grete Holmsgaard, der sad med i udvalget for SF.

”Jeg havde absolut ingen viden om, at der var tale om skifergas. Jeg kan ikke afvise, at nogle i udvalget har vidst det, men det var ikke en fælles viden, som vi nød godt af i oppositionen,” siger Per Clausen. 

<<

Det er jo ikke fordi det her er et par politikere på venstrefløjen, men hvor er det her vand på den mølle der vandes af levebrødspolitikernes interesse for deres egne gager i stedet for det folk har stemt på dem for! Man vidste altså ikke at det stof man skulle godkende, skulle bruges til en kapitalistisk skifergasprøveboring og derfor agerede man hr. og fru Stempelkvist! Man tog selvfølgelig for givet at det stoffet skulle bruges til var en brøndboring på heden, sådan at fåreflokken var sikret drikkevand!

Enten er et hjælpestof til boringer i undergrunden farligt, eller er så det ikke!

John Larsson

 • 1
 • 1

citat:" ..Total har indført nye procedurer til kontrol af håndtering af kemikalier. Procedurerne omfatter lagerstyring med blandt andet daglige lister over hvilke kemikalier, der er på lageret, hvilke kemikalier, der anvendes, og i hvilke mængder. De kemikalier, der endnu ikke er godkendt til anvendelse, vil blive mærket tydeligt og vil blive opbevaret adskilt fra de godkendte kemikalier.

Samtidig vil Total fremover indsende en opgørelse over kemikalieforbrug og boremuddersammensætning sammen med den daglige borerapport til Energistyrelsen. .. "

http://www.kanalfrederikshavn.dk/vis/nyhed...

NÅ - godt med lidt mere "KS" på opgaven - Så mangler vi bare at pressen også får disse daglige data. ( indeholder de også støj målinger ? )

 • 0
 • 1

Det har været fremme, at NullFoam var velkendt og helt uskadeligt, og at man havde gode og mangeårige erfaringer med det ved boringer i Nordsøen, så det måtte anses for uskadeligt.

Jeg har ikke læst op på fracking, men der er i hvert fald én indlysende forskel mellem boring på land og i havbunden: det omgivende tryk. Jeg har ikke på 5 minutter kunnet finde ud af, hvad vanddybden er ved boreplatformene i Nordsøen, men gennemsnitsdybden er 95 m, så her er trykket ved bunden omkring 10 atmosfærer (nogen vil sikkert hellere se det i kP/kvadratmeter).

Mine enkle spørgsmål er således: betyder denne trykforskel noget for virkningen af et antiskumningsmiddel på omgivelserne? Er der grundvand under havbunden?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten