Topsøefamilien gør klar til børsnotering

Da Haldor Topsøe i 2007 igen blev eneejer af sit firma sagde han til Børsen: "Vi har et næsten enestående privilegium i familien, nemlig at vores fire børn er enige med min kone og mig i, hvorledes virksomheden skal føres videre, uforstyrret af generationsskifter. Børnene vil til sin tid overtage holdingselskabet, som ejer alle aktierne." Illustration: MI Grafik

I en pressemeddelelse oplyser Haldor Topsøe A/S, at virksomheden nu går på jagt efter en eller flere finansielle investorer, der kan kan eje en signifikant andel af virksomheden. Det betyder i juridiske termer mere end 10 pct. af aktierne.

I dag ejes Haldor Topsøe A/S af Topsøefamilen 100 pct. gennem selskabet Haldor Topsøe Holding A/S, hvor stifterens barnebarn Jakob Haldor Topsøe er formand.

Han forklarer i pressemeddelelsen, at ved at invitere en eller eller flere investorer med ind i ejerkredsen - »på vilkår der er acceptable for os « - vil Haldor Topsøe A/S kunne accelerere udviklingen af løsninger, der kan styrke virksomheden og have en positiv betydning for hele verden.

Der er lagt op til, Haldor Topsøe A/S efter en periode på fem-syv år med nye ejere om bord kan blive børsnoteret. Et sådan hensigt lægger op til, at de nye finansielle medejere kan være pensionskasser eller kapitalfonde, der typisk ser sig som ejere af virksomheder med den længde på tidshorisonten.

Virksomheden har allieret sig med SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) og Citi (Citigroup Inc.) med henblik på at finde medejere.

Forandringer på vej, men hvilke?

Nye medejere vil have en naturlig interesse i at tilpasse eller på anden vis forandre virksomheden med henblik på at opnå en høj aktiekurs ved en kommende børsnotering.

Så selv om Topsøefamilien stadig vil være hovedejer, vil de nye medejere uden tvivl få stor betydning for den retning, virksomheden vil udvikle sig i de kommende år.

Topsøefamilien og ikke mindst Haldor Topsøe personligt har tidligere måttet kæmpe med andre medejere i virksomheden, så det er nok derfor, at man understreger, at de nye ejere skal med på vilkår, der er acceptable for Topsøefamilien.

I begyndelsen af 1970'erne kollapsede virksomheden på grund af en likviditetskrise forårsaget af manglende udenlandske betalinger.

Læs også: Haldor Topsøe er død: Århundredets ingeniør er gået bort

En konkurs blev undgået ved at sælge dele af virksomheden fra, og katalysatorfabrikkerne og ingeniør- og forskningsvirksomheden blev gjort til et aktieselskab med Haldor Topsøe på halvdelen af aktierne. Den anden halvdel blev for 55 millioner kr. overtaget af det italienske firma Snamprogetti , som senere blev overtaget af den italienske olie- og gaskoncern Saipem.

Topsøe købte sig selv tilbage

Samarbejdet mellem Topsøe og italienerne fungerede dog ikke optimalt, så det var en lykkelig dag i efteråret 2007 for Haldor Topsøe, der efter en tur i banken for at hente 2,6 milliarder kroner kunne købe aktierne tilbage og igen blive eneejer.

Det var lidt af et kapløb med tiden, for i henhold til aktieaftalen fra 1972 ville italienerne ved Haldor Topsøes død overtage aktiemajoriteten i firmaet. Haldor Topsøe døde i 2013 kun nogle få dage før sin 100 års fødselsdag.

Emner : Kemi