Topforskere åbner for alternativ klimaløsning: Refleksion af sollyset med aerosoler og modificerede skyer

Illustration: Nasa

Mens vi fortsat skal forsøge at reducere udledningen af drivhusgasser, går udviklingen den stik forkerte vej. Derfor bør hele spektret af muligheder for at håndtere den presserende klimakrise undersøges - en af dem er ‘solar geoengineering’, der eksempelvis kan være at skyde små, reflekterende partikler ud i stratosfæren.

Sådan lyder meldingen fra et af verdens mest ansete videnskabelige akademier - det amerikanske National Academy of Sciences - der sammen med en række topforskere inden for vidt forskellige videnskabelige discipliner netop har udgivet en rapport, som omhandler flere geotekniske muligheder for at bremse den globale opvarmning.

Læs også: Spørg Fagfolket: Kan vi redde klimaet med spejle i rummet og aerosoler i atmosfæren?

Her understreges det dog, at håndteringen af klimakrisen kræver en »portefølje af muligheder«, og at de centrale dele af bør være at reducere drivhusgasudledningen, fjerne og samle kulstof fra atmosfæren og søge tilpasning til de klimapåvirkninger, der allerede har fundet sted eller vil forekomme i fremtiden.

»Bekymringer for, at de tre muligheder tilsammen ikke forfølges på det niveau eller i det tempo, som er nødvendigt for at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne - eller selvom de bliver stærkt forfulgt ikke vil være tilstrækkelige nok for at undgå de værste konsekvenser - har fået nogle til at foreslå værdien i at udforske yderligere reaktionsstrategier. Dette inkluderer solar geoengineering,« fremgår det af rapportens resumé.

For trods »overvældende beviser« for, at klimakrisen er reel og presser på, steg den globale udledning af fossilt CO2 med 10,8 procent i perioden 2010-2019. På verdensplan var 2015-2019 de fem varmeste år, som nogensinde direkte er blevet målt, noteres det.

Læs også: FN-prognose: Den globale gennemsnitstemperatur kan stige med 1,5 grader inden 2025

Aerosol-indsprøjtning og modificerede skyer

Rapporten ‘Reflecting Sunlight: Recommendations for Solar Geoengineering Research and Research Governance’ på i alt 329 sider omhandler mere konkret følgende teknologier, som alle forsøger at modificere Jordens strålingsbalance - den samlede albedo-effekt:

Illustration: National Academies of Sciences

Stratosfærisk aerosol-injektion (forkortet SAI), der handler om at øge antallet af små, reflekterende partikler (kendt i fagsprog som aerosoler) i stratosfæren for at øge refleksionen af indkommende sollys.

I rapporten fremgår det, at der er »substantielle beviser« for, at SAI kan medføre afkøling i global skala. Dette er vist gennem både modelleringer og empirisk bevis i form af vulkanudbruds effekter på den globale temperatur. Men der er stadig store usikkerheder forbundet afkølingspotentialet i forhold til mængden af aerosoler, hvorhenne de indsprøjtes, og hvordan metoden påvirker den atmosfæriske kemi og regionale og lokale effekter på klimaet.

Læs også: Geoengineering med partikler redder ikke afgrøder fra global opvarmning

‘Marine cloud brightening’ (forkortet MCB), hvor partikler/aerosoler tilføjes til den lavere atmosfære for at øge refleksionsevnen for lavtliggende skyer (under to kilometers højde) over bestemte regioner i verdenshavene.

Forskning viser, at man ved at tilføje aerosoler til disse skyer øger skyernes refleksionsevne under visse omstændigheder, og fænomenet har været observeret i undersøgelser af nogle af verdens mest trafikerede sejlruter. Men vi har fortsat en begrænset forståelse af, hvor meget aerosol/sky-interaktioner ændrer på skyernes albedo-effekt og en række af feedbackprocesserne ved denne slags intervention. Der er derfor store usikkerheder forbundet med teknologien, fremgår det af rapporten.

Læs også: Forurening fra skibe skaber tordenvejr over travle sejlruter

Udtynding af cirrostratusskyer eller på engelsk ‘cirrus cloud thinning’ (forkortet CCT), der går ud på at ændre egenskaberne af højtliggende skyer (over seks kilometers højde) bestående af iskrystaller for at øge atmosfærens gennemsigtighed for udgående termisk stråling.

Effekten af CCT er på nuværende tidspunkt ukendt på grund af en meget begrænset forståelse af cirrostratusskyers egenskaber og de mikrofysiske processer, der bestemmer, hvordan denne slags skyer kan modificeres. De få eksisterende klimamodel-simuleringer af CCT har givet modstridende resultater på grund af disse usikkerheder, fremgår det af rapporten.

Læs også: Derfor giver forurening og skovbrande kraftige tordenstorme

Ingen erstatning for reduktion af drivhusgasser

Selvom solar geoengineering potentielt set kan være en metode til at reagere på klimaforandringerne, så kan det ikke erstatte en reduktion i udledningen af drivhusgasser, fremgår det af rapporten.

Dette er dels på grund af, at teknologierne ikke adresserer klimaforandringernes underliggende drivkraft (de stigende koncentrationer af drivhusgasser i atmosfæren) eller de mest centrale påvirkninger af det stigende indhold af CO2 i atmosfæren såsom havenes forsuring. Derudover giver solar geoengineering anledning til bekymring over nye risici, usikkerheder og utilsigtet indvirkning på naturlige økosystemer, landbrug, menneskers sundhed og mere til, fremgår det.

National Academies of Sciences opfordrer den amerikanske regering til at afsætte 100-200 millioner dollars over fem år til bedre at forstå mulighederne ved de forskellige solar geoengineering-teknologier, risikoen for utilsigtede konsekvenser, og hvordan teknologierne kan styres på en etisk måde.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg bliver så harm når hverken dr eller tv2 kan tage sig sammen til at nævne den slags vidunderlige redninger af vores klima.

Troede ellers at netop de to nyhedskanaler var troværdige, men er nok Ingeniøren jeg skal finde de gode troværdige nyheder fremover

 • 7
 • 17

Hm, jeg synes der ved alle de nævnte geo-engineering også var en beskrivelse af usikkerhed ved effekten og også mulige negative eller ukendte afledte effekter. Men det er selvfølgelig vigtigt at diskutere hvilke tiltag der undrer hvilke forudsætninger kan forebygge klimaproblemerne og/eller klimaproblemernes effekter.

 • 2
 • 1

Jeg bliver så harm når hverken dr eller tv2 kan tage sig sammen til at nævne den slags vidunderlige redninger af vores klima.

Der står så, at det ikke er en redning.

Det er 1. April ?

Så var der nok smurt mere på, og lavet et link til en nar.

Det ser ud til at det er en ting https://www.geoengineeringmonitor.org/2021...

Jeg kan så undre mig over, at der ikke er et link til rapporten og at der ikke nævnes navne, når nu det er "topforskere"

 • 2
 • 1

Er der nogle som har et bud på hvor mange Gt af disse aerosoler der skal fordeles i atmosfæren. Som reference vejer 1ppm af atmosfæren 5Gt.

Formodentlig skal de også holdes vedlige med årlige nye tilskud.

 • 8
 • 1

Lis Parnar, som er anrkendt topforsker hos IPCC Working Group 1 (WG1), siger at man fremover vil udgive tilsvarende rapporter på dette tidspunkt. Faktisk har man overvejet om ikke alle IPCCs publikationer skulle udgives med fast dato en gang om året for at skabe stabil og langsigtet offentlighed omkring den sammenskrivning af videnskabelige resultater som offentligheden jo gerne ser. Ved flertalsafstemning, som man ellers ikke plejer at bruge i IPCC (hvor lead author bestemmer hvad der skal medtages i rapporter fra de enkelte undergrupper) er man kommet frem til at rapporterne vil få øget vægt og gennemslagskraft hvis man adopterer dette princip. På den måde kan man sikre at gennemslagskraften og sagligheden i rapporterne får den offentlighed de fortjener, siger Lis Parnar. Hun vil fremover også selv gøre brug af dette princip for offentliggørelse af egne rapporter tilføjer hun.

 • 2
 • 10

Ved flertalsafstemning, som man ellers ikke plejer at bruge i IPCC (hvor lead author bestemmer hvad der skal medtages i rapporter fra de enkelte undergrupper) er man kommet frem til at rapporterne vil få øget vægt og gennemslagskraft hvis man adopterer dette princip.

Det er jo den vej det går åbenbart, og dem som ikke bakker op, må hellere se efter nye muligheder.

Det er også alt for svært i klimavidenskab at eftervise teorier med eksperimenter og observationer.

 • 1
 • 7

Ja, det lyder godt nok risikabelt at putte endnu flere ting i atmosfæren. Hvad er bivirkningerne? Det skal siges, at artikeln nævner disse usikkerheder, at man ikke ved hvordan det påvirker en masse ting.

 • 2
 • 0

Jeg må vist gå til bekendelse - jeg fik byttet om på bogstaverne i topforskerens navn

No shit Sherlock?

Ikke mærkeligt, du forsøger at bilde os alt muligt tåbeligt sludder ind om klimaet, hvis du forventer, at vi er så dumme. Men næppe nogen tvivl om, at din her nævnte “topforsker” langt udkvalificerer dem, du plejer at referere. ?

Jamen det var da slet ikke meningen at bilde nogen noget ind - alle (men ikke du ) var da klar over at IPCCs anerkendte topforsker er en Aprilsnar. Ligesom IPCCs alarmistiske budskaber, der jo passende som jeg foreslog, fremover kunne publiceres 1. April for at ingen skkulle være i tvivl om seriøsiteten i det man kalder for "forskning" - men det man hører om i medierne og fra mange "debattører" i Ingeniøren er jo som oftest den version NGOer og politikere påstår er "videnskaben" - - Disse budskaber kommer jo fra Work Group 2 (WG2 medNGOer) og WG 3 (politikere), som jo definerer "impact" (WG2) og "tiltag" (WG 3) af det man påstår er "Videnskaben" (WG 1)

 • 2
 • 11
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten